"Galatians 3" with Romanian subtitles

Video

November 24, 2016

Galateni 3, începând de la versetul unu, Biblia spune,

”O, galateni neînţelepţi! Cine v-a amăgit

a să nu ascultaţi de adevăr, înaintea ochilor cărora Isus Cristos

a fost dinainte clar descris ca şi crucificat intre voi?

Numai aceasta voiesc să aflu de la voi: Aţi primit Duhul

prin faptele legii sau prin auzirea credinţei? Sunteţi atât de neînţelepţi?

Începând în Duhul, sunteţi acum desăvârşiţi prin carne?„

Acum, în Galateni , Pavel continuă sa îi mustre

pe Galateni, şi el foloseşte un limbaj puternic aici

pentru că el chiar din versetul unu, el spune, ”O, galateni neînţelepţi!„

apoi în versetul el spune, ”Sunteţi atât de neînţelepţi?„

Acum, ce mă amuză pe mine despre asta este că

în prezent lumea dacă te aude că spui despre ceva sau cineva

că este prost sau greşeşte, sau idiot, oamenii se supăra foarte rău.

Ba chiar am auzit oamenii spunând asta, „Ei bine, Isus nu ar insulta pe nimeni”

sau „Isus nu ar spune niciodată că cineva este prost sau aşa ceva,”

dar ce spune Biblia? Şi dacă studiem ce a predicat Isus Cristos,

El le spunea oamenilor şerpi şi vipere când meritau asta, cânde era necesar să fie numiţi aşa.

Aici, Pavel spune, „Vă purtaţi prosteşte.”

El vorbeşte cu nişte oameni cu care şi-a petrecut timp

şi le-a predicat. El spune,

„Cum puteţi sa fiţi asa de neînţelepţi?

Cum puteţi fi aşa de proşti după ce aţi văzut toate scripturile,

aţi auzit predici? Care-i treaba? Care este problema aici?”

Avem o societate moale în care oamenii au o piele subţire.

Ei nu vor să înteleagă că beţele si pietrele îmi pot rupe oasele

dar cuvintele nu mă pot răni niciodată.

Ei sunt ceva de genul, „Te spun că mai facut prost.”

Asta este o mentalitate gen Barney şi prietenii şi nu este Biblică.

Biblia câteodata devine puţin cam dură şi unii oameni trebuie să

devină puţin mai tari şi să nu mai fie aşa moi,

slabi şi să nu se mai înspăimânte când cineva îi face proşti sau aşa ceva.

Biblia spune aici, „O, galateni neînţelepţi! Cine v-a amăgit

ca să nu ascultaţi de adevăr, înaintea ochilor cărora Isus Cristos

a fost dinainte clar descris ca şi crucificat intre voi?”

Acum, acesta este un verset interesant pentru că Isus Cristos

nu a fost literalmente crucificat printre Galateni.

Isus Cristos a fost crucificat în afara Ierusalimului,

iar el vorbeşte cu oameni care sunt dintr-o ţara straină.

Bisericile din Galatia nu sunt lângă Ierusalim.

El le spune „înaintea ochilor cărora Isus Cristos

a fost dinainte clar descris ca şi crucificat între voi.”

El nu se referă la vederea lor fizică.

Aceşti oameni nu au fost prezenţi literalmente la crucificarea lui Cristos,

dar prin predicarea cuvântului lui Dumnezeu

cu ochiul minţii lor ei l-au văzut pe Isus Cristos crucificat.

De asta spune in versetul numărul doi, „Numai aceasta voiesc să aflu de la voi:

Aţi primit Duhul prin faptele legii sau prin auzirea credinţei?

Sunteţi atât de neînţelepţi? Începând în Duhul, sunteţi acum desăvârşiţi prin carne?”

Credinţa lor era bazată pe auzirea cuvântului lui Dumnezeu.

Biblia spune, „Astfel credinţa vine prin auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu.”

Acum, dacă mergeţi la Evrei care este capitolul despre credinţă în Noul Testament,

o să observaţi că in acest capitol tot apare aceast lucru din nou şi din nou

care se referă la vederea fizică, văzul.

Biblia spune, „Fiindcă umblăm prin credinţă, nu prin vedere”

se referă la vederea fizică. Spune în versetul unu din Evrei capitolul ,

„IAR credinţa este substanţa lucrurilor sperate, dovada lucrurilor nevăzute.”

Apoi spune în versetul trei, „Prin credinţă înţelegem că au fost urzite lumile

prin cuvântul lui Dumnezeu, aşa că lucrurile care sunt văzute

nu au fost făcute din lucruri care se văd.”

Şi dacă continuăm să citim de aici, vederea sau văzul sunt menţionate

în aproape toate scripturile date exemplu aici din Vechiul Testament aici.

Şi vreau să evidenţiez ceva, Moise de sigur, Biblia spune

dacă va uitaţi jos la versetul numărul ,

„Prin credinţă, a părăsit Egiptul, netemându-se de furia împăratului,

fiindcă a îndurat, ca văzând pe cel care este invizibil.”

Adică, cum l-a văzut Moise pe cel invizibil?

Prin ochii credinţei la asta se referă el.

El a auzit cuvântul lui Dumnezeu, el l-a crezut, şi nu l-a văzut cu vederea fizică,

ci cu ochii credinţei. Vedeţi voi, vederea fizică este opusul credinţei.

De asta spune Biblia, „Fiindcă umblăm prin credinţă, nu prin vedere.”

Credinţa este dovada lucrurilor nevăzute. De asta li s-a spus Galatenilor

că Cristos a fost dinainte clar descris ca şi crucificat printre ei.

Acum, motivul pentru care el le spune asta este din cauză că

uitaţi-vă la ultimul verset din Galateni , el continuă acelaşi gând.

Spune, „Nu zădărnicesc harul lui Dumnezeu, căci dacă dreptatea vine prin lege,

atunci Cristos a murit în zadar.” Ce vrea el să le spună este,

„Cum puteţi fi aşa de nesăbuiţi? Am venit la voi si v-am predicat tuturor

despre cum Isus Cristos a fost crucificat.”

Asta este toată puterea evangheliei, crucea lui Cristos, moartea lui,

îngroparea si reînvierea. Ce vrea el să spună este,

„Care mai este rostul lui Isus să moară pe cruce dacă voi

sunteţi salvaţi prin faptul că ţineţi legea?”

El spune, „dacă dreptatea vine prin lege, atunci Cristos a murit în zadar.”

Care ar mai fi rostul pentru moartea lui? Cine v-a amăgit ca să credeţi aceste lucruri?

Versetul doi, „Numai aceasta voiesc să aflu de la voi: Aţi primit Duhul prin faptele legii

sau prin auzirea credinţei? Sunteţi atât de neînţelepţi? Începând în Duhul,

sunteţi acum desăvârşiţi prin carne?”

Acum, versetul trei îmi reaminteşte de oamenii care or să spună,

„Ei bine, începe cu credinţă.” Şi când discuţi cu ei despre salvare,

le spui, „Salvarea este doar prin credinţă,” apoi ei spun,

„Păi, începe cu credinţă, dar după trebuie să faci faptele.”

Credinţa te duce până la uşă, dar apoi trebuie să te botezi,

apoi trebuie sa mergi la biserică, apoi trebuie şa îţi cureţi viaţa.

Dar Biblia spune, „Nu, nu. Nu începi cu credinţă

si apoi eşti făcut desăvârşit prin carne.” Nu.

Credinţa te face perfect în sensul că

eşti complet salvat, complet în El, etc. Asta spune aici.

El spune în versetul patru, „În zadar aţi suferit voi atât de multe?

Dacă, într-adevăr, chiar este în zadar! Aşadar, cel ce vă dă Duhul

şi lucrează miracole printre voi, le face prin faptele legii,

sau prin auzirea credinţei? Aşa cum Avraam l-a crezut pe Dumnezeu

şi aceasta i s-a socotit pentru dreptate. De aceea să ştiţi

că cei ce sunt din credinţă, aceştia sunt copiii lui Avraam.”

Uite, apostolii au venit şi le-a predicat cuvântul lui Dumnezeu

şi la fel cum Pavel a spus când a fost la Corinteni,

„Fiindcă am decis să nu ştiu printre voi altceva decât pe Isus Cristos şi pe el crucifcat.”

Pe asta s-a accentuat predica lui. Aceasta era importanţa mesajului

când au mers la cei pierduţi. El spune,

„Voi ştiţi că nu este despre faptele legii.”

Ei nu a venit să le predice mesajul despre faptele legii,

ei au venit să predice mesajul că salvarea este doar prin credinţă în Domnul Isus Cristos.

Acest capitol este probabil cel mai puternic capitol

despre subiectul că noi Creştinii suntem oamenii aleşi, noi suntem copii lui Avraam, etc.

Acum, Biblia este foarte clară în acest capitol.

Nu pot să văd cum cineva ar putea citi acest capitol si să plece spunând,

„Ei bine, eu tot cred că Evreii care îl resping pe Cristos

sunt oamenii aleşi ai lui Dumnezeu, şi noi suntem doar câini dintre neamuri.”

sau toate aceste lucruri fara sens. Biblia spune,

„Precum un spin străpunge mâna beţivului, aşa este o parabolă în gura proştilor.”

