"Posle Nevolje" ("After the Tribulation" full movie in Serbian)

Watch Video

October 22, 2015

"Ako li stražar vidjevši mač gdje ide, ne zatrubi u trubu i narod ne bude opomenut,

a mač došav pogubi koga između njih, taj će poginuti za svoje bezakonje,

ali ću krv njegovu iskati iz ruke stražareve." -Jezekilj 33:6

Rano je ovog utorka ujutru, 11. septembra, 21.

- Ale, tako lepo jutro, zar ne? - Savršeno jesenje jutro.

11. septembra 21., svet se promenio. "Zemlja slobodnih" je sada postala

zemlja zarobljenih. Narod nekada slavnih Sjedinjenih Država menjao je slobodu za sigurnost.

Ali, da li se sve odigralo planski?

"7. decembar, 1941., datum koji ce odjekivati bezčašćem.

Sjedinjene Americke Države su iznenada i namerno napadnute."

I dalje postoje mnoga pitanja o događajima toga dana - dana sramote. Ali jednu stvar

zasigurno znamo: iznenadni napad na Perl Harbor je pokrenuo niz događaja

koji će nas naposletku dovesti do jedne jedine svetske vlade.

"Japan je zapoćeo ovaj rat izdajništvom. Mi ćemo ga završiti pobedom."

Kao posledica Drugog svetskog rata, oformljene su Ujedinjene Nacije, i korak ka

jednoj svetkoj vladi je ubrzan. Svakim ratom smo za korak bliže onome što Biblija naziva

"krajem sveta." Kontrolni punktovi su postavljeni svuda; policijska država

sve više steže narod Sjedinjenih Država, i one koji razumeju

biblijsko proročanstvo ono što sledi neće iznenaditi.

Jednog trenutka u budućnosti, Biblija kralja Jakova kaže da će se od svih na planeti

zahtevati da nose žig kako bi kupovali ili prodavali.Kako naš trenutni ekonomski sistem kolabira,

a tehnologija napreduje, gotovina postaje deo prošlosti. Realnost bezgotovinskog

društva nije daleko. Zapravo, već se sprovodi. Uprkos poricanju mnogih

verskih starešina, zli ljudi rade bez prestanka kako bi uveli novi svetski poredak.

Možemo primetiti kako se kraj ubrzano približava,a pozornica priprema za pojavljivanje antihrista.

Možemo čuti glas onih koji destabilizuju naš američki Ustav

i promovišu ovaj globalni vladin sistem."...novi svetski poredak..."

I sa svim ovim opasnostima koje vrebaju iza coška, ovaj film je značajniji nego ikad.

Satana dela iza očiju javnosti kako bi uspostavio ujedinjenu svetsku vladu i jednu svetsku religiju

u pripremama za Antihrista. Takođe je zavarao moderne evagelističke Hrišćane

da poveruju da će otići sa zemlje pre nego što se dogodi Velika nevolja.

Ova doktrina, poznata i kao "uskrsnuće pre nevolje" propoveda da se Hrist može vratiti svakog časa

i da nikakvi znaci neće ukazivati na njegov dolazak. Kao posledica ove obmane,

većina Hrišcana je potpuno nepripremljena za ono što nas je Biblija upozorila da će doći.

Iako knjige jasno kažu u .glavi Jevanđelja po Mateju, i drugde, da će se uskrsnuće odigrati

POSLE NEVOLJE, uvaženi sveštenici, crkveni univerziteti i popularni filmovi

kao što su "Ostavljeni" uče mase da ocekuju da se uskrsnuće može dogoditi svakog trenutka.

I zato što Hrišcani uglavnom nikada nisu sami pročitali celu Bibliju, malo njih zna

da je pre-nevolje uskrsnuće prevara koja se ne može naći u knjigama.

Ali ako se uskrsnuće pre nevolje ne može naći u knjigama, odakle se stvorilo?

Posle nevolje

Moje ime je Stiven Anderson, i ja sam pastor Fejtful Vord baptisticke crkve

u Tempeu, Arizoni, a moja je misija da podučim ljude o uskrsnuću pre nevolje

jer je to mišljenje zasnovano na neznanju, i ja zaista verujem da, ako bi

ljudi videli knjige i sagledali činjenice, ne bi im bilo teško da zaključe

da uskrsnuće definitivno dolazi POSLE NEVOLJE.

Moje ime je Rodžer Himenes. Ja sam pastor Veriti baptisticke crkve u Sakramentu, Kaliforniji.

Odrastao sam u hrišćanskoj porodici, i bio učen o usksrnuću pre nevolje

čitavog života, i nikada nisam imao razloga da to preispitujem. Propovednici su nam o tome pričali,

i ja sam to tako i prihvatio, ali budući da sam bio izložen toj doktrini, počeo sam

da uviđam koliko je zaista nebiblijska, i smatram da samo treba da podučavamo

Bibliju i isteramo istinu na videlo.

Pastor Anderson: Doktrina o uskrsnuću pre nevolje je prilično nova. Nema nikakvog dokaza

o njenom propovedanju pre .god.

Pastor Himenes: Moramo da shvatimo da su -e godine prilično kasno u istoriji. Hiljadama

godina od Hristovog vremena, prošli smo kroz reformaciju, smenjivali su se razni

tipovi teologa - bilo da se slažete ili ne sa osobama poput Martina Lutera, ili

Džona Kalvina, ili kim god, činjenica je da je hiljade knjiga, hiljade spisa, hiljade

eseja, i još mnogo više propovedanja bilo prisutno pre .godine.

Pastor Anderson: Ono što ja tvrdim je da nema nikakvog dokaza o bilo kakvoj denominaciji,

u bilo kom tipu hrišćanstva da je ova doktrina propovedana.

Pastor Himenes: Kada pogledate istorijski pregled, morate se zapitati:

"Gde su koreni doktrine o uskrsnuću pre nevolje?"

Dr Roland Rasmusen: Jedan od ranih predstavnika ove doktrine bio je čovek po imenu

Džon Nelson Darbi. -ih godina, zapoceo je propovedanje doktrine koju je on nazvao

"Tajno uskrsnuće." Kasnije će napraviti sopstveni prevod Biblije, iz kojeg je

izbacio čitave odeljke, izmenio važne biblijske doktrine, i zamenio ih ključnim

delovima koji se tiču drugog dolaska Isusa Hrista. Džon Nelson Darbi, poznat i kao "Otac

modernog dispenzacionalizma," promovisao je svoju teoriju o uskrsnuću pre nevolje tokom

XIX veka. Kasnije je uskrsnuće pre nevolje zadobilo rasprostranjeno prihvatanje među

baptisitma kada je Oksford Universiti Pres objavio Skofildovo tumačenje Biblije, u kojoj su se našle

marginalne beleške koje promovišu koncept Darbijevog tajnog uskrsnuća. Ove beleške su izazvale da

mnogi Hrišćani prihvate ovu doktrinu kao da ju je sam Bog izrekao.

Pastor Anderson: Ðavo je iskoristio Skofildovo tumačenje Biblije kao oruđe

pre svega kako bi promovisao doktrinu uskrsnuća pre nevolje. Želite da znate

odakle se stvorila? Ovim je prodrla u crkve. Ovim je došla do sveštenika.

Nije potekla iz Biblije. I zasigurno nije potekla iz usta Isusa Hrista!

Ali je došla iz usta samog Skofilda. Skofildove beleške ukazuju na uskrsnuće pre nevolje,

i navode čitaoca da poveruje da je ono zaista zapisano u knjigama, iako nije tako

uopšte. Ali, pošto je Skofildova Biblija zastupljena na tako mnogo seminara i koledža,

i toliko mnogo mladih sveštenika čita Skofildovo tumačenje Biblije, počeli su da

prihvataju uskrsnuće pre nevolje kao činjenicu i da je propovedaju dalje.

Dr Roland Rasmusen: Fikcionalizacije oko sve bližeg uskrsnuća su dotakle i generacije

"Iznenada i bez upozorenja, hiljade, možda milioni ljudi su nestali.

Iskazi nekoliko svedoka ovih nestanaka nisu jasni,

Ali jedna stvar je sasvim sigurna. Milioni koji su živeli na ovoj planeti sinoć, nisu tu ovoga jutra.

Dr Roland Rasmusen: Tompsonova trilogija trilera je odigrala značajnu ulogu u indoktriniranju

nove generacije tinejdžera. Od svoje premijere, više od miliona je odgledalo "Lopov u noći."

.godine, Tim Dejlhaus je objavio apokaliptični roman Tim LaHeja i Džerija Dženkinsa "Ostavljeni."

Pastor Anderson: Ovo je fikcionalna serija u kojoj je predstavljeno kako svi nestaju,a da niko

ne zna gde su. Automobili se sudaraju; avioni se ruše jer

je pilot nestao, i ova dramatična prezentacija uskrsnuća pre nevolje je postala

deo američke kulture, i ljudi je prihavatju kao tačnu, i … uh...

To je jedan glup film.

Dr Roland Rasmusen:"Ostavljeni" će se prodati u miliona primeraka širom sveta,

nastaviti u seriji od knjiga, kao i tri filmske adaptacije do sada. Ali "Ostavljeni" su

proizvod fikcije. Kako bi saznali istinu o uskrsnuću, moramo prelistati stranice same Biblije.

Pastor Anderson: U Prvoj poslanici Solunjanima,glava nalazi se ključni deo o uskrsnuću.

I u Prvoj poslanici Solunjanima,glava , naći ćemo verovatno najpoznatiji tekst o uskrsnuću.

Pastor Anderson: Svi će se složiti da ovaj deo govori o uskrsnuću. Ovo

je najjasnije učenje u Bibliji o tome kako Isus dolazi na oblacima, i nama svima uzdignutim

zajedno kako bismo ga sreli. Biblija kaže u stihu :

(Prva poslanica Solunjanima,:)"Neću vam pak zatajiti, braćo, za one

koji su umrli, da ne žalite kao i ostali koji nemaju nada;"

(Prva poslanica Solunjanima, :) "Jer ako verujemo da Isus umre i vaskrse, tako će

Bog i one koji su umrli u Isusu dovesti s Njim."

Pastor Anderson: Tako, ono što on ovde kaže je da on ne želi da budu u neznanju

u pogledu Hrišćana, vernika koji su umrli, onih koji su zaspali u Isusu, onih koji su već

otišli da budu sa Gospodom. On kaže: Ne želim da budete neuki u pogledu ove braće

jer ne želim da žalite kao oni koji su bez nade. Želim da znate

da ćete videti svoje voljene kao spasene osobe. Videćete ih

jednom ponovo jer Biblija kaže da, kada se Isus Hrist vrati, povešće ih

sa sobom. Mrtvi u Hristu će prvi vaskrsnuti, i tako dalje. To je ono što je rekao u stihu

(Prva poslanica Solunjanima, :)"Tako utešavajte jedan drugog ovim rečima."

Pastor Anderson: Zato je ovo zaista popularan odeljak koji cete čuti na sahranama.

Bio sam na mnogo sahrana na kojima su se ljudi međusobno tešili ovim rečima.

Tako, u svakom stihu, on pominje činjenicu da ćemo videti ponovo ljude koji su preminuli.

(Prva poslanica Solunjanima, :)"Jer vam ovo kazujemo rečju Gospodnjom da mi koji

živimo i ostanemo za dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su pomrli.

(Prva poslanica Solunjanima, :)Jer će sam Gospod sa zapovešću,sa glasom Arhanđelovim,

i s trubom Božjom sići s neba; i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre;

(Prva poslanica Solunjanima, :)A potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bićemo uzeti

u oblake na susret Gospodu na nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti.

(Prva poslanica Solunjanima, :) Tako utešavajte jedan drugog ovim rečima."

Pastor Anderson: Dakle, ako shvatate kontekst, uteha je da ćete videti svoje voljene

ponovo. On kaže: Videcete ih ponovo jer ako verujete da je Isus umro i

vaskrsao potom, tako isto će i one koji leže u Isusu Bog dovesti sa njim.

I oni ce vaskrsnuti. Mrtvi u Hristu će se uzeti prvi. On kaže:

tešite jedni druge ovim rečima. Nigde se ne pominje uteha da ćete

izbeći progon. Nećete biti proganjani. Nećete doživeti

nevolju. Nećete proći mučenje. Nećete patiti. Da li

ovaj deo uopšte spominje nevolju? Da li je išta u vezi toga pomenuto?

Ne. On nije rekao: utešite se jer nećete doživeti nevolju. Utešite se

da nećete biti proganjani. Utešite se jer ce doći do uskrsnuća

pre nevolje. To nije ono što on kaže!

Pastor Himenes: Sada, kada pogledamo u ovaj deo, postoji nekoliko karakteristika koje bismo mogli

uvideti o uskrsnuću koje će nam pomoći da ga prepoznamo u drugim delovima. Želeo bih da shvatite

od čega se uskrsnuće sastoji. Ako pogledate stih br. ovde,

gde kaže: "jer će sam Gospod sići s neba…" Prva stvar koju treba

da razumemo oko uskrsnuća je da ce Gospod sići s neba sa zapovešću

i glasom Arhanđela, i, želim da obratite pažnju na ovo, "i s

trubom Božjom." To je druga stvar koju želim da uvidite u pogledu uskrsnuća.

Gospod ce sići, biće i Božija truba, ali onda Biblija kaže: "Mrtvi

u Hristu vaskrsnuće najpre. A potom mi živi koji smo ostali…" Obratite pažnju

na ove reči: "zajedno s njima bićemo uzeti u oblake…" Dakle, kada se usksrnuće dogodi,

prema Prvoj poslanici Solunjanima, glavi , osobine uskrsnuća su:

.Silazak Gospoda . Zvuci trube . Uznošenje u oblake;

Pastor Himenes: Mi cemo biti uzeti da se sretnemo s njim na nebu.

Pastor Anderson: Vratimo se na Jevanđelje po Mateju da uvidimo identične elemente u Mateju :-.

Pogledajte u J.po Mateju :, " I odmah će po nevolji dana tih " a često

poželim samo da pitam ljude "Koji deo reči PO ne razumete ovde?"

Ali kaže:

(J.po Mateju :) I odmah će po nevolji dana tih sunce pomrčati, i

mesec svoju svetlost izgubiti, i zvezde s neba spasti, i sile nebeske

pokrenuti se."

(J.po Mateju :)I tada će se pokazati znak Sina čovečijeg na nebu;

i tada će proplakati sva plemena na zemlji; i i ugledaće Sina čovečijeg ["Sin Čovečiji"

je ime kojim se Isus nazivao dok je bio na ovoj zemlji] gde ide

na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom.

(J.po Mateju :) I poslaće anđele svoje s velikim glasom trubnim; i

i sabraće izbrane Njegove od četiri vetra, od kraja do kraja nebesa."

Pastor Anderson: Sve isti elementi! Isus dolazi na oblacima. Zvuci trube.

Šalje anđele da okupe Njegove izabrane.

Pastor Himenes: Razlog zbog kojeg sam vam pokazao ovo je taj što sam želeo da shvatite da u Jevanđelju

po Mateju :-, vidimo uskrsnuće, i pri poređenju sa Prvom poslanicom Solunjanima :-,

savršeno se poklapaju.

Pastor Anderson: Zadržite se ovde,i otvorite Jevanđelje po Marku,glava ,gde se kaže

sve isto kao i u Mateju,glava . To je ono što bismo nazvali "paralelnim tekstovima."

Naći cete isto propovedanje, isto učenje u ova dva teksta. Možete ih staviti jedan

pored drugog. Opisuju iste stvari. Dozvolite mi da vam pokažem taj deo. Kaže se u

stihu :

(Jevanđelje po Marku :)" Ali u te dane, posle te nevolje, sunce će pomrčati, i

mesec svoju svetlost izgubiti.

(Jevanđelje po Marku :)I zvezde ce spadati s neba, i sile nebeske pokrenuti se.

