ബൈബിളിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഹിന്ദുമതം (Hinduism in Light of the Bible)

Video

June 16, 2015

 

പുറപ്പാട് 23 ആം അദ്ധ്യായം മറിച്ചുനോക്കാം. ബൈബിളിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകമാണ് പുറപ്പാട്. അധ്യായം നമ്പർ 23. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ കപട മതമായ ഹിന്ദു മതത്തിനെതിരായി ധർമോപദേശം ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. “ഹിന്ദുയിസം ബൈബിളിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ” ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ അപ്രകാരം കരുതുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഹിന്ദു മതം ലോകത്തിലെ വലിയ മതങ്ങളിലൊന്നാണെന്ന് നിങ്ങളോട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, ഒരു ജനസംഖ്യാ പഠനക്കണക്കനുസരിച്ച്, 2.2 ബില്ല്യൺ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ലോകത്തുണ്ട്, ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ലോക ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നിൽ ഒന്ന്, കത്തോലിക്കാമതത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുന്നതിനും ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ എല്ലാ വ്യാജ ശാഖകളേയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനും അവർ ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന വാക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണ്. അതായത് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നിൽ ഒന്ന്, അതേസമയം 1.6 ബില്ല്യൻ മുസ്ലി‌ങ്ങൾ ഉണ്ട്, ലോക ജനസംഖ്യയുടെ 23 ശതമാനം വരും ഇത്, അതുപോലെ 1 ബില്ല്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ 15 ശതമാനത്തോളം ഹിന്ദുക്കളും ഈ ലോകത്തുണ്ട്. അതൊരു വലിയ സംഖ്യയാണെന്നാണ് ഞാൻ അർത്ഥമാക്കിയത്. 1ബില്ല്യൺ ഹിന്ദുക്കൾ. നാം ജീവിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത്, എല്ലാ മതങ്ങളേയും ഏകീകരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സംഘടിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധാരാളമായി നടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ഏക ലോക മതം, ഏക ലോക ഭരണകൂടം എന്നപോലെ, അന്തി ക്രിസ്തുവിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഒരുക്കം എന്ന രീതിയിലാണ് “പുതുലോക ക്രമം”. “ഹെയ്, ഹിന്ദുക്കൾ യധാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെയുണ്ട്” എന്ന് ചില ക്രിസ്ത്യൻ ആചാര്യർ പോലും പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

യധാർത്ഥത്തിൽ, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ സഡോണയിൽ കൂടി നടക്കുകയായിരുന്നു, ഒരു ഹരേകൃഷ്ണ അനുയായി അവിടെ വെച്ച് എന്നെ കണ്ടു, അവരെന്നെ ഹിന്ദു മതത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അവർ ആത്മ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഹിന്ദു ഭാഷ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അവർ എന്നെന്നോടു പറയാൻ ശ്രമിച്ചു “ഓ, ഞങ്ങളും യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു” ഹിന്ദുമതവും ക്രിസ്തുമതവും തമ്മിൽ ചില മഹത്തായ ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന തരത്തിൽ പെരുമാറാനും അവർ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളോടുപറയുന്നത് ഹിന്ദു മതം ഒരു കപട മത‌മാണെന്നാണ്, ടിവിയിലേയും റേഡിയോയിലെയും ക്രിസ്ത്യൻ അദ്ധ്യാപകരിൽ ഏറെ പ്രശസ്തനും ധാരാളം അനുയായികളുള്ളവനുമായ ജോൾ ഓസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഉദ്ധരണിയോടുകൂടിത്തന്നെ തുടങ്ങട്ടെ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ്, “ഞാൻ ഒരുപാടുകാലം ഇന്ത്യയിൽ ചെലവഴിച്ചു. ഞാൻ ഒരുപാട് ഹിന്ദുക്കളോടൊത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ നല്ലവരാണ്, ദയയുള്ളവർ ദൈവത്തെയും നല്ലപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ.” ഇപ്പോൾ ഇതാണ് കാര്യം: അവർ നല്ലവരാണെന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ട്, ദയയുള്ളവർ എന്നാൽ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ബൈബിളിലെ ദൈവം ഇല്ലെന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ ദൈവം കപടമാണ്, ഒരേയൊരു യധാർത്ഥ ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, മറ്റെല്ലാ ദൈവങ്ങളും കപട ദൈവങ്ങളാണ്. ജീസസ്സിൽ വിശ്വസിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവർ നരകത്തിൽ പോകുമോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ, അവർ നരകത്തിലേക്ക് പോകും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, “എനിക്കറിയില്ല. അവർ ദൈവത്തെ വളരെ അധികം സ്നേഹിക്കുന്നു. എനിക്കറിയില്ല.” എന്നാൽ ബൈബിൾ എന്തുപറയുന്നെന്നുനോക്കാം, ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുമതത്തെ സംബന്ധിച്ച്… ഇത് ആദ്യ വിഷയമായെടുത്ത് ആരംഭിക്കാം. ഹിന്ദുമതത്തെ സംബന്ധിച്ച്, ദൈവത്തെ ഏതു പേരിലും വിളിക്കാം. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ദൈവങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം ഉള്ളവരായാണ് പലപ്പോഴും അവർ അറിയപ്പെടുന്നത്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ദൈവങ്ങളുണ്ടെന്ന് ആളുകൾ പറയും, എന്നാൽ യധാർത്ഥത്തിൽ, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളിൽ അധികവും ഒരു ദൈവത്തെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവരാണ്, അവരുടെ ദൈവമാണ് യധാർത്ഥ ദൈവമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു, ഒരേ മതത്തിന്റെ, ഒരേ ദൈവത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത സാക്ഷാൽകാരങ്ങളാണ് അവരെല്ലാം എന്നതുകൊണ്ട് മറ്റു ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളോടും അവർ സംതൃപ്തരാണ്. അവർ അവരുടെ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നു, എന്നാൽ മറ്റൊരു പേരിൽ അവനെ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ലെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ പേർ എന്താണ് എന്നത് പ്രശ്നമേയല്ല – അതാണ് ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്ന്. ദൈവ നാമം അവരെ സംബന്ധിച്ച് തീരെ പ്രധാനമേയല്ല.

നല്ലത്, ബൈബിൾ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാം, പുറപ്പാട് 23:13 നോക്കുക. ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, “ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ച എല്ലാറ്റിലും സൂക്ഷ്മതയോടിരിപ്പിൻ; അന്യ ദൈവങ്ങളുടെ നാമം കീർത്തിക്കരുത്; അതു നിന്റെ വായിൽനിന്നു കേൾക്കയും അരുത്.” അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ നമ്മോടു പറയുന്നത് കപട ദൈവ നാമങ്ങൾ നമ്മൾ കീർത്തിക്കരുതെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതു പറയുന്നുണ്ടോ, “ഹെയ്, ദൈവത്തെ നിങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തു പേരിലും വിളിക്കാമെന്ന്?” ഇല്ല, മറ്റ് ദൈവങ്ങളുടെ നാമം ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് അവൻ പറയുന്നു – അവരുടെ പേരുകൾ ഉച്ഛരിക്കുകപോലും ചെയ്യരുതെന്ന്. നിയമാവർത്തനം ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 12 നോക്കുക, നിങ്ങൾ നിയമാവർത്തനം 12 എടുക്കുന്നതിനിടയിൽ, നിയമാവർത്തനം 18:20-ൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ വായിക്കാം “എന്നാൽ ഒരു പ്രവാചകൻ ഞാൻ അവനോടു കല്പിക്കാത്ത വചനം എന്റെ നാമത്തിൽ അഹങ്കാരത്തോടെ പ്രസ്താവിക്കയോ അന്യദൈവങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ സംസാരിക്കയോ ചെയ്താൽ ആ പ്രവാചകൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം”. ഇത് “ശ്രദ്ധിക്കുക: ജോഷ്വ 23:7 നിങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ജാതികളോട് നിങ്ങൾ ഇടകലരരുത്; അവരുടെ ദേവന്മാരുടെ നാമം ജപിക്കയും,” നിങ്ങൾ അതു കേട്ടോ? അവരുടെ ദൈവ നാമം ജപിക്കരുത്. അവൻ പറഞ്ഞു” അതു ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്കയും അരുത്; അവയെ സേവിക്കയും നമസ്കരിക്കയും അരുത്: നിങ്ങള്‍ ഇന്നുവരെ ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയോടു പറ്റിച്ചേര്‍ന്നിരിപ്പിൻ” ബൈബിളിലെ നിയമാവർത്തനം 12:1 നോക്കുക. അതുപറയുന്നു, “നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്കു അവകാശമായി തരുന്ന ദേശത്തു നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നാളെല്ലാം പ്രമാണിച്ചു നടക്കേണ്ടുന്ന ചട്ടങ്ങളും വിധികളും ആണിത്: നിങ്ങൾ ദേശം കൈവശമാക്കുവാൻ പോകുന്നയിടങ്ങളിലെ ജാതികൾ ഉയർന്ന പർവ്വതങ്ങളിൻ മേലും കുന്നുകളിൻ മേലും എല്ലാപച്ച മരത്തിൻ കീഴിലും തങ്ങളുടെ ദേവന്മാരെ സേവിച്ച സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയും നിങ്ങൾ അശേഷം നശിപ്പിക്കണം. അവരുടെ ബലിപീഠങ്ങൾ ഇടിച്ചുകളയണം; അവരുടെ ബിംബങ്ങളെ തകർക്കണം; അവരുടെ അശേരപ്രതിഷ്ഠകളെ തീയിൽ ഇട്ടു ചുട്ടുകളയേണം; അവരുടെ ദേവപ്രതിമകളെ വെട്ടിക്കളയുക.” ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക, “അവയുടെ പേർ ആ സ്ഥലത്തുനിന്നു നശിപ്പിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ ആ വിധത്തിൽ സേവിക്കേണ്ടതല്ല.” അതുകൊണ്ട് കപട ദൈവങ്ങളുടെ നാമങ്ങൾ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് അവൻ കൃത്യമായി പറയുന്നു. കപട ദൈവങ്ങളുടെ നാമം സൂചിപ്പിക്കുകപോലും അരുത്. നിങ്ങളുടെ അധരത്തിൽ നിന്ന് ആ നാമങ്ങൾ പുറത്തുവരികപോലുമരുത്. അതിനാൽ അവിടെ ഇരുന്ന് പറയുക, “ഓ, അവർ ഒരു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നിടത്തോളം ഏതുനാമത്താൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നത് പ്രധാനമല്ല, അത് ഒരേ ദൈവമാണ്.” തെറ്റ്, ശരിയായ നാമം നിങ്ങൾക്കില്ലാത്തിടത്തോളം അത് യധാർത്ഥ ദൈവമല്ല, ആ നാമമാകട്ടെ ജീസസ് എന്നാണ്. എല്ലാ നാമങ്ങളുടേയും മുകളിലുള്ള നാമമാണ് ജീസസ്സ്.

ഫിലിപ്പിയാനസിന്റെ ചാപ്റ്റർ 2-ലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ, ഫിലിപ്പിയാനസിന്റെ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 2. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഒരാൾ ഏക ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഏക ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വകവെച്ച് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം, അവർ അരാധിക്കുന്നത് ബൈബിളിലെ ദൈവത്തെയാണെന്ന് അർത്ഥമില്ല. ആരെങ്കിലും “ദൈവം നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കട്ടെ” എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് ബൈബിളിലെ ദൈവ നാമത്തിൽ, അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവം, ഇസഹാഖിന്റെയും ജെയ്ക്കബിന്റെയും ദൈവം യഹോവയും നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശുദേവന്റെ പിതാവുമായ ദൈവമാണെന്ന് അർത്ഥമില്ല. നിങ്ങൾ “ദൈവം” എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് യധാർത്ഥ ദൈവത്തെയാണെന്ന് അർത്ഥമില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മറ്റ് ജനതക്ക് കപട ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ബൈബിൾ നമ്മളോടുപറയുന്നു. ഫിലിപ്പിയാനസിന്റെ ചാപ്റ്റർ 2-ൽ വചനം 9 ഏതാണ് ആ നാമമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. “അതുകൊണ്ട് ദൈവവും അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി സകലനാമത്തിന്നും മേലായ നാമം നല്കി, അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്വർല്ലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാൽ ഒക്കെയും മടങ്ങുകയും എല്ലാ നാവും “യേശുക്രിസ്തു കർത്താവു”എന്നു പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്നായി ഏറ്റുപറകയും ചെയ്യേണ്ടിവരും.