Isus foloseşte o parabolă despre câini care mănâncă frimiturile

care cad de pe masa bogatului, şi apoi ei traduc asta gen, „Cine nu este Evreu este un câine.”

Cu toţi suntem nişte câini conform acestor dispensaționaliști

pentru că ei folosesc o parabola ca nişte proşti

pentru că ei nu înteleg ca ilustraţia unei prabole nu este literară,

ei nici măcar nu înţeleg ce vroia Isus să spună cu aceea ilustraţie.

Acest capitol, nu pot să înteleg cum poate citi cineva care este salvat

acest capitol şi să nu îl înţeleagă când spune foarte clar.

Spune chiar aici in versetul şapte, „De aceea să ştiţi că cei ce sunt din credinţă,

aceştia sunt copiii lui Avraam.” Punct. Stop total.

Dacă tu crezi în Domnul Isus Cristos, eşti copilul lui Avraam.

Si dacă sărim la versetul nouă, spune, „Astfel, cei ce sunt din credinţă

sunt binecuvântaţi împreună cu credinciosul Avraam.”

Îmi place să vorbesc despre binecuvântarea lui Avraam, despre legământul lui Avraam,

dar dacă noi suntem din credinţă, facem parte din el, suntem incluşi.

Vedeţi, Biblia spune în versetul , „Iar promisiunile au fost făcute lui Avraam şi seminţei lui.

El nu spune: Și seminţelor, ca despre multe, ci ca despre una:

Și seminţei tale, care este Cristos.” Când au fost făcute promisiunile lui Avraam,

nu au fost făcute lui Avraam şi seminţelor lui, se referă la deşcendenţi fizici,

ci mai degrabă seminţei lui care este Cristos.

Acum, săriţi la versetil . Care spune, „Nu este nici iudeu, nici grec,”

Alo? „Nu este nici iudeu, nici grec, nu este nici rob, nici liber,

nu este nici parte bărbătească, nici parte femeiască; fiindcă voi sunteţi toţi una în Cristos Isus.

Și dacă voi sunteţi ai lui Cristos, atunci sunteţi

sămânţa lui Avraam şi moştenitori conform promisiunii.”

El a spus, „Uite, promisiunile i-au fost făcute lui Avraam şi seminţei lui,

sămânţa este Cristos, şi dacă sunteţi ai lui Cristos, sunteţi sămânţa lui Avraam

şi moştenitori conform promisiuni.” Vezi tu, cam ăsta este modul în care merge

moştenirea. Avraam l-a născut pe Isus, Isus ne-a născut pe noi toţi.

Suntem în descendență directă cu Avraam. Suntem fii lui Avraam

prin Isus pentru că suntem fii lui Dumnezeu,

noi suntem fii lui Isus Cristos prin credinţă.

Este foarte clar. Uitaţi-vă la versetul ,

„Ca binecuvântarea lui Avraam să vină peste neamuri prin Isus Cristos,

ca să primim promisiunea Duhului prin credinţă.”

Iată ce or să răspundă oamenii la asta, ei or să spună,

„Oh da, desigur. Suntem binecuvântaţi cu Avraam

si primim binecuvântarea lui Avraam, dar asta este doar binecuvântrea spirituală,

promisiunea spirituală, salvarea, s.a.m.d. Când vine vorba de tărâmul fizic....”

Cât de carnali pot fi aceşti oameni de sunt aşa de îngrijoraţi

după o bucată de pământ? Ne arată ce minţi carnale au

doar când se gândesc la aşa ceva. Ei vor să vadă o mulţime de trupe

care mărşăluiesc înarmaţi cu mitraliere şi vor să vadă avioanele cum aruncă bombe,

ei vor să vadă un tărâm fizic, ei vor să vadă templu fizic construit,

vor să vadă o mulţime de oameni cu pălării ciudate

şi să îi arate cu degetul şi să spună, „Aceştia sunt oamenii aleşi ai lui Dumnezeu.”

De ce? Pentru că ei nu au credinţă. Ei sunt carnali,

aşa că ei au impresia că toate acestea sunt doar temporare,

ceea ce se poate vedea. Nu, doar binecuvântarea spirituală contează.

Asta este tot ce contează, prieteni.

Şi ca să vă dovedesc că exact acelaşi legământ despre care vorbesc ei

se referă doar la neamnuri în toate felurile, uitaţi-vă la Geneza

care este sursa acestei promisiuni facute lui Avraam.

O să aruncăm o privire acolo. Adică, doar gandiţi-vă cât de prostesc

se portă aceşti oameni când se bucură pentru nişte trupe, pământuri, războaie,

bombe şi ei se bucură aşa de tare când citesc ziarul şi Israel îi bate pe Musulmani

sau aşa ceva, se bucură foarte tare când aud aşa ceva.

Asta devine aşa de carnal când realizezi că aceasta lume o să treacă,

când realizezi că Ierusalim în prezent este în robie

împreună cu copii lui şi că noi căutam Ierusalimul ceresc.

Noi căutăm noul Ierusalim. Uite, dacă Ierusalim este un oraş minunat,

atunci de ce Dumnezeu aduce unul nou din cer? Îmi poţi explica şi mie asta?

Uitaţi-vă ce spune Biblia in Geneza ,

„Şi DOMNUL îi spusese lui Avram: Ieşi din ţara şi din rudenia ta

şi casa tatălui tău, spre o ţară pe care ţi-o voi arăta;

Şi voi face din tine o mare naţiune şi te voi binecuvânta şi voi face numele tău mare

şi vei fi o binecuvântare; Şi voi binecuvânta pe cel ce te binecuvântează

şi voi blestema pe cel ce te blestemă,” fiţi atenţi aici,

„şi în tine toate familiile pământului vor fi binecuvântate.”

Acum, ascultaţi. Aici este tot dintr-o singură suflare.

Nu este nicio pauză acolo. Dintr-o singură suflare el spune,

„voi binecuvânta pe cel ce te binecuvântează şi voi blestema

pe cel ce te blestemă şi în tine toate familiile pământului vor fi binecuvântate.”

Acum, mergeţi la Geneza , câteva pagini la dreapta în Biblie

unde promisiunea îi este repetată lui Avraam. O să vedeţi acelaşi lucru.

Spune în versetul din capitolul , spune, „De aceea binecuvântând te voi binecuvânta

şi înmulţind voi înmulţi sămânţa ta ca stelele cerului

şi ca nisipul de pe ţărmul mării; şi sămânţa ta va stăpâni poarta duşmanilor săi.

Şi în sămânţa ta toate naţiunile pământului vor fi binecuvântate, pentru că ai ascultat de vocea mea.”

El spune asta în două moduri diferite, practic el spune acelaşi lucru.

El a spus, „şi în tine toate familiile pământului vor fi binecuvântate.”

Apoi El a spus, „şi în tine toate naţiunile pământului vor fi binecuvântate.”

El nu a spus, „în tine, doar o naţiune va fi binecuvântată,”

o singură naţiune, cea a Israelului. Nu. El a spus,

„în tine toate naţiunile pământului vor fi binecuvântate.”

Cum de sunt toate naţiunile binecuvântate?

Şi i-am auzit pe aceşti pastori care venerează Israelul, Sion-niştii.

I-am auzit cu urechile mele cum interpreteză acest lucru.

Ei spun, „Păi, motivul pentru care toate naţiunile vor fi binecuvântate

este că Dumnezeu îi v-a binecuvânta pe cei ce binecuvântează Israelul.”

Deci toate naţiunile ar putea fi binecuvântate deoarece

dacă Statele Unite binecuvântează pe Israel, or să fie binecuvântate.

Totul se rezumă la a fi aliat cu cei din Israel care îl resping pe Cristos,

dar ce spune Biblia? Uitaţi-vă la Galateni . Uite, dacă vrei comentriul carţii Geneza,

am eu unul pentru tine, Galateni . Vezi tu, Noul Testament

este comentariul Vechiului Testament. Noul Testament intepretează Vechiul Testament,

aşa că nu avem nevoie de comentarii. Acesta este comentariul.

Pune Scofield la loc, punel pe Matthew Henry deoparte,

pune Spurgeon pe raft acolo unde îi este locul.

Biblia spune aici în Galateni despre exact acelaşi pasaj,

versetul şapte, „De aceea să ştiţi că cei ce sunt din credinţă,

aceştia sunt copiii lui Avraam. Şi scriptura, prevăzând că Dumnezeu

îi va declara drepţi prin credinţă pe păgâni, i-a predicat mai înainte lui Avraam

evanghelia, spunând: În tine toate naţiunile vor fi binecuvântate.”

Ce a vrut să spună Dumnezeu când a spus,

„În tine toate naţiunile vor fi binecuvântate”? Biblia spune că El a prevăzut

cum că Dumnezeu v-a justifica pe pagâni prin credinţă. Când el a prevăzut

că Dumnezeu v-a justifica pe păgâni prin credinţă,

păgâni este un alt cuvânt pentru neamuri, naţiunile,

El a spus, „În tine toate naţiunile vor fi binecuvântate.” Noi toţi suntem binecuvântaţi prin Isus,

nu prin statul fizic al lui Israel, aşa zisul stat Sionist politic al lui Israel.