(Jevanđelje po Marku :)I tada će ugledati Sina čovečjeg gde ide na oblacima sa silom i slavom velikom.

(Marko :) I tada će poslati anđele svoje i sabraće izabrane svoje od četiri

vetra, od kraja zemlje do kraja neba."

Pastor Anderson: U ovom trenutku možemo da se pomolimo i odemo kući.Trebalo bi da možemo

da zatvorimo svoje Biblije i kažemo:"To je to, narode. To je POSLE NEVOLJE", i

samo zatvorimo svoje Biblije i odemo kući. Ali, ne, nećemo zatvoriti Biblije i

otići jer ću vam sada dokazati i pokazati da se ovde govori o

uskrsnuću, i da se navodi da dolazi POSLE NEVOLJE.

Pastor Anderson: Mnogi ce optužiti ovo poglavlje i reći "Ne možete zasnovati

doktrinu na ovome na glavi Jevanđelja po Mateju, zato što se ta glava obraca samo Jevrejima."

Oni će samo otpisati ovaj deo, i reći, "Oh, ovo je samo za Jevreje." Neki učenjak

je negde odlučio da je Jevanđelje po Mateju za Jevreje, Jevanđelje po Marku za

Rimljane, Jevanđelje po Luki za Grke, i Jevanđelje po Jovanu za sve. Oh,

hvala Ti, Bože, što si nas uključio u najmanje jedno od četiri jevanđelja! Ma,ko dolazi na

ovakve ideje? Možda Matej jeste namenjen Jevrejima. Možda Luka jeste namenjen

Grcima. Možda je Pavlova poslanica Efescima namenjena Efescima. Šta vi mislite?

Možda je Pavlova poslanica Jevrejima namenjena Jevrejima. Možda je Pavlova

poslanica Solunjanima namenjena Solunjanima, ali svako obećanje u ovoj

knjizi je moje! Svako poglavlje, svaki odeljak, svaka rečenica! Poslanica Titu nije bila

samo za Tita! To je bila kratka knjiga! Ona je za svakog sveštenika da je pročita. Ona je za svakog

vernika da je pročita. To je Novi Zavet!

Pastor Anderson: Ali ovo je ono što će oni reći, "Ne, Pastore Anderson, ne razumete.

Ova cela propoved govori o Jevrejima, govori njima i za njih. Isus Hrist je

propovedao Jevrejima u Olivet besedi (fino teološko ime koje su dali ovom

tekstu). Pastore Anderson, on je govorio Jevrejima! Zar ne shvatate! Kada je rekao u

J. po Marku :, Posle nevolje, i govorio o Isusovom dolasku na oblacima

u stihu , i okupljanju izabranih u stihu , od kraja zemlje,

do kraja neba, to je obraćanje isključivo Jevrejima." U redu, pogledajte

poslednji stih glave , po Marku:"A što vam kažem, kažem samo Jevrejima. Ne dozvolite

da neki propovednik pokuša da vam kaže da je ovo za sve vernike. To je samo za Jevreje.

Da li je to ono što piše u J.po Marku :? Ne! Piše:

(Marko :)"A šta vam kažem, svima kažem: stražite.”

Pastor Anderson: Ovo je poslednja rečenica ovog poglavlja.

(Marko :) A šta vama kažem, svima kažem: stražite.”

Pastor Anderson: A ipak, ljudi će se i dalje okretati i govoriti, "Ovo poglavlje se

ne obraća svima. Ono govori samo Jevrejima." Kao da je znao da će to ljudi

reći, pa je napisao na kraju: Ne govorim samo tebi. Govorim

svima kada kažem: stražite. Ovo važi za sve. Reći da se ovo poglavlje obraća samo

Jevrejima je besmisleno kada on izravno kaže:

(J. po Marku :) A što vam kažem, svima kažem: stražite!”

Pastor Himenes: Neretko će ljudi pogledati u Jevanđelje po Mateju :-, i reći: "Čak

i ako izgleda kao uskrsnuće, i čak i ako zvuči kao uskrsnuće, to

nije uskrsnuće,", a evo i zašto će reći da to nije uskrsnuće.

Ako pogledamo u stih , on glasi: "I poslaće anđele svoje s velikim glasom

trubnim; i sabraće izbrane Njegove…" i ljudi će videti ovu

reč, i reći: "Vidiš tu, reč 'izabrani' nije hrišćanska." Reći će:

"Izabrani' su izraelski pojam. Stoga, odeljak po Mateju nije uskrsnuće. Nije namenjeno

Hrišćanima. Celo poglavlje je namenjeno Jevrejima jer govori o izabranima."

Problem sa ovim je sledeći: moramo uvek pustiti Bibliju da bude sama sebi recnik.

Pastor Anderson: Ovde imam spisak svakog puta kada je reč "izabrani" uoptrebljena. Nećemo

proći kroz sve stavke jer nemamo vremena, ali bih mogao da vam pokažem svaki put kada je reč "izabran"

upotrebljena, i da vam pokažem da apsolutno svaki put govori o ljudima koji su spaseni.

Pastor Himenes: Razlog zbog kojeg ljudi misle da se reč "izabran" odnosi na "Jevreje",ili

"Izrael," je taj što su, umesto analiziranja Biblije, i umesto čitanja Biblije,

čitali komentare, i čitali knjige koje su napisali ljudi koji

su im rekli šta je definicija reči "izabran". Skofildova Biblija

ima komentar na glavu po Mateju koji kaže da se reč "izabran" odnosi na "Izrael." Ali

Biblija definiše samu sebe, i ona nam daje odgovor na sva pitanja u vezi doktrine

koja imamo, i pojam "izabran", ako se potraži u Bibliji, jednostavno nije jevrejski.

Pastor Anderson: U cilju kratkog prosvetljenja, u Prvoj poslanici Solunjanima :, kaže se:

(.poslanica Solunjanima :)"Znajući, braćo ljubazna, od Boga izbor vaš."

Pastor Anderson:..obraćajući se Solunjanima koji su jasno bili bezbožnici. Videli smo to i u glavi Rimljanima poslanice.

(Rimljanima poslanica :) "Ko će optužiti izbrane Božije? Bog koji pravda?"

Pastor Anderson: Od pominjanja pojma "izabran" u Bibliji, pronašao sam da se odnose

na sve vernike uopšte, dva se odnose na vernike koji su izričito bezbožnici,

jedan se odnosi na jevrejske vernike, dva se odnose na samog Isusa Hrista,

i jedan na Jakova, osobu, kao Božijeg izabranog. Pokazacu vam jedan

stih koji jasno pokazuje da izabrani ne znaci "Izrael" jer će ljudi reći:

"Izabrani? To je Izrael. To su Jevreji."

(Rimljanima poslanica :)"Šta dakle? Šta iskaše Izrailj ono ne dobi; a izbor

dobi; ostali pak zaslepiše."

Pastor Anderson: Dakle, Biblija kaže: Izrael nije dobio; izabrani jesu. Pa, kad bi Izrael

bili izabrani, to ne bi imalo nikakvog smisla.

Pastor Himenes: U nastavku knjiga prilicno je jasno, ako damo priliku Bibliji

da sama sebi bude objašnjenje, da "izabrani"nisu Jevreji, da "izabrani" nisu nacija Izraela,

izabrani su vernici. Mogu biti iz Male Azije; mogu biti Grci; mogu biti

varvari; mogu biti bilo ko. Ako ste upućeni na Hrista, ako ste upućeni na novog

čoveka, i vi se smatrate izabranim. I, kada se vratimo na glavu po Mateju, tamo piše:

"I poslaće anđele svoje s velikim glasom trubnim; i sabraće izbrane Njegove..."

što se savršeno uklapa u tekst, budući da je u pitanju uskrnuće vernika.

Pastor Anderson: Nema nikakve veze sa tim da li su oni Jevreji ili bezbožnici, crni

ili beli. Izabrani su oni koji su spaseni. On ce ih okupiti gore u oblacima.

Sad, nije li to potpuno u skladu sa onim što je rečeno u Prvoj poslanici Solunjanima,

glava ? Kada se pominje zvuk trube, i to da će vernici biti uzeti

da budu sa Hristom. Nešto kasnije u istom odeljku, piše: "A o danu tom

i času niko ne zna..." tako da niko ne zna dan i sat kada će se ovo dogoditi.

Ne mogu da vam kažem: "Desiće se oktobra tog i tog ove godine." Takođe, u nastavku, piše:

(J.po Mateju :)"Tada će biti dva na njivi; jedan će se uzeti, a drugi će se ostaviti.

(J.po Mateju :) Dve će mleti na žrvnjevima; jedna ce se uzeti,

a druga će se ostaviti.

(J.po Mateju :) Stražite dakle, jer ne znate u koji će čas doći Gospod vaš."

Pastor Anderson: Bog nam kaže da ne znamo kada će se desiti. Zato treba da

pazimo. Ne znamo dan ili sat ali nam je rečeno da je POSLE

NEVOLJE jer je rekao da će POSLE NEVOLJE sunce i mesec potamneti,

i Isus Hrist doći na oblacima. Tada će se oglasiti truba. Tada ce

se vernici uzeti. Samo zato što ne znamo tačan dan ili sat, to ne

znači da se može dogoditi svakog časa. Mnogi će pogledati

ovo "niko ne zna dan ili sat," i reći: "Može se dogoditi svakog trenutka."

Ali, upravo je objasnio da je POSLE NEVOLJE. To se može naći u Jevanđeljima i po

Mateju, Marku i Luki. U Mateju se opisuje u glavi , u Marku u glavi ,

kod Luke u glavama i , a Jovan je to opisao u knjizi Otkrivenja.

O tome pišu sva četvorica. Prvo dolaze nevolje, zatim će sunce i mesec potamneti,

onda dolazi Isus na oblacima za usksnuće.

Pastor Anderson: Razlog zbog kojeg ljudi veruju da je uskrsnuće pre velike nevolje

je taj što mešaju nevolju sa Božijim gnevom. Primer kojim ćemo dokazati da

su Božiji gnev i nevolja dva potpuno različita pojma možemo naći kod Mateja :, gde piše:

" I odmah će PO NEVOLJI dana tih, sunce pomrčati, i mesec

svoju svetlost izgubiti." Dakle, Biblija je ovde prilicno jasna da će sunce i

mesec potamneti POSLE NEVOLJE. Onda, ako otvorimo glavu knjige Otkrivenja, gde

piše kako će sunce i mesec potamneti(kada je .pečat otvoren), tu piše: "...i

sunce posta crno kao vreća od kostreti, i mesec posta kao krv;"

...upravo ono što je rečeno u . glavi po Mateju...

(Otkrivenje :) I zvezde nebeske padoše na zemlju, kao što smokva odbacuje

pupke svoje kad je veliki vetar zaljulja.

(Otkrivenje :) I nebo se izmače kao knjiga kad se savije, i

svaka gora i ostrvo s mesta svojih pokrenuše se.

(Otkrivenje :)I carevi zemaljski, i boljari, i bogati, i

vojvode, i silni, i svaki rob, i svaki slobodnjak, sakriše se

po pećinama i po kamenjacima gorskim;

(Otkrivenje :)I govoriše gorama i kamenju: Padnite na nas, i sakrijte nas

od lica Onog što sedi na prestolu, i od gneva Jagnjetovog.

(Otkrivenje :)Jer dođe veliki dan gneva Njegovog, i ko može ostati?”

Pastor Anderson: Dakle, prema ovome, kada će doći Božiji gnev? Kada

sunce i mesec potamne, oni će reći "Veliki dan Njegovog gneva dolazi"

Sadašnje vreme je dolazi, u značenju da je upravo stigao. Dakle, u glavi po Mateju,sunce i

mesec su potamneli POSLE NEVOLJE, i ako Božiji gnev ne počne pre nego što

sunce i mesec potamne, kako su nevolja i gnev onda isto? Gnev ne počinje

dok sunce i mesec ne potamne. Obično kada pitaš ljude da pokažu gde se

u Bibliji nalazi uskrsnuće pre nevolje, ne mogu da pokažu nijedan stih. Izazivam bilo

koga da mi pokaže jedan stih koji stvarno koristi reč "nevolja" kako bi podržao

teoriju o uskrsnuću pre nevolje. Ne mogu to da nađu. Pokazaće vam stihove koji koriste

reč "gnev." Pokazace vam stihove koji govore da mi kao Hrišćani ne podležemo Božijem

gnevu, pokazaće vam stihove koji govore da gnev nije uperen ka nama, i

da smo njega pošteđeni.I reći će: "Vidiš, baš ovde, Biblija kaže da mi

nećemo doživeti nevolju. Ali sačekajte čas: nevolja i gnev su dva različita

pojma! Ne postoji stih koji ce vam bilo koji poklonik uskrsnuća pre nevolje pokazati, a da sadrži reč "nevolja"

kako bi dokazao tu doktrinu. Pokazaće vam stihove o Božijem gnevu. Ali,

Božiji gnev i nevolja su dve potpuno različite stvari. Većina Hrišćana je učila

u svojim crkvama i knjigama koje čitaju da su ova dva pojma isto.

I kada pokušate da im objasnite: "Hej! Bićemo ovde u vreme nevolje!

Usksnuće ce doći tek POSLE NEVOLJA", ovo će vam odgovoriti: "Ne, Bog

neće obrušiti gnev na svoje ljude. Gnev se ne odnosi na nas. Mi ćemo biti

pošteđeni Njegovog gneva" Ali, samo malo: da li je Božiji gnev isto što i nevolja?

Ne. Dakle, ako bismo samo uspeli da nateramo ljude da shvate šta reč nevolja znači, oni bi

razumeli da uskrsnuće dolazi POSLE NEVOLJE. Stvar je u tome što ljudi ne

razumeju reč "nevolja" jer imaju tu ideju da je

nevolja sedmogodišnji period tokom kojeg Bog šalje svoj gnev, i šalje vatru i

sumpor, pretvarajući vodu u krv, i mučeći ljude škorpionima i svim

mogucim zarazama. To nije ono što je nevolja. To nije ono čemu nas Biblija uči.

Pastor Anderson: Onima koju veruju u to tzv. "pred-nevolju usksnuće" ili usksnuće

koje dolazi pre nevolje, koje se može desiti svakog trenutka: hajde da razložimo

pojam "pred-nevolju uskrsnuće." Sastoji se od tri elementa ."Pred"znaci šta? "Pre". Od čega je

"nevolju"? Od imenice nevolja. I onda je tu "uskrsnuće." Reč "uskrsnuće" nije

u Bibliji. Koncept uskrnuća jeste u Bibliji jer imamo Isusa koji dolazi

na oblacima, ljudi su uzeti da se sastanu sa Njim na nebu, itd. Dakle, koncept

uskrsnuća je prisutan, ali reč "uskrsnuće" se ne koristi. Da li je reč "nevolja" u

Bibliji? Ako potražite svaki stih koji koristi rec "nevolja," naći ćete je

puta u Novom Zavetu. Dakle, ako Novi Zavet koristi reč "nevolja" puta,

i svi se vrte oko ove doktrine nazvane "pred-nevolju ukrsnuće", zar ne bi

bar jedan od tih stiha, ili reda ili fragmenta, trebalo da nas uči o uskrsnuću koje se odigrava

pre nevolje? Nijedan od tih stihova ne kaže ništa o tome da će biti uskrsnuća

pre nevolje, ili ništa tome slično, tako da oni koji veruju u to moraju da se

oslanjaju na mnogo interpretacija, i da vam objašnjavaju, a uvek je

veoma komplikovano. Primetio sam nešto u vezi Biblije: Bog želi da je razumemo.

On ne želi da nas zavarava, zbunjuje i otežava stvari.

On želi da znamo istinu. On nas voli. Primetio sam mnogo puta da, prvi put kada

Biblija spomene nešto, objašnjava nam to i pomaže da shvatimo.

