Efter Vedermödan (hela filmen) - Christian dokumentär

A Paul Wittenberger Film

Watch Video

 

July 23, 2015

"Men om väktaren ser svärdet komma och inte blåser i hornet ...

... för att varna folket, och svärdet kommer ...

... och tar bort någon bland dem, då dör denne genom sin egen missgärning, ...

... men hans blod skall jag utkräva av väktarens hand.

Tidigt denna torsdagsmorgon den september

- Al, det är en härlig morgon, är det inte?

- Det är perfekt, hela morgonen.

Den :e september förändrades världen.

Frihetens nation blev de förslavades nation.

Folket som en gång var det ärorika Förenta Staterna ...

... har bytt ut sin frihet mot säkerhet.

Men har allt detta hänt allt detta skett genom en plan?

:e december , ett datum som för alltid kommer att förknippas med ett nidingsdåd.

Amerikas förenta stater befann sig plötsligt under en avsiktlig attack.

Många frågor kvarstår angående händelserna den dagen, ...

... nidingsdådets dag.

En sak vet vi med säkerhet:

Överraskningsattacken på Pearl Harbour satte igång en kedja av händelser, ...

... som till slut kommer att ha lett oss fram till en världsregering.

- Japan startade detta krig i förräderi. Vi skall avsluta det i seger.

- I :a världskrigets efterspel skapades FN och vägen till en världsregering tog fart.

Varje krig tar oss ett steg närmre vad Bibeln kallar för världens ände.

Vägspärrar sätts upp överallt, polisstaten stärker sitt grepp på förenta staternas folk.

För de som förstår Bibelns profetior, kommer fortsättningen inte att bli någon överraskning.

Någon gång i framtiden hävdar King James Bibel att det kommer att bli nödvändigt ...

... för alla på jorden att ta märket för att de skall kunna köpa och sälja.

När det nuvarande ekonomiska systemet kollapsar och teknologin breder ut sig ...

... kommer kontanter att bli något som hör gårdagen till.

Det kontantlösa samhället är inte långt borta.

Det är faktiskt så att det redan är på ingång.

Trots att många religiösa ledare förnekar det, arbetar onda män...

... dygnet runt för att införa en ny världsordning.

Vi kan se hur slutet närmar sig snabbt och scenen görs i ordning för Antikrists ankomst.

Vi kan höra rösterna från dem som undergräver vår konstitution ...

... och befrämjar detta system med en världsregering.

- En ny världsordning!

- Med allt detta precis runt hörnet är denna film viktigare än någonsin.

Satan arbetar bakom kulisserna för att sätta upp en världsregering ...

... och en enad världsreligion, i förberedelse för Antikrist.

Han har ofta vilselett moderna evangeliska kristna till att tro ...

... att de kristna kommer att ha lämnat jorden före den stora vedermödan.

Denna doktrin som är känd under namnet pretribläran, lär att Jesus kan komma ...

... precis i vilket ögonblick som helst, ...

... och att det inte kommer att föregås av några särskilda tecken.

Som ett resultat av denna villfarelse, är de flesta kristna totalt oförberedda ...

... på det som Bibeln har varnat oss om skall komma.

Trots att Bibeln klart och tydligt har undervisat i Matteus och andra ställen, ...

... att uppryckandet kommer att inträffa efter vedermödan, ...

... har berömda predikanter, bibelskolor och populära filmer såsom "Left Behind"...

... lärt det stora flertalet, att uppryckandet kan inträffa när som helst.

Eftersom de flesta kristna inte har läst igenom hela Bibeln på egen hand, ...

... är det få som är medvetna om att pretribläran är ett bedrägeri, ...

... som det inte finns stöd för i Skriften.

Men om det inte går att hitta pretribläran i Skriften, var har den då sitt ursprung?

Efter Vedermödan

Mitt namn är Steven Anderson, jag är pastor i "OrdetsTrofastaKyrka" i Tempe, Arizona.

Jag har ett uppdrag som går ut på att undervisa människor om pretribläran, ...

... eftersom det är en ståndpunkt som bygger på okunskap.

Jag tror att om människor bara bygger sin tro på Skriften och inser enkla fakta, ...

... skall det inte vara så svårt för dem att komma till slutsatsen att:

Uppryckandet definitivt kommer efter vedermödan.

Jag heter Roger Jimenez, jag är pastor i "SanningensBaptistKyrka" i Sacramento, Kalifonien.

Jag är uppväxt i ett kristet hem och jag har fått lära mig i pretribläran i hela mitt liv.

Jag hade aldrig någon anledning att ifrågasätta den.

Predikanter lärde den, och jag tog bara emot den som det gavs ut.

Men under tiden som jag blev utsatt för denna lära, ...

... började jag att förstå hur obiblisk den egentligen är.

Nu inser jag behovet att få ut sanningen.

- Pretribläran är en ganska ny företeelse, ...

... det finns inga belägg för att någon skulle ha lärt ut den före .

- Vi måste försöka att förstå att är ett ganska sent årtal i världshistorien.

Det är över tusen år från Jesu tid fram till reformationen och olika sorters teologer.

Oavsett om du håller med män som Martin Luther, eller John Calvin, eller vem det än må vara.

Det är ett faktum att tusentals böcker, tusentals papper, tusentals essäer ...

... och en hel del predikningar har gjorts före .

- Det jag talar om är, vem som helst, från vilket samfund som helst, ...

... från vilken tid som helst någonstans inom kristenheten, som lärt ut denna lära.

- När du tittar på den historiska redovisningen, så måste du ställa frågan:

Vilka rötter har pretribläran?

- En av de tidiga dispentionalisterna var en man vid namn John Nelson Darby.

På - talet började Darby undervisa läran som han kallade: Jesu osynliga ankomst.

Han kom senare att ta fram sin egen version av Bibeln, ...

... från vilken han hade tagit bort hela verser, förvrängt central biblisk undervisning, ...

... och manipulerat centrala nyckelpassager, som behandlar Kristi andra ankomst.

John Nelson Darby, känd som den moderna dispentionalismens fader, ...

... förde fram sin teori om ett uppryckande före vedermödan under -talet.

Denna lära kom senare att få större acceptans i Baptistkretsar, ...

... när Oxford University press kom att publicera Scofield Reference Bibel.

Den kom att innehålla kommentarer i marginalen med stöd för Koncepten i Darbys osynliga ankomst.

Dessa kommentarer fick många troende att omfamna denna lära, ...

... som om Gud hade sagt det själv.

- Djävulen har använt detta redskap: Scofields referens Bibel, ...

... mer än något annat för att befrämja pretribläran.

Vill du veta var den kommer ifrån?

Det är så här den har tagit sig in i Kyrkan, det är så här pastorer har tagit till sig den.

Det är här den kommer ifrån, den kommer inte från Bibeln, ...

... och helt säkert inte från Jesus Kristi mun, utan den uttalades av Scofields mun.

Scofields fotnötter pekar mot ett uppryckande före vedermödan och de leder läsaren till att tro ...

... att det finns i Skriften, fast vekligheten är att det inte finns där överhuvudtaget.

På grund av att Scofield Bibeln skickats ut till så många seminarier och högskolor ...

... började många unga predikanter som har läst Scofields kommentarer ...

... acceptera pretribläran som fakta, och började predika så.

- Uppdiktade historier om ett nära förestående uppryckandet...

... nådde -talsgenerationen genom filmen av Don Thompson.

- Utan varning har tusentals personer, förmodligen milliontals plötsligt försvunnit.

Ett fåtal ögonvittnen till dessa försvinnanden, har inte kunnat bekräftas, men en sak är helt säker:

- Miljontals människor som levde här på jorden i går kväll, finns inte med oss denna morgon.

Thompson rysartrilogi spelade en framträdande roll i att indoktrinera en hel generation av tonåringar.

Sedan premiären har över -millioner sett filmen: Som en tjuv om natten.

publicerade Tydalle House Tim Laheys och Jerry B Jenkins apokalyptiska novel: Left Behind.

- Detta är en uppdiktad historia som framställer folk som försvinner, ...

... ingen som vet var de är, bilar som kraschar in i varandra, ...

... flygplan som kraschar för att piloten har försvunnit.

Dessa dramatiska exempel på uppryckandet har blivit en del av vår amerikanska kultur, ...

... folk bara accepterar det som det vore sanningen och ...

... Det är en korkad film.

- Left behind böckerna kom att säljas i över millioner exemplar världen över, ...

... som följdes upp av böcker, såväl som filmatiseringar fram till idag.

Men, Left behind är ett uppdiktat verk. För att få veta sanningen måste vi studera sidorna i Bibeln.

- Första Tessalonikerbrevets fjärde kapitel är nyckeln till uppryckandet.

- I första Thessalonikerbrevets :e kapitel ...

... hittar vi förmodligen den mest kända text som behandlar uppryckandet.

- Det finns inte någon som kan förneka att denna text handlar om uppryckandet.

Detta är den mest tydliga undervisningen i Bibeln, om hur Jesus kommer på skyarna ...

... och hur vi rycks upp tillsammans för att möta Honom. Bibeln undervisar i vers :

"Men jag vill inte, bröder, att ni skall vara okunniga angående dem som är avsomnade, ...

... för att ni inte skall sörja som de andra, som inget hopp har.

Ty om vi tror, att Jesus har dött och uppstått, ...

... så skall också Gud föra fram dem som är avsomnade i Jesus ...

... tillsammans med honom." - Tess : -

Så vad han säger här är att:

Han inte vill att de skall vara okunniga om kristna, de troende som har dött och är avsomnade i Kristus.

Han säger: "... jag vill inte, bröder, att ni skall vara okunniga angående dem ...

... för att ni inte skall sörja som de andra, som inget hopp har."

Jag vill att ni skall veta att ni kommer att få återse era kära, ...

... om de blivit frälsta, kommer ni att få träffa dem än en gång.

För när Bibeln säger att när Jesus Kristus kommer tillbaka, kommer Han ...

... att hämta hem sin församling, de avsomnade i Kristus skall återuppstå och så vidare.

Det är därför han säger så här i vers : "Så trösta nu varandra med dessa ord."

Det är därför detta avsnitt är så vanligt att predika från på begravningar.

Jag har varit på många begravningar, där människor tröstat varandra med dessa ord.

Lägg märke till att han, åter i varenda vers drar han fram ...

... det faktum att vi skall få möta dessa människor som har vandrat vidare.

”Ty detta säger vi er såsom ett ord från Herren, att vi som lever och är kvar till Herrens ankomst, ...

... alls skall komma före dem som är avsomnade." – Tess :

"Ty Herren skall själv stiga ner från himlen med ett befallande rop, med ärkeängelns röst ...

... och med Guds basun, och först skall de som dött i Kristus uppstå." - Tess :

"Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp tillsammans med dem på skyar ...

... för att möta Herren i luften. Och så skall vi alltid vara hos Herren." - Tess :

"Så trösta nu varandra med dessa ord." - Tess :

Så om du nu förstod sammanhanget, så består trösten i att du kommer att få återse dem du älskar.

Han säger: Du kommer att återse dem:

"Ty om vi tror, att Jesus har dött och uppstått, så (på samma sätt) ...

... skall också Gud föra fram dem som är avsomnade i Jesus tillsammans med honom."

De kommer att återuppstå, de som dött i Kristus kommer att uppstå först.

Han säger: "Så trösta nu varandra med dessa ord."

Det finns ingen tröst i dessa ord: Du kommer att klara dig undan förföljelse.

Du kommer att inte att gå igenom förföljelse.

Du kommer att undfly vedermödan

Du kommer inte att behöva uppleva bedrövelse.

Du skall inte behöva lida.

Nämner detta avsnitt överhuvudtaget vedermödan?

Antyddes det något om vedermödan?

Nej, han säger aldrig: Trösta varandra med att ni inte skall behöva gå igenom vedermödan.

Trösta varandra med att ni inte skall behöva gå igenom förföljelse.

Trösta varandra med att uppryckandet sker före vedermödan.

Nej, det är inte det han säger.

När vi studerar detta avsnitt, så finns det ett antal karaktärsdrag ...

... som urskiljer uppryckandet och det kan hjälpa oss att identifiera uppryckandet i andra bibelavsnitt.

Jag vill hjälpa dig att se ingredienserna i uppryckandet. I vers står det:

"Ty Herren skall själv stiga ner från himlen."

Så det första vi lägger märke till är att Herren själv stiger ner från himlen.

"... med ett befallande rop, med ärkeängelns röst (lägg märke till detta) och med Guds basun, ... "

Det är det andra karaktärsdraget som vi kan se med uppryckandet.

Först har vi Herren som nedstiger, och sedan Herrens Basun, och sedan säger Bibeln:

"... först skall de som dött i Kristus uppstå.

Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp (lägg märke till orden) ...

... tillsammans med dem på skyar för att möta Herren i luften. (molnen, i luften) ..."

När uppryckandet inträffar, enligt Tess , är dess karaktärsdrag att:

. Herren nedstiger . Basunen ljuder Vi får möta Honom på skyarna

- Gå tillbaka till Matteus kapitel , ...

...så skall ni se exakt samma beståndsdelar i verserna -.

Läs nu från Matteus vers : "Men strax efter den tidens vedermöda, ... ",

Ibland vill jag bara ställa frågan: - Vilken del av ordet "efter" är det så svårt att förstå?

Men det står: "Men strax efter den tidens vedermöda skall solen, och månen skall inte ...

... ge sitt sken, och stjärnorna skall falla från himlen, och himlarnas krafter skall skakas.

Och då skall Människosonens tecken synas på himlen, och alla jordens stammar skall då jämra sig.

Och de skall få se Människosonen komma ..."

Människosonen, var ett namn som Jesus ofta gav sig själv, när han gick här på Jorden. Det står:

"Och de skall få se Människosonen komma på himlens skyar med stor makt och härlighet.

Och han skall sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de skall församla hans utvalda ...

... från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra."

Samtliga är exakt samma beståndsdelar: Jesus kommer på skyarna, ett starkt basunljud.

Han sänder ut sina änglar för att församla sina utvalda.

- Skälet att jag visar er detta är att, jag vill att ni skall förstå att:

I Matteus vers och ser vi uppryckandet, när vi jämför det med Tess ...

... verserna och , stämmer de överens exakt med varandra.

- Håll kvar ett finger där och gå till Markus .

Markus säger i stort sett samma saker som Matteus .

Det är vad vi skulle kalla ett parallellställe, du hittar samma undervisning i dessa två kapitel.

Du kan lägga dem sida vid sida och de säger samma sak.

Låt mig bara visa det i den här passagen.

Det står i vers : "Men i de dagarna efter den vedermödan, skall solen förmörkas ...

... och månen skall inte ge sitt sken, ...

"... och himlens stjärnor skall falla ner och himlens krafter skall skakas.

Och då skall de få se Människosonen komma på skyarna med stor makt och härlighet.

Och då skall han sända ut sina änglar och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, ...

... från jordens ända till himlens yttersta gräns."