Nu de aici a venit binecuvântarea. Ei nu au fost o binecuvântare pentru lume.

Ei nu au fost o binecuvântare pentru mine. Ei nu au fost o binecuvântare pentru tine.

Binecuvântarea este Isus.

Apropo, Evreii de-a lungul istoriei nu a fost o binecuvântare

pentru naţiunile în care au trăit. Ei au adus blestemul lui Dumnezeu

peste fiecare naţiune in care au locuit.

La fel ca şi un Statele Unite unde ei conduc Hollywood, ei conduc industria pornografică,

unde ei conduc sistemul bancar, ei conduc sitemul de creditare.

Asta nu este o binecuvântare. Toate aceste lucruri au adus un blestem asupra noastră.

Ştiţi cine ma binecuvântat cu adevărat? Isus.

Ştii cine este o binecuvântare pentru tine dacă eşti salvat? Isus.

Ştii cine a binecuvântat toate naţiunile din lume? Isus.

De ce? Pentru că păgâni din fiecare naţiune din lume

au fost declaraţi drepţi prin credinţă in Isus.

Vedeţi voi, asta este doctrină sănătoasă. De asta orice persoană normală,

după ce a citit Biblia o să spună, „Stii ce? Nu este minunat

că toate naţiunile sunt binecuvântate prin Avraam

de când Avraam ni l-a dat pe Isus prin coapsele lui?

Nu este grozav ca noi putem fi declaraţi drepţi prin credinţă

şi să fim fii lui Avraam şi că Avraam este tatăl nostru

pentru ca noi toţi suntem copii lui Dumnezeu prin credinţă in Cristos Isus

si avem aceiaşi credinţă pe care o avea Avraam?”

Dar, nu, nu. Acest lucru este pervertit şi răsucit ceva de genul,

„Ştii ce? Dumnezeu binecuvântează această.....”

Dar să nu băgaţi în seamă faptul că % din ei

îl urăsc pe Isus acolo.

Să nu băgaţi în seamă faptul că ei il resping pe Domnul Isus.

„Oh, dar Dumnezeu tot îi binecuvântează.” Ar trebui sa întrebi de ce,

„De ce sunt ei binecuvântaţi? Sunt declaraţi drepţi prin credinţă?”

Nu. ”Atunci de ce sunt binecuvântaţi?„ „Oh, etnia lor îi binecuvântează.”

Asta-i nebunie!

Adică, cum poţi fi binecuvântat datorită etniei tale?

Pari un rasist să spui, „Oh, datorită etniei.”

Uite, chiar şi în Vechiul Testament când aceea naţiune

era naţiunea aleasă in Vechiul Testament, nu era vorba despre etnie.

Puteai să fi Etiopian şi tot să te alături naţiuni,

şi erai la fel de binecuvântat. Oamenii or să spună,

„Oh, păi, din ce trib?” Biblia spune,

„Oricare dintre triburile în care locuieşti, faci parte din acel trib.”

Asta spune în Ezechiel capitolul , „Oricare dintre triburile în care locuieşte,

toţi bărbaţii sunt circumcişi, ţin paştele DOMNULUI

s-au alăturat naţiunii... Şi dacă trăieşti in Ruben,

faci parte din tribul Ruben. Dacă trăieşti in Iuda, faci parte din tribul Iuda.”

Această chestie gen, „Din ce trib faci parte?”

Faceau parte din tribul în care locuiau. Dumnezeu nu ţine cont de etnie.

Dumnezeu nu a fost niciodată părtinitor sau să se uita la ADN-ul

sau genealogia ta şi să credă ca eşti mai bun sau mai puţin important decât altcineva.

Asta este o minciună. Este o fraudă.

Noul Testament ne spune special să evităm genealogiile.

Pentru că dacă trebuie să evităm genealogiile, asta ar trebuii să închidă cazul.

Nu mai conteză cine este tatăl tau, dacă trebuie sa evitam genealogiile.

Iată ce mi se pare prostesc. Aceşti oameni care vor să spună,

„Oh, acei oameni de acolo, ei sunt deşcendenţii fizici ai lui Avraam.”

Adică Isus sau nu îmi pare rău Ioan Baptist a spus,

„Şi nu vă gândiţi să spuneţi în voi înşivă: Avem ca tată pe Avraam;”

Nici un Evreu care-l respinge pe Cristos nu poate să spuna,

„Avraam este tatăl meu.” Nu vă gândiţi să spuneţi avem ca tată pe Avraam;”

Isus le-a spus fariseilor, el a spus, „Dacă Avraam ar fi tatăl vostru,

aţi face faptele lui Avraam dacă aţi fi copiii lui Avraam.”

El a mai spus, „Voi sunteţi din tatăl vostru diavolul.”

„Oh, dar noi suntem deşcendenţii etnici.”

Fară sens. „Păi, are puţin sens.” Ba nu. Zero sens.

Şi este amuzant că atunci când le arăţi oamenilor scripturile,

ei nu pot respinge aceste chestii. Adică, doar dacă nu sunt salvaţi

si vor sa ignore tot ce spune Biblia. Uite, majoritate oamenilor

au o gândire eronată despre asta pentru că nimeni nu le-a arătat asta

şi din cauză ca au fost indoctrinaţi pe altă parte.

Când îi araţi asta unei persoane salvate, de obicei nu au probleme

în a întelege asta pentru că este foarte clar, atât de multe...

şi Galateni este una dintre ele. Foarte multe scripturi,

Romani este înca una, Ioan , Filipeni ,

toate aceste scripturi diferite dar şi Romani -.

Şi când le arăţi asta oamenilor, nu au nicio problemă

în a întelege asta pentru ca este foarte clar acest lucru,

dar am auzit foarte des oamenii spunând asta.

Ei or să spună, „Păi, eu tot cred că are o legatură mică cu Evreii fizici.

Eu tot cred că Dumnezeu nu a terminat încă cu ei. Eu tot cred că mai este ceva.”

pentru că le arăţi. Şi se pare că este foarte uşor

pentru oameni sa accepte acest subiect cam %.

Îi poţi duce de la la . Sunt ca o maşina sport puternică.

Îi poţi duce de la la in câteva secunde, dar este foarte greu

să îi duci pâna la capăt şi să realizeze faptul că a fi Evreu

sau dintre neamuri nu are sens în faţa lui Dumnezeu,

este foarte greu să ii duci până la pasul final.

Ei îmi reamintesc de Esau când plângea şi spunea,

„Nu mai este nicio binecuvântare şi pentru mine tată?”

„Nu, nu mai este nimic pentru tine fară Cristos.

Făra Cristos eşti fară speranţă. Eşti fară Dumnezeu în lume.

Nu ai nimic. Dacă nu îl ai pe Isus, nu ai nimic.”

Totul este Isus. Naţiunea fizică este nimic.

Făra Cristos, el spune, „Şi nu vă gândiţi să spuneţi în voi înşivă:

Avem ca tată pe Avraam; căci vă spun că Dumnezeu

este în stare să ridice copii lui Avraam din aceste pietre.”

Adică, o piatră din Israel, pe care o poţi găsi pe jos acolo.

Este la fel de egală cu un Evreu care îl respinge pe Isus.

Tu o să zici, „Ei bine, tu îi urăsti pe Evrei.”

Ba nu, eu nu îi urăsc pe Evrei. Eu vreu ca ei să fie salvaţi.

Dar ştii ce? Ei niciodată nu vor fi salvaţi dacă tu o continui să le spui că ei sunt oamenii aleşi

pentru că ei cred, „Oh, păi, îti mulţumesc.”

Uite, ştii ce îi împiedică pe oameni să fie salvaţi? Mândria.

De ce le alimentezi mândria lor rasială în loc să le spui adevărul că,

„Hei, voi nu sunteţi speciali. Toţi suntem la fel.

Roşii şi galbeni, negri, albi, cu toţii suntem creaţi de Dumnezeu.

Suntem cu toţii înrudiţi. Oricum am fost cu toţii amestecaţi de-a lungul secolelor

şi de-a lungul mileniilor aşa că aceea genealogie este făra sens. Evitaţi-o”

Dar noi îi vedem pe Evrei că ei nu evită genealogiile.

Ba chiar îi vedem îmbrăţisândule, dar ce mi se pare mie uimitor,

mulţi oameni nu ştiu asta că Evreii din prezent,

genealogia lor nu este de la tată la fiu. Nu.

Este matriarhal, adică pentru ei ca să fi un Evreu trebuie ca mama ta să fie Evraică,

nu tatăl tau.

Acum, în Biblie, este opusul, nu-i aşa?

În Biblie mereu este tatăl. Cine era mama ta era irelevant în genealogii.

Era mereu doar, „Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacob;

Iacob a născut pe Iuda si pe fraţii lui; Şi Iuda a născut pe Fares şi pe Zara din Tamar;

şi Fares a născut pe Esrom; şi Esrom a născut pe Aram; Şi Aram ....”

Mereu este vorba doar despre bărbaţi, dar la Evrei este opusul.

De ce? Pentru că ei sunt o generaţie vicleană şi adulteră

şi iată ce spun ei, „Păi, noi nu ştim cu adevărat cine este tatăl.”

Am întrebat nişte rabini, „De ce este matriarhal?”