Tako da,kada naiđemo na to drugi put, znaćemo o čemu govori.

U Jevanđelju po Mateju : piše:

"Ali nema korena u sebi, nego je nepostojan, pa kad bude do nevolje

ili ga poteraju reči radi, odmah udari natrag."

Pastor Anderson: Šta vidite kao objašnjenje "nevolje" ? Progon. Kaže:

"nevolja ili progon" koji nastaje zbog reči. Dakle, da li su ovi ljudi podvrgnuti

nevolji jer su toliko loši? Ne, nego zato što

stoje uz reč Božiju. I zato što su se zauzeli za Božiju reč,

zato što su prihvatili Božiju reč uz svo zadovoljstvo, bice podvrgnuti progonu

ili nevolji. Ako su naša verovanja čvrsto ukorenjena i stabilna, kada se nevolje i progon

dogode, mi cemo istrajati. Prvi put kada vidimo reč "nevolja" upotrebljenu u Bibliji,

uparena je sa "progonom." To je prvi put da je rec "nevolja" upotrebljena

u Novom Zavetu, i ako pratimo svaki put kada je u Novom Zavetu

rec "nevolja" upotrebljena, % puta se odnosi na vernike koji su podvrgnuti

nevoljama - spasenim ljudima izloženim nevolji. Druga dva puta se koristi

kada nije reč o spasenim ljudima, nema nikakve veze sa proročanstvima o kraju sveta. Govori o

ljudima koji doživljavaju nevolje uopšteno. Hrišćani su kroz istoriju

prošli mnoge nevolje, i naša generacija tu nije izuzetak. Možda će se nevolja

dogoditi za našeg života, možda neće, ali ako se desi, proći ćemo

kroz to kao vernici. Ili ćemo umreti za Hrista, ili ćemo, uz malo nade,

preživeti ovaj period i izdržati do uskrsnuća.

Peto pominjanje reci "nevolja" u Novom Zavetu se nalazi u Jevanđelju po Jovanu :.

Pastor Anderson: On se obraća vernicima. Obraća se svojim apostolima. Kaže:

(J.po Jovanu :)"Ovo vam kazah, da u meni mir imate. U svetu

ćete imati nevolju; ali ne bojte se, jer ja nadvladah svet.”

Pastor Anderson: Da li je on rekao da ćete izbeći nevolju? Da li je on rekao da nećete

doživeti nevolju? Da li je rekao: "Ja nikada neću dozvoliti svojim ljudima da se nađu u nevolji!

Previše ih volim!" Ne! Šta prvo pominjanje "nevolje" u glavi po Mateju kaže?

Da ako ljudi nemaju ukorenjena verovanja, a nastanu nevolje i progon

zbog reči, oni će biti sablažnjeni. Pogledajte šta je Isus rekao u ovoj glavi koja

nas upozorava na nevolju u stihu :

(J.po Jovanu :)"Ovo vam kazah da se ne sablaznite."

Pastor Anderson: On kaže da, ako vam ne govori o ovome, ako vas ne upozori

na dolazeće progone i nevolje, i iskušenja koja ćete proći u

životu, kada se ona dese, bićete potpuno iznenađeni.Bicete sablažnjeni.Vi kažete: "Zašto

nam pričate ovu propoved, pastore Anderson?" Pričam vam ovo zato da ne biste bili

sablažnjeni. Vi kažete: "Samo malo, ova propoved nas sablažnjuje!" Ne, zbog ove propovedi

ne treba budete sablažnjeni jer je Isus rekao da, ako znate šta dolazi, nećete

biti sablažnjeni. Pogledajte stih :

(J.po Jovanu :)"Nego vam ovo kazah kad dođe vreme da se opomenete ovog

da vam ja kazah;a isprva ne kazah vam ovo,

jer bijah s vama."

Pastor Anderson: Dakle, on tu kaže da, kada se sve to dogodi, vi ćete se setiti da

vam je on već rekao, a ja vam večeras kažem isto što je i Isus rekao. Kada sve ovo

počne da se događa - možda i ne za našeg života; možda za godina; možda za nekoliko

godina; mi ne znamo kada će se kraj odigrati - ali kad se dogodi,

setićete se da sam vam rekao. I još važnije,

zato što ja ovo ne izmišljam, setićete se da vam je Isus rekao.

Pastor Himenes: Sledeći put kada nailazimo na reč "nevolja" je u Delima svetih apostola ::

"Utvrđujući duše učenika i savetujući ih da ostanu u veri,

i da nam kroz mnoge nevolje valja ući u carstvo Božje."

Pastor Himenes: Zanimljiv je iskaz koji kaže da "moramo kroz mnoge

nevolje ući u carstvo Božije" - veoma specifična izjava koja kaže da

kada uđemo u Božije carstvo, biće to kroz nevolju,

a ne da ćemo ući pre nego što nas zadese nevolje.

Pastor Anderson: Da li je on rekao "Ljudi, divno je što ćemo otići pre nevolja!"

Ne, rekao je: "Bolje da ih pripremiš. Bolje da ih očvrsneš po nekim pitanjima.

Ojačaj ih jer im je bolje da znaju da će posle mnogo

nevolja ući u Božije carstvo." Da li je uskrsnuće pre nevolja spomenuto u glavi ?

Ne bih rekao.

Pastor Himenes: U Drugoj poslanici Korinćanima :, u Bibliji piše:

(Druga poslanica Korinćanima :)"Vrlo slobodno govorim k vama, mnogo se hvalim

vama, napunio sam se utehe, izobilan sam radošću pored svih briga(nevolja) naših."

Pastor Anderson: On nije rekao: "Preplavila me je radost jer neću dočekati nevolje.

Tako sam radostan jer ću biti uzet pre nevolje!" To nije ono što je on rekao.

Rekao je: "Preplavila me je radost uprkos svoj našoj nevolji." Gde je uskrsnuće pre nevolje spomenuto

u ovom delu? Nije ovde.

Pastor Himenes: Neverovatno mi je kako, dok nailazite na reč "nevolja" kroz

spise, nalazite višestruka upućivanja na vernike koji kažu da će doživeti

nevolju. Piše: "…u svoj našoj nevolji." To nije nešto što sa čime se vernici ne

susreću. To je nešto što vernici prolaze čitavog života.

Generacijama unazad, vernici proživljavaju nevolje.

Pastor Anderson: Imajte u vidu, narode, da Bog nije tu da bi nas zbunio. On ne pokušava

da nas zbuni. Čovek je taj koji stvara zabunu! Propovednici nas zbunjuju!

TV serije i filmovi nas zbunjuju (Ostavljeni, itd.).

Bog ne pravi nikakvu zabunu.

Pastor Himenes: Ako dopustimo Bibliji da bude sama sebi rečnik, i da nam sama objasni

svoje pojmove, otkrićemo da reč "nevolja" nije isto što i Božiji gnev.

Nevolja je progon, patnja, muka.

Pastor Anderson: Očekivali biste da vam neko pokaže jedan stih od njih .

Pokažite mi jedan stih koji kaže da ćemo otići pre nevolje, ili da ćemo

uskrsnuti pre nevolje, ili da će se uskrsnuće odigrati pre nevolje.

Ipak, ja vam mogu pokazati gde Biblija jasno kaže da će odmah posle nevolje

Isus doći na oblacima, truba će se začuti, i izabrani će biti uzeti gore

zajedno sa njim u oblacima. Toliko je jednostavno. Oni koji veruju u uskrnuće

pre nevolje moraju da se oslanjaju na ljude i njihove razrađene interpretacije i logiku, i:

"Dakle, pošto ne znamo dan ili sat, to znači da se može dogoditi bilo kada

i ako se može dogoditi bilo kada, onda mora da će biti pre nevolje." Ili će

imati neki složeni grafikon kako bi vam objasnili. Ali ako uzmete Bibliju bez osvrta

na njena skrivena značenja - pročitajte Novi Zavet počevši od glave J.po Mateju - kada dođete

do glave , tu je, jasno kao dan: POSLE NEVOLJE Isus dolazi na oblacima.

Pastor Anderson: Dr Kent Hovind je vrlo poznati evangelista koji je verovao i propovedao

uskrsnuće pre nevolje godina. Ali, sada je je u zatvoru, i pošto je tamo

iščitavao je Bibliju, i shvatio da se uskrsnuće pre nevolja ne nalazi

u Svetom Pismu, ja želim da ga pozovem i saznam više o tome šta ga je podstaklo da

promeni mišljenje. Šta ga je nateralo da shvati da je POSLE NEVOLJE?

Dr Kent Hovind: Moje ime je Kent Hovind. Predavao sam prirodne nauke u srednjoj školi godina,

a onda postao evangelista koji je godina predavao o stvaranju sveta i evoluciji. Zaista sam

bio zbunjen svojim viđenjem kraja sveta i kako se sto sve uklapa sa Svetim Pismom,

i uverio sam se, pre oko tri godine, da sve ono čemu sam bio učen celog života

nije istina. Promenio sam mišljenje, na zaprepašćenje moje dotadašnje braće

po verovanju u uskrnuće pre nevolje i gneva. Biblija kaže da će podrugljivci poslednjih dana

biti prilično neuki po pitanju stvaranja, poplave i dolazećeg Suda. Proveo sam

godina života predajući širom sveta o stvaranju i poplavi, ali sam i dalje

delimično izbegavao deo o Sudu jer ga ni sam nisam sasvim razumeo. U poglavlju po Mateju,

u propovedi koju nam govori Isus, apostoli su ga pitali prilično jasno: šta će

označiti tvoj dolazak? I kada će se to dogoditi? Ista priča je ponovljena u .glavi

po Marku i .glavi po Luki,pa sam ja kopirao stranice Biblije iz sva tri dela i

postavio ih jedan pored drugog - kao tri paralelna teksta. I, jednom kada izvučete sve

detalje, postaje sve jasnije

da ideja o uskrsnuću pre nevolje nema pokriće.

Pastor Anderson: Zašto, po Vašem mišljenju, toliko mnogo ljudi veruje u uskrsnuće pre nevolje?

Zašto je ta doktrina toliko popularna?

Dr Kent Hovind: Jer odgovara na jedno ponižavajuće pitanje. Hrišćani nisu umeli da odgovore na

pitanja o dinosaurusima. Gde se oni uklapaju? Pa su izmislili "teoriju pukotine" i

naseli na nju. Mislim da ideja o uskrnuću pre nevolje spada u ono kada ljudi čuju

samo ono što njihovim ušima godi. To je ono što oni žele da čuju.

Pastor Anderson: Istina.

Dr Kent Hovind: Oni žele da čuju: "Hej, neću morati da izdržim patnju." Ali, Isus

je rekao da će doći vreme nevolje kakva nije postojala od stvaranja sveta.

Mislite da je španska inkvizicija bila strašna? Ili da je nacistički holokaust prema Jevrejima bio

strašan? Ili rimski progon Hrišćana?

Biće gore od svega ovoga zajedno!

Pastor Anderson: Au. To je zapanjujuće.

Dr Kent Hovind: Dakle, svet počinje Kainovim ubistvom Avelja - loši momci ubijaju dobre.

Pastor Anderson: Tačno.

Dr Kent Hovind: I bilo je tako sve vreme kroz istoriju. A Isus nam je rekao da

kada te ubijaju ili gone, raduj se,

jer su tvoje nagrade velike u Carstvu nebeskom.

Pastor Anderson: Ako uzmete biblijsku definiciju onoga što "nevolja" znači (ne

onoga što je kasnije pridodato njenom značenju) - ako zaista uzmete biblijsku definiciju reči

"nevolja," zar ne biste rekli da Vi upravo sada doživljavate svoju nevolju?

Dr Kent Hovind: O, da. "Nevolja" je sve ono što nam život priređuje, i događa se

već hiljadama godina. Isus je rekao: "U svetu ćete imati nevolje: ali

ne bojte se: ja nadvladah svet." Hrišćani treba da očekuju nevolju, a

bićemo bogato nagrađeni ako je istrpimo.

Pastor Anderson: Sada, budući da je ovo predavanje o "Religioznom ekstremizmu," ovo može

navesti neke da pomisle da će doslovno biti kraja sveta -

- da će biti doslovnog, telesnog silaska Isusa Hrista.

Zbog toga sam želeo da vam ukratko objasnim - želim da vam dam kratak pregled

toga što će se dogoditi prema Bibliji, i kako će se to dogoditi.

Pastor Anderson: Milsim da je ključ razumevanja knjige Otkrivenja u razumevanju njene

kompozicije. Bog nam je dao knjigu Otkrivenja da bude upravo to - otkrivenje - da bi nam

otkrio sve te stvari, ne da bi ih sakrio. To nije knjiga Sakrivanja. To je knjiga

Otkrivenja, i Bog želi da ona bude lako razumljiva. Zato nam ju je i dao u

čitkom formatu. Kada počnete sa čitanjem prve glave, već

ste u Hristovom vremenu ili tu negde približno jer je Jovan na ostrvu Patmos, i već je

progonjen zbog propovedanja Jevanđelja, tako da govorimo o periodu od manje od jednog

veka po Hristovom dolasku na zemlju. Onda on ima viziju Gospoda

Isusa Hrista koji mu se javlja. Zatim u poglavljima i Isus Hrist šalje poruke

za sedam crkava u Aziji, i to su očigledno crkve koje su postojale u prvom veku posle

Hristove smrti, u to vreme. Onda u poglavljima i imamo viziju Raja gde se

opisuju događaji u Raju. Zatim u glavi dolazimo do događaja

nevolje. U poglavlju mnoštvo se pojavljuje u Raju - očigledno

uskrsnuće - sve nacije i narodi su predstavljeni tu. Onda u poglavljima i

Bog šalje svoj gnev na zemlju. Glava je umetnuto poglavlje

koje govori o nekoliko pojedinosti pre nego što se oglasi sedma truba. Zatim se u glavi

začuje sedma truba. Sve ovo ima za cilj sledeće: ako pogledamo knjigu Otkrivenja,

prvih poglavlja prate savršeno logičnu hronologiju. Počinjemo oko

Hristovog vremena, i ostajemo u veku Hrista. Onda dolazimo do događaja iz

budućnosti: nevolja, zatim uskrsnuće, pa Božiji gnev. Onda kada se

sedma truba oglasi u .glavi, tu je finalitet, kada on kaže: "Posta

carstvo sveta Gospoda našeg i Hrista Njegovog, i carovaće

va vek veka." Ali ono što je interesantno je to da, kada dođete do kraja poglavlja ,

tu je taj finalitet na kraju. Dakle, onda dolazite do .glave i tu je ta

velika promena brzine u knjizi Otkrivenja

jer pogledajte stih upravo .poglavlja.Tu piše:

(Otkrivenje :)"I znak veliki pokaza se na nebu; žena obučena

u sunce, i mesec pod nogama njenim, i na glavi njenoj venac od dvanaest zvezda.

I beše trudna, i vikaše od muke, i mučaše se da rodi.

(Otkrivenje :)I pokaza se drugi znak na nebu,i gle, velika crvena aždaha,

koja imaše sedam glava, i deset rogova; i na glavama njenim sedam kruna;

(Otkrivenje :)I rep njen odvuče trećinu zvezda nebeskih, i baci ih

na zemlju. I aždaha stajaše pred ženom koja htede da se porodi,

da joj proždere dete kad rodi."

Pastor Anderson: Sada obratite pažnju na stih :

(Otkrivenje :)I rodi muško, sina, koji će pasti sve narode

s palicom gvozdenom; i dete njeno bi uzeto k Bogu i prestolu njegovom."