Nu borde vi bara kunna avsluta detta med en bön, och sedan gå hem.

Vi borde kunna slå ihop våra Biblar och säga: - Det var allt för ikväll.

Nu vet vi att det är efter vedermödan. - men icke så.

Vi skall inte slå ihop Biblarna och gå hem.

För jag skall bevisa och visa er, att detta verkligen talar om uppryckandet.

Och detta här säger att det är efter vedermödan.

Många angriper detta bibelställe genom att säga så här:

Ni kan inte hämta er lära från Matteus , för det stället är bara ämnat för judarna.

De försöker att avskriva denna passage som om den var bara gällde för judar.

Någon lärd man bestämde någon gång för länge sedan att Matteus bara gäller judarna.

Markus Evangelium gällde romarna, Lukas Evangeliet är bara för grekerna, ...

... men Johannes Evangeliet är till för resten av världen.

Men tack Gud för att Du i vart fall bestämde dig för att tänka på oss, ...

... när Du skrev ett av de fyra Evangelierna.

Men vem kan hitta på något sådant här?

Vänta nu lite!

Visst kan Matteus vara inriktat på judarna.

Visst kan Lukas vara inriktat på grekerna.

Kan Paulus ha tänkt på efesierna när han skrev sitt brev till dem, vad tror du?

Kanske var Hebréerbrevet inriktat på hebréerna.

Kanske Paulus brev till Thessaloniki var inriktat på tessalonikerna.

Men, vart enda löfte i skriften tillhör mig, vartenda kapitel, var enda vers, varenda rad.

Titusbrevet var inte ämnat enbart för Titus. - Det hade varit en kortlivad bok.

Det är till för varenda pastor att läsa, och för varenda troende att läsa.

Det är det Nya Testamentet.

- Nej, nej, nej pastor Anderson, du förstår inte ...

Hela denna predikan predikades om judar till judar för judarna.

Jesus Kristus, (säger de) predikade till judarna hela detta olivträdets diskurs.

Det är det prydliga teologiska begreppet som de knutit till detta avsnitt, Matt , Mark , ...

... kallar de för olivtrödets diskurs.

- Pastor Anderson! Han talade till judarna.

Kan du inte förstå detta?

När Han sade i Mark :, efter vedermödorna och talade om att Jesus ...

... kom på skyarna i vers , och uppsamlandet av de utvalda i vers , ...

... från värdens yttersta gräns till himlens yttersta gräns.

- Så säger de att det enbart handlar om judarna.

Okej, se nu på den sista versen i Markus (:):

- Vad jag nu säger er nu, säger jag bara till er som är judar.

Låt ingen predikant få er att tro att det här gäller för alla troende, ...

... när det är bara för dem som är judar. - Är det så det står i Mark :?

- Nej, det står: "Men vad jag säger till er, det säger jag till alla: Vaka!"

Det är det sista ordet i detta kapitel.

"Men vad jag säger till er, det säger jag till alla: Vaka!"

Och trots detta finns det människor som menar att detta kapitel...

... inte skall läsas av alla, för att det bara talar till judarna.

Det är nästan som om Han visste att människor skulle komma att säga så.

Han säger bara så här på slutet:

- Nu talar jag inte bara till er, jag talar till alla ...

... när jag säger Vaka, för det här gäller alla människor.

Att påstå att detta kapitel bara skulle handla om judar är löjeväckande, ...

...när Han säger det rakt ut:

Vad jag säger till er säger jag till ALLA: - Vaka!

- Ofta säger de med hänvisning till Matteus : - att:

Även om det ser ut som uppryckandet och låter som uppryckandet, så är det inte det.

Här är anledningen att de säger så, i vers , där det står:

"Och han skall sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de skall församla hans utvalda ... "

Och människor ser på det ordet och säger:

- Där ser du att det står hans utvalda, och med det menas det inte de kristna.

Och de kommer att säga att de utvalda är Israel.

Matteus inte handlar om uppryckandet, det skall inte läsas av kristna.

Hela kapitlet är avsett för judarna, för Han talar om de utvalda.

Problemet med detta är: - Vi måste alltid tillåta Bibeln att vara sin egen ordbok.

- Jag har gjort en lista på alla avsnitt i Bibeln, där ordet utvald används.

jag kommer inte att gå igenom hela, vi har inte den tiden.

Om vi hade det skulle jag kunna gå varenda gång som ordet utvald används.

Jag kan visa att, var enda gång det används handlar det om dem som är frälsta.

- Anledningen till att människor tror att när Bibeln talar om de utvalda ...

... med hänvisning till judar eller nationen Israel.

Så beror det på att i stället för att studera vad Bibeln undervisar, ...

... så har de läst bibelkommentarer eller böcker skrivna av män.

Dessa män har talat om för dem hur dessa ord definieras.

Scofield studiebibel har en kommentar till Matteus , ...

... där den säger att ordet utvald hänvisar till Israel.

Men Bibeln definierar sina egna begrepp.

Bibeln ger oss svar på alla lärofrågor som vi kan komma på.

Studerar du ordet utvald kommer den att visa:

Att det helt enkelt inte handlar om judar.

- Bara för att ge er en snabb översikt:

I :a Tessaloniker brevet :a kapitel vers står det:

"Vi vet, bröder, ni av Gud älskade, att ni är utvalda."

Med adress till Tessalonikerna, som helt klart var hedningar.

Vi ser det i Romarbrevets :e kapitel:

"Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör." - Rom :

Utav sexton ställen som använder ordet utvald i Bibeln fann jag:

som behandlar troende i allmänhet och två av dessa handlade om troende som ...

... definitivt handlade om hedningar, och en av dem som behandlade troende judar.

Två av dem handlade om Jesus Kristus själv, ...

... och en som handlade om personen Jakob som Guds utvalde.

Jag ger er en ett vers till som verkligen visar att termen utvald inte handlar om Israel.

För folk säger att: - Israel, de är de utvalda, det är judarna.

Romarbrevet : står det:

"Hur är det alltså? Det som Israel söker efter har det inte uppnått.

Men de utvalda har uppnått det och de andra blev förblindade."

Bibeln säger att: - Israel har inte uppnått det, men de utvalda har det.

Om Israel var de utvalda, skulle denna vers inte bli meningsfull.

- Det står väldigt klart, om du tillåter Bibeln att bli sin egen uttolkare, ...

... att de utvalda inte kan vara judarna eller nationen Israel.

De utvalda är de som tror på Herren Jesus Kristus.

De kan vara från från mindre Asien, de kan vara greker, ...

... de kan vara barbarer, de kan vara vad som helst .

Om du bara ikläder dig Kristus, den nya skapelsen, betraktas du som utvald.

Går vi tillbaka till Matteus :, så säger han:

"Och han skall sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de skall församla hans utvalda ..."

Det samstämmer med avsnittet i övrigt, med tanke på att det handlar om de troendes uppryckande.

- Det har inget med att göra om de är judar, svarta eller vita.

De utvalda är de som är frälsta.

Han skall samla dem till sig bland molnen.

Är inte det helt i linje med vad han säger i kapitel i första Tessalonikerbrevet?

Där det står att det skall vara en basunstöt och det troende kommer att ryckas upp ...

... för att vara med Kristus.

Lite senare i samma kapitel säger han att:

"Men om den dagen och den stunden vet ingen, ..."

Så ingen vet vilken dag och i vilken timma detta kommer att ske.

Jag kan inte säga att det kommer att ske på det datumet i oktober detta år.

Lite längre fram säger han:

"Då skall två vara ute på åkern, den ene skall tas med, den andre lämnas kvar.

Två skall mala på kvarnen, den ena skall tas med, den andra lämnas kvar.

Vaka därför, ty ni vet inte vilken stund er Herre kommer."

Ingen kan veta när han kommer, men det är något att vara uppmärksam på.

Vi vet inte stunden, men Han talar ändå om för oss att ...

... det kommer att vara efter vedermödan, för han säger:

"Men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas, ... "

Sedan kommer Jesus på molnen, det är då basunen ljuder och då uppryckandet av troende sker.

Så bara för att vi inte vet dagen eller stunden, ...

... betyder det inte att det är något som kan ske när som helst.

Många som ser på detta tycker att bara för att vi inte vet ...

... dagen eller stunden, så kan det ske när som helst.

Men vi har ju precis sagt att det kommer efter den stora vedermödan.

Detta går att hitta i Matteus, Markus och Lukas evangelierna.

Matteus tar upp det i kapitel , Markus i kapitel och Lukas i kapitel och .

Och sedan tar Johannes upp det i Uppenbarelseboken.

Det är behandlat av alla fyra.

Först kommer vedermödan, sedan förmörkas solen och månen ...

... och sedan kommer Jesus på skyarna då sker uppryckandet, okej!?

Anledningen till att människor tror att uppryckandet sker före vedermödan ...

... är att de har blandat samman vedermödan med Guds vrede.

Ett bevis för att vedermödan och Guds vrede är totalt olika saker ...

... är att i Matteus och står det: "Men strax efter den tidens vedermöda ...

... skall solen förmörkas, och månen skall inte ge sitt sken, ..." - Matt :

Så Bibeln är väldigt tydlig i Matteus , med att solen och månen förmörkas efter vedermödan.

Om du nu går till Uppenbarelseboken :e kapitel, där du läser ...

... om när solen och månen förmörkas efter att det :e sigillet öppnats, där står det:

" ... och, solen blev svart som en sorgdräkt, och månen blev som blod. " - Upp :

- Precis som i Matteus .

"Och himlens stjärnor föll ner till jorden, som när ett fikonträd fäller sina omogna fikon, ...

... när det skakas av en starkvind. Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop ...

... och alla berg och öar flyttades från sina platser.

Och kungarna på jorden och stormännen och de rika och härförarna och de mäktiga, ...

... och alla slavar och alla fria gömde sig i hålor och i bergsklyftor, ...

... och sade till bergen och klipporna: Fall över oss och göm oss ...

... för hans ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede."

"Ty hans vredes stora dag har kommit och vem kan då bestå?!" - Upp : -

Enligt detta, när kommer Guds vrede att hällas ut? - När solen och månen förmörkas, ...

... det är då de säger att hans stora vredes dag är kommen.

Presens, nutid: - är kommen, i den meningen att det precis har inträffat.

Om Matteus säger att solen och månen förmörkats efter vedermödan ...

... och Guds vrede inte tar plats förrän efter att solen och månen förmörkats.

Hur kan de då vara samma sak?

Vreden börjar inte förrän solen och månen har förmörkats.

Vanligtvis när man ber människor att visa skriftställen till stöd för pretribläran, ...

... kan de inte visa dig en enda vers.

Jag utmanar vem som helst, att visa mig en vers ...

... som har ordet vedermöda i sig, till stöd för deras ställningstagande, för ...

... ett uppryckande före vedermödan, så kan de inte göra det.

De måste visa dig verser med ordet vrede i stället, de visar dig verser som visar ...

... att vi som kristna inte är under Guds vrede.

De visar verser som säger att vi inte är utvalda till vreden, ...

... eller att vi är frälsta undan vreden.

Så säger de: - Se där, Bibeln säger att vi inte kommer att gå igenom vedermödan.

- Vänta nu lite, vedermödan och vreden är två olika saker.

Det finns ingen vers som någon pretribanhängare kan visa dig ...

... med ordet vedermöda, som bevis för deras lära.

De tar dig till någon vers med Guds vrede i den, ...

... men vreden och vedermödan är två totalt skilda saker.

De flesta kristna blir undervisade i sina kyrkor och böcker de läser att dessa två är samma sak.

När man försöker att tala om detta för dem:

- Vi kommer att vara här under vedermödan, uppryckandet kommer inte förrän efter vedermödan.

Så är detta vad de kommer att försöka säga dig:

- Nej, Gud skulle aldrig kunna tömma ut sin vrede över sina egna.

Vi är inte utvalda för vreden, vi kommer att sparas undan Hans vrede.

-Vänta lite. Är Guds vrede samma sak som vedermödan? Nej!

Om vi bara kunde få människor att förstå vad ordet vedermöda egentligen betyder, ...

... skulle de förstå att uppryckandet sker efter vedermödan.

Det är bara så att de inte förstår ordet vedermöda, bara för att de har denna ide i sitt huvud:

Att vedermödan är en sjuårsperiod när Gud häller ut sin vrede ...

... med svavel och eld, vatten förvandlas till blod, ...

... och människor torteraras med skorpionbett och alla dessa plågor.

Det är inte vad vedermödan är, det är inte vad Bibeln undervisar.

De som tror på den så kallade pretribläran, eller ett uppryckande ...

... som sker före vedermödan, det som kan inträffa när som helst.

Låt oss nu plocka isär det begreppet "pre-trib-rapture", ...

... det har tre beståndsdelar, eller hur?

Pre betyder, vad betyder det? - Före.

Trib vad står det för? - Tribulation, vedermöda!

Sedan har vi rapture, uppryckandet.

Ordet bortryckande finns inte i Bibeln.

Begreppet finns där i Bibeln, för vi ser Jesus ...

... som kommer på skyarna och människor rycks upp för att möta Honom.

Tanken med bortryckande finns där, men ordet brtryckande finns inte.

Finns ordet vedermödan i Bibeln?

Vi kan kolla upp varenda vers som innehåller ordet vedermödan.

Det används gånger i Nya Testamentet.

Om nu Nya Testamentet använder begreppet vedermödan gånger ...

... och alla går om kring med denna lära som kallas pretribläran.

Borde inte då en av dessa verser, eller texter, eller kapitel lära oss någonting ...

... om ett uppryckande som sker före vedermödan?

Inget vid något dessa tillfällen sägs det något om ett uppryckande ...

... som kommer före vedermödan, eller något liknande.

Så pretribfolk måste förlita sig på en massa tolkningar ...

... och de måste förklara detta för dig, det är alltid väldigt komplicerat.

Jag har lagt märke till något när det gäller Bibeln:

Gud vill att vi skall förstå Bibeln.

Han försöker inte att använda sig av knep för att förvirra oss eller göra det svårt.

Han vill att vi skall få känna sanningen, för Han älskar oss verkligen.

Jag har lagt märke till att många gånger när Bibeln tar upp något för första gången, ...

... så hjälper Han oss att förstå genom att ge oss definitionen.

Så när vi ser det andra gången, skall vi veta vad Han talar om.

Bibeln talar om i Matteus ::

"... men som inte har någon rot i sigsjälv. Han håller ut endast en tid, och när lidande (vedermöda) ...

... eller förföljelse kommer för ordets skull, kommer han genast på fall." - Matt :

Vad ser du att definitionen av vedermöda är i detta avsnitt?

Jo, förföljelse!

Han säger: "... när lidande (vedermöda) eller förföljelse kommer för ordets skull, ..."

Går de igenom detta, för att de är så onda?

Nej! De går igenom detta lidande för att de står på Guds ord.

För att de tagit ställning och har tagit emot Ordet...

... med stor glädje, kommer de att genomlida förföljelse.