റോമൻസ് 10-ലേക്ക് മറിക്കുക, നിങ്ങൾ റോമൻസ് 10-ലേക്ക് മറിക്കുന്നതിനിടയിൽ, നിയമങ്ങൾ 4:12-ൽ നിന്നും പ്രശസ്തമായ വചനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി വായിക്കാം. “മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല; നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നല്കപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവും ഇല്ല.” 1 യോഹന്നാൻ 5.13 “ദൈവപുത്രന്‍റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇതെഴുതുന്നത്‌ നിങ്ങൾക്കു നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്നു നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിനാകുന്നു. നാമം എന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഊന്നിപ്പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക: നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക, മാത്രമല്ല, അത് യേശുവിന്റെ നാമമായിരിക്കണം… വിചിത്രമായതെന്തെന്നാൽ: ആളുകൾ പറയുന്നതുപോലും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്….. നോക്കൂ ഞാൻ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ധർമ്മ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നാൽ സ്വതന്ത്ര ജ്ഞാനസ്നാനികൾ ഭ്രമാത്മകമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നുപോലും നിങ്ങൾ കേട്ടേക്കാം. ഒരു മഹാ പരിത്യാഗം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് സ്വതന്ത്ര ജ്ഞാനസ്നാനികൾ ഇത്തരത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും, “ഓ, ഈ ദ്വീപിലെ ജനങ്ങൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ, അവർ ദയനീയമായി ആകാശത്തേക്കുനോക്കി, ദയാപരമായി ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നു, അവർക്ക് യേശുവിന്റെ നാമം പോലുമറിയില്ല, പക്ഷേ അവർ ദൈവത്തെ വിളിച്ചു എന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം അത് എന്ത് അർത്ഥമാക്കിയാലും അവർ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഇല്ല, ബൈബിൾ പറയുന്നു, “ആരുടെ വിളികളാണോ യഹോവയുടെ നാമം ആകുന്നത് അവർ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.

എന്താണ് ആ നാമം? നല്ലത്, റോമൻസ് 10: 9 നോക്കുക. റൊമൻസ് 10:9 പറയുന്നു “യേശുവിനെ കര്‍ത്താവ് എന്ന് വായകൊണ്ടു ഏറ്റുപറകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയംകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷപ്പെടും. ഹൃദയം കൊണ്ട് നീതിക്കായി വിശ്വസിക്കയും വായകൊണ്ടു രക്ഷക്കായി ഏറ്റുപറകയും ചെയ്യുന്നു. “അവനില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരുത്തനും ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല” എന്നു തിരുവെഴുത്തില്‍ അരുളിച്ചെയ്യുന്നുവല്ലോ. യെഹൂദന്‍ എന്നും യവനൻ എന്നും വ്യത്യാസമില്ല; എല്ലാവര്‍ക്കും കര്‍ത്താവു ഒരുവൻ തന്നെ; അവന്‍ തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും നല്‍കുവാൻ തക്കവണ്ണം സമ്പന്നൻ ആകുന്നു” വചനങ്ങൾ 10,11,12,13 എന്നിവയുടെ ആരംഭത്തിലെ “വേണ്ടി” എന്ന വാക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അത് കാണുന്നുവോ? നമ്മുടെ ആധുനിക നാട്ടുഭാഷയിൽ “എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ” എന്ന രീതിയിൽ അതൊരു അവ്യയമാണ്. “എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ” എന്ന പദം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. വചനം 9-ൽ അവൻ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുന്നു. അവൻ പറയുന്നു, ““യേശുവിനെ കര്‍ത്താവ് എന്ന് വായകൊണ്ടു ഏറ്റുപറകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയംകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷപ്പെടും.” ശരി, ചോദിക്കുക “എന്തുകൊണ്ട്”? “എന്തുകൊണ്ട് യേശുവിനെ കര്‍ത്താവ് എന്ന് വായകൊണ്ടു ഏറ്റുപറകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്പിച്ചു? എന്ത്കൊണ്ടാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്? നല്ലത്, വചനം 10 നമ്മോടുപറയുന്നു, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ “. ഹൃദയം കൊണ്ട് നീതിക്കായി വിശ്വസിക്കയും വായകൊണ്ടു രെക്ഷക്കായി ഏറ്റുപറകയും ചെയ്യുന്നു.” വചനം 11 നമ്മോടുപറയുന്നു, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, “അവനില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരുത്തനും ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല” എന്നു തിരുവെഴുത്തില്‍ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.” എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ (വചനം 12) യെഹൂദന്‍ എന്നും യവനൻ എന്നും വ്യത്യാസമില്ല; എല്ലാവര്‍ക്കും കർത്താവ് ഒരുവൻ തന്നെ” തുടർന്ന് വചനം 13, എല്ലാവര്‍ക്കും കര്‍ത്താവു ഒരുവൻ തന്നെ; അവന്‍ തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും നല്‍കുവാൻ തക്കവണ്ണം സമ്പന്നൻ ആകുന്നു.” അതുകൊണ്ട്, വചനം 13 അനുസരിച്ച് രക്ഷകന്റെ നാമം “ജീസസ്സ്” എന്നാകുന്നു. “അവന്‍ തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും രക്ഷനാവുന്നു” വചനം 9 വീണ്ടും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് പറയുന്നു “നിങ്ങളുടെ വായകൊണ്ട് ജീസസ്സ് എന്ന് ഏറ്റുപറയുക.” പുതിയ നിയമത്തിൽ പാപ‌ മോചനവുമായി യോചിച്ചുകിടക്കുന്ന ആ നാമം ജീസസ്സ് എന്നാണ്. ഇനി, അബ്രഹാം രക്ഷകന്റെ പേരു വിളിച്ചപ്പോൾ, “സർവ്വ ശക്തനായ ദൈവം” എന്നാണ് വിളിച്ചത്. വംശത്തിന്റെ കാരണവരായ അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസഹാക്കിന്റെയും ജേക്കബിന്റെയും കാലം വരെ അതായിരുന്നു നാമം. അവർ സർവശക്തനായ ദൈവം എന്ന് വിളിച്ചു. ഡേവിഡ് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ദൈവത്തെ “യഹോവ” എന്നു വിളിച്ചു. പുതിയ നിയമത്തിൽ, ആളുകളാൽ ദൈവം വിളിക്കപ്പെട്ടത്, എവിടെയാണോ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അത് ജീസസ്സ് എന്ന നാമത്താലാണ്. ഒരു വെറും “ദൈവമല്ല” ഒരു “പരമാധികാരിയല്ല,” എന്നാൽ ജീസസ്സ് തന്നെയാണ്.

ഹിന്ദുക്കൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ ജോൾ ഓസ്റ്റിൻ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അവർ നരകത്തിൽ പോകുമോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായി അറിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ദൈവത്തെ വളരെ അധികം സ്നേഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അവിടെപ്പോവുകയും അവർ ദൈവത്തെ വളരെ അധികം സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവർ ദൈവത്തെ വളരെ അധികം സ്നേഹിക്കുന്നു. ഹിന്ദു മതത്തിലെ ദൈവം എന്നത് യധാർത്ഥത്തിൽ സാത്താൻ തന്നെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പ്രസ്താവിക്കാനും തെളിയിക്കാനും എന്നെ അനുവദിക്കുക. കോറിന്ത്യൻ‌സ് 1:10-ലേക്ക് പോകുക. ഞാൻ ഇത് പല വഴിക‌ളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാം, എന്നാൽ കോറിന്ത്യൻസ് 1:10- ൽ പോകുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുക, “നിങ്ങൾ ഇ‌ന്ത്യക്കാരെ വെറുക്കുന്നു,” അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളെ വെറുക്കുന്നു.” അല്ല! ഞാൻ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവർക്ക് സുവിശേഷം നൽകുന്നത്. അവർ ദൈവനാമം വിളിക്കുകയും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അവർ കൃസ്തു ദേവന്റെ നാമം ഏറ്റുപറയേണ്ടതുണ്ട്. അവർ അവരുടെ ദുരഭിമാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിഗ്രഹങ്ങ‌ളിൽ നിന്നും കപട ദൈവങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻ തിരിയേണ്ടതുണ്ട്, അവർ യധാർത്ഥ ദൈവത്തിലേക്കും ജീവിതത്തിലേക്കും തിരിയേണ്ടതുമുണ്ട്. നമ്മൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ പാത നാശത്തിലേക്കും നരകത്തിലേക്കുമുള്ളതാണെന്ന സത്യം നമ്മളവരോട് പറയാൻ പോകുകയാണ്, അവരുടെ രെക്ഷകനെന്നനിലയിൽ കൃസ്തു ദേവനെ അവർ വിശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഹിന്ദുവിന് ഇന്ന് നൽകാവുന്ന സ്നേഹ സന്ദേശം അതാണ്.

കൊറിന്ത്യൻസ് 1:10:19-ൽ ബൈബി‌ൾ പറയുന്നു, “അപ്പോൾ വിഗ്രഹാർപ്പിതത്തിനോ വിഗ്രഹത്തിനോ എന്തെങ്കിലും വിശേഷതയുണ്ടെന്നാണോ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്‌? അല്ല; വിജാതീയർ ബലികഴിക്കുന്നത്‌ ദൈവത്തിനല്ല, ഭൂതങ്ങൾക്കാണ്‌ എന്നത്രേ ഞാൻ പറയുന്നത്‌. നിങ്ങൾ ഭൂതങ്ങളുടെ പങ്കാളികളാകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.” അതുകൊണ്ട് അവൻ പറയുന്നതെന്തെന്നാൽ വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നതിനും അതൊരു വലിയ തടിക്കഷണമാണെന്ന്, ഒരു വലിയ കല്ലിൻ കഷണമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിനും എളുപ്പമാണെന്നാണ്. യധാർത്ഥത്തിൽ അതൊന്നുമല്ല. അത് ഒരു അചേതന വസ്തുവാണ്. എന്നാൽ ഒരു വിഗ്രഹത്തിൽ ത‌ല കുനിക്കുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു പ്രവൃത്തി എന്നതിനേക്കാൾ വലിയ അഗാധതയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നും അവർ ഒരു അചേതന വസ്തുവിനെ വെറും ആരാധന നടത്തുകയല്ല എന്നാൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവർ ആരാധിക്കുന്നത് സാത്താനെയാണ് എന്നും പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു. വചനം 20-ൽ ഇതു തന്നെയാണ് പറയുന്നത്: “ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ത്? വിഗ്രഹാർപ്പിതം വല്ലതും ആകുന്നു എന്നോ? വിഗ്രഹം വല്ലതും ആകുന്നു എന്നോ” ഇന്ത്യക്കാർ അവിശ്വാസികളാണ്. അല്ല, ജാതികൾ ബലികഴിക്കുന്നത് ദൈവത്തിനല്ല ഭൂതങ്ങൾക്ക് കഴിക്കുന്നു എന്നത്രേ; എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭൂതങ്ങളുടെ കൂട്ടാളികൾ ആകുവാൻ എനിക്കു മനസ്സില്ല.” യധാർത്ഥത്തിൽ, “ദൈവങ്ങൾ എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ തിരയുകകയാണെങ്കിൽ, ബഹുവചനം, ചെറിയ അക്ഷരം “gods”- ആ ബഹുവചനം. നൂറുകണക്കിന് തവണകളിൽ ബൈബിളിൽ ഉടനീളം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അത് എന്താണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അത് പ്രതന്നിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഭൂതങ്ങളെയാണ്. അത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് പിശാചുക്കളെയാണ്. അത് പ്രതനിധാനം ചെയ്യുന്നത് കപട ദൈവങ്ങളെയാണ്. കപട ദൈവങ്ങൾ യധാർത്ഥത്തിൽ പിശാചുക്കളോ ഭൂതങ്ങളോ ആണ്, അവ ദൈവങ്ങളെ അനുകരിക്കുകയും കപട മതം കൊണ്ട് ലോകത്തെ അന്ധകാരത്തിലാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഹിന്ദുമതത്തിലെ പ്രധാന ദേവകളുടെ പേരുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവരുടെ പേരുകൾ ഉച്ഛരിക്കുകപോലും ചെയ്യരുതെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. ബൈബിൾ പറയുന്നു, ആ നാമങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്നും പുറത്തു വരിക കൂടി ചെയ്യരുത്, എന്നാൽ ഹിന്ദുക്കൾ ആരാധിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒരുതരത്തിൽ അവർ ബഹുദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങ‌ൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിത്തരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഏതാനും ഹിന്ദുക്കൾ- അവരുടെ പ്രധാന ദൈവങ്ങളിലൊന്ന്: “V” എന്ന വാക്കിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരാൾ. മറ്റ് ഹിന്ദുക്കളുടെ, “Sh” ശബ്ദത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പ്രധാന ദൈവം. അതിനപ്പുറം, “D”-യിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മറ്റുചിലരുടെ പ്രധാന ദൈവം. ശരിയാണ്, അവർക്കെല്ലാം വ്യത്യസ്ത്മായ ഉപഗണങ്ങളും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വ്യത്യസ്ത പേരുകളും സാക്ഷാൽകാരങ്ങളും ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവതാരങ്ങൾ അഥവാ ദൈവങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ അവർ എന്ത് വിളിക്കുന്നു‌വോ അത്, എന്നാൽ പ്രധാന ആശയം ഇത് ഹിന്ദു മതത്തിലെ വ്യത്യസ്ത സമുദായങ്ങളാണ് എന്നാണ്. അവർ സ്നേഹത്തോടെ പറയും, “ശരി, നമ്മുടെ ദൈവമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ ശക്തനായ പരമോന്നത ദൈവം. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നു, ശരി, അല്ല, അത് യധാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്,” അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും…