Pastor Anderson: Naravno da je to dete Isus Hrist jer i u Starom

i Novom Zavetu, Biblija kaže da je Isus Hrist vladao zemljom gvozdenom palicom,

i to se odnosi na njegovu milenijumsku vladavinu koja će doći u budućnosti. Dakle,

najbolje vam mogu pomoći da shvatite knjigu Otkrivenja tako što ću vam reći

da je podelite na pola kod .poglavlja. - da bude jedna polovina,a - da bude druga. Sada ako

stavite te polovine jednu pored druge, videćete iste događaje iz različitih uglova.

Pastor Anderson: Zašto bi Bog to uradio? Zašto bi nam Bog ispričao dva puta istu priču u

knjizi Otkrivenja? Pa, zašto nam je pričao o Jevanđeljima četiri puta, kod Mateja,

Marka, Luke i Jovana? Zašto nam je dao Prvu i Drugu knjigu Samuelovu, i dve knjige o carevima,

ta onda i dve knjige dnevnika, ako ne da nam da drugi ugao, drugu perspektivu, i

možemo naučiti mnogo iz upoređivanja knjiga o carevima sa knjigama dnevnika,

ili poredeći Jevanđelja po Mateju i Marku, i po Marku i Luki, i Luki i Jovanu, i sve nam to

daje različite perspektive. Na isti način bolje razumemo i knjigu Otkrivenja.

To će nam pomoći da shvatimo knjigu Otkrivenja kada razumemo hronologiju.

Neki ljudi smatraju da knjiga Otkrivenja nema uopšte hronološki redosled, ali izraz

"potom" ili "po (nekom događaju)" javljaju se puta u knjizi Otkrivenja.

Ako vidimo iznova i iznova "potom" i "po (nekom događaju),"

Bog nam daje izvestan sled događaja.

Pastor Himenes: Potpuno je besmislen pokušaj interpretiranja Biblije,ili čitanja Biblije

uz negiranje činjenice da piše: "potom"; ljudi imaju običaj da kažu:"Nema hronološkog redosleda.

Nema nikakvog smisla." Bilo gde u Bibliji, tako oni tumače delo.

Zanimljiv primer:u Jevanđelju po Jovanu :, piše:

(J.po Jovanu :) "A ko istinu čini ide k videlu,

da se vide dela njegova, jer su u Bogu učinjena."

Pastor Himenes: Zatim u stihu piše:"A potom dođe Isus i učenici Njegovi

u judejsku zemlju;" i bilo bi besmisleno da zastanem i kažem: "Ne,

stih se zapravo odigrao pre stiha ," kada stih sadrži "potom."

Pogledali bismo u to i rekli: Naravno, tako je napisano, i upravo to i znači.

Onda dolazimo do knjige Otkrivenja, i, kao što sam rekao, puta nailazimo na "po

(nekom događaju)" ili "potom", ali ljudi i dalje govore: "Ne, nema hronološkog redosleda.

Nema nikakvog smisla". To je zaista glupav način tumačenja Biblije.

Pastor Anderson: Dakle, ako shvatite da je redosled hronološki, ali počinje ispočetka

u .glavi, to će vam pomoći da razumete. Želeo bih da prođem kroz par poglavlja

kako bih vam pokazao redosled poslednjih događaja pred kraj. Ovo se može dogoditi za godina.

Svi možemo otići, ali ja mislim da je vrlo verovatno da će se dogoditi u

bliskoj budućnosti. Zapravo, iznenadio bih se kada se ovi događaji ne bi odigrali barem za vreme mog

života, ako budem imao prosečni životni vek. Imam godinu, i uz brzinu kojom se

stvari trenutno odvijaju, bio bih veoma iznenađen ako se ovo ne dogodi u narednih godina.

Kada počnem da prodirem u suštinu večeras, mislim da ćete malo bolje razumeti zašto

to kažem. Evo gde počinje nevolja. Biblija kaže da će Đavo,

ili Satana biti izbačen iz Raja. Sada vi kažete: "Samo malo, pastore Anderson,

zar se to nije već desilo?" Ali odgovor je negativan. Ljudi misle da je Đavo u Paklu

upravo sada, ali u stvarnosti, Đavo nikada nije bio u Paklu jer Biblija jasno

kaže da je Đavo na ovoj zemlji, luta kao lav koji riče i traži koga

bi proždrao. Đavo i svi njegovi demoni su prisutni na zemlji, prema Bibliji.

On ide napred-nazad od neba do zemlje, i razgovara sa Bogom. Ako čitate knjigu o

Jovu, Đavo stoji pred Bogom i razgovara sa njim na nebu

o svom sluzi Jovu. Dakle, Đavo u tom trenutku ide i tamo i ovamo. Ali, Biblija kaže

kako će Đavo jednoga dana biti izbačen iz Raja:

(Otkrivenje :)"I posta rat na nebu. Mihailo i anđeli Njegovi udariše

na aždahu, i bi se aždaha i anđeli njeni.

(Otkrivenje :)I ne nadvladaše, i više im se ne nađe mesta na nebu.

(Otkrivenje :)I zbačena bi aždaha velika, stara zmija, koja se zove Đavo i Sotona,

koja vara sav vasioni svet, i zbačena bi na zemlju,

i anđeli njeni zbačeni biše s njom.

(Otkrivenje :) I čuh glas veliki na nebu koji govori: Sad posta spasenje, i

sila i carstvo Boga našeg, i oblast Hrista Njegovog; jer se zbaci

opadač braće naše, koji ih opadaše pred Bogom našim dan i noć.

(Otkrivenje :)I oni ga pobediše krvlju Jagnjetovom i rečju

svedočanstva svog, i ne mariše za život svoj do same smrti.

(Otkrivenje :)Zato veselite se, nebesa, i vi koji živite na njima.Teško vama koji živite

na zemlji i moru, jer đavo siđe k vama, i vrlo se rasrdio,

znajući da vremena malo ima."

Pastor Anderson: Dakle, šta imamo mi tu? Bio je rat na Nebu,i Biblija kaže

da je đavo izgubio tu bitku. Gubi rat na Nebu, a zato što gubi tu

bitku, on i njegovi anđeli, a ovde se kaže da je to trećina svih anđela, oni su

bačeni dole na zemlju. Zapravo, Satana je izbačen iz Raja, i zna da

ima vrlo malo vremena, i počeće da goni vernike i da goni

svete i pokušaće da ih uništi. Pogledajte .poglavlje. Ovde gde počinje rat.

U Otkrivenju :, on je taj koji će započeti rat. Kako će to izvesti? Kako će Đavo

započeti rat sa vernicima?

Pastor Anderson: Sledeća stvar za koju ćemo se uveriti da će se desiti u skladu sa proročanstvom

je nevolja. Nevolje obuhvataju period tokom kojih će se desiti mnogo katastrofalnih

događaja na zemlji. Biće gladi. Biće zaraze.

Biće rata - izuzetno mnogo ratovanja. Mnogi će umirati

od gladi i bolesti. Mnogo užasnih stvari će se desiti. Dakle, u svom tom

ratovanju i kataklizmi koja će se odigrati tokom nevolje, (ne natprirodna

kataklizma, neće Bog bljuvati vatru i sumpor, već su u pitanju prirodne katastrofe, rat, glad,

koje izaziva čovek), pojaviće se čovek koji će postati diktator

čitavog sveta, poznatiji kao "Antihrist." Ovo nije bajka. Ovo će se zaista

desiti, i zapravo, već sada možemo primetiti znake da je otpočelo.

Biblija kaže da ćemo jednog dana imati jednu jedinu svetsku vladu. Trenutno imamo

mnogo različitih vlada. Imamo vladu SAD-a, vladu Rusije, Kine - to su sve

odvojene, suverene nacije (verovatno znate za termin suveren) - sve te

zasebne nacije. Jednoga dana, Biblija kaže da će se sve te nacije

ujediniti i formirati jednu vladu za ceo svet. Onda, jednom kada je formiraju,

predaće ovlašćenja jednom čoveku koji će biti na čelu te vlade,

i ta osoba je poznata kao "Antihrist." Ko je čuo za Antihrista?

Svi su čuli taj termin ranije. "Antihrist" je biblijski pojam. Često ćete čuti da

Biblija pominje "zver" ili "morsku aždahu", ili "aždahu sa sedam glava

i deset rogova" ili "čoveka bezakonja" ili "pogiblog sina", ali Biblija, takođe, koristi

termin "Antihrist". Ja volim da koristim naziv "antihrist:" to je ime koje ljudi razumeju,

i to je biblijski naziv. Želeo bih da vam pokažem gde Biblija koristi naziv

"antihrist" jer nam Biblija govori da će jednoga dana doći osoba zvana

Antihrist. Pre povratka Isusa Hrista, pojaviće se mamac, lažni Hrist.

Da li shvatate šta govorim? Antihrist je osoba koja će se predstaviti kao Isus Hrist

koji ponovo dolazi, ali je ustvari prevarant. A pošto su Hrišćani sada učeni da očekuju

Isusov povratak svakog časa,savršeno je jer pogodite ko će se stvarno pojaviti -

Antihrist. Zašto ga Biblija zove "Antihrist"? Zato što će se pojaviti čovek -"Antihrist"

(jednina) koji će se praviti da je Isus Hrist. Kada se Antihrist pojavi tokom nevolje

i kaže:"Ja sam Isus Hrist", prihvatiće ga kao svog mesiju. Mnogo njih će

reći: "Oh, kada Isus Hrist dođe na oblacima, Jevreji će konačno shvatiti

da je on njihov mesija, i prihvatiće ga. Ne, prihvatiće Antihrista!

Evo šta kaže Biblija.Isus je rekao:

(J.po Jovanu :)"Ja dođoh u ime Oca svog i ne primate me; ako drugi dođe

u ime svoje, njega ćete primiti."

Pastor Anderson: Mislim da je Satanin plan sa uskrsnućem pre nevolje da navede sve

da misle kako "Isus Hrist dolazi svakog časa." "Očekujemo

Isusa Hrista svakog trenutka! Mogao bi se pojaviti danas! Dolazi danas!" ali zapravo je

osoba koja se pojavljuje Antihrist. I Antihrist će, kada se pojavi, biti

na čelu te ujedinjene svetske vlade i jedine svetske religije za koju će tvrditi da je mesija.

Kaže se u stihu , .glave Prve poslanice Jovanove:

(.poslanica Jovanova :)Deco! Poslednje je vreme, i kao što čuste da će doći antihrist,

i sad mnogi antihristi postaše; po tom poznajemo da je poslednji čas."

Pastor Anderson: Da li je to prvo pominjanje jednina ili množina? Dakle, čuli su da će Antihrist

(jednina) doći. Dakle, dolazi jedan Antihrist, zar ne? Ali ima li tamo

mnogo antihrista čak i sada? To je ono što se u stihu govori. Ko su ovi antihristi?

(Prva poslanica Jovanova :)Ko je lažljivac osim onog koji odriče da Isus nije Hristos? Ovo je antihrist,

koji se odriče Oca i Sina."

Pastor Anderson: Da poverovali da Isus nije Hrist, morate poverovati

da postoji Hrist, i da to nije Isus. Reč "Hrist" znači "Mesija."

Biblija govori u Jevanđelju po Jovanu :: "Mi nađosmo Mesiju,koje znači Hristos."

Dakle, Biblija definiše reč "Hrist" rečju "Mesija.".Ove dve reči se mogu međusobno menjati.

Da vas pitam: možete li se setiti religije koja kaže da će mesija

doći, ali da to nije Isus -da to nije bio Isus. Jevrejska religija podučava

da mesija postoji, u redu, ali to nije Isus. Oni u tišini čekaju

mesiju. Oni tvrde da Isus nije mesija, i još uvek čekaju

mesiju. Biblija kaže da će oni prihvatiti Antihrista kao svog mesiju. Evangelističko

hrišćanstvo koje veruje da se Isus može vratiti svakog trenutka, oni koji nisu

spaseni, oni koji ne veruju u istinu, mnogo njih će biti zavarano i misliti:"Ovo

je drugi dolazak Isusa Hrista!" Muslimani danas čekaju dolazak velikog

proroka i mesije koji je zapravo veći od Muhameda. Predsednik Ahmadinedžad,

predsednik Irana - ko je čuo za njega? Predsednik Ahmadinedžad je govorio

na Generalnoj skupštini Ujedninjenih Nacija pre godinu ili dve,

i tom prilikom, dao kratak pregled islama.

Mahmud Ahmadinedžad: Suština poruke proroka je jedna i ista. Svaki glasnik

je prihvatao prethodnog glasnika i donosio lepe vesi o sledećem proroku

koji će doći i koji predstavlja kompletniju sliku religije u skladu sa ljudskim mogućnostima

toga vremena. Ovo je nastavljeno sve do poslednjeg Božijeg glasnika koji je predstavljao

vrlinu jedne sveobuhvatne religije. Nimrod je uzvratio hazratu Abrahamu. Faraon hazratu Mojsiju,

i pohlepni hazratu Isusu Hristu i hazratu Muhamedu,

neka mir vlada našim proročanstvima."

Pastor Anderson: Rekao je da islam smatra da je Abraham bio veliki prorok, Mojsije

je bio veliki prorok, kao i Isus, pa Muhamed - evo, Muslimanka

klima glavom tako da mora da ovo pravilno shvatam! I,zapravo,ono što je Ahmadinedžad

rekao je to da je svaki od njih doneo više istine nego onaj pre njega,jer je čovek bio

sve spremniji za nju. Doneli su više prosvetljenja, više detalja i više istine. Rekao je da će

u budućnosti drugi veliki prorok doći i da će biti veći i od Muhameda i

doneti sledeći nivo prosvetljenja. Dakle, islam očekuje dolazak sledeće mesijanske figure.

Očekuju Imama Mahdija.

Mahmud Ahmadinedžad: O,Bože, ubrzaj dolazak Imama al Mahdija i daj mu dobro zdravlje

i pobedu, i učini nas njegovim sledbenicima, i svedocima njegove pravednosti.

Pastor Anderson: Budisti očekuju dolazak petog Bude. Oni koji su

na Tibetu i slede Dalaj Lamu: oni veruju da je Dalaj Lama uporno reinkarniran

u drugu osobu - duh Dalaj Lame. Oni će poverovati da je Antihrist

novo otelotvorenje Dalaj Lame. Muslimani će ga gledati kao Amama Mahdija.

Hrišćani će u njemu videti drugi Hristov dolazak. Jevreji će u njemu videti

mesiju. Sve ove velike religije će se okupiti oko njega,i ljudi će reći:

"Zar nije divno kako smo se konačno ujedinili! Stavljamo sa strane sve svoje razlike, a ovaj

čovek je čudotvoran!" i obožavaće tog čoveka. Ovaj prevarant, ovaj Antihrist

će doći. Svetska vlada će ga staviti na čelo i dati mu svu moć,

i proglasiti ga Bogom. Proglasiće ga drugim dolaskom

Hristovim. On će zapravo biti ubijen. Biblija kaže da će zadobiti smrtnu ranu

na glavi, njegova smrtna rana će zalečiti, i on će se vratiti u život. Onda će

biti proglašen drugim dolaskom Hristovim. Biće proglašen

Bogom u stvarnosti, i sve nacije sveta, svi narodi sveta će

obožavati ovog čoveka. Zapravo, svaka religija će ga prihvatiti kao svog mesiju, ali

Biblija kaže da oni koji su spaseni neće biti njim zavarani. Ostatak sveta će ga

obožavati i verovati mu jer će on činiti čuda, prema Bibliji,

i on će stvarati sve te znake i čuda, i on će postaviti tu ujedinjenu

svetsku vladu. Ponekad pokušate da upozorite ljude o ujedinjenoj svetskoj vladi.

Pokušate da ih upozorite o nekim tendencijama koje primećujemo da se odvijaju prelaskom u

bezgotovinsko društvo. Ima toliko Hrišćana koji, - pričate Hrišćanima o ujedinjenoj svetskoj

vladi, ili im pričate o bezgotovinskom društvu, i svim tim kontrolnim punktovima

koji se postavljaju i policijskoj državi, i oni te nazovu "zagovornikom teorije zavere".