Om vi är har rötterna i Ordet och delat med oss av vår tro, ...

... när vedermöda och förföljelse kommer, då kommer vi att få härda ut.

Första gången som du ser att ordet används i Bibeln kopplas det samman med förföljelse, ...

... och detta är första gången som du ser att ordet används i Nya testamentet.

Om du följer upp varenda gång ordet vedermöda och lidande används i Nya testamentet, …

... i procent av de tillfällena talar den om troende som går igenom förföljelse, ...

... frälsta som går igenom vedermödan.

I de två tillfällena då ordet används och inte talar om frälsta människor, ...

... så har det inte med ändetidens profetior att göra, det talar bara om lidande i allmänhet.

Kristna genom historien har fått lida för sin tro, vår generation kommer inte att vara annorlunda.

Kanske händer detta i vår livstid, kanske inte.

Om det händer i vår livstid och vi får gå igenom det som troende, ...

... kommer vi antingen att bli dödade för Kristus, ...

... eller förhoppningsvis kommer vi genom denna period, och fram till uppryckandet.

Den femte gången som ordet vedermöda används i Nya Testamentet är i Johannes :.

”Detta har jag talat till er, ..."

- Han talar till troende, Han talar till sina lärjungar.

"Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen kommer ni att lida betryck (vedermöda), ...

... men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen." - Joh :

Sade Han: - Att vi kunde undvika vedermödan? - Nej!

Sade Han: att ni kunde komma undan lidande?

Sade Han: - Jag kommer aldrig tillåta mitt folk att genomlider vedermödan, ...

... för jag älskar dem för mycket?

- Nej! Vad säger det första avsnittet om vedermödan i Matteus ?

Det var att om folk inte var grundade i Bibeln och förföljelse ...

... och vedermödor kom på grund av Ordet. Då skulle de komma på vad? - På fall!

Se vad Jesus sade i detta avsnitt angående vedermödan i vers :

"Detta har jag talat till er, för att ni inte skall komma på (vad?) - fall." - Joh :

Han sade: - Om jag inte talade om detta för er, om jag inte varnar er om ...

...den kommande förföljelsen, vedermödorna och lidandet som ni kommer att möta i era liv, ...

... kommer ni att komma på fall, när de kommer.

Nu kanske ni undrar: - Varför håller du denna predikan Pastor Anderson?

Jag håller denna predikan för att ni inte skall komma på fall.

Men då kanske du tycker, att du tar anstöt av denna predikan.

Nej, denna predikan skall förhindra dig från att ta anstöt.

För om Jesus sade att om du känner till detta kommer du inte på fall. Se på vers :

"Men jag har sagt er detta, för att när den tiden kommer, ...

... ni skall komma ihåg att jag har sagt er det.

Och detta har jag inte sagt från början, eftersom jag var hos er." - Joh :

Han säger där: - När allt detta sker skall ni komma ihåg att jag har sagt er detta.

Och jag säger samma sak här i kväll som Jesus sade.

När detta börjar ske, och vet ni vad?

Det behöver inte ens vara i vår livstid. Kanske är det hundra år från nu.

Kanske är det ett par år från och med nu. Vi vet inte när slutet skall komma.

Men vet ni vad?

När det sker skall ni komma ihåg att jag har berättat det.

Och ännu viktigare, för jag har inte hittat på detta, ...

... skall ni komma ihåg att Jesus har sagt er detta.

Nästa gång som ordet vedermöda används är i Apostlagärningarna :, som säger:

"... styrkte lärjungarnas själar och förmanade dem att förbli i tron, ...

... och sade att det är genom många lidanden som vi måste gå in i Guds rike." - Apg :

Det är intressant att påståendet som görs är att:

- Vi måste gå in i Guds rike genom ett stort lidande.

Ett särskilt påstående i Bibeln är att när vi går in i Guds rike, ...

... så är det genom lidande, inte att vi skall gå in före vedermödan.

Sade han, att det var fantastiskt att vi skulle vara borta före vedermödan?

- Nej, Han sade:

-Det är bäst att ni styrker dem på några områden, det är bäst att de förstärks upp lite.

Det är nog bäst att de vet att de "... genom många lidanden som (de) måste gå in i Guds rike."

Är det någon undervisning om uppryckandet före vedermödan här?

Jag skulle inte tro det!

I :a Korinthierbrevet i vers , säger Bibeln:

”Jag har stor tillit till er och berömmer mig mycket av er.

Jag har blivit fullkomligt tröstad, min glädje flödar över mitt i all vår nöd." - Kor :

Han säger inte:

- Jag flödar över av glädje för att jag inte skall behöva gå igenom vedermödan.

- Jag är så fylld av glädje för att vi kommer att bli uppryckta före vedermödan.

Det var inte så han sade.

Han sade: "... min glädje flödar över mitt i all vår nöd."

Var är pretribläran i den här texten? Den existerar inte!

Det som jag är mest förundrad över är att när du tittar efter ordet vedermödan i Skriften, ...

... hittar du många hänvisningar till troende som säger att de genomgår vedermöda.

Han säger: "I all vår nöd."

Det är inget som troende inte genomgår.

Det är något som troende får leva med hela livet.

Alla generationer av troende har fått gå igenom vedermöda.

Kom ihåg att Gud inte är ute för att förvirra oss, han försöker inte röra till det för oss.

Människor har försökt att röra till det för dig.

Predikanter har försökt att röra till det för dig,

TV shower och filmer har försökt att röra till det för dig.

Med Left Behind och allt detta. Gud rör inte till det för dig.

Om vi tillåter Bibeln att vara vår ordbok och tillåter Bibeln att definiera våra begrepp, ...

... kommer vi att se att ordet vedermöda inte är Guds vrede.

Det är förföljelse, lidande och sorger.

Om de kan visa dig en vers, utav omnämnanden av vedermöda.

Visa mig en gång där det står att vi kommer att vara uppryckta före vedermödan.

Att vi skall bli uppryckta före vedermödan, eller att uppryckandet skall ske före vedermödan.

Ändå kan jag visa dig helt klart att att Bibeln säger:

"Men strax efter den tidens vedermöda ...

... då skall Människosonens tecken synas på himlen ...

... med starkt basunljud, ...

... och de skall församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, ..." - Matt :-

Det är så enkelt, men de som tror på pretribläran, måste helt enkelt förlita sig ...

... på människor som med deras överarbetadetolkningar och logik som:

- Om vi inte vet dagen eller timmen, så menas det väl att Han kan komma när som helst.

Om det kan hända när som helst, måste det ju vara före vedermödan.

Eller så har det någon slags invecklat diagram som de kan använda för att förklara det.

Men om du bara plockar upp din Bibel och läser ditt Nya Testamente och börjar i Matteus kapitel .

När du kommer till kapitel ...

... har du det lika solklart som dagen: Efter vedermödan kommer Jesus på skyarna.

Dr Kent Hovind är en välkänd evangelist som trodde på, och predikade pretribläran under år.

Nu sitter han i fängelse.

Sedan han kom till fängelset har han läst sin Bibel och har insett att ...

... pretribläran inte går att finna i Skriften.

Jag skulle vilja ringa till honom för att få veta mer om vad som fick honom att ändra sig.

Vad fick honom att inse att det är efter vedermödan?

- Jag heter Kenneth Hovind och jag har varit lärare i naturkunskap i år på gymnasiet.

Jag har varit evangelist i år och undervisat i kreationism mot evolutionsläran.

Jag har blivit väldigt bekymrad över min syn på ändetiden och hur den går ihop med Skriften.

Jag har sedan tre år tillbaka blivit övertygad om, att det jag har blivit lärd hela mitt liv inte är sant.

Jag har varit tvungen, till många av mina fundamentalistiska bröders bestörtning, ...

... att byta till en efter vedermödan, före vreden possition.

Bibeln säger bespottarna i de sista dagarna, ...

... skulle vara villigt okunniga om skapelsen, syndafloden ...

... och den kommande domen.

Under år undervisade jag över hela världen om skapelsen och syndafloden, ...

... men jag har undvikit den kommande domen, delvis eftersom jag inte förstod den.

I Matteus Evangeliet i kapitel undervisar Jesus sina lärljungar mycket tydligt.

"Vad skall bli tecknet på din ankomst och när kommer det ske?"

Samma berättelse finns i Mark och Lukas , jag kopierade dessa berättelser ...

... från Bibeln och lade dem sida vid sida. När jag hade fått ut alla detaljer ...

... blev det bara mer och mer tydligt för mig att pretribläran helt enkelt inte är sann.

- Varför tror du att så många människor tror på pretibläran, varför är denna lära så populär?

- För att den löser ett så vanligt problem, som när kristna inte kan svara om Dinosaurierna:

- Var passar de in?

De hittade på Gap-teorin, och gick sedan i fällan.

Jag tror att iden med ett uppryckande före vedermödan faller in i samma kategori, ...

... när människor söker det som kliar i öronen.

Detta är vad de vill höra.

- Precis.

- De vill inte höra att de skall behöva gå igenom lidande, ...

... fast Jesus sade att det kommer en vedermöda, ...

... sådan som inte har varit sedan världens begynnelse.

Tycker du att den Spanska inkvisitionen var illa, eller att Nazisternas ...

... förintelse av Judar var illa, eller Rommarnas förföljelse av de kristna?

Detta kommer att bli värre än alla dessa sammanlagt.

- Oj, det är häpnadsväckande.

- Världen börjar med att Kain mördar Abel, den onde dödar den gode.

Så har det varit genom hela historien och Jesus sade att: - vi skulle ...

... glädjas då de förföljer er eller dödar oss, för er lön blir stor i Himmerlriket.

Om vi verkligen antar en Biblisk definition om vad vedermöda innebär, inte vad det har förvrängts till.

Om vi verkligen antar en biblisk definition, skulle du då inte ...

... hålla med om att du går igenom vedermöda just nu?

Jo visst, vedermöda är vad världen gör mot oss, så har det varit sedan många år.

Jesus sade: "I världen kommer ni att lida betryck, ...

... men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen." - Joh :

Kristna skall förvänta sig vedermöda, och vi har en stor lön att vänta, ...

... om vi går igenom detta med tålamod.

Eftersom denna lektion handlar om religiös extremism, kan detta …

... kanske hamna under den kategorin i en del människors ögon att människor tro:

Att det kommer att bli ett slut på denna värld bokstavligen.

Att det kommer att ske bokstavligt en återkomst av Jesus Kristus.

Så jag vill bara ta och förklara för er, ...

... i ett nötskal vad som kommer att ske under denna period, enligt Bibeln.

Hur allt detta kommer att ske.

Jag tror att nyckeln i att förstå Uppenbarelseboken är att förstå hur den är uppbyggd.

Gud gav oss Uppenbarelseboken för att uppenbara eller avslöja saker för oss.

Inte för att dölja något, den heter ju inte Kamouflageboken, utan Uppenbarelseboken.

Gud vill att den lätt skall kunna förstås, ...

... och det var därför han gav oss den på ett enkelt format att förstå.

När du börjar läsa i kapitel så befinner du dig på Jesu tid, ...

... eller där omkring, för Johannes befinner sig på ön Patmos.

Johannes har blivit förföljd för att han har predikat Evangelium.

Vi talar här om samma århundrade som när Jesus kom hit till jorden.

Här får han ta emot en syn där han ser Herren Jesus Kristus som uppenbarar sig för honom.

I kapitlen och ger Jesus Kristus sändebreven till de sju församlingarna i mindre Asien.

Uppenbarligen är dessa kyrkor etablerade i första århundradet, eller runt år efter Kristus.

I kapitlen och får vi se en beskrivning av händelser som äger rum i himlen.

I kapitlel ser vi händelserna i vedermödan.

Kapitel är när den stora skaran samlas i himlen.

Der är uppenbart att detta är efter uppryckandet, för alla folk från alla stammar och folkslag är där.

Sedan i kapitel och ser du att Gud sänder ut sin stora vrede över jorden.

I kapitel ger en inramning genom att behandla händelserna precis före ...

... att den sista basunstöten ljuder, och i kapitel har vi den :e basunen som ljuder.

Allt detta för att säga så här:

Om du läser Uppenbarelseboken kommer de första kapitlen att följa en fullständigt logisk kronologi.

Du vet att du börjar precis runt Jesus tid.

Åtminstonde samma sekel som Kristus, i alla fall.

Efter detta kommer du in i händelseutvecklingen i framtiden, ...

... vedermödan, sedan uppryckandet, sedan Gud som sänder ut sin vrede, ...

... och sedan när :e basunen ljuder i kapitel , blir det som en final.

Där han säger:

"Denna världens riken har blivit vår Herres och hans Kristus ...

... och han skall regera i evigheternas evigheter." - Upp :

Vad som är intressant är att, när du kommer till slutet på kapitel , så har du den här avslutningen där.

När du sedan kommer till kapitel , så ändras betraktningsvinkeln i Uppenbarelseboken.

Titta på vers i kapitel som vi hade framme nyss:

"Och i himlen syntes ett stort tecken: en kvinna klädd i solen ...

... och månen under sina fötter och på sitt huvud en krona av tolv stjärnor."

"Hon är havande och hon ropar i födslovärkar och barnsnöd.

Och ett annat tecken syntes i himlen, och se, en stor röd drake ...

... som hade sju huvuden och tio horn, och på sina huvuden sju kronor.

Hans stjärt drog med sig tredjedelen av himlens stjärnor och kastade ner dem på jorden.

Och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att han ...

... skulle uppsluka hennes barn när hon hade fött det."

Lyssna nu extra noga på vers :

"Hon födde ett gossebarn, som skall regera över alla folkslag med järnspira.

Och hennes barn blev uppryckt till Gud och till hans tron."

Det är uppenbart att det barnet är Jesus Kristus,för både i Gamla ...

... och Nya testamentet talas det om Jesus Kristus som styr sitt rike ...

... med en järnstav, när den hänvisar till Hans tusenåriga rike i framtiden.

Egentligen är det bästa sättet jag kan hjälpa er att förstå Uppenbarelseboken, ...

... är helt enkelt dela upp den på mitten precis efter kapitel .

Kapitel - i den ena halvan, - i den andra halvan.

Om du bara lägger dem sida vid sida kommer du att se samma händelser från två olika vinklar.

Då kanske du frågar: Varför skulle Gud göra så?

Varför skulle Gud gå igenom samma berättelse två gånger i Uppenbarelseboken?

Varför gav Gud oss Evangelium fyra gånger i Matteus, Markus, Lukas och Johannes?

Varför gav han oss första och andra Samuelsboken och sedan första och andra Konungaboken?

Men senare dessutom första och andra Krönikeböckerna.

För att ge oss en annan vinkel och ett annat perspektiv.

Vi kan lära oss mycket genom att jämföra Kungaböckerna med Krönikeböckerna, ...

... eller genom att jämföra Matteus med Markus och Markus, med Lukas och Johannes.

Detta ger oss ett annat perspektiv.

Det är på samma sätt vi kan förstå Uppenbarelseboken.