Şi ei ne-au spus, „Ei bine, pentru că ai putea minţi

despre cine este tatăl tau dar noi ştim cu toţii cine este mama

pentru că ea este....”

Ştiţi ce? Asta este o filozofie stricată.

Ar trebui să presupunem că oamenii or să se căsătorească

şi or să fie monogami şi să facă copii împreună,

nu să fie ceva de genul, „Păi, s-a comis aşa de mult adulter.

Haideţi să facem opus la ce spune Biblia, doar ca să ne acoperim spatele,

să ne asigurăm ca are sângele.” Dar uite cum stă treaba,

sigurul sânge care contează este sângele lui Isus.

Ei vor să se asigure că au sange de Evrei in ei,

„Ei bine, nu ştim cine este tatăl.” Uite cum stă treaba.

Chiar dacă nu este tatăl lui biologic, nu asta este problema

pentru că nu este vorba despre asta.

În Vechiul Testament, era vorba despre cine era tatăl tău

sau cine te-a crescut, în ce casă ai crescut sau moşteneşti

s.a.m.d. Şi desigur, să le fie ruşine celor

care au comis adulter, şi doar să presupunem că se comite

adulter la scală natională, asta spune ceva despre oamenii cu care avem de-a face.

Tu o să zici, „Păi, cum îţi permiţi să spui aşa ceva!”

Păi, cum şi-a permis Isus să spună că o generaţie

vicleană şi adulteră caută un semn?

Cum şi-a permis Isus să se uite la Israel in zilele lui şi să spună,

„Aceasta este o generaţie adulteră.”? Asta a spus El.

Dar totuşi, când cineva ca mine începe şi predică ce spune Biblia

că Israeliţii sunt adulteri. Biblia spune că suntem toţi una în Cristos Isus,

şi că nu este nici iudeu, nici grec. Şi după oamenii au tupeul

să spună ca eu sunt antisemit care este un mod de a spune

că sunt rasist sau aşa ceva. Uitaţi-vă cum totul este invers.

Lumea în care trăim ne-a spălat aşa de mult pe creier

că am ajuns să numim binele rău si răul bine şi înlocuim dulcele cu amarul

şi amarul cu dulcele şi lumina cu întunericul şi întunericul cu lumina.

Uite, individul care se ridică şi spune ca suntem cu toţii egali este rasist.

Şi oamenii care spun, „Păi, Evreii au dreptul la acel pământ din cauza etniei lor

şi toti ceilalţi rasişti trebuie expulzaţi.”

ei nu sunt rasişti. Uau! Şi înca ceva.

Dacă spui că Evreii sunt rasişti, asta te face rasist. Poftim?

Evreii sunt oameni albi, părul blond, ochi albaştri,

după ei spun că sunt rasist cu ei.

Măcar acuzămă că sunt rasist cu cineva care arată diferit faţă de mine.

Ştiţi la ce mă refer, dacă o să minţi despre mine.

Nu spune minciuni fără sens, minciuni aiurite.

Oricum, nu vreau să îmi petrec toată seara pe această temă.

Este tentant pentru că sunt aşa de multe scripturi şi este un subiect foarte bun,

dar nu vreau să îmi petrec tot timpul pe această temă. Uite, vă provoc.

Veniţi la mine după slujbă şi arătaţi-mi unde greşesc

pentru că eu nu înţeleg de unde vin aceşti oameni.

Totul este o fraudă. Toată această idee că naţiunea noastră

o să fie binecuvântată de Dumnezeu dacă îi susţinem

pe aceşti Evrei care îl resping pe Cristos,

aşa zisa naţiune din estul Mijlociu

numită Israel care îi îmbrătişează pe sodomiţi, adică este o nebunie.

Oamenii care postează pe facebook poze cu soldaţi Israeliţi care se roagă la Dumnezeu,

să le fie ruşine pentru că ei nu se roagă la Dumnezeul Bibliei,

„Oricine neagă pe Fiul nu are pe Tatăl, dar cel ce mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl.”

Oamenii spun câteodată, „Ei bine, de ce te iei mereu de Evrei?

De ce nu te legi de altcineva?”

Dar uite cum stă treaba. M-am cam luat de toată lumea.

Unde ai fost în ultimii ani? Momentan cu ei am o problemă, prietene

Ştii ce? M-am luat de foarte multă lume.

Uite cum stă treaba. Ei spun, „Oh, de Islam nu te legi.”

Am predicat de multe ori împotriva Islamului. Ascultă, Islamul este la fel de stricat.

Este la fel de stricat, dar motivul pentru care trebuie să predic

mai mult împotriva Iudaismului este că toată lumea ştie ca Islamul este stricat.

Dacă am face un sondaj printre Creştini, % ar spune,

„Islamul este o religie spurcată.”

şi atunci de ce ar trebuie îmi petrec timpul şi să predic chestii

pe care lumea deja le ştie şi oamenii s-ar plictisi

dacă eu tot predic chestii pe care cu toţii le ştiu deja.

Cea ce încerc eu să fac este să iau predica mea

şi să o folosesc pe post de unealtă ca să rezolv o problemă.

Astă-i tot scopul de a predica, ca să rezolvăm nişte chestii.

Şi dacă nu sunt stricate, nu le reparăm, aşa că eu nu vreau

să îmi pierd timpul cu subiecte pe care toată lumea le înţelege.

Dar acesta este un subiect pe care cam % din Creştini nu îl întelege

şi se încurcă-n el. De asta trebuie să intervenim noi

şi să rezolvăm asta, să încercam să scoatem adevărul la iveală.

Din nou, trebuie să merg mai departe pentru că mai sunt şi alte chestii interesante în acest pasaj.

Amintiţi-vă, am mai vorbit despre cum în cartea Galateni

sunt teme diferite deoarece sunt probleme diferite pe care le avea acestă biserică

şi întreaga carte este o mustrare furioasă împortriva acestor doctrine false

care s-au furişat în bisericile din Galatia. Are un ton foarte aspru.

El foloseşte un limbaj aspru. El spune, „Aţi fost amăgiţi. Aţi fost ademeniţi. Sunteţi neînţelepţi.”

Adică, la sfârşitul carţii, ultimul lucru pe care îl spune este,

„Nimeni, de acum încolo, să nu mă tulbure, fiindcă eu port în trupul meu semnele Domnului Isus.”

El este ceva de genul, „Uite ce, nu îmi pasă dacă vi se pare dur.” asta spune la sfârşitul carţii.

Această carte este mai mult o mustrare. Cele trei lucruri pe care le mustră în capitolul unu

vor fi mustrate de-a lungul întregii carţi. Şi dacă vă amintiţi

aceste trei lucruri sunt, numărul unu el mustră salvarea prin fapte.

De asta el tot aduce în discuţie din nou şi din nou,

„Hei, nu este prin faptele legii; este prin auzirea credinţei.”

Apoi numărul doi, el îi mustră pe Iudaizatori şi exaltarea de a fi Evreu

și segregarea Evreilor și a neamurilor şi acest efect iudaic

care incearca să îi facă să observe legile ceremoniale şi legea mosaică.

Şi al treilea lucru pe care îl mustră în mod constant este

de a încerca sa i se facă pe plac omului în loc lui Dumnezeu.

Acestea sunt cele trei lucruri care tot apar mereu.

În acest captitol, el evideţiează faptul că salvarea este prin credinţă.

El spune în versetul numărul opt, „Şi scriptura, prevăzând că Dumnezeu

îi va declara drepţi prin credinţă pe păgâni, i-a predicat mai înainte lui Avraam evanghelia,”

Ce este evanghelia? Vestea bună, corect?

Evanghelie înseamnă vestea bună.

„spunând: În tine toate naţiunile vor fi binecuvântate.

Astfel, cei ce sunt din credinţă sunt binecuvântaţi împreună cu credinciosul Avraam.

Deoarece toţi câţi sunt din faptele legii, sunt sub blestem,”

Acum, să ne oprim aici şi să vă explic asta, ok?

El vorbeşte despre două tipuri de oameni, cei ce sunt din credinţă şi cei ce sunt din faptele legii.

Acestea sunt cele două tipuri de oameni. El spune,

„Oamenii care sunt din credinţă sunt copii lui Avraam.

Oamenii care sunt din credinţă sunt binecuvântaţi cu credinciosul Avraam.

Cei ce sunt din credinţă sunt copii lui Dumnezeu.

Şi cei care sunt din faptele legii,”... el spune că, „sunt sub blestem,”

Ce vrea el să spună când zice din credinţă sau din faptele legii?

El practic vorbeşte despre cum primesti salvarea.

Sunt cei ce cred că salvarea este prin credinţă,

salvaţi prin credinţă şi apoi sunt cei ce cred că salvarea

este prin faptele legii, ei sunt din faptele legii.

Acum, el spune aici, „sub blestem.” Acum, de ce este aşa?

Biblia ne spune chiar aici în verstul , „Deoarece toţi câţi sunt din faptele legii,

sunt sub blestem, findcă este scris: Blestemat este oricine

care nu rămâne neclintit în toate câte sunt scrise în cartea legii pentru a le face.

Şi că nimeni nu este declarat drept prin lege, înaintea lui Dumnezeu este clar,

pentru că: Cel drept va trăi prin credinţă. Dar legea nu este din credinţă,

ci: Omul care le face, va trăi prin ele.

Cristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi;

findcă este scris: Blestemat este oricine atârnă pe lemn,”

Acum, la ce se referă el când spune că cei ce sunt

din faptele legii sunt sub blestem? Acest blestem este,

„Blestemat este oricine care nu rămâne neclintit

în toate câte sunt scrise în cartea legii pentru a le face.”

Iată ce vrea el să spună, „Dacă voi credeţi că salvarea voastră

vine din faptele legii,” apoi el spune asta, „atunci trebuie să ţineţi

toată legea la perfecţie ca să fiţi salvaţi

pentru că oricine nu ţine toată legea este sub blestem.”

El spune, „În regulă. Dacă vreţi să fiţi salvaţi prin lege,

trebuie să ţineţi legea le perfecţie.” Şi desigur, Iacov : spune,

„Fiindcă oricine va ţine toată legea şi totuşi se poticneşte într-un punct, este vinovat de toate.”

Dar nu numai asta, deschideţi la capitolul cinci,

spune în versetul doi din capitolul cinci,

„Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă veţi fi circumcişi, Cristos nu vă va fi de niciun folos.

Fiindcă mărturisesc din nou fiecărui om ce se circumcide, că este dator să ţină întreaga lege.

Cristos a devenit fără niciun efect pentru voi; voi toţi care

sunteţi declaraţi drepţi prin lege, sunteţi căzuţi din har.”

El spune, „Sunteţi datori să ţineti întreaga lege”

Nu poţi să alegi doar o singură parte.

„Oh, circumcizia face parte din salvare.” El spune, „Nu, nu, nu.

Dacă o să includeţi circumcizia în salvare includeţi toată legea

pentru că ori este doar prin credinţă fară faptele legii

ori este doar prin lege şi aţi face bine să o ţineti la perfecţie,”

dar ghiciţi ce? Cu toţii am păcătuit şi nu ajungem

la gloria lui Dumnezeu. Nu este niciunul drept, niciunul măcar.

Cu toţii am fi condamnaţi dacă ar trebui să ţinem legea.

Acum, asta devine foarte interesant dacă căutăm acest citat

la care face el referire din Deutronom .

Ţineţi un deget aici la Galateni . Ascultaţi, unul dintre cele mai bune sfaturi

dacă vrei să înţelegi Noul Testament sau Biblia

unul dintre cele mai bune sfaturi pe care îl pot oferi oamenilor

este că unde este un citat în Noul Testament unde spune, „Aşa cum este scris,”

întotdeauna este bine să mergi inapoi la acel citat

şi să îl citesti din Vechiul Testament şi apoi să le compari.

Vedeţi voi, Biblia spune, ca noi să comparăm lucrurile spirituale cu cei spirituali.

Dacă Galateni spune că, „Oricine este din faptele legii este sub blestem,

pentru că este scris,” şi apoi ne dă un citat,

haideţi să ne uităm la acel citat şi să îl comparăm cu Galateni

pentru că este un citat foarte interesant. Uitaţi-vă la Deutronom

de aici vine acel citat. Cel mai apropiat lucru

pe care îl găsim similiar cu acest citat este în Deutronom :, care spune,

„Blestemat fie cel ce nu întăreşte toate cuvintele legii

acesteia ca să le împlinească. Și tot poporul să spună: Amin.”

Este acest blestem acolo care se aplică tuturor care nu

fac toate faptele legii, cel ce nu întăreşte toate cuvintele

acestei legi ca să le împlinească. Și tot poporul să spună: Amin.

Tu spui, „Păi, de ce este asta important? De ce ar trebuie să ne intereseze?”

Este foarte important şi iată de ce pentru că foarte mulţi oameni

nu înţeleg termenul fapte. Când noi spunem,

„Salvarea nu este prin fapte,” iată ce au oamenii în minţile lor

că noi spunem că nu eşti salvat pentru că faci fapte bune. Şi este adevărat.

Acestea sunt incluse in lucrări, dar mai este un aspect al faptelor

pe care foarte mulţi oameni nu îl înteleg

şi acest aspect este de a nu face lucruri pe care Dumnezeu

ne spune să nu le facem. Şi acestea sunt fapte

conform Bibliei, şi am să vă dovedesc asta.

Avem două feluri de fapte despre care Noul Testament ne spune.

Şi am să vă dovedesc asta fară nicio îndoială.

Sunt două feluri de fapte. Numărul unu sunt faptele pe care Biblia le numeşte fapte bune.

Faptele bune faci atunci când faci lucruri bune, faci fapte bune.

Ajuţi amâraţii, predici evanghelia, creşti copii cu frică de Dumnezeu,

mergi la biserică, încurajezi oamenii,

sau orice alte fapte bune pe care le faci. Acestea sunt numite în Biblie fapte bune.

Acest termen foloseşte Biblia pentru aceste lucruri.

Biblia spune, de exemplu in Efeseni :,

„Fiindcă noi suntem lucrarea lui, creaţi în Cristos Isus pentru fapte bune,

pe care Dumnezeu le-a rânduit dinainte, ca să umblăm în ele.”

Dar iată un alt fel de fapte despre care Biblia vorbeşte,

faptele legii. Faptele legii le faci atunci când

ţii legea lui Dumnezeu. Avem facerea de fapte bune,

dar apoi mai avem şi să nu facem lucrurile pe care nu

ar trebui să le facem. De exemplu, să nu furi, să nu ucizi,

să nu comiţi adulter, să nu fi avar.

Acum, mulţi oameni ar spune, „Stai aşa puţin. Astea nu sunt fapte.

Pentru că nu faci nimic.” Bine, dar cine defineşte faptele,

noi sau Dumnezeu? Şi am să vă dovedesc asta din Biblie că acestea sunt fapte.

Când ţii legile lui Dumnezeu, acestea sunt considerate fapte

pentru că avem o mulţime de oameni care or să spună asta,

„Păi, salvarea nu este prin fapte. Nu trebuie să faci nimic că să primeşti salvarea,

dar trebuie să încetezi să faci nişte lucruri.” Nu asta spun ei?

Trebuie să încetezi să faci nişte lucruri. Trebuie să te întorci de la păcatele tale.

Astea sunt faptele legii.

Dacă tu o să le spui oamenilor, „Ei bine, trebuie să incepi să ţii legea.

Trebuie să ţii legea dacă vrei să fi salvat sau să fi dispus să ţii legea.”

Nu, nu, nu. Nu are nimic de-a face cu legea; este auzirea credinţei. Este credinţa în Isus.

Acum, lăsaţi-mă să vă dovedesc asta. Uitaţi-vă la Galateni cu atenţie.

Spune în versetul numărul , „Deoarece toţi câţi sunt din faptele legii,

sunt sub blestem, fiindcă este scris: Blestemat este oricine care nu rămâne

neclintit în toate câte sunt scrise în cartea legii pentru a le face.”

Oamenii care care sunt din faptele legii sunt sub acel blestem.

Mergeţi înapoi la Deutronom . Să ne uităm la acest blestem.

Haideţi să îl întelegem în context. Să ne uităm putin înapoi la versetul

şi vreau să îmi spuneţi în timp ce citim aici,

ne spune Dumnezeu cumva să facem ceva sau Dumnezeu ne spune să nu facem ceva?

Pozitiv sau negativ? O poruncă pozitivă ar fi,

„Deschide uşa.” O poruncă negativă ar fi, „Nu deschide uşa.”

Să îmi spuneţi, sunt acestea pozitive sau negative. Versetul ,

„Și leviţii să vorbească şi să spună tuturor bărbaţilor lui Israel

cu voce tare: Blestemat fie omul care îşi face orice chip cioplit sau turnat,

o urâciune înaintea DOMNULUI, lucrare a mâinilor meşterului,

şi îl pune într-un loc tainic. Și tot poporul să răspundă şi să zică: Amin.”

Ne spune aici o poruncă pozitivă sau negativă? Negativă. Nu face asta.

„Blestemat fie cel ce dispreţuieşte pe tatăl său sau pe mama sa.

Și tot poporul să spună: Amin.” Asta este negativă. Ne spune, „Nu face aşa.”

„Blestemat fie cel ce mută piatra de hotar a aproapelui său. Și tot poporul să spună: Amin.

Blestemat fie cel ce face pe orb să rătăcească de pe cale.

Și tot poporul să spună: Amin Blestemat fie cel ce perverteşte judecata străinului,

a celui fără tată şi a văduvei. Și tot poporul să spună: Amin.

Blestemat fie cel ce se culcă cu soţia tatălui său, pentru că ridică învelitoarea patului tatălui său.

Și tot poporul să spună: Amin. Blestemat fie cel ce se culcă cu orice fel de animal.

Și tot poporul să spună: Amin.”

Şi aşa mai departe. Toate aceste porunci din acest pasaj sunt negative, toate.

Şi se termina cu, „Blestemat fie cel ce nu întăreşte toate

cuvintele legii acesteia ca să le împlinească. Și tot poporul să spună: Amin.”

Şi dacă înţelegem acel verset în context,

faptele legii la care el se referă specific acolo

este de a nu a face lucruri rele. Nu este despre a ne spune nouă

să facem lucruri bune, este despre a ne spune nouă să nu facem lucruri rele.