Siguran sam da su vas nazivali zagovornikom teorije zavere godinama unazad.

Dr Kent Hovind: Da, mnogo puta.

Pastor Anderson: Ali može li neko zaista biti Hrišćanin koji se oslanja na Bibliju

i poreći da će jednoga dana postojati ujedinjena svetska vlada?

Dr Kent Hovind: Ne mislim da možete čitati Bibliju, a da ne uvidite činjenicu da je

Satanin plan oduvek bio da vlada svetom kao "Pinki i Mozgalo", i da želi jednu

jedinu svetsku vladu. On želi da bude Bog.

Pastor Anderson: Kada on bude vladao celim svetom, narediće da svi imaju

ono što je nazvano "žig zveri." Ko je čuo za žig zveri?

Biblija kaže da će žig zveri biti znak na vašoj desnoj ruci ili

čelu, i da niko neće moći da kupi ili proda nešto bez ovog žiga.

Ljudi su možda čitali ovo pre nekoliko stotina godina i govorili: "Kako je to moguće? Kako

mogu sprečiti ljude da kupuju ili prodaju ako nemaju žig? Zar ne možete samo

da izvadite keš?" Razmislite o tome dokle je tehnologija došla. Ovaj novac koji držim u ruci,

ovaj delić federalnih rezervi je parče papira. Bezvredno je. Nema nikakvu suštinsku vrednost.

Što se bezgotovinsko društvo brže razvija,

to smo i sve dalje od upotrebe keša...

Čovek na TV-u: Doći će vreme kada će fizički novac prestati da postoji.

Voditelj vesti: Dakle, da li je papirni novac relikvija prošlog doba?

Čovek na TV-u: % ili više transakcija u Americi nema ništa sa fizičkim

papirnim novčanicama i metalnim novcem.

Voditeljka: Da li ste se ikada zapitali hoće li keš jednog dana prosto prestati da postoji?

To je realnost koju mnogi smatraju da treba da prihvatimo. Novčanice i novčići su postali teret.

Afrički zvaničnik: Princip je takav da mi moramo da promenimo ekonomiju od ove zasnovane na

kešu do bezgotovinske. To obuhvata i banke. Obuhvata telekom kompanije.

Obuhvata provajdere bankomata i aparata za elek.transfere. Obuhvata kulturološku promenu.

Voditelj vesti: Kako vi zovete novac ovih dana? Da li je to puna šaka novčića i novčanica?

Ili kartice dominiraju? Neki oblici plaćanja dolaze do kraja svog veka.

Dr Kent Hovind: Zamislite da svaka prodavnica u gradu kaže:"Hej, ne primamo više keš,"

i zamislite da kažu: "Ne primamo ni čekove ni kreditne kartice jer ima toliko

prevara - toliko ukradenih kreditnih kartica i čekova bez pokrića."

Prihvatimo to. Papirni novac zaista ne vredi ničemu.

To je parče papira. Mogao bi biti i novac za igranje monopola. Nije zlato. Nije

srebro.Nema suštinsku vrednost. Dakle, prvo su nas navikli da koristimo bezvredne

parčiće papira. Danas mogu da razmenim to parče papira za robu i usluge,

ali, ako neko bude rekao sutra:"Taj novac ničemu ne vredi," onda on neće

ničemu vredeti. Sećate li se Konfederativnih Sjedinjenih Država? Sećate li se konfederacijskog

novca? Ljudi su čuvali konfederacijski novac u madracima. I,znate šta, nije vredeo

ničemu. Pa, mogu to i vama da urade, da samo kažu: "Vas papirni novac

ne valja. Sada je sve na vašem računu. Povezano je sa vašim Facebook i Youtube

kanalom, i vašim Gmail-om,i odlično je jer nema krađe identiteta. Ne morate

da brinete o zaboravljanju novčanika kod kuće. Ne morate da brinete o krađi

kred.kartice. Sve je potpuno bezgotovinski." Moći ćemo da kontrolišemo drogu

jer se ni na koji način neće vršiti transakcije kešom.To je u cilju sprečavanja zločina.

Spikerka: To je naučno-fantastična tehnologija koja će zaposesti redove na kasi sve u cilju

brzine i olakšica. Moći ćete da kupite sve od hleba do piva ako pristanete

da odate radnji svoj osnovni identitet.

Član ACLU-a: To me potpuno prestravljuje.

Spikerka: Kada skenirate namirnice, šta onda radite? Prislonite svoj kažiprst

na čitač slike, i platili ste račun za tri sekunde samo dodirom svoga

prsta. To se zove biometrija: automatski način raspoznavanja

zasnovan na jedinstvenim biloškim karakteristikama.

Član ACLU-a: Nemojte poverovati u ovo zbog pogodnosti.

Bivši zaposleni u QT-u: Znate, danas je otisak prsta, sutra mikročip.

Možda je to uvod u žig zveri.

Spikerka: Ovaj čovek je napustio posao u menadžmentu QuickTrip-a kada mu je ovaj lanac

prodavnica gotove hrane rekao da mora da prisloni svoj prst na čitač kada dolazi i odlazi s posla.

Bivši zaposleni u QT-u: I iako je to možda opcionalno danas, ko zna šta će biti sutra.

Spikerka: Stručnjaci kažu da će biometrija prodreti

u svaki espekt naše ekonomije i svakodnevnice.

Kasirka: Prislonim prst ovde, izađe moje ime, i imaju sve moje informacije.

Spikerka: I to tako brzo?

Kasirka: Veoma brzo.

Dopada vam se? Dopada mi se.

Spikerka: Ljudi širom sveta već koriste biometriju. Vlada SAD-a,avio-kompanije,

pumpe - čak i Diznilend koristi tehnologiju koja očitava krvne sudove posetilaca

umesto nošenja dnevnih propusnica.

Pastor Anderson: Ova ujedinjena svetska vlada će imati toliko ovlašćenja da će moći

da odredi da niko na zemlji neće moći da kupuje ili prodaje ako nema

žig zveri. Zanimljivo je da u Bibliji kralja Jakova veoma jasno piše

da će žig zveri - taj žig koji će biti neophodan kako biste nešto prodali ili kupili -

biti smešten U desnoj ruci ili U čelu. To može biti neka vrsta ugrađenog

čipa, i, kako biste kupili ili prodali nešto, moraćete da skenirate taj čip. Ono što će se

jednog dana desiti je da će reći: "Ovaj papirni novac - tih sto dolara

u vašem džepu - bezvredno je. Morate platiti skeniranjem.Sve je sada elektronski. Odete

u supermarket, skenirate namirnice, i onda samo *biip*. Ako nemate ruku

nikakav problem, stavićemo vam ga u glavu jer svi imaju glavu! Samo ćete morati da

očitate *bip* na kasi. Sav novac će biti elektronskog formata, i

već se krenulo tim putem. Mobilni telefoni sada imaju skener.Dakle, hajde da

simuliramo razmenu robe i usluge između dve osobe. U redu,to vam je ,$.

Samo napred, pružite mi svoju desnu ruku kako bih mogao da je skeniram svojim smart telefonom.*bip*

U redu, sad sam uzeo novac sa njegovog računa. Vi ste upravo održali mom sinu čas klavira.

Da Vam platim *bip* Razmislite o tome: smart telefon se može koristiti za očitavanje

žiga zveri, i ne možete ništa kupiti ili prodati bez njega.

Spikerka: U medicinskim vestima večeras, čip veličine zrna pirinča bi mogao da vam spasi život.

Voditelj vesti:Godina je .Odvode vas u bolnicu bez svesti, bez lične karte i zdravstvenog

kartona, ali zahvaljujući mikročipu ispod Vaše kože, sve je tu. Naučna fantastika pre dvadeset

godina, ali biometrijska stvarnost danas.

Profesor: Mislim da je moguće potpuno nas osloboditi novčanika i ključeva, uz pomoć

biometrijske tehnologije, ako je to ono što će ljudi želeti za deset godina.

Voditelj vesti: Izazov je sačuvati svoju privatnost u ovom neustrašivom novom svetu.

Voditelj vesti: Nova mikročip tehnologja danas omogućava osoblju hitne pomoći

da saznaju vašu istoriju bolesti pritiskom kompjuterskog tastera.

Doktor na Hardvardu: Toliko lekara hitne pomoći mora da radi na slepo. Moramo da donosimo

odluke ne znajući koje lekove pijete ili na šta ste alergični.

Voditelj:Doktor sa Hardvarda kaže da identifikacioni čip putem radio frekvencije može rešiti

taj problem. On ga je ugradio u svoju nadlakticu. Skener očitava identifikacioni

broj. Tih cifara se zatim unose na sigurnu veb stranicu gde je već pohranjena njegova

istorija bolesti. Tehničar hitne pomoći kaže da čip može pomoći radnicima hitne pomoći.

Tehničar HP: Prilično je velika stvar ako imate nekog trauma pacijenta

u nemogućnosti da vam da svoje podatke i/ili istoriju bolesti.

Voditelj vesti:Doktor sa Hardvarda kaže da su prednosti jasne.

Doktor na Hardvardu: Bavim se profesionalnim penjanjem, i smatram da,ako padnem sa litice, i nađete me

u nesvesti,prednost toga što me možete skenirati i shvatiti ko sam prevazilazi

moju želju za privatnošću.

Voditelj vesti: Čip je obložen nelomljivim staklom i približno je veličine zrna

pirinča. Zahvat se obavlja pod anestezijom i relativno je bezbolan.

Doktor na Hardvardu: To je kao stavljanje igle za pletenje pod kožu.

Voditelj: Ali u ovom slučaju, kako kaže, stavljanje nečega pod kožu je dobra stvar.

Voditelj: To počne ovako: imamo ovu mačka,i posle pet godina, saznajemo da

se vratila. Onda neko kaže: “Znate, ako je valjalo kod mačke, imam

mamu i tatu kod kuće i tata ponekad odluta i možda bismo mogli da mu stavimo mikročip

sa njegovim zdravstvenim kartonom u slučaju da se nešto desi.Odlično zvuči.” I onda neko

kaže: “Pa,ako je dovoljno dobro za moju mačku, dovoljno dobro za baku i deku,

zašto ne i mojoj bebi?”Neće više biti alarma zbog nestale dece.Nećemo morati da brinemo o

otmici deteta. I onda, mi kažemo:“Znate šta? Možda i mi treba da ih imamo.

I na tom čipu imaćemo sve. Kreditne kartice, vozačku dozvolu.Razmislite.

Karte za metro.Neće biti novčanika. Razmislite o tome, nećete morati da nosite ključeve sa sobom.

Ono što želim da svi zapitaju je:Da li je to dobra ideja?

Jer to je ono ka čemu smo se uputili.

Voditeljka: To je previše naučne fantastike za mene, to ti mogu reći.

Voditelj: Ali to je ovde! Ovde!

Voditeljka: Znam da je ovde za ljubimce i i pod određenim okolnostima za ljude..

Voditelj: Ali za decu...

Voditeljka: Za decu..zaista, ma hajde...

Steven Anderson: Ljudi su se ranije verovatno pitali:“Kako ovo može biti implementirano?

Kako zaustaviti ljude u kupovini i prodaji ako nemaju žig?” Ali sada vidimo

kako bi s napretkom tehnologije bilo veoma lako onemogućiti svima da kupuju

ili prodaju bez ovog žiga. I znate šta? Mnogi imaju u kući hranu za sedam dana,

ili hranu za deset dana, tako da, ako ne možete da kupite ili prodate nešto,

bićete u svetu ugroženih. A Biblija, takođe, kaže da će biti

zakona koji kaže da, ako ne budete obožavali Antihrista, bićete ubijani. Ovaj čovek je

veliki, uradiće mnogo velikih stvari, ujediniće ljude. Samo jedna

začkoljica: Pridruži se ili osudi na smrt. I kada to čujete, kada to pogledate,

verovatno ćete reći:“U tom slučaju, pretpostavljam da ćemo svi mi vernici

umreti, mi što verujemo u Hrista. Pretpostavljam da ćemo biti obezglavljeni.

Biblija i govori o našem obezglavljivanju. Svi ćemo biti obezglavljeni. Ali,evo u čemu

je stvar.Ako bi se sve ovo nastavilo, tačno,svi vernici bi bili ubijeni. Zato

razmislite o tome, pogledajte tehnologiju, pogledajte kamere za nadzor koje se postavljaju

svuda, satelite. Sada i policija koristi dronove sa kamerama kako bi letela okolo

i špijunirala vas. Jeste li videli to? Dronovi za nadzor.Danas instaliraju i mikrofone

na uličnim ćoškovima kako bi mogli da slušaju šta govorite. I sve je kao u

distrofičnom romanu “.” To je put kojim je naša zemlja krenula, ka potpuno

nadgledajućem društvu. Nekada ste mogli samo da uđete u avion. Sada vas uznemiravaju

kontrole. Morate da prođete kroz skener tela. Morate da budete

skenirani. Moraju da vas pretresu. Morate imati ličnu kartu uvek i svuda

sa sobom, a policija uvek traži: “Gde Vam je lična karta? Gde su Vam dokumenta? Dokumenta Vam

nisu u redu!” I to je zemlja u kojoj sada živimo. A ovako će se

nasaviti sve do trenutka kada će biti zaista teško pobeći sa ove zatvorske

planete. Ali dozvolite mi da kažem nešto: Mi nećemo biti ubijeni. Mnogi hoće, ne shvatite

me pogrešno. Mnogi Hrišćani će biti obezglavljeni i ubijeni zbog Hrista. Ali ovo

ću reći: Nećemo svi biti ubijeni jer će se ovo zaustaviti. A Biblija kaže:

(J.po Mateju :)" I da se oni dani ne skrate, niko ne bi ostao;

ali izbranih radi skratiće se dani oni."

Pastor Anderson: A Biblija kaže da će se, u sred svega ovoga, Isus Hrist vratiti.

Setite se da smo ranije pričali o drugom Hristovom dolasku. Vratiće se. Baš onda

kada pomisle da su pobedili hrišćanstvo, kada imaju svoju globalnu vladu, kada

imaju jednu jedinu svetsku vladu sa Satanom na čelu, Isus Hrist će sići na oblacima

i tada će se odigrati uskrsnuće, a On će početi da šalje svoj gnev

na zemlju. Možete pročitati o tome u Otkrivenju. Pretvoriće

vodu u krv. Zapaliće drveće i travu. Poslaće

skakavce iz pakla koji će ubadati ljude svojim repovima nalik škorpionovim.

Ako niste pročitali knjigu Otkrivenja, toplo to preporučujem.Ali nemojte čitati

novo izmenjeno izdanje. Pročitajte verziju kralja Jakova,u redu?Ako već izdvajate vreme za čitanje,

zašto ne pročitati pravu stvar onda? Ne prihvatajte imitacije. Pogledajte prvi stih .glave:

(Otkrivenje :)I stadoh na pesku morskom; i videh zver gde izlazi iz mora,

koja imaše sedam glava, i rogova deset, i na rogovima njenim deset kruna,a na

glavama njenim imena hulna.

(Otkrivenje :) I zver [Antihrist] koju videh beše kao ris,i

i noge joj kao u medveda,i usta njena kao usta lavova,i dade joj zmija[Satana]

silu svoju,i presto svoj, i oblast veliku."

Pastor Anderson: Dakle,ova zver koja je opisana, prema Bibliji, zmija je ta koja joj je dala

moć,i dala joj presto i dala joj autoritet. Pogledajte odeljak :

(Otkrivenje :)I videh jednu od glava njenih kao ranjenu na smrt,i rana smrti njene

izleči se. I čudi se sva zemlja iza zveri, i pokloniše se zmiji,

koja dade oblast zveri.I pokloniše se zveri govoreći: Ko je

kao zver? I ko može ratovati s njom? I dana joj biše usta

koja govore velike stvari i huljenja, i dana joj bi oblast da čini četrdeset i dva meseca."