Det kommer att hjälpa dig att förstå Uppenbarelseboken, när du har förstått kronologin.

En del människor tror inte att Uppenbarelseboken är skriven i kronologisk ordning alls.

Du ser att orden efter detta, eller efter dessa händelser ...

... förekommer gånger i uppenbarelseboken.

När vi ser det åter och åter igen:

Hur dessa ord upprepas och hur Gud oss händelseordningen här.

- Det är ett skrattretande sätt att försöka att tolka Bibeln, ...

... när man ignorerar det faktum att Bibeln säger efter detta.

Att då påstå något som att kronologin saknas, när det finns där, rakt igenom hela Bibeln.

Jag menar att det är så man måste läsa Skriften.

Jag kan ge er ett exempel på detta i Johannes :, där det står:

"Men den som gör sanningen kommer till ljuset, ...

... för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud."

I vers står det:

"Därefter kom Jesus och hans lärjungar till Judéen, ..."

Det skulle vara ganska löjligt av mig att påstå att ...

... det som händer i vers i själva verket hände före vers , ...

... när det så klart står därefter i vers och vi tänker: - Ja det är ju så det står.

När vi kommer till Uppenbarelseboken och som jag har sagt ...

... att det står där gånger : Efter detta, efter dessa händelser.

När människor säger att det inte är i kronologisk ordning, så verkar det inte klokt.

Det är ett oklokt sätt att läsa Bibeln på.

- När du förstår att det är i kronologisk ordning, men startar om igen i kapitel blir det lättare.

Jag vill bara gå igenom några kapitel här och visa dig händelseordningen i avslutningen.

Detta kan inträffa om år, vi kanske alla är borta.

Jag tycker att det väldigt troligt att det kommer att ske i en nära framtid.

Jag skulle faktiskt bli förvånad om det inte sker inom min förväntade livslängd.

Jag är år gammal, med den hastighet som saker sker just nu, ...

... skulle jag bli mycket förvånad om detta inte har skett inom de kommande åren.

När jag börjar komma in i kvällens budskap tror jag att du kan förstå varför jag sade så.

Det är så här vedermödan startar:

Bibeln säger att djävulen, eller Satan kastas ut från himlen.

Nu säger du: - Vänta nu lite pastor Anderson, har inte detta redan skett?

Men svaret är: - Nej.

De flesta tror att djävulen är i helvetet just nu, men i verkligheten har djävulen aldrig varit där.

För Bibeln är väldigt tydlig med att tala om att djävulen befinner sig på jorden, ...

... där han går omkring som ett rytande lejon och söker den som han kan uppsluka.

Djävulen och hans demoner befinner sig på jorden enligt Bibeln, ...

... han går fram och tillbaka mellan jorden och himlen, där han talar med Gud.

I Jobs bok där läser du om djävulen som träder fram och står inför Gud i himlen ...

... som han konverserar med, om hans tjänare Job.

Kommer ni ihåg detta?

Så djävulen rör sig just nu fram och tillbaka.

Bibeln talar om hur djävulen en dag skall bli utkastad från himlen:

"Det blev en strid i himlen:

Mikael och hans änglar stred mot draken, och draken och hans änglar stred.

Men de vann inte och deras plats fanns inte mer i himlen.

Och den store draken blev utkastad, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, ...

... och som bedrar hela världen, han blev nerkastad på jorden, ...

... och hans änglar blev också nerkastade med honom." - Upp : -

”Och jag hörde en stark röst, som sade i himlen: Nu har frälsningen och kraften...

... och riket blivit vår Guds och makten hans Kristus, eftersom våra bröders åklagare är nerkastad, ...

... han som anklagade dem inför vår Gud dag och natt.

Och de övervann honom för Lammets blods skull och för sitt vittnesbörds ords skull, ...

... och de älskade inte så sitt liv, att de drog sig undan döden.

Gläd er därför, ni himlar och ni som bor i dem. Ve dem som bor på jorden och på havet, ...

... ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, ...

... eftersom han vet att han inte har lång tid kvar." - Upp : -

Vad ser vi här? Det är en strid i himlen ...

... och Bibeln lär att djävulen förlorar den striden i himlen.

Eftersom han förlorar striden blir han och hans änglar, ...

... som är en tredjedel av änglarna i himlen, utkastade ner på jorden.

Detta är Satan som blir utkastad och han vet att han bara har en liten tid.

Han går ut för att förfölja troende ...

... och de heliga i ett försök att förstöra dem. Titta i vers :

Det är här som den här striden börjar, eller hur?

Eftersom i vers går han ut för att strida.

Hur skall han göra det?

Hur skall djävulen kunna strida mot de troende?

Nästa steg som vi ser kommer att ske profetiskt kallas för vedermödan.

Vedermödan är en period när det kommer att ske stora saker på jorden som är katastrofartade.

Det kommer att bli svält, epidemier och krig i en omfattning som aldrig skådats förr.

Många människor kommer att svälta till döds eller dö av sjukdomar, många otäcka saker kommer att ske.

Ur alla dessa strider och ur dessa omstörtande händelser ...

... som kommer att ske under vedermödan, de är inte övernaturliga händelser, ...

... som när Gud låter det regna svavel och eld.

Snarare är de naturliga katastrofer, krigföring och sjukdomar som orsakas av människor.

Ur detta kommer det att framträda en ledare, en diktator för hela världen, känd som Antikrist.

Detta är ingen saga, det kommer verkligen att ske.

Vi kan redan se tecken på att det börjar hända.

Bibeln talar om för oss att det en dag kommer det att bli en världsregering.

Just nu har vi alla dessa olika regeringar, eller hur?

Vi har USA, vi har Ryssland, vi har Kina.

De är alla separata självständiga nationer.

Ni har förmodligen alla hört termen suverän, alla dessa självständiga nationer.

En dag säger Bibeln att alla dessa stater kommer att enas och forma en världsregering.

När de en gång format denna världsregering, kommer de ...

... att överföra all makt till en person, som blir chef för den regeringen.

Den personen är i Bibeln känd som Antikrist.

Vem av er har hört talas om Antikrist förut?

Alla har hört talas om det begreppet, eller hur?

Antikrist är ett bibliskt begrepp.

I Bibeln talas det ofta om odjuret, eller djuret ...

... som stiger upp ur havet, eller djuret med sju huvuden och tio horn.

Den talar om syndens människa, fördärvets son.

Men Bibeln använder också begreppet Antikrist.

Jag använder gärna termen Antikrist, det är något som människor förstår och det är bibliskt.

Jag vill visa var Bibeln använder termen Antikrist, för Bibeln säger ...

... att det är en person som skall komma en dag, som kallas Antikrist.

Innan Jesus kommer tillbaka kommer det ett lockbete, en falsk Kristus.

Förstår ni vad jag menar?

Antikrist är en person som påstår sig vara Jesus andra ankomst, ...

... men han är en bedragare.

Men eftersom kristna nu får lära sig att Jesus kan komma tillbaka när som helst passar det perfekt.

Gissa vem är det som i verkligheten dyker upp?

Jo, det är Antikrist.

Varför kallar Bibeln dem för antikrister?

Jo, för att det skall komma en Antikrist, ...

... singularis, som kommer att påstå att han är Jesus Kristus.

När Antikrist dyker upp i vedermödan och säger: - Jag är Jesus Kristus.

Då kommer de att ta emot honom som sin Messias.

Många människor lär ut: - När Jesus Kristus kommer på skyarna, kommer judarna...

... att inse att Han var deras Messias och de kommer att ta emot honom.

Nej! De kommer att ta emot Antikrist, för det är vad Bibeln säger. Jesus sade:

”Jag har kommit i min Faders namn, och ni tar inte emot mig.

Om en annan kommer i sitt eget namn, honom tar ni emot." – Joh :

Jag tror att Satans plan med pretribläran är att få alla att ha denna mentalitet:

- Jesus Kristus kan komma när som helst.

Vi förväntar oss Kristus andra ankomst när som helst.

Han kan komma idag. - Men i verkligheten är den personen som kommer Antikrist.

När Antikrist kommer, kommer han att bli ledaren för en världsregering ...

... och ledaren i en världsreligion, där han påstår sig vara Messias.

Det står i vers i första Johannesbrevets :a kapitel:

"Kära barn, nu är den sista tiden. Och så som ni har hört att Antikrist skall komma, ..."

Var det singularis eller pluralis?

De har hört att Antikrist, singularis skall komma.

" ... så har också redan många antikrister trätt fram och därav vet vi att det är den sista tiden."

Det är en Antikrist som skall komma, eller hur?

Men är det inte många antikrister precis nu?

Det är ju vad den här versen säger.

Vilka är dessa antikrister?

"Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus?

Denne är antikrist, som förnekar Fadern och Sonen." - Joh :

För att det skall vara möjlig att tro Jesus inte var Kristus, ...

... måste du tro på att det finns en Kristus och att det inte är Jesus.

Ordet Kristus betyder Messias.

Bibeln säger i Johannes evangeliets första kapitel:

"... Vi har funnit Messias, som betyder den Smorde." - Joh :

Så Bibeln definierar ordet Kristus som Messias, de är utbytbara.

Så låt mig ställa den här frågan:

- Kan du komma på en religion som säger ...

... att det finns en Messias som kommer, men det är inte Jesus som är den?

- Den judiska religionen lär att det är en Messias som skall komma, ...

... men att det inte var Jesus.

De väntar fortfarande på sin Messias.

De säger: Jesus var inte Messias.

De väntar fortfarande på sin Messias.

Bibeln säger i stort sätt att de kommer ta emot Antikrist som deras Messias.

Evangelisk kristendom som tror att Jesus ...

... kan komma tillbaka när som helst, de som inte är frälsta, ...

... som inte tagit emot sanningen många av dessa kommer att bli vilseledda.

De kommer att tro att: Detta är Jesus andra ankomst.

Visste du att Muslimerna idag väntar på en stor profet ...

... och en stor Messias, som i själva verket är större än Muhammed?

Mahmoud Ahmadinejad Irans president, är det någon som har hört talas om honom förut?

President Ahmadinejad talade till FN:s generalförsamling för ett eller två år sedan.

Vid detta tal gav han en sammanfattning av islam:

- Det väsentliga av profeten Muhammeds budskap är ett och det samma:

Varje budbärare har givit sitt stöd till budbärarna som kommit före ...

... och gett det glada budskapet om den nästa profeten som skall komma, ...

... och ge den mer fullständiga versionen av religionen, ...

... i enighet med människans förmåga vid den tiden.

Denna trend kommer att fortsätta ända fram till det att den sista budbäraren ....

... från Gud träder fram med perfektionen av en allinkluderande religion.

Neirud Hassad Abraham följd av Moses ...

... som följs av Jesus Kristus och Muhammed, ....

... må frid vara uppå alla profeter.

- Det han sade var att:

Islam tror att Abraham var en stor profet, Moses var en stor profet.

Sedan kom Jesus och sedan Muhammed och jag ser att Muslimerna nickar, ...

... så jag måste uppfattat detta rätt.

Vad Ahmadinejad säger är i grunden att dessa män gav mer av sanningen, ...

... än vad den som kommit före, varefter människan kunde ta emot.

De gav mer upplysning, mer detaljer och mer sanning.

Han säger att i framtiden kommer ännu det en profet.

En som till och med är större än Muhammed.

Han kommer med nästa nivå av illuminering.

Islam väntar en messiansk figur som skall komma, de väntar på imamen Mahdi.

- Å Gud, påskynda ankomsten av imamen Mahdi, ge honom en god hälsa och seger.

Gör oss till hans efterföljare, som ett vittnesbörd till hans rättfärdighet.

- Buddisterna väntar en femte Buddha som skall komma.

De som är i Tibet som följer Dalai Lama, de tror ...

... att han blir reinkarnerad i en ny person, Dalai Lamas ande.

De kommer att tro att Antikrist är det nya förkroppsligandet av Dalai Lama.

Muslimerna kommer att tro att han är imamen Mahdi.

De kristna kommer att se på honom som Kristus andra ankomst.

Judarna kommer att se på honom som Messias.

Alla dessa större religioner kommer att samlas runt honom och säga:

- Är det inte underbart att vi kan förenas till slut, vi kan sätta våra skiljaktigheter åt sidan.

Denna man är så underbar, och de kommer att tillbe denna man.

Denna bedragare, denna Antikrist kommer att komma och världsregeringen ...

... kommer att ge honom all makt och göra honom till världsledare.

De kommer att förklara honom som Gud.

De kommer hävda att han är Jesus Kristus andra ankomst.

Han skall i huvudsak dödas säger Bibeln, han skall mota ett dödligt sår i sitt huvud.

Hans dödliga sår skall bli helat och han skall återuppstå till livet.

Han kommer att tillkännages som Kristus andra ankomst, som Gud inkarnerad.

Alla världens nationer, och alla jordens folk skall tillbe honom.

Alla religioner kommer att ta emot honom som sin Messias.

Men Bibeln säger att de som är frälsta inte kommer att bli bedragna av honom.

Resten av världen kommer att tillbe honom, ...

... för han kommer att utföra stora under, enligt Bibeln.

Han kommer att utföra alla dessa tecken och under, och införa denna världsregering.

Som när någon försöker att varna om detta med en enad världsregering ...

... och många av trenderna som vi ser, som att vi går mot ett kontantlöst samhälle.

Det är så många kristna som när man talar om en världsregering, ...

... eller när man talar med dem om det kontantlösa samhället ...

... och alla dessa olika gränskontroller som upprättas överallt, om polisstaten.

Då kallar de dig för en konspirationsteoretiker.

Jag är säker på att de har kallat dig för en konspirationsteoretiker genom åren, ...

- Ja, många gånger.

... men kan verkligen någon vara en bibeltroende kristen och förneka ...

... det faktum att det kommer att bli en världsregering en dag?

- Jag tror inte att du kan läsa Bibeln och förneka det faktum, ...

... att det alltid har varit Satans plan att härska över världen ...

... och upprätta en världsregering, för han vill själv vara Gud.

- När denna man regerar kommer han i princip begära att alla på jorden skall ta vilddjurets märke.

Vilka här har hört talas om vilddjurets märke?

Vilddjurets märke kommer att vara något som Bibeln säger skall vara i din panna eller i din hand.

Ingen kommer att kunna köpa, utan att ha det här märket.

Människor som läste detta för ett par hundra år sedan undrade: - Hur detta kunde var möjligt?

Hur skall man kunna hindra någon från att köpa och sälja utan det här märket.

Det är väl bara att ta fram slantarna?

- Tänk bara på hur tekniken fungerar, dessa pengar som jag håller i min hand, ...

... dessa sedlar från riksbanken, de är bara en pappersbit, de saknar värde.

De saknar egenvärde!

När du ser det kontantlösa samhället börja ta form.

Mer och mer kommer vi att sluta använda kontanter.

- Det kommer en tid när fysiska pengar helt enkelt kommer att upphöra att existera.