അവസാനം, മറ്റ് ദൈവങ്ങളോടും അവർ തൃപ്തിയുള്ളവർ തന്നെയാണ്, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ എല്ലാവരും ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ എത്രകാലത്തോളം ഉണ്ടോ… എന്റെ പഠനവും അറിവും അനുസരിച്ച് ഹിന്ദുക്കൾ അതിനെ കാണുന്നത് ഇത്തരത്തിലാണ്, “നിങ്ങൾ ഒരു ഹിന്ദു ആയിരിക്കാം അഥവാ അല്ലായിരിക്കാം.” നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ധർമ്മത്തിന്റെയും വേദങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം പിന്തുടരുന്നിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മൂലതത്വം വിശ്വസിക്കുന്നിടത്തോ‌ളം നല്ലത്, നിങ്ങൾ ഹിന്ദുവാണ്. നാമം അത്രതന്നെ പ്രധാനമല്ല എന്നതുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ പേരിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു എങ്കിൽ പോലും സ്വീകരിക്കപ്പെടും. നല്ലത്, നാമം യധാർത്ഥത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് നാം ബൈബിളിൽ കണ്ടു.

എന്നാൽ അവരുടെ പ്രധാന ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. “V”- യിൽ തുടങ്ങുന്നയാൾ - അയാളുടെ ചിത്രത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കൂ. അയാൾ ഒരു പാമ്പിന്റെ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, എല്ലയ്പോഴും അയാളുടെ തലക്കുമുക‌ളിൽ ഈ അഞ്ച് മൂർഖൻമാർ ഉണ്ടാകും. ഇത് നാഗമതമാണ്! എന്താണോ ബൈബിളിൽ എപ്പോഴും സാത്താനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്? അത് പാമ്പാണ്. അയാൾ പഴയ പന്നഗമാണ്, ഭൂതമാണ്, സാത്താനാണ്, വ്യാളിയാണ്. നിങ്ങൾ അവരുടെ ദൈവത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ- പ്രധാന ദൈവത്തെ, ഏറ്റവും ജനകീയനായ ആൾ, ഏറ്റവും വലിയവൻ, “V”-യിൽ നാമം ആരംഭിക്കുന്നവൻ‌ - അയാൾക്കാണ് തലക്കുമുകളിൽ ഈ അഞ്ച് മൂർഖന്മാർ, അയാളാണ് ഒരു പാമ്പിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുന്നത്. തുടർന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ കൂടുതൽ ജനകീയനായ ആളെ നോക്കുക, അതേ കാര്യം തന്നെ കാണാം: പാമ്പുകൾ ചുറ്റും. തലയോട്ടികൾ, തീ, പാമ്പുകൾ. അതിലേക്കൊന്ന് വെറുതെ നോക്കൂ, അത് പൈശാചികമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം.

അതുമാത്രമല്ല, “sh”-ൽ ആരംഭിക്കുന്നയാൾ ജൂതന്മാരുടെ കപട ദൈവത്തിന്റെ നാമം പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരാൾ: സ്ത്രീയും പുരുഷനും കൂടി. അത് ബൈബിളിലെ ദൈവമല്ല. ബൈബിളിലെ ദൈവം “അവനാണ്.” അവൻ പിതാവാണ്, പുത്രൻ, പിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. അദ്ധേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം പ്രതിരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചവനായി പരാമർശിക്കപ്പെട്ടവൻ, തുടങ്ങി. അവർക്ക് ആണും പെണ്ണും ഒന്നായ ഈ ദൈവമുണ്ട്. മറ്റൊരു കാര്യം ഹിന്ദുമതത്തിലെ കൂടുത്തൽ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു കപട ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം ക്ഷിപ്ര കോപമാണ്. അയാൾ ക്ഷിപ്ര കോപിയാണ്, എന്നാൽ അയാൾ പെട്ടെന്ന് പ്രസാദിക്കുകയും മാപ്പുനൽകുകയും ചെയ്യും. നല്ലത്, ബൈബിളിൽ നഹൂം 1:3 പറയുന്നതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തനാണ് ദൈവം, "യഹോവ ദീർഘക്ഷമയും മഹാശക്തിയുമുള്ളവൻ; അവൻ ഒരിക്കലും ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുകയില്ല; യഹോവയുടെ വഴി ചുഴലിക്കാറ്റിലും കൊടുങ്കാറ്റിലും ഉണ്ടു; മേഘം അവന്റെ കാൽക്കീഴിലെ പൊടിയാകുന്നു.”

അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവരുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ നോക്കിയാൽ സാത്താന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതായ ചിഹ്നമായി നമ്മൾ കരുതുന്ന ഒരു മരവടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ശൂലമോ അവർ എല്ലായ്പോഴും പിടിച്ചിരിക്കും – മരവടി പിടിച്ച് നിൽക്കൽ. പാമ്പുകളും തീയും തലയോട്ടിയും മരവടിയുമൊക്കെയായി ഒരു കഷിയുണ്ട്. ഇതാണ് അവരുടെ ദൈവം. അതൊരു അധാർമികതയുടെ മതമാണ്. ജനകീയയായ മൂന്നാമത്തെയാൾ - മറ്റുരണ്ടുപേരും കൂടുതൽ ജനകീയരായിരുന്നു – അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യബലിയുടെ ആരാധനാ മൂർത്തിയായ മൂന്നാമത്തെ ജനകീയയായ ആൾ ഒരു സ്ത്രീ ദേവതയാണ്. ആധുനീക കാലം കൃത്യമായും അവരെ അതുചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും പ്രാചീന കാലത്ത് അവർ അതു ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും അവർ ആഴ്ചകൾ തോറും ഈ കപട ദേവതക്കുവേണ്ടി നരബലി നടത്തിയിരുന്നു, നമുക്കുനോക്കാം…. അവിടെ രക്തം കുടിച്ചിരുന്നു… രക്തം കുടിക്കലും ഒരു സ്ത്രീ ദേവതയെ ആരാധിക്കലും, ഹും, ഇവിടെനിന്ന് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള എനിക്കറിയാവുന്ന മറ്റൊരു മതം പോലെ തോന്നുന്നു. ഗുവാഡോലൂപ്പേക്ക് താഴെ ആയിരിക്കണം.. എന്നിരുന്നാലും: കതോലിക്കാ വിശ്വാസം. അത് ആശ്ചര്യജനകമല്ല. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ചെകുത്താനാൽ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഇത്തരം കപട പാഠങ്ങളുടെ സ്ത്രീ ആരാധന ചെകുത്താൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. രക്ത പാനവും മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരേപോലെത്തന്നെയാണ്, അതിന് ഹിന്ദുയിസത്തിൽ ധാരാളം താരതമ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്, നമുക്കത് പരിശോധിക്കാം. നമുക്കു ജോണിന്റെ ചാപ്റ്റർ 8 നോക്കാം. നമ്മൾ ഇസൈയാഹ് 43- ലാണ് ആരംഭിച്ചത്. നിങ്ങളുടെ ഒരു വിരൽ 43 – ലും മറ്റൊന്ന് ജോണിന്റെ ചാപ്റ്റർ 8 ലും വെക്കാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന്, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ രണ്ടു വാക്യങ്ങളും ഒന്നിച്ചു പോകുന്നതാണ്, മാത്രമല്ല അവ വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയതുമാണ്. ചിലയാളുകൾ ഇസൈഹയെ അംഗീകരിക്കുന്നു, ഇസൈഹായുടെ പുസ്തകം… അവർ അതിനെ കൊച്ചു ബൈബിൾ എന്നുവിളിക്കുന്നു. ഇസഹായ്ക്ക് 66 ചാപ്റ്ററുകളും ബൈബിളിന് 66 പുസ്തകങ്ങളും എന്നത് വളരെ രസകരമാണ്, ഇസഹായുടെ 66 ചാപ്റ്ററും ബൈബിളിലെ 66 പുസ്തകങ്ങ‌ളും താരതമ്യം ചെയ്യുക എന്നത് രസമാണ്, ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത ആശ്ചര്യജനകമായ സമാന്തരങ്ങൾ രണ്ടിലുമുണ്ട്. അതുപോലെ, ഉദാഹരണത്തിന്, ചാപ്റ്റർ 39 –ന്റെ അവസാനം, ഇസൈഹയിൽ വലിയ ഒരു നിലമാറ്റം ഉണ്ട്. ചാപ്റ്റർ 40 – 66 ചാപ്റ്റർ 1 – 39-ൽ നിന്ന് തികച്ചും വേർതിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. പഴയ നിയമം 39 പുസ്തകങ്ങളും പുതിയ നിയമം 27 പുസ്തകങ്ങളുടെയും തരം തിരിവവാണിത്. സാദൃശ്യങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ 1- ൽ കാണാം. നിയമാവർത്തനവും ഇസൈഹായുടെ ചാപ്റ്റർ 5-ഉം നിയമാവർത്തന പുസ്തകവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ധാരാളം സാദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. എല്ലാ തരം സാദൃശ്യങ്ങളും. ജോണിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ചാപ്റ്റർ 43, റോമൻസിന്റെ പുസ്തകം ഉദ്ധരണി ചാപ്റ്റർ 43, വെളിപാടും ചാപ്റ്റർ 66 ഉം നിങ്ങൾക്ക് സാദൃശ്യം കാണാം. പട്ടിക നീണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ജോണിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഉദ്ധരണി ഇസൈഹായുടെ 43 –ഉമായി താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതു വളരെ രസകരമാണ്. ജോൺ 8:24 -ൽ എന്താണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കുക. അത് പറയുന്നു, “ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞു; ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളവൻ എന്നു വിശ്വസിക്കാഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ മരിക്കും” ഇപ്പോൾ ജീസസ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, അവൻ പറയുമ്പോൾ, “ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളവൻ എന്നു വിശ്വസിക്കാഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ മരിക്കും”? നിങ്ങൾ ആരാണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ പറയുന്നു, “ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളവൻ എന്നു വിശ്വസിക്കാഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ മരിക്കും” ഇസൈഹ 43:10 നമുക്ക് നോക്കാം, ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു “നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു എന്നെ വിശ്വസിക്കയും ഞാൻ ആകുന്നു എന്നു ഗ്രഹിക്കയും ചെയ്യേണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ എന്റെ സാക്ഷികളും ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന എന്റെ ദാസനും ആകുന്നു എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു: എനിക്കുമുമ്പെ ഒരു ദൈവവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, എന്റെ ശേഷം ഉണ്ടാകയുമില്ല.” അതുകൊണ്ട് ജീസസ്സ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് “ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളവൻ എന്നു വിശ്വസിക്കാഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ മരിക്കും”? ഞാനാണ് ആ ഏക രക്ഷകൻ എന്നു നീ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഞാനാണ് അവൻ എന്നും മറ്റാരുമില്ല എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ. നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് ജീസസ്സിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് രക്ഷാമാർഗ്ഗങ്ങളിലോ ദൈവകൃപയിലോ വിശ്വസിക്കാനാവില്ല. “ ഇല്ല, അവൻ അങ്ങിനെയുള്ളവൻ എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം, അതവൻ മാത്രമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു.