Pastor Anderson: Podseća li vas meseca na vreme, vremena i polovinu vremena,

i dana?Vidite kako se sve ovo uklapa? On kaže u stihu :

(Otkrivenje :) I otvori usta svoja za huljenje na Boga,da huli na ime

Njegovo,i na kuću Njegovu,i na one koji žive na nebu.

Pastor Anderson:Pogledajte ovo. Stih sedam. Tu je ključ:

(Otkrivenje :) I dano joj bi da se bije sa svetima,i da ih pobedi;

i dana joj bi oblast nad svakim kolenom, i narodom i jezikom i plemenom.

Pastor Anderson:Zar nismo videli u glavi , stihu da je zmijin cilj bio da

zarati sa onima koji veruju u Boga i poštuju Božije zapovesti? Ovde kaže

da je njegovo bilo da zarati sa svetima – obratite pažnju– i da ih

pobedi.Ko će pobediti u ovom ratu između svetih i đavola na ovoj zemlji?

Đavo.Rekao je da će se biti sa svetima i pobediti ih. Prema Otkrivenju,

glava , Antihristov cilj je da se bije sa Hrišćanima. On, dakle, ne želi

da Hrišćani prihvate žig zveri kako bi izbegli progon. On želi smrt svakog

Hrišćanina. Reći ćete: “To je deprimirajuće.” Pa, samo dođite do kraja knjige i

videćete ko pobeđuje na kraju. Ovo je samo privremena prepreka u -oj glavi.A

u stihu piše:

(Otkrivenje :-) A I dano joj bi da se bije sa svetima, i da ih pobedi;

i dana joj bi oblast nad svakim kolenom i narodom i jezikom i plemenom.I pokloniše joj se

svi koji žive na zemlji , kojima imena nisu zapisana u životnoj knjizi

Jagnjeta, koje je zaklano od postanja sveta."

Pastor Anderson: Dakle, taj što je nazvan zver, taj što ima moć nad svakim kolenom,

svim narodima, jezicima i plemenima, njegov cilj je da ratuje sa svetima, i Biblija

kaže da će mu se svi na zemlji klanjati. Samo malo. Ne, ne kaže.Kaže da

će mu se klanjati oni čije ime nije zapisano u životnoj knjizi

Jagnjeta zaklanog od postanja sveta. Da vas pitam nešto. Da li će mu se

klanjati oni čija imena JESU u životnoj knjizi? Ne. Dakle, Biblija kaže da će on biti

tako uverljiv i uglađen ne bi li zavarao izabrane, ako bi to bilo moguće. Ali Bog

neće dozvoliti nikome od onih koji su spaseni da ga ovaj zavara.Dakle, svi koji su

stvarno spaseni, čak i oni koje je povuklo uskrsnuće pre nevolje, kada vide da se ovo

dešava, ili, nadajmo se, kada odgledaju ovaj dokumentarac, shvatiće: “Samo

malo. Ovo se dešava. Ovo je Antihrist. Ne mogu da prihvatim ovo. Ne treba ovome

da se klanjam. Ovo nije stvarno Hrist. Dakle, svako ko mu se ne bude klanjao će biti ubijen.

A oni koji mu se ne klanjaju, neće moći da kupuju ili prodaju. Neće biti dovoljno da samo

odete u Volgrin(supermarket) i dobijete žig zveri. Neće biti potrebno da se samo

pojavite u pošti. “U redu, mogu li dobiti svoj čip tako da mogu da kupim ili prodam nešto?”

Ne, Biblija je ovde jasna. Morate se prikloniti Antihristu kako bi dobili ovaj čip. Od pre mnogo

decenija,postoje detektori laži. Sada se razvijaju tehnologije koje skeniraju moždane ćelije.

Verujem da, kako biste dobili žig zveri, moraćete

da se poklonite Antihristu i zavetujete mu se na vernost,

a on će znati govorite li istinu.

Voditelj: Naučna fantastika je ovde. Sutrašnjica je tu.

Pastor Anderson: Ne samo to,ali ako razmislite, prevoz je danas

izuzetno kontrolisan. Postoje rampe na auto-putevima, i ako hoćete

da uđete u avion, carinici će vas podvrgnuti skeneru,

izgleda da je kontrolna mreža već postavljena tako da nećete moći

da funkcionišete u društvu osim ako se ne priklonite i klanjate zveri,

i preuzmete žig.

Kent Hovind: Upravo tako. I mi ćemo biti negativci. Isus je veoma jasno rekao

da će njegovi učenici biti omraženi zbog njegovog imena. Svako ko ne bude sarađivao

u ovom divnom, novom svetskom poretku koji planiraju, smatraće se neprijateljem.

Na primer,u školi, kada budete hteli da upišete svog predškolca u školu,

reći će vam da ne možete doći u školu ako niste vakcinisani. A šta ako imate

averziju prema vakcinama i mislite:“Hej, ja mislim da one možda izazivaju autizam.

Možda izazivaju mnogo toga. Ne znam, ali ne želim da rizikujem.I ja

ne nalazim nikakav ekvivalent vakcini u Sv.Pismu, da se u telo ubrizga jedan otrov

kako bi on uništio druge."

Pastor Anderson: Tačno, tačno.

Kent Hovind:Činjenica je da škole brane dolazak ako niste vakcinisani

i sada imate izbor.Da li ostajete pri svojim ubeđenjima, ili ćete se prikloniti i

vakcinisati svoje dete jer je tako lakše? Biće isto i sa žigom zveri. Bilo je

isto i pre godina sa jedinstvenim matičnim brojem.Ljudi su imali averziju prema

obeležavanju brojem “Oh, ja imam ime.” A onda su se polako privikli, sve do danas

kada svako ima svoj i ne razmišlja o tome. Da li je to korak jedan, dva ili tri

prema krajnjem cilju formiranja jednog svetskog carstva?

Pastor Anderson: Satana je izbačen s neba. Zna da ima malo vremena. On će zaratiti

protiv svetih i vernika. I kako će to uraditi? Tako što će postaviti

svog čoveka na vlast,zar ne? Zmija mu je dala moć. Postaviće čoveka na vlast nad

celim svetom, nad svakim kolenom i svakim jezikom. A ovaj će čovek voditi

taj rat protiv svetih. Biblija kaže u stihu :

(Otkrivenje :-) I videh drugu zver gde izlazi iz zemlje; i imaše

dva roga kao u jagnjeta, i govoraše kao aždaha. I svu vlast prve zveri činjaše pred njom;

i učini da zemlja i koji žive na njoj pokloni se prvoj zveri

kojoj se isceli rana smrtna."

Pastor Anderson: Dakle, ovaj će čovek tražiti obožavanje. Kaže dalje u stihu :

(Otrkivenje :-) I učini čudesa velika, [čuda], i učini da i oganj silazi

s neba na zemlju pred ljudima. I vara one koji žive na zemlji

znacima koji joj biše dani da čini pred zveri, govoreći

onima što žive na zemlji da načine ikonu zveri, koja imade

ranu smrtnu i osta živa."

(Otkrivenje :) I bi joj dano da dade duh ikoni zverinoj, da

da progovori ikona zverina, eak, i da učini da se pobiju

koji se god ne poklone ikoni zverinoj.

Pastor Anderson:I vi ćete reći: Šta je, zaboga, ta ikona zverina koja je oživela?

Što se više približavamo svemu ovome, skoro da možemo da razumemo

tehnologiju malo bolje; sad, ja ne znam kakva će to tačno vrsta ikone

biti. Ali će biti takva da će moći da govori i učini da svi oni

koji joj se ne priklone budu ubijeni. Ovo me sada podseća na Danila, poglavlje .

Sećate li se Navuhodonosora koji je bio kralj civilizovanog sveta toga vremena? Sećate li se

kako je on napravio veliku ikonu i kako su svi morali da joj se priklone?I šta bi se desilo

ako nisu? Bili su ubijeni, zar ne?Zar to nije slično onome

što vidimo ovde? To je slika Antihrista. Pogledajte stih . Tu je suština:

(Otkrivenje :-) I učini sve, male i velike,bogate i siromašne, slobodnjake

i robove, te im dade žig na desnoj ruci njihovoj ili na čelima njihovim,da niko

ne može ni kupiti ni prodati, osim ko ima žig, ili ime zveri, ili broj imena

njenog. Ovde je mudrost. Ko ima um neka izračuna broj zveri:

jer je broj čovekov i broj njen šest stotina i šezdeset i šest[]."

Pastor Anderson: Ovo je jedno od oruđa koje Satana koristi kako bi gonio vernike.

Žig zveri je oruđe koje koristi kako bi se borio sa svetima, zbog toga što,

ako ne možete kupovati ni prodavati, prilično je teško funkcionisati u današnjem

svetu, zar ne? Ili u bilo kom svetu. Ne samo da objavljuje zakon koji kaže da ako se ne

priklonite Antihristu, bićete ubijeni. To je upravo progon.

To je ratovanje protiv svetih. Nego i čini svim svetima nemogućim da kupuju

i prodaju jer nemaju žig zveri,a žig zveri će dobiti

jedino oni koji se priklone zveri. A oni koji su spaseni,

koji su sveti, oni se neće klanjati zveri. Biblija je tu jasna u .glavi Jevanđelja

po Mateju i drugde. Dakle, oni neće moći ništa da kupe ili prodaju i imaće

smrtnu presudu izrečenu. Sada, zamislite sebe upravo sada u svetu– i nisam

rekao u naciji, nisam rekao u zemlji, rekao sam u SVETU – gde ne možete ništa

kupiti ili prodati i u kome vam je izrečena smrtna presuda. Možete li da zamislite

koliko bi bilo teško preživeti u svetu kao tom? Ne samo to, šta je sa

svim tim kamerama za nadzor kojih će biti sve više? Šta je sa kamerama koje očitavaju auto-tablice?

Šta je sa skenerima tela na aerodromima? Šta je sa pokazivanjem ličnih dokumenata na kontrolnim punktovima?

Pokazivanje dokumenata pri ulasku u voz?Pokazivanje dokumenata na aerodromu? I znate šta?

Vrlo ubrzo ćete morati da pokažete nešto drugo. “U redu, pokažite svoju desnu

ruku. U redu, možete proći. Prijatan dan!" Ovo nije preterano uopšte. Možda,

kada su ljudi čitali ovo pre nekoliko stotina godina, nisu to videli na isti način

kao mi sada. Kada mi to posmatramo, u tome ima nečeg stvarnog, zar ne?

Zato ja i mislim da će to biti uskoro. Hrišćani danas nisu za to spremni uopšte.

Nisu uopšte pripremljeni. Znate li šta treba da uradite? Treba da se

pripremite duhovno i budete spremni, tako da ne budete:“Šta se ovo događa?” Morate

biti spremni. Morate biti pripremljeni. Zato na Bog upozorava, i upozorava,

i upozorava, i upozorava. Zato je Pavle upozoravao ljude svoga vremena. Oni očigledno

nisu živeli u vreme velike nevolje, ali su doživeli svoje

sopstvene, kao i svaki vernik. On je rekao: “Upozorili smo vas. Zaista, kada smo

bili sa vama, rekli smo vam da ćemo doživeti nevolju, i ako samo prolaznu,

kao što znate” Moramo biti upozoreni, i moramo da shvatimo da ovo dolazi, da bismo

mogli da se izborimo s tim.

Ronald Rasmusen: Hrišćani danas nisu upozoreni na događaje sa kojima će se suočiti

tokom velike nevolje. Naprotiv, pastori širom Amerike uče svoje parohije

da će se uskrsnuće odigrati pre nego što Antihrist povede rat protiv svetih i

da će uskrsnuće biti zaista prvi u nizu događaja iz Božijih proročanstava. Ova doktrina,

poznata kao skori dolazak Isusov,podučava da se Hrist može vratiti na oblacima svakog trenutka i

da neće biti nikakvih znakova o tome. Ipak, Biblija kaže da Hristov dolazak

nije blizu i da postoje događaji koji se moraju odigrati pre toga.

Pastor Anderson: Verovatno ste čuli za doktrinu prema kojoj Isus može doći i danas.

Ko je za to čuo ranije? Zove se Isusov skori dolazak. Veruju da

će se Isus vratiti svakog časa. Pitao sam ljude mnogo puta kada mi kažu da

Isus može doći svakog trenutka:“Gde to piše u Bibliji?” A ono što oni

neizbežno odgovore je: “Biblija kaže da nijedan čovek ne zna dan ili sat

njegovog dolaska.” Mnogo puta neće moći da vam pokažu i pomoći ćete im da

to nađu. Jedan mi je rekao: “Pa nemam je ispred sebe. Ne znam tačno

poglavlje. Ali znam da je Isus rekao da nijedan čovek ne zna dan ili sat.” Rekao sam:

“Daj da ti pomognem. Rekao je to u Jevanđelju po Mateju :.” Da vam pročitam šta u Bibliji piše

jer želim da pokažem koliko je nebiblijski sve ovo baš zato što je to veoma zastupljeno verovanje.

Ako biste upravo sada otišli u crkvenu knjižaru, našli biste gomilu knjiga

i filmova; Ko je čuo za film “Ostavljeni”? Potpuna bajka.

Nema nikakve veze sa Biblijom. Potpuno nebiblijski. A u Bibliji,u Jevanđelju po Mateju : piše:

(Matej :)"A o danu tom i času niko ne zna,

ni anđeli nebeski, do Otac moj sam."

Pastor Anderson: Dakle, ljudi će se osloniti na taj stih i reći:“Vidite tu? Niko ne zna

dan ili sat. To znači da se može desiti svakog časa.” Ali primetite

da je rekao: “Ali od tog dana niko ne zna dan ili sat.” Pitanje je:

“Kog dana?” To je dan o kojem je upravo govorio. U tome je stvar.

Nazad na stih , piše da je taj dan posle nevolje. Kaže se u stihu :

" I odmah će po nevolji"

Pastor Anderson: Opisuje događaje koji će se desiti. Onda kaže:

(Matej :) A o danu tom i času niko ne zna, ni anđeli nebeski, do.."

Pastor Anderson: Dakle, ne znamo dan niti sat,ali jedno znamo, a to je

da je po nevolji. Oni koji veruju u uskrsnuće pre nevolje će izvoditi tu

mentalnu gimastiku kada pokušate da im pokažete: “Vidiš,tu lepo kaže PO

NEVOLJI.” Ovo je ono što će vam odgovoriti: “Ovo nije o uskrsnuću. Ovo

nije uskrsnuće.” Vi kažete: “Dobro, kako znaš?” “Znam jer je posle

nevolje.I naravno da znamo da je uskrsnuće pre nevolje.”

A onda ćete pitati: “A gde u Bibliji piše da se uskrnuće može

desiti svakog trenutka?” “Upravo ovde, piše da niko ne zna dan ili sat.”

“Ali upravo si rekao da to nije o uskrsnuću.” Dakle, kada piše da je posle nevolje, glava

Jevanđelja po Mateju nije o uskrnuću. Ali kada kaže da niko ne zna dan ili sat,

sada iznenada u .glavi po Mateju se ipak govori o uskrsnuću. I kada piše da će dva

biti na njivi, jedan će se uzeti, drugi ostaviti, to je opet o uskrnuću. “Samo

ućuti i radi kako ti se kaže. Samo ućuti i veruj u uskrsnuće pre nevolje jer

ja tako kažem.” Vi ćete reći:“Ponudi oba gledišta. Budi fer.Ponudi oba gledišta.” “OK, evo ga

drugo gledište. Ućuti i poveruj u to šta sam ti rekao i prestani da postavljaš pitanja.

Ućuti i poveruj jer ja tako kažem.” To je strana onih koji veruju u pre-uskrnuće. To je istina.