- Är papperspengar bara en kvarleva av en förgången tid?

- % eller mer av transaktionerna i USA har inget att göra med fysiska sedlar eller mynt.

- Har du någon gång undrat om kontanter helt enkelt kommer att ha slutat existera.

Verkligheten är den att vi skall förvänta oss att sedelvaluta och mynt blir en olägenhet.

-Principen är att vi måste flytta denna ekonomi till ett kontantlöst samhälle.

Detta berör bankerna, det berör telekommunikations- företagen, det berör postkontoren.

Det innebär ett kulturellt skifte.

- Vad betraktar du som pengar idag?

Är det en bunt sedlar, eller håller korten på att ta över?

Håller vissa typer av betalmedel på att helt försvinna, som checkar?

- Tänk dig att varje butik i din stad säger: - Vi kan inte ta emot ...

... kontanter mer, eller inte ens checkar eller kreditkort.

Det är för att det är mycket stulna kreditkort och förfalskade checkar.

Det måste vara genom en elektronisk transaktion.

- Låt oss inse detta:

- Papperspengar har inget riktigt värde, det kunde lika gärna vara Monopolpengar.

Det är inte guld, det är inte silver, det har inget inneboende värde.

Först har de vant oss vid att använda värdelösa pappersbitar som betalmedel.

I dag kan jag byta ut dessa pappersbitar mot varor och tjänster.

Om någon säger: - I morgon kommer dessa pengar inte att vara värda något.

Då kommer de inte att vara värda något.

Kommer ni ihåg Sydstaternas förbundssedlar?

Folk fyldle upp sina madrasser med dessa pengar, gissa vad?

Dessa var helt värdelösa.

De kan göra så mot dig med.

De kan säga: - Dina pengar duger inte.

Nu är de knutna till ditt facebook konto och din Youtube kanal och ditt gmail.

Det är fantastiskt, det blir ingen personuppgiftsstöld ...

... och du behöver inte vara rädd för att glömma din plånbok hemma, ...

... eller att ditt kreditkort skall bli stulet.

Det blir totalt kontantlöst.

Vi kan kontrollera alla "droger", för de kan inte köpas utan kontanter.

Det är för att förhindra brott!

- Det är rena science fiction teknologin som är på väg in i kassaköerna.

Allt för att spara tid och krångel, kan du köpa allt från bröd till öl , ...

... i din affär om du kan du tänka dig att ge din identitet till din butik.

- Det skrämmer livet ur mig.

- När du har skannat dina varor, vad gör du då?

Placera ditt pekfinger på skannern och du har betalt dina varor på bara sekunder.

Det kallas för biometri, det som är ett automatiserat sätt ...

... att identifiera dig med hjälp av dina biologiska särdrag.

- Låt dig inte lockas av detta på grund av din bekvämlighet.

- Idag är det ett fingeravtryck, i morgon är det ...

... ett microchip som som kan utgöra inledningen till vilddjurets märke.

- Donnie Attowik slutade sin anställning som chef på Quick Trip, när företaget ...

... krävde att han skulle skanna fingret för att stämpla in och ut från arbetet.

- Även om det kanske är frivilligt idag, vem vet hur det blir i morgon?

- Experter tror att biometri kommer att dominera alla delar, från vår ekonomi till vår vardag.

- Jag sätter mitt finger där och mitt namn kommer upp och all min information.

- Och det är så snabbt?

- Det är väldigt snabbt och jag älskar det.

- Folk över hela landet använder redan biometri: Regeringen, flygbolagen, bensinstationerna, ...

... till och med Disney World använder denna teknologi, ...

... som kan läsa av gästernas blodvener för att slippa använda dagsbiljetter.

- Denna enade världsregering kommer att ha sådan makt, ...

... att det kommer att kunna diktera att ingen person på jorden, ...

... som inte har vilddjurets märke kommer att kunna köpa eller sälja.

Det är intressant att King James Bibel säger tydligt att ...

... detta vilddjurets märke som krävs för att kunna köpa eller sälja, ...

... kommer att vara placerat i högra handen, eller i pannan.

Detta kan handla om någon slags implantat, ett chip, ...

... som du skannar av, för att du skall kunna köpa eller sälja.

Vad som kommer att hända en dag, är att de kommer att säga:

- Den här sedeln, dessa papperspengar, dollars du har i fickan är värdelösa.

Du måste skanna för att betala, allt är elektroniskt numera.

Nu går du till snabbköpet och plockar upp dina varor och "brrrrp".

Skulle du sakna en hand, inga problem för då placerar vi det i pannan på dig, ...

... för alla har väl ett huvud i alla fall?

Ni vet vad jag menar "brrrp", ni fattar.

Checka ut vid kassan.

Så alla pengar kommer att vara på ett elektronisk format, ...

... och utvecklingen är redan på väg i den riktningen.

Ni vet att mobiltelefoner redan innehåller en skanner.

Låt oss säga att det sker ett utbyte av varor eller tjänster mellan två personer:

- Okej, det blir dollars och cent.

Räck fram din hand så att jag kan skanna det med min smarta telefon.

Okej, "brrrp" nu har jag överfört pengarna från hans konto.

- Du har precis gett min son en pianolektion, låt mig få betala dig "brrrp".

Tänk på detta nu, den smarta telefonen kan användas för att skanna vilddjurets märke.

Du kan inte köpa eller sälja utan det.

- I medicinnyheterna i kväll: Ett chip stort som ett riskorn kan rädda ditt liv.

- Året är du är medvetslös och transporteras med ilfart till akuten, ...

... utan någon id-handling eller medicinsk journal.

Men tack vare ett microchip under din hud finns allting med.

Science fiction för år sedan, men en biometrisk verklighet idag.

- Jag tror att det är möjligt att helt befria oss från plånböcker och nycklar...

... genom biometri teknologi, om det är vad människor vill på års sikt.

- Utmaningen är att säkra vårt privatliv i en helt ny värld.

- Ny microchipteknologi gör det möjligt nu för akutmottagningen, ...

... att ta reda på din medicinska historia genom att bara beröra dig med en dator.

- Så många akutläkare måste handla i blindo.

Vi måste kunna ta medicinska beslut utan att veta vilka mediciner du står på, ...

... eller att veta om allergier du kan ha.

- Harvard Dr John Halamka säger att detta RFID-Chip kan lösa detta problem.

Han har implanterat det i sin högra överarm.

En skanner läser en identifikationskod.

Dessa sexton siffror förs sedan över till en säker websida, där hans journal är lagrad.

IMT-medarbetaren Brian Orsadi säger att detta kan hjälpa akut personal.

- En av de stora fördelarna är om i fall du har någon patient med trauma som kommer ...

... in och de inte kan ge dig uppgifter om sig själva och deras medicinska bakgrund.

- Dr Halamka säger att fördelarna är tydliga.

-Jag är en bergbestigare och i fall du skulle hitta mig medvetslös, ...

... uppväger tryggheten av att kunna skanna mig för att ta reda på vem jag är, ...

... alla eventuella betänkligheter kring mitt privatliv.

- Chipet är monterat i en bit okrossbart glas och är stort som ett riskorn.

Operationen görs med bedövning och går relativt smärtfritt.

- Det är som att placera en virknål under ditt skinn.

- Men i det här fallet tycker han att, få in något under skinnet, är en god sak.

- Det börjar så här:

Här är den här katten, år senare får vi reda på att hon har kommit hem.

Om det är tillräckligt bra för katten Suki, så har jag mamma och ...

... pappa hemma, pappa brukar vandra iväg ibland.

Det låter bra att, vi kunde operera in ett microchip med hans journal, i fall något skulle råka hända.

Sedan kanske någon säger:

- Om det är bra för katten och bra nog för farmor och farfar.

Hur skulle det fungera på mitt barn?

Inga mer kidnappningsöverfall, aldrig mer känna oron över ett bortfört barn.

Nu kanske vi säger: - Kanske vi också skulle skaffa oss dem.

I det här chipet kommer vi att kunna lägga in allting: Kreditkort, körkort.

Tänk bara på det. - Jag tänker!

- Ingen mer plånbok, inga nycklar.

Så frågan jag vill att alla ni där ute skall svara på är:

- Är detta en bra ide? För det är dit vi är på väg.

- Det är för mycket science fiction för mig, kan jag tala om.

- Men det är redan här! - Jag vet!

- På katter i en begränsat omfattning, men för människor?

- Ditt barn? - Ja, mitt barn.

- Men, kom igen.

- Människor förr i tiden undrade nog hur detta skulle kunna genomföras.

Hur kan man förhindra människor, från att köpa och sälja, ...

... om de inte har något märke?

Vi kan nu se att tekniken utvecklas till att det är väldigt enkelt, ...

... att göra så att ingen kan köpa eller sälja utan att den har märket.

Gissa vad?

De flesta människor, har inte mer mat än för en vecka, eller mat för dagar hemma.

Om du inte kommer att kunna köpa eller sälja, kommer din tillvaro att bli smärtsam.

I grund och botten säger Bibeln att det kommer att bli en lag som säger att:

- Om du inte tillber Antikrist kommer du att dödas.

- Okej, vad vet man?

Den här killen är fantastisk, han för samman människor.

Det är bara en hake: - Kliv på tåget eller bli dödad.

- När du får höra det och ställs inför detta tänker du:

- Ja, då kommer vi alla att dö. - Vi som är troende i alla fall.

Då blir vi alla halshuggna, för Bibeln talar om detta.

Vi kommer alla att bli halshuggna, men så här är det:

Om den här världen tillåts att fortgå, så har du rätt, alla troende skulle bli dödade.

Tänk på det, se bara på teknologin.

Se på alla övervakningskameror som sätts upp överallt.

Alla satelliter, nu använder polisen drönare med kameror för att spionera på dig.

Har du sett några sådana? - Övervakningsdrönare.

Nu installerar de mikrofoner i gathörnen så att de kan lyssna på vad du säger.

Det är som novellen , det är dit vårt land är på väg.

Det är på väg mot det totala övervakningssamhället.

Det brukade var bara den här killen på flygplanet, ...

... nu måste du bli ofredad av TSA, (Trafik Säkerhets Administrationen)

Nu tar de dig till en helkroppsskanner, du måste bli avsökt in på bara kroppen.

Du måste bli genom visiterad, du måste ha identitetshandlingar med dig ...

... hela tiden, polisen frågar dig konsekvent om detta: - Var har du dina papper?

- Dina papper är inte i ordning!

- Det är så vårt land ser ut, som vi lever i idag.

Vad jag säger är detta:

- Detta kommer att fortsätta ända till den dag då det blir riktigt svårt ...

... att fly från denna fängelseplanet.

Men låt mig säga så här:

- Vi kommer inte alla att bli dödade.

Många kommer att bli dödade, missförstå mig inte.

Många kristna kommer att bli halshuggna och dödade på grund av Kristus.

Men jag säger så här:

- Vi kommer inte alla att dödas, därför att tiden kommer att förkortas.

Bibeln säger så här: "Och om de dagarna inte blev förkortade, då blev inget kött frälst, ...

... men för de utvaldas skull skall de dagarna bli förkortade." - Matt :

Bibeln säger att i mitten av detta kommer Jesus Kristus att återvända.

Ni kommer ihåg att vi talade om Kristus andra ankomst.

Han kommer att återvända, precis när de tror att de besegrat kristendomen ...

... och fått sin världsregering med Satan som huvudet, då kommer Jesus på skyarna, ...

... då sker uppryckandet, det är då Han börjar låta sin vrede drabba jorden.

Ni kan läsa om detta i Uppenbarelseboken.

Han kommer att förvandla vattnet till blod.

Han kommer att bränna träden och gräset, ...

... Han kommer att sända ut gräshoppor från Helvetet ...

... som sticker människor med svansar som skorpioner.

Om ni inte har läst Uppenbarelseboken rekommenderar jag er det starkt, ...

... att inte läsa (motsv. Sv. Bibel ), läs King James Version (motsv. Reformationsbibeln), ...

... om ni ändå skall ta er den tiden, är det lika bra att ni satsar på den äkta varan.

Acceptera inga förfalskningar.

Titta nu på kapitel vers :

"Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade sju huvuden och tio horn, ...

... och på sina horn tio kronor och på dess huvuden hädiska namn.

Vilddjuret som jag såg var likt en panter, dess fötter var som en björns, ...

... och dess mun som ett lejons mun. Och draken gav det sin kraft ...

... och sin tron och stor makt …" - Uppenbarelseboken : -

Så detta odjur som beskrivs här, har fått sin makt från draken säger Bibeln, ...

... och sin tron och sin auktoritet. Se på vers :

"Jag såg att ett av dess huvuden var liksom sårat till döds, ...

... men dess dödssår blev läkt. Och hela jorden förundrade sig på vilddjuret.

Och de tillbad draken som hade gett vilddjuret makt, och de tillbad vilddjuret, och sade:

Vem är lik vilddjuret? Och vem förmår strida mot det?

Åt det gavs en mun till att tala stora ord och hädelser ...

... och det fick makt att hålla på under fyrtiotvå månader." - Upp : -

Förtiotvå månader, ringer det inte i en klocka här?

En tid, tider och en halv tid = , år, eller dagar.

Ser ni hur allt detta hänger ihop?

Det står i vers : " Och det öppnade sin mun till att tala hädelse mot Gud, ...

... till att häda hans namn och hans tabernakel och dem som bor i himlen."

Se, i vers här har vi nyckeln: "Och det blev givet åt det att strida mot de heliga ..."

Såg vi inte i kapitel vers Att drakens mål var:

"Att strida mot dem som trodde på Kristus och höll Guds bud."?

Här står det att " ... det blev givet åt det att strida mot de heliga ... "

Lägg märke till detta: "... och att vinna seger över dem.".

Vem kommer att vinna i detta krig mellan de heliga och djävulen här på jorden?

- Djävulen!

Det står att han kommer att strida mot de heliga "...och vinna seger över dem"

Enligt Uppenbarelsebokens :e kapitel är Antikrists mål att strida mot de heliga.

Så han vill inte att de kristna skall ta vilddjurets märke för att slippa förföljelse.

Han önskar varje kristen död. Du säger:

- Ja, det där lät ganska deprimerande. - Men fortsätt läsa till slutet av boken, ...

... så får du se hur det slutar, vem som vinner på slutet. Okej?

Detta är bara en tillfällig motgång bara i kapitel .

Men han säger i vers : "Och det blev givet åt det att strida mot de heliga och att vinna seger över dem.

Och åt det gavs makt över alla stammar och språk och folkslag."

Och alla som bor på jorden skall tillbe det, de vilkas namn inte är skrivna i livets bok ...

... hos Lammet som har blivit slaktat från världens grundläggning." - Upp : -

Denna man, som kallas för odjuret, denna man som har makt över alla nationer, ...

... alla folkslag, alla språk.

Hans mål är att är att strida mot de heliga ...

... och Bibeln säger att alla på jorden kommer att tillbe honom.