Conform acestui lucru, când nu faci acele lucruri pe care El le spune,

El listeză toate aceste lucruri şi spune să nu le facem.

Şi dacă nu faci acele lucruri împlineşti faptele legii, conform Galateni .

Atunci când nu furi, când nu ucizi, când nu comiţi adulter,

împlineşti faptele legii şi aceste fapte nu te pot declara drept înaintea lui Dumnezeu.

Acum, unul dintre cei mai mari profeţi falşi şi aduc asta în discuţie pentru că

mai este ceva care apare mai târziu în Galateni .

Unul dintre cei mai mari profeţi falşi este Ray Comfort. Uite, oamenii spun câteodată,

„De ce te legi de Ray Comfort?” Dacă el ar fi un frate in Cristos,

nu m-aş lua de el. El este un profet fals care nu este salvat

pentru că el învaţă că salvarea este prin fapte.

Acum, el este unul dintre aceia care vor spune, „Păi, nu trebuie să faci faptele legii, dar

trebuie să te opreşti din a păcătui. Trebuie să te întorci de la păcate,

să te pocăieşti de păcate.” Nu pot să-i imit accentul.

Nu îi pot imita accentul lui fals, „Trebuie să te pocăieşti, pocăieşte-te, pocăieşte-te.

Trebuie să te întorci de la păcate, întoarcete de la păcate.

Şi, când ai să te întorci de la păcatele tale? Când ai de gând să te pocăieşti de păcatele tale?”

Asta face el la evanghelizare. Îi găseşte pe cei mai ciudaţi oameni care există,

şi le spune, „Şi, când ai să te întorci de la păcatele tale?”

şi face toate aceste clipuri şi altele.

Acest individ, păcăleşte foarte mulţi oameni.

A făcut acum recent un film despre homosexuali.

Care este cel mai slab film, gen, „Oh, vă iubim aşa de mult.”

Adică, cum poate cineva să se uite la acel film?

Cine vrea să se uite la nişte homosexuali timp de oră

sau cât de lung este acel film?

Filmul este plin de homosexuali. Ei vorbesc cu aceşti homosexuali şi le spun,

„Oh, vă iubim aşa de mult.” Eu nu.

Îmi pare rău, dar eu nu iubesc perverşi. Eu nu iubesc pedofili.

Biblia spune, „să îi ucidă cu pietre”. Oricum în afară de asta,

acest individ este un profet fals minicinos.

El nu este eronat doar cu privire la homosexualitate

şi vrea să fie amicul lor, prietenul lor şi îi iubeşte pe aceşti oameni

şi vrea să ne sodomizeze ochii timp de o oră

uitândune la aceşti ciudaţi. Cine vrea să se uite la acest gunoi?

Fiindcă este ruşine şi numai a vorbi despre cele făcute de ei în taină.

Cine vrea să stea şi să vorbescă cu el sau să se uite la el?

Audacity este numele filmului. Iubirea nu poate sta silenţioasă.

Dar ştii ce? Nici ura nu poate sta silenţioasă, prietene.

Şi o să spun foarte tare asta.

Acest individ este un profet fals mincinos care învaţă că

trebuie să te întorci de la păcatele tale ca să poţi fi salvat.

Nu este îndeajuns doar să crezi în Cristos, şi chiar el spune asta cu gura lui,

„Oh, păi majoritatea oamenilor cred în Isus dar s-au pocăit ei de toate păcatele lor totuşi?”

Conform acestui individ nu este îndeajuns să crezi în Isus.

Credinţa nu este îndeajuns. Trebuie să te pocăiesti de păcatele tale.

Iată unul dintre lucrile care s-au furişat chiar şi printre Creştinii

care cred Biblia, care cred că salvarea este doar prin credinţă.

Oamenii care nu cred in această salvare bazată pe pocăinţa de păcate

unde este totul legat de un nou stil de viaţă gen un program de paşi.

Chiar şi printre oamenii care au salvarea corectă,

totuşi câteva din metodele lui s-au furişat printre ei.

Acestă metodă de a folosi cele porunci ca să îi salvezi pe oameni.

Cine a fost expus la aşa ceva?

Uitaţi-vă, s-au ridicat mâini peste tot prin clădire

din cauza faptului că „the way of the master” a devenit aşa de popular.

El pretinde că ar trebui să folosim cele porunci să îi salvăm pe oameni.

Asta o să îi salveze. Şi când te uiţi la metoda acestor oameni de a predica evanghelia,

este foarte puţină evanghelie. Ei practic îşi petrec minute

spunândui acelei persoane cât de păcătoasă este, le arată legea, poruncile.

Sunt toate faptele legii, toate poruncile.

Şi apoi literalmente aduc în discuţie faptul că Isus a murit pe cruce

aproape ca o ezitare gen pentru că aşa trebuie.

„Oh, da şi apropo, Isus a murit pe cruce, a fost îngropat şi a înviat din morţi,

dar ştii tu, trebuie să te întorci de la păcatele tale, corect, despra asta am vorbit în ultimele minute.”

Ei nu îl evienţiează pe Isus sau evanghelia,

ei evidenţiează întoarcerea de la păcate. Ăsta este accentul.

Am fost în multe biserici Baptiste fundamentale

cu care mergeam la evanghelizare şi oamenii treceau

prin cele porunci cu oamenii. Şi asta era justificarea lor

şi asta învaţă Ray Comfort. El învaţă, „Păi, legea este pedagogul nostru

ca să ne aducă la Cristos.” Ei spun, „Pentru că legea este pedagogul nostru

ca să ne aducă la Cristos, aşa aducem oamenii la Cristos, prin lege.

Legea v-a aduce oamenii la Cristos.” Aşa că ei merg şi predică legea

şi doar aşa din când în când mai aduc un pic aminte de Isus şi evanghelie,

dar totul este despre lege şi ei pretind, „Legea este pedagogul nostru ca să ne aducă la Cristos.”

Acesta este un verset din acest pasaj şi am să vă arăt

cum ei răsucesc complet înţelesul acestuia.

Nu, ştii ce aduce oamenii la Cristos? Evanghelia. Biblia spune,

„Fiindcă nu îmi este ruşine de evanghelia lui Cristos;

fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru salvarea

fiecăruia care crede; întâi a iudeului şi de asemenea a grecului.”

Evanghelia este definită prin faptul că Isus a murit pentru

păcatele noastre conform scripturilor, şi că a fost îngropat şi că a înviat a treia zi, conform scripturilor.

Asta-i evanghelia. Vestea bună că Isus a plătit tot,

că Isus este salvatorul nostru, El a murit, El a fost îngropat şi a înviat din morţi.

Evreul Ray Comfort care este un învăţator fals spune că

legea este pedagogul nostru ca să ne aducă la Cristos.

Asta înseamnă că atunci când mergem la evanghelizare, predicăm legea

în loc de evanghelia lui Isus Cristos ca obiectivul nostru principal.

Şi poţi să spui ce vrei tu. Uită-te la aceşti oameni.

Ei îşi petrec % din timpul lor vorbind despre faptul că ei sunt păcătosi

şi că trebuie să se întoarcă de la păcate şi despre păcatul lor,

de asta a făcut un film despre homosexuali, pentru că e vorba doar despre păcatele lor.

când de fapt ar trebui să fie despre Isus, evanghelia,

moartea, învierea şi învierea, auzirea credinţei, credinţa, viaţa veşnică aceste ar trebuie evidenţiate.

Uitaţi-vă la ce spune Biblia de fapt. Biblia spune asta în versetul numărul ,

„Dar scriptura a închis pe toţi oamenii sub păcat,” toată lumea este păcătoasă

„ca promisiunea lui Isus Cristos, prin credinţă,

să fie dată celor ce cred. Dar înainte de a veni credinţa, eram ţinuţi sub lege,

închişi referitor la credinţa care urma să fie revelată.

Astfel, legea a fost pedagogul nostru ca să ne aducă la Cristos,

ca prin credinţă să fim declaraţi drepţi. Dar după ce a venit credinţa, nu mai suntem sub pedagog.”

Şti despre ce este vorba aici? Aici vorbeşte despre Vechiul Testament.

Ei erau sub pedagog şi că în Noul Testament, nu mai suntem sub pedagog. Asta nu spune,

„Oh, legea este pedagogul nostru ca să ne aducă la Cristos.

Aşa sunt salvaţi oamenii predicândule legea.” Nu asta spune Biblia...

Atunci de ce a spus Pavel, „Fiindcă am decis să nu ştiu printre voi altceva

decât pe Isus Cristos şi pe el crucifcat.” De ce nu predicat legea, legea, legea,

„Hei, hai să îţi arăt cele porunci ca să îti arăt cât de jegos şi mizerabil eşti.”

Asta spune Biblia? Nu. Acest verset este scos din context cu neruşinare.

Şi pot să văd cum oamenii pot înţelege asta greşit dacă scoţi acest verset din context.

Dacă izolezi doar acel verset de unul singur, acolo unde spune în versetul ,

„Astfel, legea a fost pedagogul nostru ca să ne aducă la Cristos,

ca prin credinţă să fim declaraţi drepţi.” Dacă o sa citeşti doar acest verset,

pot să înţeleg cum ai putea să gândeşti aşa ceva, doar că asta scoate acest verset din context

pentru că dacă ne uităm puţin mai sus, el spune în versetul ,

„Atunci este legea împotriva promisiunilor lui Dumnezeu? Nicidecum!