Nemaju ništa.Ja imam spis za spisom, a oni imaju jedno veliko

ništa. Druge lažne doktrine su barem zasnovane na nekom stihu Biblije

koji izvrću i ljudi će uzeti taj biblijski stih, izvući ga iz konteksta i

izvrnuti. Uskrsnuće pre nevolje nije čak ni izvrtanje spisa. Oni čak ni

nemaju spise. Ne postoji spis koji išta kaže o uskrsnuću koje se

odigrava pre nevolje.To je samo doktrina koja se uopšte ne zasniva

na spisima. Zasniva se na tradiciji. Zasnovana je na knjizi ili prikazu koji je neko napravio.

Nije zasnovana na Bibliji. Ne potiče od Biblije. Nema svoje korene

u Bibliji. Nalazim da, kad god to objašnjavam ljudima u klupama,

nemaju nikakav problem sa shvatanjem ove doktrine. Ljudi za propovedaonicom su ti koji ne žele da se

suoče sa ovim,i reći ću vam zašto. Pre-nevolje uskrsnuće je popularna doktrina.

Ako želite da budete popularni, propovedaćete uskrsnuće pre nevolje. Počnete li da

propovedate da je uskrnuće posle nevolje, bićete izopšteni,

bićete odbačeni, bićete izbačeni iz društva, jer

oni ne žele promenu mišljenja o ovoj doktrini. Jer postoje ljudi zadnjih namera

čiji je cilj da niko ne čuje istinu o ovoj doktrini. To je istina.

A održavaju ovu doktrinu pomoću straha i zastrašivanja. Razgovaram

sa pastorima sve vreme. Ukazujem im na istinu u vezi ovoga. Oni su saglasni sa mnom. Ali neće

stati za svoju propovedaonicu i propovedati to jer se plaše da će se njihovi drugi

prijatelji pastori okrenuti protiv njih. Neće dobijati propovedačke angažmane.

Neće moći da propovedaju u crkvama jer moraš propagirati

pre-nevolju da bi bio u klubu. Ako nisi pobornik pre-nevolje, nisi u klubu. Mnogo

puta neće to prihvatiti jer ne žele da priznaju da su pogrešili

pogrešno propovedajući godinama unazad. Ne žele da to priznaju. Ne žele

da priznaju da su ih njihovi crkveni univerziteti pogrešno učili. Ne žele da prihvate da su

pogrešili. Svi greše. Mi se svi razvijamo. Svi učimo nove stvari.Ako

negde grešite, morate se ispraviti. Biblija kaže u poslanici Galaćanima ::

(Poslanica Galaćanima :)"Zar ja sad ljude nagovaram ili Boga? Ili tražim ljudima da ugađam?

Jer kad bih ja još ljudima ugađao, onda ne bih bio sluga Hristov."

Pastor Anderson: Ovi sveštenici moraju da odluče da li je ugađanje ljudima važnije

propovedanjem onog što je popularno,propovedanjem uskrsnuća pre nevolje jer je to ono što

ljudi žele da čuju, jer im se dopao film i imaju video igricu, društvenu igru

i DVD, ili će izabrati ono što Biblija zapravo kaže,ustati i propovedati da

uskrsnuće dolazi posle nevolje. Ovo je tipičan primer toga da ljudi biraju

ono što kaže čovek,a ne Bog. Klasičan primer neprihvatanja Biblije kao najvećeg

autoriteta i biranja tradicije, biranja onoga čemu ste do sada učeni,biranja onoga

što govore ljudi,slepog prihvatanja umesto biranja onoga što Bilija propoveda.

Pastor Himenes: Ja sam nekada verovao u uskrnuće pre nevolje. To je ono čemu su me učili

od malena, i nikada stvarno ne preispitujete ono što vam je rečeno, ali kada sam bio

izložen istini, i gledao spise i ono čemu Biblija zaista uči, morao sam

da lično izaberem da li ću da se složim sa svima samo radi slaganja,

da li ću samo da se uklopim, ili ću zauzeti stav za ono što verujem,

zauzeti se za ono što znam da je istina. U mom privatnom životu su me napadali

i govorili loše o meni zbog mog stava o uskrsnuću pre nevolje,

ali se nadam da, možda ako slušate ovo, ili gledate ovo, ili počnete

da uviđate istinu u vezi ovoga, da ćete istupiti u svojoj veri i zauzeti

stav i možda nam pomoći da preokrenemo situaciju protiv ove neosnovane doktrine

o uskrsnuću pre nevolje.

Kent Hovind: Drugi ključni stihovi koji su uticali na mene su iz Druge poslanice Solunjanima :-:

(Druga poslanica Solunjanima :-)Ali vas molimo,braćo, za dolazak Gospoda našeg Isusa

Hrista,[odnosi se na činjenicu da će Gospod Isus Hrist doći], i za

naš sastanak u Njemu,[odnosi se na uskrsnuće],da se ne date lasno pokrenuti

od uma, niti da se plašite, ni duhom ni rečju,ni poslanicom, kao da je od nas

poslana, da je već nastao dan Hristov." [ponovo se odnosi na uskrsnuće.]

Pastor Himenes: On kaže: “Pogledajte, nije VEĆ nastao. To nije prvi sledeći događaj

koji će se odigrati.” On kaže:“ Da vas niko ne prevari nikakvim načinom; jer neće doći

(govori o danu kada će nas okupiti) dok ne dođe najpre otpad,

i ne pokaže se čovek bezakonja, sin pogibli.” Dakle, tu je dokaz

u Svetom pismu da dan našeg ujedinjenja sa Gospodom Isusom Hristom neće doći

pre tog otpada i pre nego što se čovek bezakonja ne pokaže. Ono što

će se najpre dogoditi je Antihristov dolazak.

Pastor Anderson: Dakle, Biblija izravno kaže da Hristov dolazak nije blizu.

Kaže i da, ako iko pokuša da nam kaže da je Hristov dan blizu, ta osoba nas

laže. Ta osoba je prevarant. Rekao je: ne budite zavarani duhom,

ni rečju, čak ni poslanicom, poslanicom koja tvrdi da je od nas,

u kojoj piše da Hristov dan blizu.Ne dozvolite ikome da vas na bilo koji način prevari. Taj dan

neće doći osim ako se X,Y ili Z prethodno ne dese. Uskrsnuće se zaista ne može odigrati svakog časa.Nevolja

će biti prva. Antihrist će prvo doći na vlast. Sunce i mesec će

potamneti pre nego što veliki i strašan dan Gospodovog silaska dođe. Biblija

je tu jasna.(Taj dan)neće doći dok ne dođe najpre otpad, i ne pokaže se

čovek bezakonja. Antihrist će se pokazati. Sedeće u hramu

Božijem i proglasiti se Bogom. Antihrist će biti na vlasti pre nego što se uskrsnuće

dogodi.Tako je jednostavno.Ali ako pogledate .glavu Jevanđelja po Luki, koje zapravo dolazi

hronološki pre .glave po Mateju,jer je ova po Mateju paralelna sa .poglavljem po Luki.Dakle,

u -oj glavi po Luki,čitamo o prvom zabeleženom

učenju Isusovom upućenom apostolima o ovome.Piše:

(J.po Luki :)I kako je bilo u vreme Nojevo, onako će biti u dane

Sina čovečijeg: [Isus Hrist].

Pastor Anderson: Mnogo njih će se pozvati na ovo i reći da to znači da će ljudi

biti podjednako izopačeni kao u Nojevo vreme.Takođe, piše i da će

kao što je bilo u vreme Lota, tako biti i u danima dolaska Sina čovečijeg.

I ljudi će reći: “Da, biće podjednako izopačeno kao u Sodomi i Gomori.”

I pokazivaće na sve te stvari koje se događaju u društvu koje bi mogle

da reflektuju ono što se dešavalo u Sodomi i Gomori. I reći će da je podjednako izopačeno kao što je

bilo u Sodomi i Gomori, ili da će biti izopačeno kao za Nojevih dana.

Ali zaista, to nije poređenje koje Isus pravi.

Pastor Himenes: U stihu se kaže:

(J.po Luki :-)Tako kao što bi u dane Lotove: jeđahu, pijahu,

kupovahu, prodavahu, sađahu, zidahu; A u dan kad iziđe Lot

iz Sodoma, udari oganj i sumpor iz neba i pogubi sve."

Pastor Himenes: Ono što možemo naučiti iz ovog dela je da, kada je Lot izveden

iz Sodoma, to je slika uskrsnuća. Imate dva anđela koji dolaze u Sodom

koji predstavlja svet, i izvode vernika napolje pre nego što otpočne izliv Božijeg

gneva na grad. Knjiga Otkrivenja prikazuje istu stvar. Biblija kaže u knjizi

Otkrivenja da će Gospod Isus Hrist poslati svoje anđele i okupiti vernike i izvesti

ih iz sveta. Knjiga Otkrivenja posebno naglašava da će proći pola sata

pre nego što otpočne Njegov Gnev.

Pastor Anderson: Ovaj “Ostavljeni” model u kome svi nestaju, i svi

kažu: “Gde su svi?” To nije ono što će ljudi govoriti. Zato što

Biblija kaže da istog dana kada ćemo biti uzeti, Bog će otpočeti sa svojim

Sudom. Bog će poslati vatru i sumpor na zemlju. Ljudi

će znati da se nešto dešava. Juriće da nađu zaklon.

Moliće se da stene padnu na njih i sakriju ih od

vatre, sumpora i gneva koji dolazi. Dan kada budemo uzeti

odavde je isti dan kada će Bog poslati svoj gnev. Zato

kada sunce i mesec potamne, Biblija kaže da je veliki dan Njegovog gneva došao

i ko može ostati? Jer tog istog dana, pola sata kasnije, Bog će poslati

kišu i sumpor. Dakle, poglavlje šest Otkrivenja, sunce i mesec su potamneli. Poglavlje sedam,

mnoštvo vernika se pojavljuje na nebu. Poglavlje osam, otpočinje

Njegov gnev. To je upravo ono što Biblija kaže u .glavi po Mateju. Sunce i mesec potamne,onda

uskrsnuće. Tako jednostavno. Kada razgovaram sa ljudima koji veruju u uskrsnuće pre nevolje,

obično mi govore jednu od dve stvari. Ili će mi reći da se

uskrnuće ne pominje u knjizi Otkrivenja što je prilično čudno

reći budući da knjiga Otkrivenja pokriva u toliko mnogo detalja događaje u vezi

kraja sveta. Izostaviti događaj bitan kao što je dolazak Isusa Hrista i

vernike svih vremena uzete zajedno s njim u oblacima…to je

tako važan događaj. Reći da se uopšte ne pominje u knjizi Otkrivenja,

da se uopšte ne odigrava u knjizi Otkrivenja je nezamislivo.Ali zato što je

tako besmisleno reći da se uskrsnuće uopšte ne nalazi u knjizi Otkrivenja,

mnogo onih koji veruju u uskrsnuće pre nevolje je potražilo i pronašlo nešto

što mogu da koriste kao uskrsnuće pre nevolje, i ovo je to što čujem

iznova i iznova – Otkrivenje :. Otkrivenje u .glavi kaže:

(Otkrivenje :)Potom videh: i gle, vrata otvorena na nebu, i

i glas prvi koji čuh kao trubu gde govori sa mnom, reče: Popni se amo

i pokazaću ti šta će biti za ovim."

Pastor Anderson: Dakle, ovaj glas je kao truba. Ne postoji truba u ovom delu

koja govori i kaže Jovanu(jednina, jedna osoba), “Popni se amo i

pokazaću ti šta će biti za ovim” A oni će reći: “Vidiš, to je uskrsnuće

upravo tu.” Jedan čovek je uzet. Oni će reći da je to uskrnuće. Ono što je besmisleno

u vezi ovoga je da nisu ni pročitali stih .jer se u stihu broj kaže:

(Otkrivenje :) I odmah bih u duhu,i gle, presto stajaše

na nebu, i na prestolu seđaše neko."

Pastor Anderson: Uskrsnuće nije duhovno uzdizanje na nebo. Uskrsnuće je fizička

resurekcija. Mi ćemo biti uzeti fizički u vazduhu. Ovo nije jedna od

onih situacija kada se naš duh uznosi. Biblija je jasna da je uskrsnuće doslovna,

fizička resukrekcija mrtvih u Hristu koji će se uzeti prvi. Svi mi koji smo živi

i ostali, bićemo uzeti svi zajedno sa njim fizički. Dakle, ovo duhovno

uznošenje jedne osobe, Jovana, definitivno nije uskrsnuće. A ako mislite da jeste

uskrsnuće, oslanjate se na veoma nategnuto tumačenje. Zanimiljivo je da ljudi

sa kojima razgovaram, koji veruju u uskrsnuće pre nevolje tvrde da doslovno tumače Bibliju.

A kad ih pitate da vam pokažu uskrsnuće u Otkrivenju, otvoriće vam Otkrivenje

:. Uznošenje jednog čoveka. Oni čak ni ne čitaju stih gde piše:

“ I odmah bih u duhu; i gle, presto stajaše na nebu.” On se nije

fizički našao gore. Telo mu je i dalje bilo tamo na ostrvu Patmos. Mrtvi u Hristu

će se uzeti prvi. Zatim mi koji smo živi i preostali ćemo biti uzeti zajedno

sa njima u oblacima. Ovo nije neki tip spiritualnog događaja. Ovo je

fizički događaj. Prilično je nategnuto reći da je ovo uskrsnuće. Oni koji

veruju u uskrsnuće pre nevolje moraju da kažu da je Otkrivenje : uskrsnuće

jer je to jedino što mogu naći u knjizi Otkrivenja da je pre

nevolje. I naprosto se ne uklapa. Moraju da nađu nešto, pretpostavljam.I ja

sam bio učen o uskrsnuću pre nevolje. Dok sam odrastao, učili su me da uskrnuće

nije nigde spomenuto u knjizi Otkrivenja. Oduvek sam mislio da ima nešto sumnjivo u

vezi toga. Događaj važan i veliki kao što je uskrsnuće…Imate knjigu o

proročanstvu o kraju sveta,knjigu Otkrivenja, i on to ne spomene? Nema

nikakvog smisla.Kao dete su me učili da će se uskrsnuće odigrati dok se

probijaš kroz svoj život, i onda iznenada samo nestaneš. Ali mnogo je više

od toga, jer Biblija kaže da će ga svako oko videti. Videćemo kako će sunce

i mesec potamneti. Piše u .glavi po Luki kada sve ove stvari počnu da se odigravaju,

on kaže:podignite glave svoje,jer se približava izbavljenje vaše. Zamislite kako će

biti u tom trenutku kada sunce potamni, kada mesec potamni,zvezde počnu da padaju,

i mi podignemo glavu, znajući da je to to. Tu je. Uspeli smo.

Pomalo podseća na dolazak u holivudskom stilu.Kada filmske

zvezde stupe bilo gde. Tu su uvek odsjaji bliceva i škljocaji kamera i

dim i sve ostalo. Oni žele da zadive druge. “Hej, pogledaj me.” Ako

čitate .poglavlje Otkrivenja,ili . po Mateju, .po Marku,ili .po Luki,svaki od ovih

delova opisuje kako sunce i mesec tamne, stvarno je zadivljujuće kada to pogledamo. Sunce

i mesec će potamneti što će privući pažnju svih na zemlji.

Takođe kaže da će biti i zemljotres, tako da i u slučaju da ste slepi,

i onda će vam privući pažnju.

Pastor Anderson: I onda u tom trenutku potpunog mraka,Isus Hrist će doći

na oblacima, i osvetliće čitavo nebo.Biblija kaže da će osvetliti nebo kao munja

kada bljesne sa jednog kraja neba na drugi, i mi ćemo podići glave i videti

Isusa Hrista kako dolazi na oblacima.Znaćemo da ćemo u svakom trenutku biti uzeti

da budemo sa Njim. Nadam se da ću doživeti taj dan.Ne znam hoće li se ovo sve

desiti za naših života. Nadam se samo da hoće. Nadam se da ću izdržati

progon i nevolju. Kako bi neverovatno bilo doživeti

dan kada Isus Hrist bude došao na oblacima.