Nej vänta lite så står det inte, det står att alla på jorden de vilkas namn ...

"... inte är skrivna i livets bok hos Lammet som har blivit slaktat från världens grundläggning".

Så låt mig ställa den här frågan: - De i livets bok, tillber de honom?

- Nej! Bibeln säger att han är så trovärdig och så vältalig ...

... att han skulle kunna vilseleda de utvalda, om det nu vore möjlig.

Gud kommer inte att tillåta att någon av dem som är frälsta blir vilseförda av den här typen.

Alla de som är verkligen är frälsta, till och med de som ...

... har blivit indragna i pretribläran, kan inte bli vilseförda av den här typen.

När de ser detta ske, eller förhoppningsvis när de ser den här dokumentären, ...

... .de kommer att inse att, när det här händer, detta är verkligen Antikrist.

Jag kan inte ta det här märket i min hand, jag kan inte tillbe den här killen, ...

... för han är inte Kristus på riktigt.

Alla som inte tillber honom kommer att bli dödade.

Och de som inte tillber kan inte köpa eller sälja.

Du kan inte bara gå till apoteket för att få vilddjurets märke.

Eller till postkontoret: - Kan jag få mitt märke?

Så att jag kan köpa och sälja.

Nej, Bibeln är tydlig: Du måste tillbe Antikrist, om du skall kunna få det här märket.

För några decennier sedan kom lögndetektorerna, ...

... nu utvecklas teknologier för att skanna av hjärnan.

Jag tror att du måste tillbe och avlägga lojalitetslöfte till Antikrist.

Och han kommer att veta, i fall du talar sanning.

- Sci-Fi är här, morgondagen är här nu.

Hjärnskanner kan pålitligt förutspå framtida beteenden, till och med matvanor och sex.

En liten apparat som försöker att läsa dina tankar.

- Inte bara det om du tänker på transportväsendet är så kontrollerat nu, ...

... det är vägtullar på motorvägarna, i fall du skulle ta bilen.

Om du försöker att ta flyget kommer TSA att ta dig genom en helkroppsnakenskanner.

Det ser ut som att kontrollnätet redan är på plats.

Du vet att du inte kommer att fungera i samhället med mindre än att du faller ner ...

... och tillber det här odjuret, och tar emot märket.

- Precis så, och vi som hans lärjungar kommer att bli baktalade.

Jesus sade att vi kommer att hans lärjungar kommer att bli hatade för Hans namns skull.

Den som inte samarbetar med denna underbara nya världsordning ...

... som de planerar, kommer att bli betraktad som fiende.

Titta till exempel på skolan, om du tar dina barn till dagis säger de att:

- Du kan inte ta dina barn hit med mindre än att de är vaccinerade.

Men hur är det om du har en motvilja mot vaccin?

Nej, jag tror att det här har biverkningar som kan ge en massa bieffekter.

Jag vet inte, men jag vill inte chansa och jag ser inget i Skriften ...

... som liknar vaccin, där du tar in något främmande i kroppen.

- Precis.

- Faktum är att skolan säger att du inte får komma med mindre än att du är vaccinerad.

Nu har du ett val, skall du stå för det du tror på.

Eller tänker du falla undan och vaccinera barnet av bekvämlighetsskäl.

Det kommer att bli likadant med vilddjurets märke.

Det var likadant för flera år sedan med personnumren.

Många kände en motvilja mot att bli ett nummer.

- Jag har faktiskt ett namn, det vet du.

Långsamt gick vi över och nu har alla ett, vi tycker inte att det är något konstigt.

Det är så med steg ett och två och tre mot slutmålet, av ett enat världsrike.

- Satan har kastast ut från himlen, och han vet att han bara har en kort tid på sig.

Han går ut för att strida mot de troende och de heliga.

Vad kommer han att göra?

Han gör det genom att insätta en man vid makten, och draken ger honom hans makt.

Han sätter en man i en maktposition, över hela världen över varje, folkslag och varje tungomål.

Denna man kommer att genomföra djävulens krig mot de heliga.

Bibeln säger i vers : "Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden, ...

... och det hade två horn liksom ett lamm, och det talade som en drake.

Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det, och det får jorden ...

... och dem som bor på den att tillbe det första vilddjuret, vars dödssår blev läkt." - Upp : -

Så här ser vi, att denna man kräver tillbedjan. Det står i vers :

"Och det gör stora tecken, så att det också låter eld falla ner ...

... från himlen på jorden inför människornas åsyn.

Det bedrar dem som bor på jorden för de teckens skull, vilka gavs åt det ...

... att göra inför vilddjuret, och säger till dem som bor på jorden att göra en avbild åt vilddjuret, ...

... som var sårat av svärd men blev levande." - Upp : -

"Och det blev givet åt det att ge ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild också skulle tala ...

... och göra så, att alla som inte tillbad vilddjurets bild skulle dödas." - Upp :

Och du tänker: Vad i all världen är denna avbild av odjuret, som ges liv?

När vi närmar oss detta tror jag att vi kommer att kunna förstå teknologin bättre.

Jag vet inte exakt vad denna avbild detta kommer att vara, ...

... men det är någon slags avbild av odjuret som kan tala ...

... och orsakar att de som inte tillber honom kommer att dödas.

Detta påminner mig på sätt och vis om Danielsbokens :e kapitel.

Kommer ni ihåg när Nebukanessar, kungen över den civiliserade världen på den tiden?

Kommer ni ihåg att han satte upp denna jättelika avbild, och de var tvungna att tillbe den?

Vad skulle hända om man inte tillbad den avbilden?

De skulle bli dödade, eller hur?

Liknar inte detta vad vi ser här, det är en bild på Antikrist.

Se på vers , här är nyckeln: "Och det gör så, att alla, små och stora, rika och fattiga, ...

... fria och slavar, tar ett märke på sin högra hand eller på sina pannor, ...

... för att ingen skall kunna köpa eller sälja, utom den som har märket ...

... eller vilddjurets namn eller dess namns tal.

Här är visheten. Den som har förstånd kan räkna ut vilddjurets tal, ...

... för det är en människas tal och dess tal är sexhundrasextiosex." - Upp : -

Detta är ett utav verktygen som Satan använder för att förfölja de troende.

Vilddjurets märke är ett verktyg som han använder för att strida mot de heliga.

På grund av det faktum att om du inte kan köpa eller sälja, ...

... kommer det att bli ganska svårt att fungera i dagens värld, är det inte?

Eller i vilken värld som helst.

Inte bara upprättar han en lag som säger att:

- Om du inte tillber Antikrist kommer du att dödas.

- Bara detta är förföljelse, det är att strida mot de heliga, ...

... han gör det även omöjligt för de troende att köpa och sälja, ...

... för de kommer inte att ta emot vilddjurets märke.

Vilddjurets märke kommer bara att ges till dem som tillber vilddjuret.

De som är frälsta, de heliga, de kommer inte att tillbe vilddjuret.

Bibeln är klar med detta i Matteus och andra ställen.

De kommer inte kunna köpa eller sälja, och de kommer att ha en dödsdom över sig.

Föreställ er en värld, och jag sade inte en nation, jag sade inte ...

... ett land, jag sade en värld, där du inte kan köpa eller sälja...

... och där det är en häktningsorder ute för att gripa dig, för att avrättas.

Kan du föreställa dig hur svårt det kommer att vara att överleva i en sådan värld?

Inte bara det, hur är det med alla övervakningskameror som sätts upp, ...

... hur är det med kamerorna som avläser bilarnas registreringsskyltar?

Hur är det med helkroppsnakenskannrarna?

Hur är det med visa dina identitetshandlingar i vägspärrarna?

Visa din legitimation för att kliva ombord på ett tåg, visa ditt id för att kliva på flyget.

Vet du vad? Ganska snart kommer du att få visa upp något annat.

- Okej, visa fram din högra hand "brrrp".

Du är klar för avfärd. Ha en bra dag!

- Detta är inte långsökt alls.

Kanske när folk läste detta för ett par hundra år sedan, ...

... kunde de kanske inte se på det, som vi ser på det.

När vi ser på det, har det redan fått lite kött på benen, har det inte?

Det är därför som jag tror att det kanske är nära, jag vet inte.

Kristna i dag är inte redo för detta över huvud taget.

De är inte förberedda alls.

Vet du vad du behöver göra? Du behöver förbereda dig andligen.

Var redo. Så du inte skriker: Vad är det som sker, woooo!

Du måste vara redo.

Du måste vara förberedd.

Det är därför som Gud varnar oss och varnar oss och varnar oss.

Det är därför som Paulus varnade folket redan på sin tid.

Uppenbarligen levde de inte på den stora vedermödans tid.

Men de gick igenom sina egna vedermödor, precis som alla troende får göra.

Han sade: "Ty redan när vi var hos er, sade vi det till er på förhand, att vi måste...

... lida bedrövelse och så har också skett och det vet ni." - Tess :

Så, vi behöver varnas.

Vi måste förstå att detta är på väg, så att vi kan hantera det.

- Kristna blir inte varnade om de händelser, som de kommer att möta i den stora ...

... vedermödan i dag, i stället undervisar pastorer över hela Amerika sitt folk att ...

... uppryckande kommer att ske innan Antikrist börjar strida mot de heliga ...

... och att uppryckandet är den första händelsen på Guds profetiska tidslinje.

Denna lära känd som "eminence", som säger att Jesus kan komma på skyarna när som helst, ...

... och att det inte kommer att föregås av några tecken på hans ankomst.

Hur som helst lär Bibeln att Kristus ankomst inte står för dörren, ...

... och att det är andra händelser som måste föregå Hans ankomst.

- Ni har förmodligen hört denna lära som säger att Jesus kan komma idag.

Vem här har hört det sägas?

Det kallas Jesus nära förestående ankomst.

De tror att Jesus kan komma tillbaka när som helst.

Ni förstår, jag har frågat människor många gånger.

När de säger att Jesus kan komma tillbaka när som helst, frågar jag dem:

Var står detta i Bibeln? Vad de kommer tillbaka med är:

Bibeln säger att Ingen vet dagen eller stunden för hans ankomst.

Ofta kan de inte visa det och man måste hjälpa dem att hitta det åt dem.

De säger, jag har inte precis det kapitlet, men jag vet att Jesus sade:

”Men om den dagen och den stunden vet ingen, ...”

Men låt mig hjälpa dig: - Han sade det i Matteus :.

Låt mig läsa för dig vad Bibeln säger, ...

... för jag vill visa dig hur obibliskt allt detta är.

Detta är den kristna huvudfåran.

Om jag skulle ta med dig till den kristna bokaffären nu, ...

... skulle de ha alla sorters böcker och videor.

Vilka här har hört talas om den här filmen: - Left Behind?

Fullständig saga, den har inget med Bibeln att göra, den är fullständigt obiblisk.

Bibeln säger i Matteus vers : "Men om den dagen och den stunden...

... vet ingen, inte ens himlens änglar, ingen utom min Fader."

Då tar människor den versen " ... om den dagen och den stunden vet ingen, ..."

-Se där! Det kan ske när som helst.

- Notera att han säger " Men om den dagen och den stunden ..."

Frågan är: - Vilken dag är det?

- Jo, det är den dagen som Han precis har slutat att tala om. Och detta är saken:

I vers sade han att den dagen var efter vedermödan.

I vers står det: "Men strax efter den tidens vedermöda ..." och sedan beskriver Han ...

... de händelser som skall komma efter vedermödan, sedan säger Han:

"Men om den dagen och stunden vet ingen, ..."

Det vi inte vet är dagen och stunden, men vad vi vet är att det är efter vedermödan.

Människor som tror på pretribläran, gör dessa intellektuella gymnastikövningar, ...

... där de, om du försöker visa dem: - Se, det står precis här: " efter vedermödan".

De säger: - Det där handlar inte om uppryckandet Det där är inte uppryckandet.

Du säger: - Hur kan du veta det? - Jo, för det är efter uppryckandet.

Vi vet ju alla att uppryckandet sker före vedermödan.

När du sedan frågar dem: - Hur vet du att uppryckandet kan ske när som helst?

- Det står ju precis där: " ingen vet dagen och stunden."

- Du sade ju precis att det inte handlade om uppryckandet.

Så, när det står att det är efter uppryckandet så handlar ...

... Matteus inte om uppryckandet, men när det står att:

"... ingen vet dagen och stunden", då plötsligt handlar Matteus om uppryckandet igen.

När det står: " Då skall två vara ute på marken, den ene blir upptagen, den andre lämnas kvar." - Matt :

Nu handlar det om uppryckandet igen.

- Kan du inte bara hålla tyst, och göra som du blir tillsagd?

- Håll tyst och tro bara på pretribläran, för att jag sade så.

Du säger: - Återge bägge lägren, var rättvis!

- Okej, här är den andra ståndpunkten:

- Håll tyst och tro vad jag säger och sluta ställa frågor.

- Håll tyst och tro det, för att jag sade det.

– Det är pretribsidan.

Jag menar att det är sant: - De har inget att komma med.

Jag har skriftställe, efter skriftställe efter skriftställe, ...

... de har en massa av intighet.

Åtminstone är andra falska läror baserade på någon slags...

... bibelställe som de har förvrängt, eller tagit ur sitt sammanhang.

Pretribläran har inte ens gjort detta, för de saknar helt skriftstöd.

Det finns inget skriftställe, som säger någonting om ...

... att uppryckandet skulle ske före vedermödan.

Det är en lära som inte är baserad på Bibeln överhuvudtaget.

Den baseras på tradition, eller en bok, eller ett diagram som någon tagit fram.

Den kommer inte från Bibeln, den har inte sitt ursprung i Bibeln.

Jag har upptäckt att, när helst jag förklarar detta för folk ...

... som sitter bland åhörarna, så har de inga problem att förstå den här läran.

Det är folket som står bakom predikstolarna, som inte vill vända sig bort ...

... från denna lära, och jag skall tala om för varför:

Pretribläran är den populära läran.

Om du vill bli populär skall du predika pretribläran.

Om du börjar predika att uppryckandet sker efter vedermödan, ...

... då kommer du att bli utfryst och du kommer att bli illa sedd.

Du kommer att bli avvisad ur gemenskapen.

De vill inte ändra sin inställning i frågan.

Eftersom det finns folk som har en dagordning av att se till ...

... att ingen får veta sanningen om denna lära. Det är sant!

Hur de håller den lära i det fördolda, är genom fruktan och skräck.

För jag talar med pastorer hela tiden, ...

... jag visar dem sanningen om detta, och de håller med mig.

Men de går inte upp i predikstolarna för att tala om denna lära, ...

... för de är rädda att alla deras pastorskompisar skall vända dem ryggen.

De kommer inte att få några inbjudningar till att predika i dessa kyrkor.

För du måste vara pretrib för att få vara medlem i klubben.

Är du inte pretrib, är du inte med i klubben.

Många gånger accepterar de det inte, ...

... för de vill inte erkänna att de har predikat fel i alla dessa år.