Căci dacă ar fi fost dată o lege care putea da viaţă,

într-adevăr, dreptatea ar fi fost prin lege. Dar scriptura a închis pe toţi oamenii

sub păcat, ca promisiunea lui Isus Cristos, prin credinţă, să fie dată celor ce cred.

Dar înainte de a veni credinţa, eram ţinuţi sub lege,

închişi referitor la credinţa care urma să fie revelată.”

Uite, Cristos nu a fost revelat în Vechiul Testament.

Ei erau ţinuţi sub lege în Vechiul Testament. Biblia spune că legea a fost dată prin Moise,

dar harul şi adevărul au venit prin Isus Cristos. Vorbim despre Vechiul Testament

el era sub lege, sub pedagog. Noul Testament, sub har,

nu mai suntem sub pedagog, credinţă în Cristos.

Vedeţi voi, la ce a servit legea? Să îi arate omului condiţia lui păcătoasă.

Dar oamenii scot acest verset din context şi pun pe picioare

un nou program de evanghelizare din cauză că înţeleg acest verset greşit.

Apoi ei îţi vor arăta Psalmi unde spune,

„Legea DOMNULUI este desăvârşită, convertind sufletul.”

Ştiţi ce înseamnă asta? Înseamnă că legea DOMNULUI îţi schimbă mintea despre anumite lucruri.

Şi ca să vă explic asta într-un limbaj mai modern, din cauză că legea lui Dumnezeu este perfectă,

o să îţi schimbe gândirea despre unele lucruri.

Uite, când vine vorba de sutele de versete care ne arată că salvarea

vine prin puterea evangheliei şi că evanghelia lui Isus trebuie să o predicăm

şi pe Cristos crucificat. Crucea lui Cristos, asta predicăm noi.

Ăsta este mesajul nostru. Şi apoi sunt toate aceste chestii,

„Ba nu. Nu asta este importanţa. Legea este pedagogul nostru.”

Ba nu, legea era pedagogul în Vechiul Testament,

şi apoi să scoţi acest verset din context ca să spui,

„Păi, noi nu mai suntem sub pedagog asta înseamnă ca odată ce suntem salvaţi, nu mai suntem...”

Nu, nu, nu. Nu asta spune.

Este vorba de legământul vechi versus legământul nou.

Din nou, acest individ perverteşte evanghelizare chiar şi în biserici

care predică evanghelia corectă că este prin credinţă deoarece ei rămân blocaţi la acestă metodă prostească

de a trece prin toate cele porunci cu oamenii la evanghelizare.

Am fost cu oameni care fac aşa. Cam aşa procedează ei.

Merge la uşa cuiva şi spune, „Deci crezi că eşti o presoana bună,

ha? Crezi că eşti destul de buna, nu?

Ei bine hai să ne uităm la câteva din cele porunci, ca să vedem cât de bun eşti.

Ai furat vreodată ceva?” „Păi, da, ştii tu.”

sau „Ei bine, nu. Nu am furat niciodată nimic.”

„Păi, ai fost vreodată la muncă şi nu ai muncit din greu, sau ai întârziat?

Ei bine, ai furat.” Apoi ei or să spună,

„Păi, ai comis vreodată adulter?” „Nu.”

„Ei bine, te-ai uitat vreodată la o femeia şi ai poftit-o? Atunci ai comis adulter.

Ai comis crimă?” „Nu.” „Ei bine, ai urât pe cineva în inima ta,

pentru că Biblia spune ca dacă îţi urăşti fratele făra motiv eşti un ucigaş,

dacă îţi urăşti fratele. Ţi-ai dorit vreodată ceva ce nu era la tău?”

„Da, am făcut asta.” „Ai luat vreodată numele lui Dumnezeu în deşert. Ai făcut...”

Ei trec pe la toate poruncile, dar uite cum stă treaba.

De foarte multe ori, nici măcar nu ajung la prima bază cu oamenii

ei nici măcar nu ajung la evanghelie pentru că pâna să ajugă

acolo acea persoană este ceva de genul, „Bine. Lasă-mă în pace.”

pentru că ei vor doar să cicălească oamenii, asta fac ei în acel moment. Îi cicalesc.

Literalmente eram cu un individ care vorbea cu un alt individ la uşă

şi în spatele acestui individ era soţia lui. Şi celălat individ era ceva de genul,

„Haide. Nu te-ai uitat niciodată la o femeie cu poftă?”

Şi soţia acestui individ era ceva de genul, „Vreau să aud răspunsul la asta.”

El era ceva de genul. „Oh, păi...” Şi individul care l-a întrebat, era de gen,

„Haide. Ştii că ai facut asta. Haide.” Celălat individ era gen, „Oh, frate.”

Uite, este prostesc pentru că oricum baţi un cal mort, pentru că ...

Ascultă-mă, te rog. Ascultă-mă. Nouăzeci şi nouă

la sută din oameni ştiu deja că sunt păcătoşi.

Nu-i aşa? Cât de des şi uite, cei care mergeţi la evanghelizare foarte mult

ştiţi că asta este adevărat. Cât des când mergi la evanghelizare

dai peste cineva care îţi spune, „Oh, eu nu păcătuiesc. Eu nu sunt păcătos.”

Ai şansa la sau probabil la . Foarte rar se întâmplă să dai peste aşa ceva.

Iată cât de mult stau să îi explic cuiva că este păcătos.

Păi cam de secunde pentru ca toată lumea ştie asta

şi sunt ceva de genul, „Păi, da.” Adică,

Fiindcă toţi au păcătuit şi nu ajung la gloria lui Dumnezeu.” Cu toţii am păcătuit, corect

şi la sută din oamenii sunt ceva de genul, „Oh da. Desigur.”

Eu mai spun, „Noi probabil că păcătuim zilnic

pentru că gândul la nechibzuinţă este păcat.” „Oh, da. Absolut.”

Apoi le arăt câteva scripturi care spun că noi toţi merităm iadul.

Acum, aici este diferenţa. Când le arăt lor că merităm iadul,

le arăt versetul care spune, „şi toţi mincinoşii vor avea partea lor

în lacul care arde cu foc şi pucioasă, care este a doua moarte,”

pentru că noi am minţit cu toţii şi cu oricine ai vorbi o să recunoască că au minţit.

Din nou, decât dacă dai peste acea anomalie de la .

Dar . la sută o să îţi spună, „Oh da. Am minţit.”

Asta este îndeajuns. Suntem condamnaţi. Nu suntem salvaţi.

O să mergem în iad pentru că am minţit. Avem nevoie de Isus.

De asta metoda cu cele porunci este o metodă nefolositoare

pentru că atunci când încerci să îi arăţi unei persoane că este oribilă

pentru că a încălcat toate poruncile pentru că asta încearcă ei să îţi arate,

„Ai încălcat toate poruncile.” Ei încearcă să îi arate acelei persoane cât de stricată,

josnică, nemernică, dezgustătoare şi păcătoasă este. Dar este o problema aici.

Problema este că tu o faci pe acea persoană să creadă că

de asta ajunge cineva în iad pentru că este aşa de rău.

Apoi când încerci să convingi acea persoană că sunt aşa de răi gen,

„Da, meriţi să ajungi în iad pentru că eşti asa de rău. Chiar dacă tu crezi că eşti bun, eşti aşa de rău.

Dar avem o problemă aici. Majoritatea oamenilor după acea discuţie vor gândi,

„Nu îmi pasă ce spune acel individ. Eu nu sunt chiar aşa de rău.”

Ştiţi ce vreau să spun? Ei or să rămâna cu acest gând,

„Ok. Nu sunt chiar aşa de rău, aşa cum încerca acel individ să îmi spună.”

Pe când, dacă le arăţi oamenilor că un singur păcat te trimite în iad,

minciuna te va trimite în iad, apoi ei or să zică, „Oh, uau! Sunt condamnat.”

Atunci când încerci sa îi arăţi cuiva cât de dezgustător este,

asta este o soluţie bună ca să închei conversaţia foarte repede

când începi să îi spui cuiva cât de murdar este, numărul unu

şi numărul doi, îi laşi cu o doctrină falsă că trebuie să fi un păcătos major

care a încălcat toate poruncile ca să ajungi în iad. Dar în realitate este opusul.

Trebuie doar să fi un păcătos. Asta ar trebuie predicat.

Toată partea evangheliei este redusă la minim pentru că uite,

uite cum fac eu la evanghelizare. Îmi petrec atâta timp cât este necesar la fiecare punct.

Încerc să fac o treaba cât mai minuţioasă la fiecare punct,

dar ştiţi ce? Când au înţeles acel punct, trec la următorul.

De ce să bat un cal mort? Adică, uite, daca cineva nu înţelege că merităm iadul,

atunci rămân acolo şi îmi petrec cam cinci minute ca să îi arăt cât mai multe scripturi

şi le arăt scriptură după scriptură.

Dar uite cum stă treaba. Dacă le arăt că suntem cu toţii păcătosi, „Oh, da. Desigur.”

Marcat. Următorul punct. Nu trebuie să mai trec si pe la celălalte porunci, ok?