ബൈബിൾ പറയുന്നു നിങ്ങളൂടെ എല്ലാ സത്തുമുപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിക്കണം, ജീസസ്സിനെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയും പുറമെ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അവൻ പറയുന്നു, “ഞാനാണ് അവൻ, അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല. ഞാനാണ് ആ രക്ഷകൻ, എനിക്കുമുൻപേ മറ്റൊരു രക്ഷകനില്ല എനിക്കു ശേഷവും.” അതുകൊണ്ട്, ഓ, ഞങ്ങളും ജീസസ്സിൽ വിശ്വസിക്കുന്നെന്ന് ഹരേ കൃഷണക്കാരോ ഹിന്ദുക്കളോ മറ്റാരെങ്കിലുമോ നിങ്ങളോടുപറയുമ്പോൾ, അവർ ജീസസ്സിനെ മാത്രമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ മറ്റ് ദൈവങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുകയും മറ്റു രക്ഷാമാർഗ്ഗങ്ങൾ ആരായുകയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ബൈബിളിലെ ജീസസ്സ് ആവേണ്ടതുണ്ട്. നോക്കൂ, ധാരാളം, ഹിന്ദുക്കൾ പറയും, ഓ, ജീസസ്സ് മഹനായ അദ്ധ്യാപകനാണ്,” ധാരാളം ഹിന്ദുക്കൾ ജീസസിനെ അദ്ധേഹത്തിന്റെ യൗവനത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് (എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മൾ ജീസസ്സിന്റെ യൗവനത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ വായിച്ചിട്ടില്ല) എന്നുപോലും പറയും, “ഓ നല്ലത്, അദ്ധേഹം ഇന്ത്യയിൽ പോയി ഹിന്ദുമതം മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചുവന്ന് ഇസ്രായേലിലെ ഒരു മഹാ യോഗിയായി.” അതാണവർ പറയുന്നത്. അതാണവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ജീസസ്സ് അവിടെ ചെന്നുവെന്നും അവരുടെ മതം പഠിച്ച് തിരിച്ച് കോണ്ടുവന്നു എന്നും അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു, എന്തുതന്നെയായാലും അവർ മിക്കവാറും പറയും, “ഓ, ജീസസ്സ്, ഞങ്ങൾ ജീസ്സ്സിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിൽക്കൂ. അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ജീസസ്സ് ബൈബിളിലെ ജീസസ്സ് ആണോ? ഉത്തരം അല്ല എന്നാണ്. അവർ ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണ എന്ന ഒരാളെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, “ഹരേ കൃഷ്ണയിലെ” പോലെത്തന്നെ. മനുഷ്യാകാരം പൂണ്ട വിശുദ്ധനായ കൃഷ്ണ എന്ന ദൈവത്തിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതൊന്ന് സങ്കൽപ്പിച്ചു നോക്കൂ.ആളുകൾ പറയും കൃഷ്ണ = ക്രൈസ്റ്റ്, എന്നാൽ അത് ജീസസ്സ് എന്നാണ്, വെറും ക്രൈസ്റ്റ് അല്ല. അത് ജീസസ്സ് *എന്നാകണം, അത് ബൈബിളിലെ ജീസസ്സ് എന്നാകണം, എന്തെന്നാൽ…

ബൈബിൾ പറയുന്നു, “ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായി, വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെയായിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു…………….”അതുകൊണ്ട് ജീസസ്സിനെ വചനത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാനാവില്ല, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വചനമാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ വചനമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ വിശിദ്ധഗ്രന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ജീസസ്സുമുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിലെ ജീസസ്സ് ഉണ്ടാകണം, നിങ്ങളുടെ .എല്ലാ ആശ്രയവും വിശ്വാസവും അവനിൽ അർപ്പിക്കണം. മറ്റൊന്നിലും പാടില്ല. അതുമാത്രമല്ല, സാത്താൻ കള്ളനാണയമാണെന്ന് എന്നാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാനായി അവൻ കുറച്ച് സത്യത്തെ നുണകളുമായി ചേർക്കും. അതുകൊണ്ട് സാദൃശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, തീർച്ചയായും, ഹിന്ദുമതത്തിലും ക്രിസ്തുമതത്തിലും സാത്താൻ ഒരു കള്ള നാണയമാണ്.

ഇപ്പോൾ വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം എന്നത് നിങ്ങൾ പ്രാചീന ഹിന്ദു ഗ്രന്ധങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയാൽ - അവർക്ക് എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് എന്നതാണ്. വേദ സാഹിത്യവും പുരാണങ്ങളും മറ്റുള്ളവയും- എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ ഏറ്റവും പഴയതിലേക്ക് പോയാൽ, ഏറ്റവും പ്രധാനമായതിലേക്ക് പോയാൽ, അത് മനുവിന്റെ നിയമങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു, ഒരു വലിയ പ്രളയം കോണ്ട് ലോകം മുഴുവനും നശിപ്പിച്ച ഒരാളായിരുന്നു അടിസ്ഥാനപരമായും മനു. കൂടാതെ അയാൾ ഒരു ഭീമാകാരമായ വഞ്ചിയുണ്ടാക്കാൻ ശാസന കൊടുക്കുകയും അതിൽ കയറി പ്രളയത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും മനുവിന്റെ പിൻതുടർച്ചക്കാരാണ് ഇത് വളരെ രസകരമായ കാര്യമാണ്. ഇതിന് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാദൃശ്യം തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇത് നോഹയുടേതുപോലെയാണ്, “മനു” വും “നോഹ”യും തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേരിൽ പോലും സാദൃശ്യം കാണാമെന്നത് വലിയ തമാശയാണ്, ഈ പുസ്തകം ക്രിസ്തുവിനു മുമ്പ് 1000 – 2000 വർഷം പുറകോട്ടു പോകുന്നു. അടിസ്ഥാനപരമായി ചിലപ്പോൾ 3000-4000 വർഷം മുമ്പായിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുക, ദൈവം തന്നെ ഒരു പ്രളയം കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവനായി നശിപ്പിച്ചു എന്ന കഥ വളരെ രസകരമാണ്. മാനവരാശിയുടെ മുൻഗാമിയായ ഒരാൾ.

ഈ ലോകത്തെ അവിശ്വാസികളും നിന്ദകരും അതിനെ നോക്കി പറയുന്നത് രസാവഹമാണ്, ഓ, നോക്കൂ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മറ്റു മതങ്ങളെ അനുകരിക്കുകയാണ്,” ഇതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്പഷ്ടമായത് കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധം അവർ സാത്താനാൽ അന്ധരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോക്കത്തെ വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രളയത്തിന്റെ ഇക്കഥ പറയുന്നു എന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ്, അത് യധാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണോ? അത് പറയുക വളരെ ബാലിശമാണ്. “ഓ, അവർ ആ കഥ കടമെടുത്തതാണ്. അല്ല. ഒന്നിൽ നിന്ന് വേറിട്ടുനിൽക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങ‌ളുള്ള ലോകം മുഴുവനുമുള്ള ജനതക്കും, എല്ലാവർക്കും ഒരേ പ്രളയം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കഥ. അതുകൊണ്ട്, കൃത്യമായും ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടായതിനാലാണോ ഏവരും അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത്. പ്രളയത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ സമയത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതും രസകരമാണ്. അത് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് 2500-2700- നും ഇടക്കാണ്. കാലത്തെ സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്ത ആളുക‌ൾക്കിടയിൽ തർക്കമുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 4000-ത്തോളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇന്ത്യയിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഈ ധർമ്മഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് എന്ന അവബോധം ഇതുണ്ടാക്കുന്നു. ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടായി എന്നുപറയുന്നതിന്റെ സത്യം ഒന്നു പരിശോധിക്കാം, ഒരാളൊഴിച്ച് മറ്റെല്ലാവരും ഈ പ്രളയത്തിൽ തുടച്ചുനീക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ഓരോരുത്തരും ഈ വ്യക്തിയുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ്. ബാബേൽ ടവർ സംഭവം നടന്നപ്പോൾ, ജനങ്ങൾ വിവിധയിടങ്ങളിലേക്ക് ചിതറിപ്പോയി, കുറച്ചാളുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോയി എന്ന് വ്യക്തമാണ്. അപ്പോൾ ആ പ്രധാന കഥയും അവർ അവരോടൊപ്പം കൂട്ടി. അത് നിങ്ങൾ പറയാനും എഴുതാനും പോകുന്ന വലിയ കഥയാണ്.

അതുകൊണ്ട് ചെകുത്താൻ വലിയ കള്ള നാണയമാണ്, എന്നിരുന്നാലും, പ്രളയത്തേയും നോഹയേയും സംബന്ധിച്ച യധാർത്ഥ കഥ അവൻ എടുക്കുന്നു – യധാർത്ഥ കഥ, ശരിക്കും സംഭവിച്ചത്- എന്നാൽ അതിനെ വെറുതെ വളച്ചൊടിച്ച് അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ എല്ലാ കപട അനുശാസനങ്ങളും വെച്ചു. യധാർഥത്തിൽ ബൈബിളിന് ശരിയായ വിശദീകരണവും ശരിയായ ദൈവീക വചനങ്ങളും ഉണ്ട്. ഹിന്ദുമതത്തെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു വലിയ കാര്യം. ഹീബ്രു ചാപ്റ്റർ 9-ലേക്ക് പോകുക. ഹിന്ദുമതത്തെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു വലിയ കാര്യം അവർ പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇതാണ് ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ വലിയ ശാസനം. ഇതാണ് അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനമായ ഒന്ന്. ജനിമൃതികളുടെ ഒരു ചക്രത്തിലാണ് മനുഷ്യർ എന്നും അഭംഗുരം പുനർജനിക്കുന്നതാണെന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അടിസ്താനപരമായി ഒരു *ജന്മമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രമാത്രം നല്ല സ്ഥലം ജനിക്കാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും സമയം, പുനർജനിയുടെ ഒരു ചക്രം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ബൈബിൾ പുനർജന്മത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുവോ? ഹീബ്രൂസ് 9:27 നോക്കുക. അത് പറയുന്നു. ഒരിക്കൽ മരിക്കയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും മനുഷ്യർക്കു നിയമിച്ചിരിക്കയാൽ ക്രിസ്തുവും അങ്ങനെ തന്നേ അനേകരുടെ പാപങ്ങളെ ചുമപ്പാൻ ഒരിക്കൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു തനിക്കായി കാത്തുനില്ക്കുന്നവരുടെ രക്ഷക്കായി അവൻ പാപം കൂടാതെ രണ്ടാമതു പ്രത്യക്ഷനാകും. അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ മരിക്കും അതിനുശേഷം പിന്നെ ന്യായവിധിയാണ്. ഇവിടെ പുനർജന്മമില്ല. അതുമാത്രമല്ല, ഹിന്ദുക്കൾ ജീസസ്സിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നെങ്കിൽ പോലും, അവർ അവന്റെ മരണത്തിൽ, സംസ്കാരത്തിൽ, ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അതാണ് സുവിശേഷം. ജീസസ്സ് മരിച്ചുവെന്നും പുനർജനിച്ചു എന്നുമാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്, പുർജനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, അന്തിക്രിസ്തു അവതരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും “ഇതാ അവൻ വീണ്ടും! ഒരിക്കൽ കൂടി പുനർജ്ജനിച്ചു.” എല്ലാവരും ഗലാത്യർ 6 - ലേക്ക് പോവുക.. എല്ലാവരും “കർമ്മ” എന്ന പദം കേട്ടിരിക്കും. അതായിരിക്കും മിക്കവാറും ഹിന്ദുമതത്തിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന വാക്ക്: കർമ. ഞാൻ പറയട്ടെ, ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഒരിക്കലും ഈ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അമേരിക്കൻ സംസ്കാരത്തിൽ ഒരോരുത്തരും കർമ്മയെയും നല്ല കർമയേയും മോശം കർമയേയും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. എന്തിനാണ്ഹിന്ദുമതം പോലെയു‌‌ള്ള ഒരു കപട മതത്തിന്റെ പദങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ബൈബിൾ പറയുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വചനങ്ങളാണ്. മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പഠിപ്പിക്കുന്നു: ഗാലത്തിയർ 6:7 “വഞ്ചനപ്പെടാതിരിപ്പിൻ; ദൈവത്തെ പരിഹസിച്ചുകൂടാ; മനുഷ്യൻ വിതക്കുന്നതു തന്നെ കൊയ്യും.” ഓ കർമയുടെ പോലെത്തന്നെ.. അല്ല.. അത് കർമ്മയെപ്പോലെയല്ല! അത് ഗാലത്തിയരുടെ 6:7 പോലെയാണ്. അത് വിതക്കുന്നതും കൊയ്യുന്നതും പോലെയാണ്, അത് നിങ്ങൾ വിതച്ചതെന്താണോ അത് കൊയ്യുന്ന പോലെയാണ്. അത് കർമ്മയുടെ പോലെയല്ല.