De vill inte erkänna att deras bibelskola har lärt dem fel, de vill inte erkänna sitt misstag.

Alla gör vi misstag, vi lär oss alla nya saker när vi blir äldre.

Har du fel i någon fråga, måste du rätta till det.

Bibeln säger i Galaterbrevet :: "Predikar jag nu till behag för människor eller Gud?

Eller söker jag behaga människor?

Om jag ännu ville behaga människor, så skulle jag inte vara Kristi tjänare."

Och dessa predikanter måste bestämma sig om det är viktigare att ...

... behaga människor genom att predika pretribläran, som är mest populär.

Det är den de vill höra, för de gillade filmen ...

... och de har videospelet och brädspelet och dvd:n.

Eller faktisk gå på det som Bibeln faktiskt säger ...

... och gå upp och predika att uppryckandet sker efter vedermödan.

Det är faktiskt ett utmärkt exempel på när människor upphöjer sin kunskap över Guds ord.

Det är helt enkelt ett klassiskt exempel på ...

... när människor inte har gjort Bibeln till sin slutgiltiga auktoritet.

Det är bara att följa det som traditionen säger, gör så som du lärt dig, ...

... göra som alla andra säger och följa med strömmen, ...

... i stället för att göra som Bibeln lär.

- Jag brukade tro på pretribläran, det var vad jag fick lära mig när jag var ett barn.

Du vet, man ifrågasätter inte allt man fått lärt sig.

Men när jag ställdes inför sanningen och började se vad Skriften verkligen lär.

Då var jag tvungen att personligen göra ett val huruvida ...

... jag skulle gå med för att komma överens, och följa strömmen, ...

... eller ta ställning för det jag trodde på, och vet är sanningen.

Bara i mitt eget liv har jag blivit attackerad och baktalad, ...

... på grund av mitt ställningstagande mot pretribläran.

Min förhoppning är, om du lyssnar på detta, eller kanske inser sanningen i denna fråga.

Att du skulle ta ett steg i tro och ta ställning och kanske hjälpa oss ...

... att vända strömmen, mot denna obibliska lära, som pretribläran är.

- En annan vers som fick tag i mig var :a Thessalonikerbrevets :a kapitel, verserna -:

"Men vi ber er, bröder, angående vår Herres Jesu Kristi tillkommelse ... "

- Så han hänvisar till det faktum att vår Herre Jesus Kristus skall komma.

"... och vårt församlande till honom, ..."

- En hänvisning till uppryckandet.

"... att ni inte så fort tappar fattningen och blir skrämda, vare sig genom någon ande ...

... eller genom något ord eller något brev, som det vore sänt från oss, som om Kristi dag ..."

- Ytterligare en hänvisning till uppryckandet.

"... stod för dörren. " - Tess -

Så han säger står för dörren, för att markera att det inte är nästa händelse som skall komma.

Han säger: "Låt ingen bedra er på något sätt. Ty han kommer inte, ..."

- Med hänvisning till dagen då vi skall församlas.

" ... om inte avfallet först har skett, och syndens människa, ...

... förtappelsens son, blivit uppenbarad," - Tess

Där har vi beviset i Skriften, att vårt återsamlande i himlen inte kommer ...

... förrän avfallet har kommit, och förtappelsens son blivit uppenbarad.

Det enda som är uppenbart är det faktum att Antikrist kommer.

- Bibeln säger rent ut att Herrens dag inte står för dörren.

Han säger också att om någon försöker tala om för er att Kristi dag ...

... står för dörren, då är den personen en lögnare och bedragare.

”Låt ingen bedra er på något sätt. ... vare sig genom någon ande eller genom något ord eller något brev, ..."

Ett brev som påstår sig vara skrivet av oss som säger att Kristi dag står för dörren, ...

... för den dagen skall inte komma med mindre än att x, y och z först händer.

Uppryckandet kan helt enkelt inte ske när som helst:

Vedermödan måste ske först, Antikrist måste ta makten först.

Solen och månen måste bli förmörkade innan Herrens fruktansvärda dag skall komma.

Bibeln är väldigt tydlig: "Ty han kommer inte, om inte avfallet först har skett, ...

och syndens människa, förtappelsens son, blivit uppenbarad, ..."

Antikrist kommer att uppenbaras.

Antikrist kommer att sätta sig i Guds tempel och utge sig för att vara Gud.

Antikrist kommer att ha tagit makten innan uppryckandet sker, det är så enkelt.

Men om vi tittar i Lukas , Lukas kommer i själva verket kronologiskt före Matteus .

Matteus är ett parallellställe till Lukas .

I Lukas läser vi det första nedskrivna tillfället från Jesus undervisning till sina lärjungar i denna fråga.

Bibeln säger: ”Och såsom det skedde på Noas tid, så skall det också ske i Människosonens dagar."

Många människor tar detta och säger att människor kommer att vara lika onda som på Noas dagar.

Han säger vidare: "Och på samma sätt som det skedde på Lots tid:

På samma sätt skall det vara den dagen då Människosonen uppenbaras." - Luk :-

Människor säger: Det kommer att vara lika ondskefullt som det var i Sodom och Gomorra.

De kommer att peka på allt som sker omkring oss i vår tid ...

... som avspeglar hur det gick till i Sodom och Gomorra.

De säger: Det är precis så som det var i Sodom och Gomorra, ...

... de kommer att var precis lika onda som de var på Noas dagar.

Men i själva verket är det inte den jämförelsen som Jesus gör.

- I vers säger han: " Och på samma sätt som det skedde på Lots tid:

”De åt, drack, köpte, sålde, planterade och byggde."

"Men på den dagen då Lot gick ut från Sodom, regnade det eld ...

... och svavel från himlen och förgjorde dem alla." - Luk :-

Vad vi lär oss från den här texten, är det faktum att när Lot fördes ...

... ut ur Sodom, så är det i själva verket en bild på uppryckandet.

Vi ser två änglar som går in i Sodom, som representerar världen ...

... och för ut de troende innan Guds vrede drabbar staden.

Uppenbarelseboken undervisar på samma sätt.

Bibeln säger i Uppenbarelseboken att Herren sänder ut sina änglar, ...

... för att samla de troende för att föra dem ut ur världen.

I Uppenbarelseboken står det att en halvtimme förflyter ...

... och sedan låter han sin vrede drabba jorden.

- I detta Left behind scenario:

Där alla dessa människor försvinner och alla andra undrar var de tog vägen.

Det är inte så som alla kommer att säga, för Bibeln säger att:

Samma dag som vi blir uppryckta kommer Gud att sända sin dom över världen.

Gud kommer låta det regna eld och svavel.

Människor kommer att veta att något har hänt.

Människor kommer att springa för att ta skydd.

Människor kommer att be bergen att falla över dem, ...

... för att gömma dem undan den kommande elden, svavlet och vreden.

Den dagen som vi försvinner, är samma dag som Guds vrede kommer att drabba jorden.

Det är därför som att när solen och månen förmörkas är samma dag som Bibeln säger:

"Ty hans vredes stora dag har kommit och vem kan då bestå?" - Upp :

För precis samma dag, en halvtimme senare, ...

... börjar Gud att låta det regna eld och svavel.

I kapitel av Uppenbarelseboken blir solen och månen förmörkade, ...

... i kapitel samlas den stora skaran i himlen.

I kapitel sänder Gud ut sin vrede över världen.

Det är precis likadant som Bibeln undervisar i Matteus :

Solen och månen förmörkas sedan kommer uppryckandet, så enkelt är det.

När jag talar med folk som tror på uppryckandet före vedermödan, ...

... brukar de vanligen svara på ett, utav två möjliga sätt.

Antingen talar de om för mig att uppryckandet överhuvudtaget inte ...

... nämns i Uppenbarelseboken, vilket är ett ganska konstigt uttalande, eftersom ...

... Uppenbarelseboken skildrar ändetidens händelser med så stor detaljrikedom.

Att utelämna en så avgörande händelse som när Jesus Kristus kommer på skyarna ...

... och alla troende blir uppryckta, det är en så stor händelse.

Att påstå att detta inte nämns överhuvudtaget, eller ens händer i Uppenbarelseboken är otänkbart.

Eftersom det framstår så löjligt att påstå ...

... att uppryckandet inte går att finna i Uppenbarelseboken överhuvudtaget, ...

... har många pretribanhängare försök att leta efter något som de kan använda ...

... som ett uppryckandet och som ligger före vedermödan.

Detta är vad jag får höra om och om igen:

Uppenbarelseboken :, som säger: " Därefter såg jag, och se, en dörr var öppnad i himlen, ...

... och den röst jag först hade hört tala till mig, som var som en basun, sade:

Kom hit upp, och jag skall visa dig vad som måste ske härefter." - Uppenbarelseboken :

Detta är en röst som var som en basun, det finns inga basuner i den här versen.

Den talade till Johannes, som är en enda person, och säger:

"Kom hit upp, och jag skall visa dig vad som måste ske härefter."

De säger: Se, där har du uppryckandet precis där.

En kille som blir uppkallad? Det säger de, det är uppryckandet.

Vad som är så fånigt med detta är att de inte ens läser i vers , som säger:

"Genast kom jag i Anden, och se, en tron var framsatt i himlen och det satt en på tronen."

Uppryckandet är inte en själ som far upp till himlen. Uppryckandet är en kroppslig uppståndelse.

Vi kommer att bli uppryckta kroppsligen upp i luften, det är ingen händelse då bara vår ande far upp.

Bibeln är väldigt tydlig med att uppryckandet är en bokstavlig, kroppslig uppståndelse ...

... av de döda i Kristus, som skall uppstå först, och vi som lever ...

... och är kvar kommer att uppryckas tillsammans med dem kroppsligen.

Detta andliga upplyftande av en person: Johannes, är definitivt inte uppryckandet.

Om du tror att detta är uppryckandet, accepterar du en väldigt lös tolkning.

Det är lustigt, för människor som jag talar med som tror på pretribläran, ...

... de påstår sig tolka Bibeln bokstavstroget.

Ändå, när du ber dem att visa uppryckandet i Uppenbarelseboken ...

... tar de dig till Uppenbarelseboken :, där en person tas upp till himlen.

De läser inte ens vers , där han säger:

"Genast kom jag i Anden, och se, en tron var framsatt i himlen"

Han for inte ens upp fysiskt, hans kropp var fortfarande kvar där på ön Patmos.

De döda i Kristus skall uppstå först, ...

... och sedan skall vi som lever ryckas upp tillsammans med dem på skyarna.

Detta är inte bara någon slags andlig händelse. Detta är en fysisk händelse.

Jag menar att detta är en ganska stor överdrift, att säga att detta skulle vara uppryckandet.

Men detta är vad de som tror på ett uppryckande före vedermödan ...

... måste säga så, därför att Uppenbarelsboken : är det enda ...

... som du kan finna i Uppenbarelseboken som ligger före vedermödan.

Det passar inte ens, men de var väl tvungna att hitta något, antar jag.

När jag växte upp fick jag lära mig pretribläran.

Jag fick lära mig att uppryckandet aldrig nämns i Uppenbarelseboken.

Vilket jag alltid tyckte verkade skumt.

En sådan viktig händelse som är så viktig som uppståndelsen.

När vi har en bok om ändetidens händelser som Uppenbarelseboken, ...

... som inte ens skulle ha nämnt detta, det verkar helt orimligt för mig.

Jag blev alltid lärd som barn att:

Upptäckandet var att man bara levde sitt liv och helt plötsligt skulle man bara försvinna.

Men uppryckandet är så mycket större än så, för Bibeln säger att varje öga skall skåda honom.

Vi skall få se att solen och månen kommer att bli förmörkade, och det står i Lukas ::

"Men då detta börjar ske, res er upp och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning."

Föreställ er hur det kommer att vara i det ögonblicket, ...

... då solen och månen förmörkas och stjärnorna faller.

Vi kommer att titta uppåt och vet att det är nu, vi är framme vi klarade oss.

- Det är lite som en Hollywood entré, kändisarna kommer in med röken, blixtarna och kanonerna.

De vill imponera på folk. Se på mig, Okej?

Om du läser Uppenbarelseboken kapitel eller Matteus , Markus , Lukas .

Någon av dessa passager som beskriver att solen förmörkas, det är förundrande när du ser på det:

Solen och månen som förmörkas, vilket kommer att fånga allas uppmärksamhet på jorden.

Det står också att det kommer en jordbävning, ...

... i fall du är blind, kommer det ändå att fånga din uppmärksamhet.

- I detta ögonblick av fullkomligt mörker kommer Jesus Kristus på skyarna och lyser upp hela himlen.

Bibeln säger att Jesu andra ankomst kommer att vara som blixten som går ...

... ut från ena sidan av himlen ända till den andra, ...

... och vi kommer att se Jesus Kristus som kommer på skyarna.

Vi vet att vilken sekund som helst kommer vi att fångas upp för att vara tillsammans med Honom.

Jag hoppas att jag får leva så länge att jag får vara med på den dagen.

Jag vet inte om detta kommer att inträffa i vår livstid, men jag hoppas att det skall ske inom min livstid.

Jag hoppas att jag kan uthärda förföljelsen och vedermödan.

Hur storslaget det skulle vara att få vara med på den dagen då Jesus Kristus kommer på skyarna.

Det är så mycket större än vi har förmåtts att tro.

- Iden att det skall vara en hemlig andra ankomst ...

... där folk efteråt kommer undra vad som hände, är helt enkelt inte sann.

Det kommer att fånga allas uppmärksamhet med detta storslagna "Holywood" -öppnande.

- Ja, du har helt rätt. I Uppenbarelseboken första kapitel står det:

"Titta, han kommer med skyarna och varje öga skall se honom, ..."

Notera att ordet "kommer" är i nutid.

Nästa gång Han kommer är det på skyarna och alla kommer att se Honom.

De ofrälsta kommer att bli dödsförskräckta, för Bibeln säger att när de ser honom ...

... komma på molnen, kommer det att bli gråt och tandagnisslan, de är livrädda.

Men för de av oss som ser fram emot Hans ankomst, vi kommer att bli spända och glada.

Det kommer att bli en fantastisk känsla att veta att nu är det här.

- Jag önskar personligen att denna film ska bli framgångsrik och jag skulle bli glad ...

... om Gud vill använda den för att öppna människors ögon för sanningen.

Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi kan komma tillbaka till Bibeln.

Jag minns att jag som tonåring, när jag växte upp, ...

... tyckte jag inte ens om att läsa Uppenbarelseboken.

För jag tyckte inte att jag kunde förstå, varje gång jag läste den ...

... ifrågasatte jag om det verkligen var det den sade, eller vad den menade.

När jag fick möjlighet att förstå sanningen om uppryckande, så öppnades Skriften för mig.

Jag älskar att läsa Uppenbarelseboken nu, allting förefaller så vettigt numera.

Jag tror att nu kan nå ut till stora delar av kristenheten, fundamentalister och baptister därute.

Om vi kunde öppna deras ögon för denna fråga, så kan det kunna medföra ...