Apoi trecem la a doua bază şi este ceva de genul,

Ok. Merităm iadul din cauza păcatelor noastre.”

Odată ce au recunoscut şi înţeles asta, este timpul să trecem la punctul trei,

prieteni. Ce vrei să faci? îi zăpăceşti pe oameni

şi apoi ei sunt ceva de genul, „Îmi pare rău, trebuie să plec,” pentru că o să îi plictiseşti

dacă o să îi tot baţi la cap cu aceleaşi chestii repetitive timp de minute,

„Eşti un păcătos, eşti un păcătos, eşti un păcătos, eşti un păcătos.

O să ajungi în iad, o să ajungi în iad, o să ajungi în iad.”

El o să fie ceva de genul, „Bine. La revedere.”

Când ajungi la punctul Isus, despre el ar trebui să vorbeşti.

Îţi petreci timpul vorbind despre faptul că este prin credinţă,

că nu este prin fapte, că este viaţa veşnică.

Vorbeşti despre cruce. Vorbeşti despre Isus că a murit şi a fost îngropat şi a înviat din nou.

Care este puterea lui Dumnezeu? Uite, vine puterea din carnea noastră

ca să salveze oamenii sau vine din Duhul lui Dumnezeu? De unde vine puterea?

Biblia spune că cuvântul lui Dumnezeu are putere, versetele din Biblie.

Biblia spune că evanghelia, ea este puterea lui Dumnezeu pentru salvare.

Deci care este importanţa? Evanghelia, Isus. Ce înseamnă evanghelie? Vestea bună.

Acum uite, vestea rea este că eşti păcătos. Vestea rea este că te îndrepţi spre iad.

Dar care este vestea bună? Isus a murit, Isus a fost îngropat, Isus a înviat din morţi.

Salvarea este doar prin credinţă. Este viaţă veşnică. Nu îţi poţi pierde salvarea.

Pe ce ar trebui noi să punem accent, pe vestea bună sau pe

cea rea la evanghelizare? Pe vestea bună. Asta spune Biblia.

Aşa că nu vă lăsaţi păcăliţi de acest indivd, care merge şi se urcă pe o ladă

în cele mai ciudate locuri din Santa Monica, California, se urcă pe ladiţa lui

şi găseşte cei mai murdari, dezgustători, homosexuali desfrânaţi şi se

contrazice cu atei se contrazice cu toţi aceşti oameni.

Cât de des îl poţi vedea că salvează pe cineva? Cât de des îl vezi că salvează pe cineva?

Toate clipurile lor se încheie gen, „Oh, mi-ai dat ceva la care să mă gândesc.”

Poftim? În Biblie, ei tot salvau oameni. Oamenii erau salvaţi.

Îl primeau pe Cristos. Şi era şi câţiva oameni care spuneau,

„O să te ascultăm mai târziu,” dar apoi unii oameni erau salvaţi pe loc.

Dar nu vezi aşa ceva la acest individ. De ce îţi petreci timpul atacându-l?

De ce vorbeşti despre asta? Din cauza faptului

că oamenii sunt păcăliţi cu aceste chestii mai mereu,

chiar şi Baptişti independenţi se uită la filmele lui.

Chiar şi Baptişti independenţi încep să le plângă de milă homosexualilor.

De parcă ar trebui să ne pară rău pentru un pedofil.

„Vă iubim aşa de mult. Haideţi să vă fac un tort care să spună cât de mult vă iubim.”

Nu. Biblia spune că noi trebuie să urâm păcatul şi ar

trebui să îi urâm pe aceia care îl urăsc pe Domnul.

Uite, eu iubesc cam la sută din oameni care sunt în această ţară

şi îi urăsc pe aceia care îl urăsc pe Domnul. Asta învaţă Biblia.

Aproape tot ce am spus în această predică de astă seară,

practic toate aceste lucruri sunt respinse de Creştini în prezent.

Ştiţi ce vreau să spun? Pentru Creştinii din ziua totul este despre pro-Israel,

homosexuali sunt prietenii noştri, îi invităm la un grătar.

Singurul grătar la care aş vrea să văd un

homosexual este la Sodoma şi Gomora partea a doua.

Şi oamenii sunt ceva de genul, „Cum poţi să spui aşa ceva?”

Hei, treziţi-vă şi citiţi Biblia, prieteni. Eu spun toate aceste chestii

şi după oamenii cred că eu sunt ăla nebun şi altele, dar

oamenii cred că eu sunt nebun că spun asta despre Evrei,

dar totuşi aceste lucruri sunt în Biblie.

Oamenii cred că eu sunt nebun în legătura cu homosexuali dar totuşi aceste lucruri sunt în Biblie.

Toate sunt în Noul Testament. Toate acestea sunt în Petru, Iuda, Romani . Toate sunt acolo.

Dar ştiţi ce? Nu este vina mea dacă tu nu îţi citeşti Biblia.

Dacă vrei să pleci de aici nervos din cauză că nu îţi citeşti Biblia, nu este vina mea.

Eu am dreptate în legătură cu aceste lucruri. Vino la mine după predică

şi am să îţi dau dovezi din scriptură dovezi pentru tot

ce am spus în această seară, pentru fiecare lucru.

„Oh, dar este doar iubire, iubire.” Cum rămâne cu versetele despre ură?

Pentru că sunt foarte multe. Caută în întreaga Biblie cuvântul ură. Ăsta este un început.

Dar problema este că este o evanghelie acolo care este bazată pe faptele legii.

Care este evanghelia bazată pe faptele legii?

Păi când ţi se spune că dacă te opreşti din a păcătui sau să te

întorci de la păcate sau să încerci să te întorci de la păcate,

asta o să te ajute să ajungi în cer sau or să mai spună,

„Păi, începi cu duhul şi apoi eşti desăvârşiţi prin carne.”

Şi asta este o minciună. Nu. Începe şi se termina cu duhul.

Începe şi se termină cu credinţă. Este de la credinţă la credinţă.

Asta este salvarea. Nu are nimic de-a face cu faptele.

Ascultă, când începi şi le spui oamenilor,

„Trebuie să te pocăieşti de toate păcatele ca să fi salvat,” aste sunt fapte.

Acestea sunt faptele legii. De asta spune in Iona :,

„Și Dumnezeu a văzut lucrările lor, că s-au întors de la calea lor cea rea;

şi Dumnezeu s-a pocăit de răul pe care spusese că li-l va face şi nu l-a făcut.”

Şi desigur, fanii lui Ray Comfort din acestă lume or să îţi arate versete despre pocăinţă,

dar oricând este vorba despre salvare, nu spune, „Pocăieşte-te de păcate.” Ei adaugă asta.

Când spune, „pocăinţă,” ei sunt ceva de genul, „Vezi, pocăiţi-vă de păcate,”

dar Dumnezeu se pocăieşte de cele mai multe ori in Biblie,

aşa că nu poţi presupune că El se pocăieşte de păcate

pentru că Dumnezeu nu se pocăieşte de pacate. Dumnezeu nu are păcate.

Te poţi pocăi de orice. O persoană care nu este salvată trebuie să se pocăiască de o salvare greşită,

o credinţă greşită, o doctrină greşită. Ei trebuie să se pocăiască de o religie falsă.

Nu trebuie să se pocăiască de toate păcatele lor pentru că dacă

dacă trebuie să te pocăieşti de toate păcatele ca să fi salvat,

atunci asta însemna ca salvare este prin faptele legii.

Asta înseamnă ca legea ne salvează. Atunci da, ar trebui sa trecem pe la cele

porunci cu tine pentru că trebuie să înţelegi de la ce chestii trebuie să te întorci.

Da, să te întorci de la toate aceste chestii. Nu vă lăsaţi

păcăliţi de această metodă drăguţă de evanghelizare.

Pentru că este bazată pe scripturi scoase din context, şi învaţă o evanghelie falsă.

Să ne aplecăm capetele şi să spunem o rugăciune.

Tată, îţi mulţumim din suflet pentru adevărul din Biblie, Doamne,

chiar dacă unii au probleme de auz, Doamne.

Foarte mulţi oameni nu pot face faţă adevărului. Se enervează.

Când aud predici ca acestea, se enervează şi spun.

Cum îndrăzneşti să faci pe cineva nechibzuit? Cum îndrăzneşti să strigi pe nume un profet fals?

Cum îndrăzneşti să spui aşa despre homosexuali

şi să te rogi încă odată să se întâmple ca în Sodoma si Gomora?

Doamne, ajută tu ca această ignoranţă să fie vindecată printre oamenii tăi, Doamne.

Este o epidemie. Mă rog ca oamenii să citească Biblia, Doamne,

şi îţi mulţumesc că biserica noastră nu este aşa. Îţi mulţumesc

ca în biserica noastră oamenii citesc Biblia, Doamne.

Tată, mă rog ca toată lumea din biserica noastră să continue să citească

şi să tot citească şi să fie în stare să apere ceea ce cred

într-o lume în care sincer nu prea se citeşte Biblia,

într-o lume în care Crestinii nu citesc Biblia în , Doamne.

Ajută-ne să rămânem cu această carte şi cu ce învată aceasta.

În numele lui Isus, ne rugăm. Amin.

 

 

 

mouseover