കർമ്മ എന്ന പദം, ഇന്ത്യയിലെ പ്രാചീന ഭാഷയായ സംസ്കൃതത്തിൽ “കർമ്മ” എന്ന വാക്കിന്റെ യധാർത്ഥ അർത്ഥം “പ്രവൃത്തി” എന്നാണ്. കൃത്യം അഥവാ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി എന്നാണ്. ഹിന്ദുമതത്തെക്കുറിച്ച് ഇതെല്ലാം രസകരമല്ലേ. പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് മോക്ഷം. എന്നാൽ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പുനർജന്മത്തിൽ നല്ലമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ അവസാനമായ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. സ്വർഗ്ഗം പോലെയല്ല, അനന്തമായ പുനർജ്ജന്മത്തിന്റെ അന്ത്യം ഉണ്ടാകുന്നു. അവർ ആ പരമകാഷ്‌ഠയിലെത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ അതിൽ, അവർ എങ്ങിനെയാണ് അവിടെ എത്തുന്നത്? പ്രവൃത്തിയിലൂടെ. അതാണ് “കർമ്മ” എന്നാണ് അക്ഷരാർഥത്തിൽ അവർ “പ്രവൃത്തിയെ” പറയുന്നത്. എന്നാൽ ബൈബിൾ പറയുന്നത് മോക്ഷം എന്നത് " കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസംമൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു; അതിന്നും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല; ദൈവത്തിന്റെ ദാനമത്രേയാകുന്നു. ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിപ്പാൻ പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല," അനുഗ്രഹവും പ്രവൃത്തികളും പൊരുത്തപ്പെടുന്നതല്ല എന്ന് ബൈബിൾ ക്രിത്യമായിത്തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതിന്റെ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് ഒരുവൻ പറയുമ്പോൾ, അടിസ്താനപരമായി കർമമല്ല നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ടുനയിക്കുന്നത്. അവൻ പറയുന്നെങ്ങിൽ, “അനുഗ്രഹീതനാവുക, അപ്പോൾ അത് പ്രവൃത്തിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ തുടർന്നങ്ങോട്ട് കൃപ, കൃപയല്ല. എന്നാൽ അത് പ്രവൃത്തിയാകും, എങ്കിൽ അനുഗ്രഹവുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി പ്രവൃത്തി പ്രവൃത്തിയുമല്ല. അതിന് രണ്ടുമാകാൻ കഴിയില്ല. “ഓ, നമ്മൾ നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, നമുക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടുമെന്ന് അവർ പറയുന്നു.” അതാണ് ഹിന്ദുക്കൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ല. തെറ്റ്. പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം നേടാനാവില്ല. അത് വ്യസ്ഥകളുടെ വൈരുദ്ധ്യമാണ്. അനുഗ്രഹം അനർഹമായ ആനുകൂല്യമാണ്. അനുഗ്രഹം എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അർഹിക്കാത്തത് ലഭിക്കുക എന്നാണ്, ഒരുമനുഷ്യൻ ആത്മപ്രശംസ ചെയ്യേണ്ടതല്ലാത്തപക്ഷം അത് പ്രവൃത്തികളല്ല. അതുകൊണ്ട് “കർമ്മ” എന്ന ഈ വാക്ക് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉപ‌യോഗിക്കേണ്ടതായ വാക്ക‌ല്ല. ക്രിസ്ത്യൻ സാങ്കേതിക ഭാഷയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, ഹിന്ദു സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ അത് നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിലേക്കോ മാതൃഭാഷയിലേക്കോ പടർന്ന് കയറാൻ അനുവദിക്കുകയോ അരുത്.

തെസ്സലോനീക്യർ 1 -ൽ 4- നോക്കുക. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ മറ്റൊരു കപട ശാസനം അവർ പറയുന്നു, “ജനങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്കോ നരകത്തിലേക്കോ പോകുന്നു, എന്നാൽ അതു താൽകാലികം മാത്രമാണ്. അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ ബഹുമതിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യും, എന്നാൽ തുടർന്ന് അവർ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു, അവർ വീണ്ടും പുനർജനിക്കുന്നു, ആയതുകൊണ്ട് അത് താൽകാലികമാണ്.” എന്നാൽ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, പരിപാലിക്കപ്പെട്ടവർ സ്വർഗത്തിലും നരകത്തിലും പോകുന്നു, ഇതു രണ്ടും ബൈബിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥിരാവസ്തയാണ്. തെസ്സലോനീക്യർ 1 -ൽ 4- നോക്കുക. അതുപറയുന്നു, “പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോടു ഒരുമിച്ചു ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേല്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും; ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോടുകൂടെ ഇരിക്കും.” ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക, “നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോടുകൂടെ ഇരിക്കും” സ്വർഗത്തിൽ കർത്താവിനോടൊപ്പമിരിക്കാൻ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ നിർണയിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ എക്കാലവും ദൈവസന്നിധിയിലുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. അത് താൽക്കാലികമല്ല, “കർത്താവിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനോടൊപ്പം ഇല്ലാതിരിക്കുക.” ഇനി നിങ്ങൾ പറയൂ, “നല്ലത്, എന്നാൽ പുതിയ സ്വർഗത്തിലോ പുതിയ ഭൂമിയിലോ, ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നില്ലേ?” ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം വാഴാനും കീഴ്പ്പെടാനും പൊകുകയാണ്, നമ്മൾ കർത്താവിനോടൊപ്പം ചേരാൻ പോകയാണ്. പ്രാമാണീകമായിത്തന്നെ ഞാൻ ഇതിനെ ഘണ്ഡിക്കാൻ പോകയാണ്.ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലക്ക് ബൈബിളിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നും സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ എന്താണെന്നും അറിയേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇതാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്: നിങ്ങ‌ൾ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവൻ എന്ന നിലക്ക് ഇന്ന് എവിടെ മരിക്കണം, ക്രിസ്തു ദേവൻ നിന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങ‌ൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അന്ത്യശ്വാസത്തിന്റെ സമയത്തുതന്നെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് സ്വർഗ്ഗത്തോട് ചേരും. ആത്മാവ് കല്ലറയിൽ ഉറങ്ങുകയോ കാത്തുകിടക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ശരീരം കല്ലറയിൽ കിടക്കുന്നു, പക്ഷേ ആത്മാവ് ഉടൻതന്നെ സ്വർഗത്തോടുചേരുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു, “ശരീരത്തിൽ നിന്നു‌ള്ള ജീവന്റെ അസാനിധ്യം സ്വർഗത്തിലെ സാനിധ്യമാണ്.” പോൾ പറഞ്ഞു, “എനിക്ക് വേർപെടാനും ക്രിസ്തുവിങ്കൽ ചേരുന്നതിനുമുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്” എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ജീവിതം ക്രിസ്തുവും മരണം നേട്ടവുമാകുന്നു. ശരീരത്തിൽ നിന്നു‌ള്ള ജീവന്റെ അസാനിധ്യം സ്വർഗത്തിലെ സാനിധ്യമാണ്. ഇതാണ് ക്രിസ്തു മേഘങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. തെസളോണീയൻസ് 4-ൽ പലപ്പോഴും ഈ ആനന്ദാതിരേഘത്തെയാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. അത് പറയുന്നു ജീസസ്സിൽ സമാധിയായവരെ ദൈവം അവരോടു കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ വരുമ്പോൾ അവൻ അവരേയും മേഘങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു, അവൻ സ്വർഗസ്തനാകുമ്പോ‌ൾ അവർ അവ്നോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലുമായിരിക്കും. അവൻ ഭൂമിയിൽ സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുമ്പോൾ, അവർ ഭൂമിയിൽ വരികയും അവനോടൊപ്പം ഭരിക്കുകയും ചെയ്യും. അവസാനം, ഒരു പുതിയ സ്വർഗവും പുതിയ ഭൂമിയുമുണ്ടാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞാടുകൾ അവർക്കൊപ്പം വസിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ, നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ പുനർജനിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോക്ഷം ഇല്ലാതാവുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെത്തുകയും ഉടൻതന്നെപുറത്താക്കപ്പെടുകയും, അതുമല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇല്ല, ഒരിക്കൽ പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്നും നിങ്ങൾ കർത്താവിനോടൊപ്പമുണ്ടായിരിക്കും. അത് സ്വർഗത്തിലാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ അവന്റെ പുനരാഗമനത്തിനുശേഷമുള്ള രാജ്യത്തിലാകട്ടെ, അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ സ്വർഗത്തിലും പുതിയ ഭൂമിയിലും. കർത്താവിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അനശ്വരതയിലേക്കുള്ള മറ്റൊരു വഴി. നിങ്ങൾ ജീസസ്സിനോടൊപ്പം പോകുന്നു, അതാണ് ശരി. ഇപ്പോൾ നരകം അതുപോലെതന്നെയാണ്. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാവ്യം പറയാം: വെളിപാട് 20:10, “അവരെ വഞ്ചിച്ച പിശാചിനെ മൃഗവും കള്ളപ്രവാചകനും കിടക്കുന്ന ഗന്ധകത്തീപ്പൊയ്കയിലേക്കു തള്ളിയിടും; അവർ എന്നെന്നേക്കും രാപ്പകൽ ദണ്ഡനം സഹിക്കേണ്ടിവരും.” ഇത് ആത്യന്തികമാണ്, അവൻ പറഞ്ഞു, അവർ എന്നെന്നേക്കും രാപ്പകൽ ദണ്ഡനം സഹിക്കേണ്ടിവരും.” അതിലേക്ക് നീങ്ങുക എന്നത്, ആ നരകം ശാശ്വതമാണ്. അതാണ് അതിന്റെ തന്നെ പ്രബോധനം. ആവർത്തന പുസ്തകം ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 4 ൽ പോകുക. ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കാൻ പൊകുകയാണ്. അതിനുമുൻപ്, ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ കപട അനുശാസനങ്ങളുടെ പെട്ടെന്നുള്ള പരിശോധന നടത്താം. എന്താണ് കപട അനുശാസനങ്ങൾ? നല്ലത്, നമ്പർ ഒന്ന്, ദൈവം ഏതെങ്കിലും നാമത്തിൽ വിളിക്കപ്പെടാം എന്ന് അവർ അനുശാസിക്കുന്നു – അത് അത്രമാത്രം പ്രധാനമല്ല. ദൈവത്തെ വിളിക്കാനുള്ള നാമം നിർണ്ണായകമായും പ്രധാനമാണ് എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത്. കപട ദൈവങ്ങളുടെ നാമങ്ങൾ പുച്ഛിക്കപ്പെടേണ്ടതും അവ ഉച്ചരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കരുത്, അവർ വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും വേണം. മറ്റ് ദൈവങ്ങളുടെ പേരിനെക്കുറിച്ച് അവൻ പറയുന്നതിപ്രകാരമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതൊരു കപട ശാസനമാണ്. രണ്ടാമത്, സംരക്ഷകനെന്ന നിലയിൽ സർവശക്തനായ, ഒരേയൊരു യധാർഥ ദൈവമായി അവർ യേശുവിനെ വിളിച്ച് കുംബസരിക്കുന്നില്ല. നമ്പർ മൂന്ന്, വിഗ്രഹാരാധനയാൽ പ്രധിനിധീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിനാൽ ഹിന്ദു ദൈവങ്ങൾ യധാർഥത്തിൽ സാത്താനാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ബിംബങ്ങൾക്ക് ബലിയർപ്പിക്കുന്നവർ സാത്താന് ബലിയർപ്പിക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെ ദൈവത്തിന് ബൈബിളിലെ ദൈവത്തിന്റേതായ ഗുണനിലവാരങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെയില്ല എന്നു കൂടി നമുക്കറിയാം. ഉദാഹരണത്തിന്, അയാൾ ക്ഷിപ്ര കോപിയും അർദ്ധ നാരീശരനുമാണ്. ഇത് ബൈബിളിലെ ദൈവത്തിന്റെ ഗുണവിശേഷമല്ല. അതുപോലെ ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായും സാത്താനാണ്, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അയാളുടെ പ്രതിരൂപങ്ങളെല്ലാം നാഗങ്ങളും തലയോട്ടികളുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പൈശാചിക പ്രതീകങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ ബൈബിളിലെ സാത്താനുമായാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവർ സാത്താനെ ആരാധിക്കുന്നു – അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം പുരുഷനായിരിക്കുക എന്ന വേദ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രീതികൾക്ക് തികച്ചും പരിചിതമല്ലാത്ത സ്ത്രീ ദേവതയെ ആരാധിക്കൽ. അതുമാത്രമല്ല, കൃഷ്ണ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആരാധനാമൂർത്തികളെ വിശ്വസിക്കുന്നതായി അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു എങ്കി‌ൽപോലും അത് ബൈബിളിലെ ജീസസല്ല തന്നെ. അവർ പുനർ ജന്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, നമ്മളാകട്ടെ ഒരിക്കൽമാത്രം ശാരീരിക ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു – ഒരിക്കൽ മാത്രം മരണവും ഒരിക്കൽ മാത്രം ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ കർമ്മയിലൂടെ മോക്ഷപ്രാപ്തി വിശ്വസിക്കുന്നു, അവരുടെ ഭാഷയിൽ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ മോക്ഷം എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തിലൂടെയുള്ള അനുഗ്രഹം കൊണ്ടുള്ള മോക്ഷപ്രാപ്തിയിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നല്ല. നമുക്ക് അനുഷ്ടാനങ്ങളില്ല, നമുക്ക് മന്ത്രിക്കാനോ ബലിനൽകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ടാനങ്ങളും നടത്താനോ ഇല്ല, നമുക്ക് മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കാനോ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി യോഗ ചെയ്യുന്നതിനോ ഇല്ല. അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കാൻ പ്രവൃത്തികളും ആധാരങ്ങ‌ളുമാണ് കാരണമാകുന്നതെന്ന് അവർ കരുതുന്നു, നമ്മളാകട്ടെ വിശ്വാസത്തിലൂടെയുള്ള അനുഗ്രഹം കൊണ്ടുള്ള മോക്ഷപ്രാപ്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്വർഗവും നരകവും താൽകാലിക അവസ്തയാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു, നമ്മുടെ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് സ്വർഗവും നരകവും ആത്യന്തികമാണ്. ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്നെന്നേക്കുമായി പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, അതുപോലെ ക്രിസ്തുദേവനില്ലാതെ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ മരിക്കുകയും നരകാഗ്നിയിലേക്ക് പതിക്കുകയും ചെയ്താൽ, എന്നെന്നേക്കുമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും നശിക്കുകയും ചെയ്യും.

അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുമതം കൃത്യമായും ഒരു കപട മതമാണെന്ന് നമുക്കുകാണാം, ബൈബിളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായത്, കൃത്യമായും ഒരു സാത്താന്റെ മതം, വളരെ ദുഷിച്ചത് – അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നിർണ്ണയം? നല്ലത് എല്ലാറ്റിലുമുപരി, ജോൾ ഓസ്റ്റിനെയും മറ്റ് ക്രൈസ്തവ പ്രഭാഷകരെയും പോലെയുള്ള കപട അദ്യാപകരെ ഒഴിവാക്കുക എന്നാണ് ഈ ധർമ്മ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം, “ഹായ്, നമുക്ക് തമ്മിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ സമാനമായുണ്ടെന്നും എന്തുപേരു വിളിച്ചാലും എല്ലാവരും ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ നമ്മൾ ഒരേ ദൈവത്തെയാണ് യധാർത്ഥത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതെന്നുമാണ് അവർ പറയാനാഗ്രഹിക്കുന്നത്.” നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഈയിടെയായി ഇത്തരം കപട അനുശാസനങ്ങളോട് നമ്മൾ സമരം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ബൈബിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രിസ്തുമതവും ഇത്തരം കപട മതങ്ങ‌ളുമായുള്ള വ്യത്യാസം തുറന്നുകാട്ടുവാനും കപടമതങ്ങളുമായി ഏകപ്പെടാതിരിക്കാനും നമ്മൾ സമരം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്രിസുമതങ്ങളുടെ പൊതു സഭ എന്ന് ഇതറിയപ്പെടുന്നു. ക്രിസുമതങ്ങളുടെ പൊതു സഭ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് “നമ്മുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങളേയും ഒന്നിച്ചു ചേർക്കുക എന്നാണ്. അത് ബൈബിൾ അനുശാസിക്കുന്നതല്ല – അത് അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവിന്റെ അനുശാസനമാണ്. ഈ പ്രബോധനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതോടെ, ഹിന്ദുക്കൾ അന്ധരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് സുവിശേഷവുമായി അവരുടെ അടുത്തെത്താൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുടിക്കും. അവർ ജനിച്ചുവീണത് ഇതിലേക്കാണ്. അവരാരും സാത്താനെ ആരാധിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല. അല്ല, അവർ ഈ കപട മതത്തിലേക്ക് ജനിച്ചുവീണു, അവരുടെ വളർച്ചയുടെ കാലത്ത് ഇത് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു. അവർ അന്ധരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അവർ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജോൾ ഓസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു, “ഹെയ്, അവർ ശരിക്കും നല്ലവരാണ്, ദയയുള്ള മനുഷ്യർ.” എനിക്കുറപ്പുണ്ട് അവരങ്ങിനെയാണെന്ന്, അവർ വളരെ സമാധാനപ്രിയരാണെന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ട്, നല്ലവർ, ദയയുള്ളവർ - എന്നാൽ നരകത്തിലേക്കുള്ള പാത സദുദ്ധേശത്തൊടുകൂടി പാകിയിരിക്കുന്നതാണ്, ജീസസ്സിന്റെ വിഖ്യാതമായ സുവിശേഷത്തിന്റെ വെളിച്ചം വിതറി പരിരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട രീതിയിൽ അവരെ സുവിശേഷത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം. എന്നാൽ നമ്മുടെ സുവിശേഷത്തെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചാൽ, അന്ധകാരം മൂടിയ മനസ്സുമായി ഈ ലോകത്തിന്റെ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കാനാകാതെ അവനിൽനിന്നും മറച്ചു വെക്കുകയാണ്. കൂടാതെ നിങ്ങൾ പറയുന്നു, “നല്ലത്, ഞാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു യാത്ര പോകേണ്ടതുണ്ടോ? എനിക്കത് സുഖകരമായിത്തോന്നുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല.” എന്നാൽ ഇതാണ് കാര്യം: നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര പോകെണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾ ASU –വിലേക്ക് പോകൂ, സൗത്ത് ടെമ്പിളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു യാത്ര പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ, ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ വാതിലെങ്കിലും മുട്ടാതെ, ആത്മാവിനെ സമ്പാദിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ സൗത്ത് ടെംപെയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. ഒരിക്കലും. മതപ്രവർത്തക സംഘത്തെയും യാത്രകളെയും പറ്റി ആളുകൾ ഒരുപാടുപറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നോക്കൂ ഞാൻ മത പ്രവർത്തക സംഘത്തിന് എതിരല്ല – എന്നാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? അതിവിടെയുണ്ട്! നിങ്ങളുടെ വിമാന ടിക്കറ്റും പണവും സംരക്ഷിക്കുക. വിദേശ രാജ്യത്ത് ഒരു മതപ്രചാരകനാവുക എന്ന്ത് മഹത്തരമാണ്, എന്നാൽ ഒരു മതപ്രചാരകനാകുവാൻ നിങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയുമോ? ഇന്ത്യക്കാരെ സുവിശേഷത്തിലേക്കെത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, ഹിന്ദുക്കളെ ക്രിസ്തുദേവന്റെ സുവിശേഷവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളെല്ലാവരും സൗത്ത് ടെമ്പിളിലേക്ക് പോയി അതിന്റെ അയൽവക്കങ്ങളിലെ വാതിലുകൾ മുട്ടുക. അല്ലെങ്കിൽ, കൂടുതൽ ആദരണീയരും മിക്കവാറും നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവരുമായ മറ്റു ഹിന്ദുക്കളുമായി സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ASU ക്യാമ്പസ്സിലേക്ക് പോകുക. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെയെങ്കിലും വാതിലെങ്കിലും മുട്ടാതെ, ആത്മാവിനെ സമ്പാദിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ സൗത്ത് ടെംപെയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. അതെ അവരിവിടെയുണ്ട്. അവർ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്, അവരെല്ലാവരും എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നു. ഓരോ വ്യക്തികളും. നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അവരോട് ചോദിക്കൂ, “ഓ, നിങ്ങൾ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത്?” എഞ്ചിനീയറിംഗ്. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ചൈനക്കാരെ സമീപിക്കാം, കൂടാതെ ഇന്ത്യക്കാരെയും. ASU-വിൽ ഒരു ടണ്ണിലേറെ വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്, നിങ്ങൾ വാതിലിൽ മുട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ആത്മാവിനെ സമ്പാദിക്കുന്നതിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുവിശേഷം നൽകാൻ കഴിയും. മഹത്തായ കാര്യം അവരെല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അതിനിടയിൽ, ഇന്ത്യയിൽ പോലും ധാരാളം ആളുകൾ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു മുഖ്യ ഭാഷയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ ആളുകൾക്ക് ഭാഷാതടസങ്ങൾ ഇല്ലതന്നെ. ഈ ആ‌ളുകൾക്ക് സുവിശേഷം അറിയാൻ കഴിയും, കൂടാതെ പലപ്പോഴും അവർ സുവിശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുകയും അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ആരാണ് അവിടെപ്പോയി ആ വാതിലുകളിൽ മുട്ടി എല്ലാ ജീവികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക. നോക്കുക, സുവിശേഷവുമായി അവരിലേക്കെത്താനുള്ള വഴി നമ്മുടെ വായ ദൈര്യപൂർവ്വം തുറക്കുകയും കർത്താവ് എന്ന വാക്ക് ഉച്ഛരിക്കുകയുമാണ്. നിങ്ങൾ പറയുക, “ നല്ലത്, എനിക്ക് ഹിന്ദുക്കൾക്കായി ഒരു പ്രത്യേക അവതരണം നടത്താൻ അറിയില്ല.” നോക്കൂ, ഓരോ മതത്തിനും സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രത്യേക അവതരണം നടത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഒരു സുവിശേഷം ഏവരേയും പരിപാലിക്കുന്നു. നിങ്ങ‌ൾ അവർക്കിടയിലൂടെ ചെന്ന് അവർ പാപി‌കളാണെന്ന് കാണിച്ചുകൊടുക്കുക, അവരെ നരകം കാണിക്കുക, അവരെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതവും മരണവും കാണിക്കുക, സംസ്കാരവും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പും കാണിക്കുക. ഇതൊരു സൗജന്യ സമ്മാനമാണെന്ന് അവരെ കാണിക്കുക, ഇത് വിശ്വാസത്താലുള്ളതെന്ന് കാണിക്കുക. *ഈ മതപ്രഭാഷണത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കാം, കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാം നിങ്ങളുടെ സുവിശേഷാവതരണത്തിന്റെ അവസാനം അവർക്ക് സൂചിപ്പിച്ചുകൊടുക്കുക. സുവിശേഷം അതുപോലെത്തന്നെ എല്ലാവർക്കും നൽകിയാണ് ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. എല്ലാം സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നതിനു പകരം, സുവിശേഷം വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പാപപരിഹാരത്തിനുള്ള ദൈവീക ശക്തിയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് അത് നേരിട്ട് നൽകാവുന്നത‌ല്ലേ, ആദ്യം ജൂതന്മാരും ഗ്രീക്കുകാരും – കൂടാതെ ഹിന്ദുക്കൾ. മരണത്തിന്റെ, സംസ്കാരത്തിന്റെ, ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ എല്ലാം സുവിശേഷം നിങ്ങൾ ആരോടാണ് പറയുന്നത് എന്നില്ലാതെ പറയുക.

അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മോക്ഷത്തിന്റെ ഹിന്ദു മാമൂലിനെ കാണിക്കേണ്ടതില്ല. ഇല്ല, നിങ്ങ‌ൾ വെറുതെ പാപമോചനത്തിന്റെ പദ്ധതി കാണിക്കുക. പാപമോചനത്തിന്റെ അവസാനത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ മുഴുവൻ സുവിശേഷത്തിലൂടെയും കടന്നുപോയി അതിനെ ലളിതമാക്കുക, തുടർന്ന് അവസാനം, അവരുടെ ആശ്രയം ജീസസ്സിലാണെന്ന് ഉയർത്തിക്കാട്ടുക. നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന മറ്റു ദൈവങ്ങളെ നിരാകരിക്കുകയും യധാർത്ഥ ദൈവം ജീസസ്സാണെന്നു കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യുക. മറ്റേതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിൽനിന്നോ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നോ വരുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഹിന്ദുവിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഊന്നിപ്പറയാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ ഊന്നിപ്പറയലുകൾ അവസാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. വെള്ളക്കാർക്കും നിങ്ങൽക്ക് സുവിശേഷം നൽകാം, നിങ്ങൽക്ക് സുവിശേഷം കറുത്തവർക്ക് നൽകാം, സ്പെയിൻ കാർക്കും ഏതു ദേശീയതയിലുള്ളവർക്കും സുവിശേഷം നൽകാം. ഒരാൾക്ക് അതുനൽകാനായി നിങ്ങൾക്കു കഴിഞ്ഞാൽ, മറ്റൊരാൽക്കും നൽകാം, കാരണം എല്ലായിടത്തും കർത്താവേ ഉള്ളൂ, അവനെ വിളിക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ. ഒരേയൊരു ഒരു തിരുസഭ, ഒരു ഇടയൻ, ഒരു രക്ഷകൻ, ഒരു ആശ്രയം, ഒരു ജ്ഞാനസ്നാനം, ഒരു കർത്താവ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സുവിശേഷം ഹിന്ദുവിനു നൽകണം. നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾ അവിടെ പോകുന്നുവെങ്കിൽ മഹത്തരം, എന്നാൽ സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ, അവർ ഇവിടെയുണ്ട്. ഫീനിക്സിലേക്കോ സ്കോട്ട്ലാന്റിലേക്കൊ പീഠഭൂമിയിലേക്കോ പോകാൻ പോലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല – അതെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്, അവർ ടെമ്പിളിലുണ്ട്, അത് നമ്മുടെ നഗരത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഇവിടെത്തന്നെ. സുവിശേഷം കൊയ്തെടുക്കാൻ പരിപക്വരായ അനേകായിരം ഹിന്ദുക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വീടുവീടാന്തരം ഞാൻ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, സത്യസന്ധമായും എല്ലാ ആളുകളുടെ അടുത്തേക്കും എത്താൻ അതു നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു, പുറത്തുപോകുകയും ചില വാതിലുകളിൽ മുട്ടുകയും ചൈയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം ആഭ്യന്തരവും അന്തർദേശീയവുമായ മതപ്രവർത്തനം എല്ലാം ഒന്നിൽ തന്നെ നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു. എന്നാൽ ഈ ചിന്ത അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. ഈ ചിന്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരൽപ്പം ആഴത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ കാണാം. ഹിന്ദുക്കളെ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്ന വലിയൊരു തടസ്സമുണ്ട് (ഹിന്ദുക്കളെ പോലെ എല്ലാ ദേശക്കാർക്കും ഇത് ബാധകമാണ്). ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതെയും ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയും അമേരിക്കക്കാരായ നമ്മൾ നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം നശിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണിത്. ഇതൊരു വലിയ തടസ്സമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും സുവിശേഷത്തിന് ചെവി കൊടുക്കാത്തത്. കാരണം, അമേരിക്കൻ ക്രിസ്താനികളായ നാം നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

നിയമാവർത്തനം ചാപ്റ്റർ 4 -ൽ ബൈബിൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് നോക്കുക. അത് സുവിശേഷാത്മകമായ വിദേശീയരോട് ചെയ്യണം. നിയമാവർത്തനം 4:5 -ൽ നോക്കുക, അത് പറയുന്നു “നിങ്ങൾ കൈവശമാക്കുവാൻ ചെല്ലുന്ന ദേശത്തു നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചു നടപ്പാനായി എന്റെ ദൈവമായ യഹോവ എന്നോടു കല്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളോടു ചട്ടങ്ങളും വിധികളും ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു.” ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക “രാജ്യത്തിന്റെ പരിഗണനയിൽ നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണിത്.” അവൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? അവൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ദൈവ നാമം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും കർത്താവിന്റെ ശാസനകളെ പിൻതുടർന്നുകൊണ്ടും രാജ്യം നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ, അവ‌രുടെ കാഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ ജ്ഞാനമുള്ളവരായിത്തീരുന്നു. അവർ അതിനുനേരെ നോക്കുകയും അവരിൽ മതിപ്പുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അവർ ജ്ഞാനമുള്ളവരാകാൻ പോകുന്നു, അവർ ബഹുമാനിക്കത്തക്കതായ ചിലത്. വചനം 6 –ലൂടെ അവൻ പറയുന്നു “അവയെ പ്രമാണിച്ചു നടപ്പിൻ; ഇതു തന്നേയല്ലോ ജാതികളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനവും വിവേകവും ആയിരിക്കുന്നതു. അവർ ഈ കല്പനകളൊക്കെയും കേട്ടിട്ടു: ഈ ശ്രേഷ്ഠജാതി ജ്ഞാനവും വിവേകവും ഉള്ള ജനം തന്നേ എന്നു പറയും. നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവയോടു നാം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും അവൻ നമുക്കു അടുത്തിരിക്കുന്നതുപോലെ ദൈവം ഇത്ര അടുത്തിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠജാതി ഏതുള്ളു? ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്ന ഈ സകലന്യായപ്രമാണവുംപോലെ ഇത്ര നീതിയുള്ള ചട്ടങ്ങളും വിധികളും ഉള്ള ശ്രേഷ്ഠജാതി ഏതുള്ളു?” ഇനിയാണെന്റെ ചോദ്യം: ഇന്ത്യയിലെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു ഹോളിവുഡ് സിനിമ കാണുകയും പറയുകയുമാണെന്നു കരുതുക, “വൗവ്, അമേരിക്കയെപ്പോലെ വളരെ ധർമാനുസാരിയായ എന്ത് രാജ്യമാണ്? വൗവ്, ദൈവം അവർക്കുസമീപത്തുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രം. ജ്ഞാനവും ധർമ്മവും നിയമവ്യവസ്ഥയുമുള്ള മറ്റേത് രാഷ്ട്രമാണുള്ളത്?” ഇല്ല, അതിനെ നോക്കുക ചവറുകാണാം, നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് അവർ എന്ത് കരുതുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? അത് അസംബന്ധമാണ്. നമ്മുടെ മതത്തെക്കുറിച്ച് അവർ എന്താണ് കരുതുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? അത് അസംബന്ധമാണ്. ഇപ്പോൾ നോക്കൂ: ഇത് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അസംബന്ധങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ലെന്നത് സ്പഷ്ടമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിവുഡിന്റെ അസംബന്ധം, അല്ലെങ്കിൽ മാഡിസൺ അവന്യൂ-വിന്റെ അസംബന്ധം. നമുക്ക് അതിനുമുകളിലൊന്നും നിയന്ത്രണമില്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാം, നമ്മുടെ കുടുംബത്തേയും നമ്മുടെ ആരാധനാലയത്തേയും നിയന്ത്രിക്കാം. ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം സുവിശേഷത്തിന്റെ വെള്ളിവെളിച്ചമാകാം. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ യാധാർത്ഥ്യവും പാപമോചനവും പ്രസംഗിക്കുക മാത്രമല്ല, ആളുകൾ ബഹുമാനിക്കത്തക്കരീതിയിൽ ജീവിക്കുക കൂടി വേണം. അപ്പോ‌ൾ നമ്മൾ കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ആളുകൾക്ക് താ‌ല്പര്യമുണ്ടായിരിക്കും. പ്രാപഞ്ചികമായ അധാർമിക ജീവിതം നയിക്കുന്ന പക്ഷം നിങ്ങ‌ൾ കർത്താവിനെപ്പറ്റിപ്പറയുന്നത് കേൾക്കേണ്ടതായ എന്ത് ആവശ്യമാണ് ആളുകൾക്കുള്ളത്? അവർ സ്വയം ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, “ഒരുപക്ഷേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളേക്കാൾ ധാർമികരാണെന്ന്.” ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുദേവനെ സ്വീകരിക്ക്ക്കേണ്ടതുണ്ട്, അങ്ങിനെ ഞെങ്ങൾ നീങ്ങളെപ്പോലെ ജീവിക്കണോ,? ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുദേവനെ സ്വീകരിക്ക്ക്കേണ്ടതുണ്ട്, അങ്ങിനെ ഞെങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് അന്യരുടെ അമ്മമാരെ പോലെയും പോലെയും വേശ്യകളെപ്പോലെയും അഗമ്യഗമനക്കാരെപ്പോലെയും ജീവിക്കാനാകും? അവർ അതെന്തിന് സ്വീകരിക്കണം? അവർ അത് നോക്കി അധാർമികമാണെന്നുപറയും. അവർ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ നോക്കി അധാർമികമാണെന്നുപറയും. “നിങ്ങൾക്ക് ധർമമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് നിലവാരമില്ല, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനു വേണ്ട ചട്ടങ്ങളും വിധിന്യായങ്ങളുമില്ല.” അവരെ സംബന്ധിച്ച് അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിൽ നിന്ന് സംശയകരമായ തടസ്സമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അമേരിക്കക്കാർ അഗമ്യഗമനക്കാരാണ്.

നിങ്ങ‌ൾക്ക് അറിയുമോ അഭിനേതാവ് റിച്ചാർഡ് ജോർജ്ജ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോയി തന്റെ ഭാര്യയല്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയെ പരസ്യമായി ചുംബിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി തടവിലാക്കപ്പെട്ട കഥ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയാളുടെ ഭാര്യയല്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയെ പരസ്യമായി ചുംബിച്ചു എന്നുമാത്രം. നമ്മൾ അത് അധാർമികമായി കരുതുമോ, ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ കടന്നുവരികയും എന്റെ ഭാര്യയല്ലാത്ത അവരെ ഞാൻ ചുംബിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കതെങ്ങിനെ അനുഭവപ്പെടും? നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുമോ. നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതു തന്നെ, എന്നാൽ നമ്മൾ ഇതു ടിവി-യിൽ കാണുന്നതാണ്, നമ്മൾ ഇത് സിനിമയിൽ കാണുന്നു, അതിൽ എന്തെങ്കിലുമുള്ളതായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അത് നല്ലതും ഒന്നാന്തരവുമാണ്. അയാൾ അത് ചെയ്തു, അവിടെവെച്ച് തടവിലാക്കപ്പെട്ടു. എന്തുകൊണ്ട്? അവരുടെ സംസ്കാരം യധാർത്ഥത്തിൽ ആ അർത്ഥത്തിൽ കൂടുതൽ സാമ്പ്രദായികവും ചിലകാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ധാർമികത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. കർത്താവില്ലാത്തതും പരിശുദ്ധമല്ലാത്തതും വൃത്തിയില്ലാത്തതുമായ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് അധാർമികമായതും നിലവാരമില്ലാത്തതുമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നാം വഴുതിവീണ് ക്രിസ്തുദേവന്റെ നാമം ചളിയിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കുമ്പോൾ *അമേരിക്കൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലക്ക് അദ്ധേഹം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്, ലോകം അത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവരാകുകയും ചെയ്യും. അവർ എന്തിനാകണം? നമ്മൾ ശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്ങിനെയാണ് സുവിശേഷവുമായി നമുക്ക് മുസ്ലീ‌മുകളുടേയും ഹിന്ദുക്കളുടേയും അടുത്ത് ചെല്ലാനാകുക. അവർ നമ്മുടെ നേരെ നോക്കിപ്പറയും, “ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ മതത്തെ പിൻതുടരണം? അർദ്ധ നഗ്നയായ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയേക്കാൾ കൂടുതൽ വസ്ത്രങ്ങൾ എന്റെ ഭാര്യക്കുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഹാഫ് ഷോർട്സും ഹാൾട്ടർ ടോപ്പും ധരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്.” ഓകെ, മുസ്ലീം സ്ത്രീകൾ കുറേ കൂടുതൽ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു. നമ്മളാകട്ടെ വളരെ കുറച്ച് വസ്ത്രവും! ഇതിനിടക്ക് ചിലത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം, പൗരാണികമായത്! വസ്ത്രധാരണത്തിൽ നമ്മൾ ബൈബിളിലെ നിലവാരം പുലർത്തണം.

എങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ മറ്റു ദേശങ്ങളിൽ സുവിശേഷവുമായി എത്തുക എന്ന് നിയമത്തിന്റെ ആവർത്തനം 4-ൽ ബൈബിൾ കൃത്യമാക്കുന്നു: കർത്താവിന്റെ നിയമങ്ങളും ധാർമികതയും പിന്തുടരുന്ന ഒരു മാതൃക മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. വിശുദ്ധ പുസ്ത്തകങ്ങളിലൂടെ ഹിന്ദുമതം വാഗ്ദാനം എന്തിനേക്കാളും നല്ലത് ബൈബിളാണെന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അറിയാം. ബൈബിൾ ഖുറാനിലെ ചിന്തകളേക്കാൾ മഹത്തരമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. നമുക്കറിയാം, എന്നാലും ചോദ്യം ഇതാണ്, ഇത് അവർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ അമേരിക്കൻ ഹോളിവുഡിലെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണോ കാണുന്നത്? അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ പോകുകയും സുനിശ്ചിതമായ വഴിയിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, അവർ നമ്മളെ നോക്കുകയോ ഹോളിവുഡിന്റെ പ്രതിഫലങ്ങൾ, മാഡിസൺ അവന്യൂ തുടങ്ങിയവ കാണുകയോ ചെയ്യുന്നുവോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൈബിളിൽ പറയുന്നപോലെ നമ്മൾ ആ പുസ്തകത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതായി അതിന്റെ പ്രതിഫലനമായി അവർ നമ്മെ കാണുന്നുവോ, എങ്കിൽ അവരുടെ കാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ജ്ഞാനികളായിരിക്കും. നീങ്ങൾക്കറിയാമോ, അവർ പറയും, നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ പോലും, ഈ ആളുകൾ ജ്ഞാനിയുടേതായ മാർഗത്തിലൂടെ ജീവിക്കുകയും അത് സദാചാരപരവും ശുദ്ധവുമാണെന്ന്.” എന്നാൽ അത് അധികമല്ല. ഞാൻ ജീവിതശൈലീ സുവിശേഷമോ ഐതിഹ്യമോ പ്രസംഗിക്കുകയല്ല. അതു പോര. നിങ്ങൾ ബൈബിൾ പുറത്തെടുത്ത് ദൈര്യമായി വായ തുറക്കേണ്ടതും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നാൽ, അവിടെ വെറുതെ ഇരുന്ന് പറയരുത്, ഓ എന്റെ സാക്ഷ്യം കാര്യമല്ല.” കർത്താവില്ലാത്ത ദുഷിച്ച ജീവിതം നിങ്ങൾ നയിക്കുമ്പോൾ, മറ്റു സംസ്കാരങ്ങളിലുള്ളവർ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ അമേരിക്കയെപ്പോലെ ദൈവമില്ലാത്തവരോ ദുഷിച്ചവരോ അല്ല. അത് ദുഖകരമാണെന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ടിവരുന്നു. മറ്റുദേശങ്ങൾ നമ്മെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ്. അത് സത്യമാണ്. അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക: അവർ അമേരിക്കയിലേക്കു നോക്കുകയും ഗുദമൈധുനത്തിന്റെ (സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗം) തലസ്താനമാണെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. സൊഡോം ലാന്റിൽ നിന്നു വരുന്ന ഒരുമിഷണറിയെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. “ഞാൻ സൊഡൊമിന്റെയും ഗൊമോറയുടേയും രാജ്യത്ത് നിന്നുമാണ് വരുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങൽക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം നൽകാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്.” അവർ പറയും, “ജീസസ്സിനെ മറക്കുക! നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കേൽക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല.” എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ഗുദമൈധുനവും (സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗം) അശ്ലീലവും ഇഷ്ട്പ്പെടുന്നില്ല. ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുകയും ഇത്തരം നിരർത്ഥകതകളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും അതിനെതിരെ പോരാടുകയും അതിൽനിന്ന് സ്വയം അകൽച്ച പാലിക്കുകയും വേണം. എന്നാൽ എന്താണ് എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും പറയുന്നത്, ”എല്ലാ സ്വവർഗ്ഗക്കാരേയും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം” ഇല്ല, നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് ദൂരം പാലിക്കാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു! “ഓ എന്നാൽ എങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വവർഗ്ഗക്കാരിലേക്കെത്തുന്നത്? നമുക്കൊരു പാവം സ്വവർഗ്ഗക്കാരനിലേക്ക് സുവിശേഷവുമായി എത്തേണ്ടതുണ്ട്.” ഹെയ്, നരകത്തിലേക്കു പോകുന്ന കോടിക്കണക്കിന് ഹിന്ദുക്കളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്?! നിങ്ങൾ ഒരു നാറിയ സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗിയാണെന്ന വിചിത്രമായ അസ്വസ്ഥത നിങ്ങളുടെ ചർച്ചിലേക്കു വരുന്നു. നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത്? (ഹിന്ദുക്കളെ) വളരെ വൈകും മുൻപ് നെറികെട്ട സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗികളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ, ഓ, നമ്മൾ എങ്ങിനെയാണ് ഈ കൊച്ചു പിശാചുക്കളെ സമീപിക്കുന്നത് എന്നതിൽ നമ്മൾ വളരെ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട്. ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ ദുർ ദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്ന ലോകത്തെ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ കാര്യം എന്താണ്. അവർ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് എന്താണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാത്തത്? ഒരു സ്വവർഗ്ഗക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുകൂട്ടം സ്വവർഗ്ഗക്കരാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടവർ എന്ന നിലയിൽ അവർ നിങ്ങളിൽ തൽപ്പരരല്ല, കൂടാതെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഹോളിവുഡിന്റെ ദുഷിപ്പുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ദൂരം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഈ അഴുക്കുകളിൽനിന്ന് നാം അകലം പാലിക്കണം. നിങ്ങൾ പുറത്തുപോയി ജീവിക്കുമ്പോൾ അനുവദനീയമായ, അശുദ്ധമായ, മലിനമായ വഴി, ഒരുകൂട്ടം അശുദ്ധരോട് കൂടി നിൽക്കൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ചവറുകൂനയാക്കൽ, എന്നിട്ട് നല്ലതായിരിക്കാൻ പ്രത്യാശിക്കുകയും, ക്രിസ്തു ദേവന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ വെള്ളി വെളിച്ചമാവുകയും, അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നപോലെ അഴിച്ചുപണിയണം അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ ദേശങ്ങൾ ന‌മ്മെ നോക്കിപ്പറയും “എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, ഇവർ ജ്ഞാനമുള്ള ജനങ്ങളാണ്. അവരോടു ചേർന്ന് കർത്താവുണ്ട്. അവർ പറയേണ്ടതെന്താണെന്ന് കേൾക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം പ്രവചിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും വിധികളും പിന്തുടരുന്നുവെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ എല്ലായിടത്തുനിന്നും എത്തിച്ചേരും. ജനങ്ങൾ ദൈവത്തെ അറിയുന്നതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തിൽ കൂട്ടം കൂട്ടമായി വരും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഷീബാ രാജ്ഞി – അവർ വഴികാട്ടപ്പെടുകയും ഉദ്ബോധിക്കപ്പെടുകയുമുണ്ടായി. “തകർപ്പൻ, ഇത് മഹത്താണ്. ഈ നിയമങ്ങളും ഈ വ്യവസ്ഥകളും വിധികളും എല്ലാം വളരെ വിവേകമുള്ളതാണ്.” അവർ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടു, തുടർന്ന് അവർ ഭവനത്തിലേക്ക് പോവുകയും അവളുടെ ആളുകൾക്ക് നല്ല വർത്തമാനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് *അമേരിക്കക്കാർ ചെയ്യേണ്ടതും, നമ്മുടെ രാജ്യം ചെയ്യുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാകില്ലെന്ന കാര്യം സ്പഷ്ടമാണ്, എന്നാൽ ചരുങ്ങിയത് നമ്മൾ സ്വതന്ത്ര ജ്ഞാനസനാനം ചെയ്തവർ എന്ന നിലക്ക് – നമ്മൾ ഈ പള്ളിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും ഒരു മാതൃക ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയും വിധത്തിൽ “ഹെയ്, നമ്മൾ വ്യത്യസ്തരാണ്. നമ്മൾ ദുഷിച്ച ആളുകളല്ല. നമ്മൾ യധാർത്ഥത്തിൽ ബൈബിളിനെ പിന്തുടരുന്നതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു.” നിങ്ങൾ വാമൊഴിയിലൂടെ ക്രിസ്തു ദേവന്റെ സുവിശേഷത്തിനു സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ ഈ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലായിരിക്കും കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും വേണം. നിങ്ങൾ അവിടെ വെറുതെയിരുന്ന് പറയാൻ പോകുന്നില്ല, “ഓ യേ, ഞാൻ വെറുതെ ജീവിക്കും, അവരതുകാണും. ഇല്ല, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ജീവിക്കുക എന്നിട്ട് ലോകത്തോട് മതപ്രചരണം നടത്തുക. ദൈവ കൽപ്പനകളെ അനാദരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വെറുതെ പ്രചരിപ്പിക്കരുത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് മോശം സാക്ഷ്യമാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ബൈബിൾ പറയുന്നു, “"നീതി ജാതിയെ ഉയർത്തുന്നു; പാപമോ വംശങ്ങൾക്കു അപമാനം.. "അവജ്ഞ എന്നത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? ആളുകൾ അതിനെ നോക്കുകയും വെറുതെ തലയിളക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ പരിഹാസ പാത്രങ്ങളാണ്. ചെന്ന് അതിനെ തടയുക. നിങ്ങളിൽ ചിലർ ഇപ്പോൾ…. ഞാൻ നിങ്ങളോട് വാദു വെക്കുന്നു ഈ മുറിയിൽ ആരോ ചിന്തിക്കുന്നു, “ഓ, എനിക്ക് അവൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല “മറക്കുക! ഓ. ഓ! ഇവിടെനിന്ന് പോവുക, ഒരിക്കലും തിരിച്ചുവരരുത്! പോകൂ, പോകൂ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അസ്വസ്തവും കുൽസിതവും മലിനവും വികടത്വവും പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പോകുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങളാണ് ഇന്ന് അമേരിക്കയുടെ പ്രശ്നം. പുറത്തു പോകൂ, ഇവിടെ നിന്നും പോകൂ, ഞാൻ എനിക്കു ചുറ്റും നിങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല! നിങ്ങൾ പറയുന്നു, “ഓ, സ്വവർഗ്ഗ രതിക്കാർക്കെതിരെ നിങ്ങൾ ശക്തമായി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ആളുകളെ നഷ്ടപ്പെടും.” സ്വവർഗ്ഗക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രസംഗിച്ചാൽ എനിക്ക് ആളുകളെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു! ഈ മാലിന്യവും ആഭാസവും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറത്തുപോകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളത് പാലിക്കും എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക്ചുറ്റും നിങ്ങൾ കൂടുന്നത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത് ആതുരമാണ്, അത് ഹീനമാണ്, അത് ജുഗുപ്സാവഹമാണ്. പുറത്തുപോവുക! ഈ വിസർജ്യത്തെ ലോകം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല! അമേരിക്കയാണ് ഈ അശ്ലീലത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ലോകത്തെ മറ്റാളുകൾ നിങ്ങളെ നോക്കുകയും നിങ്ങൾ വെറുപ്പുളവാക്കുന്നവരാണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഈ കാപട്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം ദൂരം പാലിക്കുകയും മാനദണ്ഡമായി ഈ പുസ്തകം ഉയർത്തിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യാതെ എങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ സുവിശേഷവുമായി അവരെ സമീപിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഭാഷ്യം എന്നെ കാണിക്കുക, ഞാൻ എന്റേത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം.

നമുക്ക് തലകൾ കുനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്തിക്കാം. പിതാവേ, ക്രിസ്തു ദേവന്റെ സുവിശേഷം തന്നതിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ നന്ദിയുള്ളവരാണ്. ദൈവമേ, ഇത് നല്ല വാർത്തയാണ്. ഇത് ലോകത്തിന് ലഭ്യമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. തമ്പുരാനേ, കോടിക്കണക്കിന് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഇത് ലഭ്യമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ താൽപര്യപ്പെടുന്നു. ദൈവമെ, അവർ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ജോൾ ഓസ്റ്റിൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കാര്യമാക്കുന്നില്ല, ദൈവമേ, അവർ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. നമുക്കു രണ്ടുപേർക്കും അതറിയാം. സുവിശേഷത്തിന്റെ ജ്വലിക്കുന്നതും തിളങ്ങുന്നതുമായ വെളിച്ചമായി മാറാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കേണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്തിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ആദരിക്കുമാറു ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കേണമേ. ഞങ്ങളെ പുറത്തുപോയി സൗത്ത് ടെമ്പിളിന്റേയും നോർത്ത് ടെമ്പിളിന്റെയും വാതിലുകളിൽ മുട്ടുന്നതിനും ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്കടുത്തെത്തുന്നതിനും ജീസസ്സിന്റെ ഈ പരിരക്ഷാ സുവിശേഷം അവർക്കുനൽകുന്നതിനും ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആമേൻ.

 

 

 

mouseover