... en ny kärlek till Guds ord och en väckelse.

Och en förnyelse av Ordets undervisning tillbaka till predikstolarna i vårt land, ...

... vi skulle verkligen få se stora saker uträttade för vår Herre.

- Anledningen att vi gjorde denna film, var inte ett försök till läromässiga hårklyverier, ...

... eller ens rätta någon, vars syn på Bibelns profetior är något annorlunda.

Det var inte vårt mål, dessa händelser är verkliga händelser som kommer att infalla.

Bibeln talar om för oss att det kommer att bli en världsregering, ...

... det kommer att bli en världsreligion, det kommer att bli en världsvaluta.

Detta är inte bara en konspirationsteori som människor kan borsta av sig, ...

... dessa händelser kommer att inträffa.

Människor kommer att bli massutrotade, det kommer att bli svält, ...

... det kommer att bli epidemier.

Det kommer att bli förföljelse, som inget som denna värld ...

... någonsin har fått uppleva, och kristna är inte förberedda på detta ...

... överhuvudtaget, för att de har trott på denna pretribsaga.

Jag tror på uppryckandet, det är en biblisk lära.

Men uppryckandet kommer efter vedermödorna.

-De säger: Pastor Jimenez, varför skulle detta spela någon roll?

Det är för att pretrib är en lära som jag tror ger oss känslan av att det inte spelar någon roll vad vi gör.

För antingen kommer jag att dö i frid, som en gammal man, ...

... eller så kommer jag att gå igenom livet, ta min semester, ...

... investera i min pensionsplan och leva det goda livet.

Sedan plötsligt en dag skall jag bara försvinna, innan något ont drabbar mig.

Ni förstår denna lära som lärts ut till miljontals människor tror jag har gjort ...

... oss som kristna mycket lata och liknöjda med vår tro.

Vi behöver predika evangelium, vi behöver komma ut med detta ...

... och utbilda människor och tala om för dem:

Se här, det kommer att komma förföljelse, ...

... gå på din lilla semester och gör det du måste göra, ...

... men glöm inte bort att stärka din inre människa.

Det är bäst att du börjar läsa din Bibel och vandra med Gud.

Det är viktigt att du läser din Bibel, ...

... för det kan komma en dag då de kommer att ta din Bibel i från dig.

I dag har vi fullständig mötesfrihet och öppna vår Bibel för att predika Ordet.

Men det kan komma en dag, när denna samling ...

... blivit olaglig, när denna Bibel är olaglig.

Att göra det vi gör är olagligt och om vi har ett hjärta för Gud ...

... kommer vi att nå människor för Jesus Kristus.

- Allt detta för att säga:

Dessa saker har jag predikat för att ni inte skall bli upprörda, ...

... när förföljelsen kommer.

När ni blir uppmanade att ta vilddjurets märke i er hand, eller i er panna, ...

... kommer ni att minnas denna predikan.

Kanske kommer det inte att ske i vår livstid, eller så gör det det ...

... men då kommer ni att minnas denna predikan.

Det var därför Jesus sade det, och det är därför jag säger det.

Ni undrar om det bara är för att skrämma er.

Nej, Bibeln säger att i världen kommer ni att bli förföljda.

Skall ni bli upprörda för det?

- Nej! Jesus säger: "I världen skall ni lida betryck, men var vid gott mod.

Jag har övervunnit världen." - Joh :

Gaska upp er! Var inte ledsna, gå inte ut från denna predikan och säg:

Åh nej, menar han allvar?

Halshuggning, fängelse, svält och sjukdom. Är du allvarlig?

Nej, var glad! Han har övervunnit världen. Kanske kommer det i vår livstid, ...

... kanske gör det inte det. Hur det än är, vet du vad?

Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss?

Lovad vare Jesus Kristus! Låt oss böja våra huvuden i bön.

Herre vi tackar dig för de klara sanningarna i ditt ord och vi tackar dig ...

... för att du givit oss din Helige Ande för att ge oss vägledning.

Jag skulle inte kunnat tänka ut detta på egen hand ...

... på grund av all den hjärntvätten som jag har blivit utsatt för, ...

... från dessa människor som givit mig dessa lögner, ...

... från Scofield och allt detta.

Men jag tackar dig för din Helige Ande, ...

... som för alla dessa år sedan genomskådade allt detta ...

... och bara brände mitt sinne, med dessa tre ord från Matteus som årig pojke:

" … efter vedermödan". Jag ber dig, att dessa ord skall sjunka ner ...

... i allas hjärtan och sinnen, hos alla personer som är här i kväll.

Vi älskar Dig och tackar Dig, i Jesu namn vi ber, amen.

Låt oss sjunga en kort sång innan vi bryter upp.

- Jag vet inte om ni har lagt märke till vilken som är min favoritsång.

Vi skall sjunga min favorit vers nu.

Många gånger när du sjunger, börjar du bara sjunga.

Du tänker egentligen inte på de orden och vad du säger.

Titta på den tredje versen i den här sången.

Den säger: "Min synd, åh, den sällhet, i denna härliga tanke."

Du tänker: "Men kan det vara för lycka i att tänka på min synd?"

Men titta på vad versen säger. Den säger:

"Den är fastspikad på korset och jag bär den inte mer. Prisa Herren, prisa Herren, O, min själ. "

Tänk bara på orden som när du sjunger dem. Sjung ut, vi kommer att göra sig redo för predikan.

Min synd, åh, den sällhet denna härliga tanke!

Min synd, inte delvis utan hela, ...

... är fastspikad på korset, och jag bär den inte mer, ...

Prisa Herren, prisa Herren, min själ!

Det är bra med min själ. Det är bra, det är bra med min själ.

Det är bra med min själ. Det är bra, det är bra med min själ.

Och Herre, skynda dagen då jag skall få skåda det jag tror.

Molnen rullas tillbaka som en bokrulle:

Basunen ska skalla, och Herren skall stiga ned, Trots detta är det väl med min själ.

Det är bra med min själ. Det är bra, det är bra med min själ.

Bibelns väg till Himlen

Bibeln är väldigt tydlig med att frälsningen inte baserad på hur god du är.

Många människor tror att de kommer att få komma till himlen för att de är hyggligt goda.

Bibeln säger: "Alla har syndat och förlorat Guds härlighet." - Romarbrevet :

Som det är skrivet: " Ingen rättfärdig finns, inte en enda. " - Romarbrevet :

Jag är inte rättfärdig. Du är inte rättfärdig.

Om det vore vår godhet som skulle ta oss in i himlen, skulle ingen av oss få komma dit.

Bibelns väg till Himlen . Erkänn att du är en syndare.

Eftersom Bibeln i Uppenbarelseboken : säger:

"Men de fega, otrogna och avskyvärda, och mördare, otuktiga, trollkarlar, avgudadyrkare ... "

Och hör på detta: "... och alla lögnare, ...

... de skall få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel, som är den andra döden." - Upp :

Jag har ljugit tidigare, alla människor har ljugit någon gång, ...

... så, vi har alla syndat och gjort värre saker än att ha ljugit.

Låt oss erkänna detta: Vi har alla förtjänat helvetet.

. Inse straffet för synden.

Men Bibeln säger:

"Men Gud bevisar sin kärlek till oss därigenom, ...

... att Kristus dog för oss, medan vi ännu var syndare." - Romarbrevet :

Jesus Kristus kom till vår jord på grund av sin kärlek till oss. Bibeln säger:

"Gud som blev uppenbarad i köttet, ..." - Timotiusbrevet :

Gud blev som en av oss människor. Han begick inte några synder.

Det är klart att de bespottade Honom, och spikade upp Honom på ett kors.

Bibeln säger om korsfästelsen: " Och våra synder bar han själv i sin kropp ...

... upp på träet, ..." - :a Petrusbrevet :

För varje synd som du eller jag någonsin gjort, är det som om Jesus hade gjort dem, ...

...när han tog på sig straffet för dem.

De tog Hans kropp och lade den i graven, hans själ for ner till helvetet ...

... i tre dagar och tre nätter enligt Apostlagärningarna :.

Tre dagar senare uppstod Han från döden.

Han visade upp hålen i sina händer för sina lärljungar.

Bibeln är väldigt tydlig: Han dog för alla, den säger:

"Och han är försoningen för våra synder ...

... och inte bara för våra utan också för hela världens." - :a Johannesbrevet :

Det finns något som vi måste göra för att bli frälsta.

Bibeln ställer den frågan i Apostlagärningarna :

- Vad skall jag göra för att bli frälst?

"Tro på Herren Jesus Kristus, så blir du och ditt hus frälst." - Apostlagärningarna :

Det är allt!

Han sade inte: - Gå in i en församling, döp dig och du skall bli frälst.

Lev ett gott liv och du skall bli frälst.

Ångra alla dina synder och du blir frälst.

Nej! Han sade: - Tro

. Tro på att Jesus dog, blev begraven och uppstod för din skull.

Till och med den mest berömda versen i hela Bibeln, ...

... som till och med är tryckt på botten av muggen från In-N-Out Burger.

Den är så berömd att alla hört den. Från Johannesevangeliet : :

"Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, ...

... för att var och en som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. " - Joh :

Evigt liv betyder för evig tid, och Jesus sade:

" Och jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig i evighet förgås, ...

... och ingen skall rycka dem ur min hand." - Johannesevangeliet :

Bibeln säger i Johannesevangeliet : :

"Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som tror på mig har evigt liv." - Joh :

Så, om ni tror på Jesus Kristus, så har ni evigt liv enligt Bibeln.

Ni kommer att leva för evigt, ni kan inte förlora er frälsning.

Den är evinnerlig, den är för evigt.

När ni en gång blivit frälsta, när ni tror på Honom är ni frälsta för evigheten.

Oavsett vad som händer, kan ni aldrig förlora er frälsning.

Om jag skulle begå någon avskyvärd synd kommer Gud att straffa mig här på jorden.

Skulle jag gå ut och döda någon idag, skulle Gud se till att jag fick mitt straff.

Jag skulle hamna i fängelse, eller ännu värre få dödsstraff.

Vad än nu denna jord kan hitta på, ...

... och Gud kommer att se till att jag till och med straffas ännu hårdare.

Det finns inget jag kan göra för att hamna i helvetet, eftersom jag är frälst.

Om jag skulle hamna i helvetet, skulle det göra Gud till en lögnare, ...

... eftersom han lovat att den som tror på Honom har evigt liv.

Och han har sagt:

"Och var och en som lever och tror på mig skall aldrig i evighet dö. " - Johannesevangeliet :

Det finns gott om exempel på personer i Bibeln som gjorde en hel del fula saker,

... och ändå kommer till himlen.

Hur, för att de var goda? - Nej!

Det var för att de trodde på Herren Jesus Kristus, som deras synder blev förlåtna.

Andra människor som kanske levde ett "bättre liv" enligt världens sätt att se, ...

... eller kanske de levde ett bättre liv på riktigt.

Om de inte trodde på Kristus ,måste de ändå fara till helvetet för att straffas för sina synder.

. Lita endast på Kristus som din frälsare.

Låt mig bara avsluta med detta, som jag ville vara säker på att jag tog upp i dag, och det är:

En fråga som ställdes till Jesus, av en utav Hans lärljungar.

Detta var frågan: " Herre, är de få som blir frälsta?" - Lukas Evangelium :

Det är en bra fråga. Är flertalet frälsta?

Eller är det få som är frälsta? Vilka här tror att de flesta kommer till himlen?

Är flertalet i denna värld på väg till himlen?

Gissa vad svaret var?

I Matteus Evangeliets sjunde kapitel sade han:

"Gå in genom den smala porten, Ty den port är vid, och den väg är bred ...

... som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den.

Ty den port är trång, och den väg är smal ...

... som leder till livet, och få är de, som finner den." - Matt :-

Sedan fortsatte Han med att säga detta:

"Inte alla som säger Herre, Herre, till mig skall komma in i himmelriket, ...

... utan den som gör min Faders vilja som är i himlen.

På den dagen skall många säga till mig: Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn, ...

... och i ditt namn drivit ut onda andar, och i ditt namn gjort många underverk?

Men då skall jag säga dem som det är: Jag har aldrig känt er.

Gå bort ifrån mig, ni lagbrytare" - Matteus Evangelium :-

Så, ni ser att det finns folk därute, först av allt majoriteten i världen påstår sig inte tro på Jesus.

Tack och lov säger majoriteten av detta klassrum att de tror på Jesus.

Majoriteten i världen tror inte på Jesus, men Gud varnar att även bland dem som påstår sig tro.

Till och med bland dem som kallar honom Herre kommer att finnas många som kommer att säga:

- Vi som har gjort så många fina gärningar, och Han kommer att säga:

- Gå bort från mig, jag har aldrig känt er.

Det beror på att frälsningen inte är genom gärningar.

Om du förlitar dig på dina gärningar för din frälsning.

Om du tror att du är på väg till himlen för att du blivit döpt, ...

... eller för att du tycker: - Du skall levt ett bra liv, ...

... eller att du skall hålla budorden för att bli frälst, ...

... eller att man måste gå till kyrkan, eller vänt sig bort från sina synder.

Om du förlitar dig på dina gärningar, kommer Jesus en dag säga till dig:

- Gå bort från mig, jag har aldrig känt dig.

Du måste sätta all tro på att Jesus som dog för dig på korset, blev begraven och återuppstod.

Det är din biljett till himlen.

Om du förlitar dig på dig själv och säger:

- Jag är en så god kristen och gör alla dessa bra saker.

Han kommer då att säga: - Gå bort från mig, ... Lägg märke till detta: ... jag har ALDRIG känt er.

Inte: - Jag kände dig förut.

För när Han en gång känt dig, ...

Ni kommer ihåg att jag har nämnt detta tidigare: Det är det för all framtid, för evigheten.

När Han en gång lärt känna er, är ni frälsta för evigt.

Men Han skall säga: - Gå bort från mig, jag har aldrig känt er.

Om du är på väg till helvetet, är det för att Han aldrig lärt känna dig.

När Han en gång lärt känna dig, så är du känd av Honom.

Det är precis som mina barn, för alltid kommer att förbli mina barn.

När du är pånyttfödd som ett av hans barn, kommer du för alltid vara ett barn till Honom.

Du kanske är familjens svarta får.

Du kanske är en som blir allvarligt diciplinerad av Gud här på jorden, ...

... du kanske förstör ditt liv här nere på jorden, men barnaskapet kan du inte förstöra.

Du är frälst, den frågan är avgjord.

Det är huvuddragen av det som jag ville presentera för er här om den yttersta tiden.

Vi har några minuter kvar här för frågor om frälsningen eller om yttersta tiden.

Käre Jesus, jag vet att jag är en syndare. Jag vet att jag förtjänar att hamna i helvetet, ...

... men jag tro på att Du dog för mig på korset och att Du återuppstod.

Rädda mig nu och ge mig evigt liv. Jag tror bara på Dig Jesus, Amen.

Subtitles by the Amara.org community

 

 

 

mouseover