To je mnogo veće nego što možemo da poverujemo.

Kent Hovind: Ta ideja da će biti tajnog drugog dolaska kada će ljudi

tek kasnije shvatiti šta se desilo. Prosto nije tako.

On će privući svima pažnju dolaskom u holivudskom stilu.

Pastor Anderson: Upravo ste u pravu. U .glavi Otkrivenja,piše: “Eno,

ide s oblacima, i ugledaće Ga svako oko.” Primetite da je "ide" sadašnje

vreme. Odnosi se na sledeći put kada dođe. Ide sa oblacima i svako oko će Ga videti.

Prilično je jasno. Ovo će nespasene prestraviti do smrti. Biblija

kaže da, kada ga budu videli da dolazi na oblacima, oni će žaliti, oni će

jecati i biće prestravljeni do smrti. Ali mi koji budemo

iščekivali njegov dolazak, mi ćemo biti uzbuđeni, mi ćemo biti oduševljeni,i

biće neverovatno znati da je to to.

Pastor Himenes: Ja lično želim uspeh ovog filma. Želeo bih da ovaj film

može poslužiti Bogu kako bi se ljudima otvorile oči ka istini. Verujem da je

veoma bitno da se vratimo Bibliji. Sećam se da, dok sam bio tinejdžer i dok

sam odrastao, nisam zaista voleo da čitam knjigu Otkrivenja zato što sam mislio da je

ne razumem, i zato što sam se, svaki put kada sam je čitao, pitao:

“Da li je to stvarno rečeno? Da li to stvarno to znači?” Kada sam mogao da shvatim

istinu o uskrsnuću, to mi je prosto otvorilo tajne Sv.Pisma. Sada volim da čitam

knjigu Otkrivenja. Dok je čitam, sve ima toliko smisla. Smatram da,

ako možemo dopreti do Hrišćana svuda, do fundamentalista,

do baptistista, i ako bismo mogli da im otvorimo oči po ovom pitanju,onda

bismo možda mogli da vratimo ljubav prema reči Božijoj i preporod reči Božije, i

preporod učenja o reči Božijoj nazad za propovedaonicu naše zemlje, i mogli bismo

videti učinak tog obavljenog posla Bogu u čast.

Pastor Anderson: Razlog zbog kojeg smo napravili ovaj film nije da bismo cepidlačili o doktrini, ili

ispravili nekoga čije viđenje Božijeg proročanstva se malo razlikuje od našeg. Poenta

nije u tome. Ovi događaji su događaji koji će se stvarno desiti. Biblija kaže da će

POSTOJATI jedna jedina svetska vlada. POSTOJAĆE jedna svetska religija. POSTOJAĆE jedna

svetska valuta. Ovo nije samo još jedna teorija zavere koju ljudi mogu lako da odbace.Ovi događaji

će se stvarno odigrati. Ljudi će biti masovno ubijani. Biće

gladi. Biće zaraza. Biće progona. Neće ličiti

ni na šta što je ovaj svet do sada prošao, i Hrišćani na to

nisu uopšte spremni. Zato što veruju u ovu bajku u uskrsnuću pre

nevolje.Ja verujem u uskrsnuće. To je biblijska doktrina. Ali uskrsnuće dolazi

POSLE nevolje.

Pastor Himenes: Reći ćete:“Pastore Himenes, zašto je to bitno?” Evo zašto.

Usksrnuće pre nevolje je doktrina prema kojoj, verujem, nije toliko važno

šta radimo. Jer bez obzira na sve, ili ću umreti u miru kao starac,

ili ću prolaziti kroz život, odlaziti na odmore,ulagati u penzioni fond,

imati dobar život,i onda jednog dana samo nestati, pre nego što se išta loše desi.

Učenje miliona ljudi ovoj doktrini verujem da nas je učinilo

lenjima i zadovoljnima ovakvim hrišćanstvom. Moramo propovedati jevanđelja.Moramo

istupiti. Moramo obrazovati ljude i reći im: “Pogledaj, dolazi progon.

Idi na svoje odmore, i radi sve ono što moraš, ali bolje

pripremi svoje unutrašnje biće.Uzmi svoju Bibliju. Počni da je

izučavaš. Počni da hodaš sa Bogom i da Ga upoznaješ. Počni da čitaš

Bibliju jer će možda doći dan kada će ti je oduzeti.” Danas imamo

potpunu slobodu da se okupimo, otvorimo Bibliju, propovedamo svetu, ali

možda će doći dan kada ovakvo okupljanje bude zabranjeno, kada ova biblija bude

zabranjena, kada ovo što sada radimo bude zabranjeno. Ako imamo razumevanja

za Boga, doprećemo do ljudi jevanđeljima Isusa Hrista.

Pastor Anderson: Sve to da bismo rekli ovo. Sve ovo sam vam propovedao kako ne biste bili

pogrešili. Kada progon dođe, kada vas zamole da uzmete žig zveri

na desnoj ruci ili čelu, setićete se ove propovedi. Možda se neće desiti

za našeg života, možda hoće. Ali ako se desi,setićete se ovoga. Zato je to

Isus rekao i zato ja to kažem. Reći ćete: “Da li je sve ovo da nas uplaši?” Ne,

Biblija kaže da ćete na svetu imati nevolje.Treba li to da vas uznemiri? Ne. Rekao je:

"U svetu ćete imati nevolje, ali ne bojte se: Ja nadvladah svet.”

Razvedrite se. Nemojte biti tužni. Nemojte otići odavde:“Oh, čoveče, jesi li ozbiljan?

Obezglavljivanja? Zatvor?Glad? Zaraze? Ozbiljno?" Ne, ne bojte se. On je

nadvladao svet. Možda će se desiti za vreme našeg života, možda neće. Ali u svakom

slučaju, ako je Bog sa nama, ko može biti protiv nas? Slavite Isusa Hrista. Sagnimo glave

i izgovorimo molitvu. Oče, zahvaljujemo ti se mnogo za jasnu istinu u Tvojoj reči

i zahvaljujemo ti se mnogo na tome što si nam dao Svetog Duha da nas vodi.Ne bih mogao

sve ovo sam da shvatim uz svo to ispiranje mozga koje sam dobijao od ljudi

koji me lažu i Skofilda, ali hvala Ti na Svetom Duhu koji se u toj prostoriji toliko

godina unazad probio kroz sve to i urezao te tri reči u moj um. Te tri

reči iz .poglavlja po Mateju su se urezale u moj um kao -ogodišnjem dečaku: PO NEVOLJI.

Molim se da će se te reči urezati u srca i umove svakoga ko je ovde

večeras. volimo Te i zahvaljujemo Ti se i za Isusovo ime molimo, amin. Hajde da

otpevamo jednu pesmicu pre odlaska.

MUZIKA: Dobro je u mojoj duši;

Pastor Himenes: Ovo je moja omiljena pesma, i sada ćemo otpevati moj omiljeni

stih. Mnogo puta kada pevate, vi samo počnete da pevate. Ne razmišljate

o rečima, i o čemu tekst zapravo govori. Pogledajte treći stih ove pesme.

Ide: “Moj greh, oh,blaženstvo ove veličanstvene misli.” Reći ćete:“Pa šta

je blaženo u razmišljanju o grehu?” Ali pogledajte šta se tu kaže:“Zakucan

je za krst i ne mogu to podneti. Hvalite Gospoda, Hvalite Gospoda, oh, moja dušo.”

Samo razmislite o tim rečima dok ih pevušite. Otpevajte ih i pripremićemo se za

ovu propoved.

Moj greh, oh, blaženstvo te veličanstvene misli! Moj greh, ne delom već ceo,

zakucan je za krst, i ne mogu to podneti, Slavite Gospoda, Slavite Gospoda, oh, moja dušo!

Dobro je u mojoj duši, Dobro je, Dobro je u mojoj duši.

I Gospode, požuri dan kada će se moja vera videti,

Oblaci će se zarolati kao zamotuljak; Truba će se oglasiti, i Gospod će

sići, Čak i tada, dobro je u mojoj duši.

Dobro je u mojoj duši, Dobro je, Dobro je u mojoj duši.

Biblija je prilično jasna kada je o spasenju reč. Ne radi se o tome koliko ste dobri.Mnogi

sebe smatraju dobrim osobama i misle da će na osnovu toga otići u raj.

Ali Biblija kaže: “Jer svi sagrešiše i izgubili slavu Božiju;”

Takođe piše: “Kao što stoji napisano: Ni jednog nema pravednog;” Ja nisam pravedan.

Vi niste pravedni. I ako bi nas naša dobrota odvodila u raj,

niko od nas ne bi otišao.

. Priznaj da si grešnik.

Biblija kaže u knjizi Otkrivenja ::

(Otkrivenje :) A strašljivima i nevernima, i poganima i krvnicima, i kurvarima,

i vračarima, i idolopoklonicima,i [slušajte ovo] – i SVIMA lažama, njima je deo

u jezeru što gori ognjem i sumporom; koje je smrt druga."

Slagao sam nekad. Svi su ponekad slagali. Svi smo mi zgrešili, i radili stvari

gore od laganja. Suočimo se s tim.Svi mi zaslužujemo pakao.

. Budite svesni globe za greh.

Ali Biblija kaže:

(Poslanica Rimljanima :)"Ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama što Hristos još kad bijasmo grešnici

umre za nas."

Dakle, Isus Hrist je, zato to nas voli, došao na zemlju. Biblija kaže da je on bio predstava

Boga uživo. Bog je bukvalno uzeo ljudski oblik. Živeo je bezgrešnim životom. Nije

počinio nikakav greh. Naravno, oni su Ga tukli, pljuvali i zakucali Ga na krst.

Biblija kaže da, kada je bio na krstu, on sam je podnosio naše grehe svojim telom

na drvetu. Dakle, svaki greh koji ste vi počinili, i svaki koji sam ja počinio, isto je kao da ih

je sam Isus počinio. On je bio kažnjen za naše grehe. Naravno, oni su uzeli Njegovo telo

kada je umro i sahranili u grob, a Njegova je duša otišla dole u pakao na tri dana i

tri noći.(Dela svetih apostola :).Tri dana kasnije,vaskrsao je iz mrtvih. Pokazao je

apostolima rupe u svojim zglobovima. Biblija prilično jasno kaže da je Isus umro

za sve. Piše da je On umro ne samo za naše grehe, već i za grehe celog

sveta. Ali postoji nešto što moramo raditi da bismo bili spaseni. Biblija postavlja to pitanje

u -oj glavi Dela apostolskih: Šta moram uraditi da bih se spasio? A oni rekoše:

(Dela sv.apostola :-)Veruj Gospoda Isusa Hrista, i spašćeš se ti i sav dom tvoj.”

I to je to. Nije rečeno: “Priključi se crkvi i bićeš spasen.Budi kršten

i bićeš spasen.Imaj dobar život i bićeš spasen. Pokaj se za sve svoje grehe

i bićeš spasen.” Ne. Rečeno je:“Veruj.”

. Veruj da je Isus umro, bio sahranjen i vaskrsao za tebe.

Možda najpoznatiji stih Biblije, koji je napisan čak i na dnu šolje

u OutBurger-u, toliko poznat da su za njega svi čuli: Jevanđelje po Jovanu :;

(J.po Jovanu :)"Jer Bogu tako omile svet, da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan

koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni."

Večni znači večni. Znači zauvek. Isus je rekao:

(J.po Jovanu :) "I ja ću im dati život večni, i nikad neće izginuti, i

niko ih neće oteti iz ruke moje."

Biblija kaže u Jevanđelju po Jovanu ::

(J.po Jovanu :)"Zaista, zaista vam kažem: koji veruje mene ima život večni."

Dakle, ako verujete u Isusa Hrista, Biblija kaže da ćete imati večni život. Živećete

zauvek. Ne možete izgubiti svoj spas. Beskonačan je.Večan.

Jednom kada ste spaseni,kada verujete u Njega, spaseni ste zauvek i bez obzira na sve,

ne možete izgubiti svoje spasenje. Čak i ako bih izašao odavde i počinio neki užasan zločin,

Bog će me za to kazniti na zemlji. Ako bih izašao i ubio nekoga danas, Bog

će se potruditi da za to budem kažnjen. Biću kažnjen zatvorom, ili nečim gorim,

ili smrtnom kaznom, ili čime god ova zemlja odluči da me kazni. Bog će se potruditi

da budem kažnjen i više od toga.Ali neću otići u pakao. Ne postoji ništa

što bih mogao da uradim da odem u pakao jer sam spasen.I ako bih otišao u pakao, Bog je lagao

jer je obećao da će ko god veruje u Njega imati večni život. Rekao je:

(J.po Jovanu :)"I nijedan koji živi i veruje mene neće umreti vavek."

Zbog toga je Biblija puna primera ljudi koji su uradili neke užasne

stvari, a ipak se našli u raju. Kako? Jer su bili tako dobri? Ne. Zato što su

verovali u Gospoda Isusa Hrista. Njihovi gresi su oprošteni. Drugi, koji su možda imali

poštenije živote u očima drugih, ili su možda zaista bili pošteniji, ali

ne veruju u Hrista, oni će morati da idu u pakao i budu kažnjeni za svoje grehe.

. Veruj samo Isusu kao svom spasiocu.

Dozvolite mi da zaključim ovom jednom misli, jednom stvari za koju sam želeo biti siguran

da ću je spomenuti danas. Ima jedno pitanje koje je Isusu postavio jedan od apostola. Pitanje je

sledeće: Hoće li biti malo onih spasenih? To je dobro pitanje, zar ne? Da li je većina spasena?

Ili ih je samo nekoliko? Ko ovde misli da će većina ljudi ovoga sveta otići

na nebo? Pogodite šta je bio odgovor? Rekao je u poglavlju Jevanđelja po Mateju:

(J.po Mateju :-)"Uđite na uska vrata; jer su široka vrata i širok

put što vode u propast, i mnogo ih ima koji njim idu.Kao što su uska vrata

i tesan put što vode u život, i malo ih je koji ga nalaze."

Onda je dalje rekao i:

(J.po Mateju :-) Neće svaki koji mi govori: Gospode! Gospode! ući u carstvo nebesko;

no koji čini po volji Oca mog koji je na nebesima. Mnogi će reći

meni u onaj dan: Gospode! Gospode! Nismo li u ime Tvoje prorokovali, i Tvojim imenom

đavole izgonili, i Tvojim imenom čudesa mnoga tvorili? I tada ću im ja

kazati: Nikad vas nisam znao; idite od mene koji činite bezakonje."

Pre svega, većina ljudi na svetu ni ne tvrdi da veruje u Isusa. Na sreću,

većina nas u ovoj učionici tvrdi da veruje u Isusa. Ali većina ljudi na svetu

ne trvrdi da veruje u Isusa. Ali Bog nas je upozorio da i među onima koji kažu da veruju

u Isusa, čak i među onima koji će ga zvati Gospodom, mnogi će mu reći: “Uradili

smo toliko divnih dela. Zašto mi nismo spaseni?” On će odgovoriti: “Idite od

mene, nikad vas nisam znao.” Zato što se spasenje ne zavređuje delima. I ako verujete

da će vas sopstvena dela spasti, ako mislite da ćete ići u raj zato što ste

kršteni,ili zato što mislite: “Pa, verujem da morate biti dobri u životu. Verujem da

se morate pridržavati zapovesti da biste bili spaseni.Verujem da morate ići u crkvu. Mislim da

se morate odvratiti od svojih greha…” Ako verujete svojim delima, Isus

će vam jednog dana reći: “Idite od mene, nikad vas nisam znao.” Morate

svim srcem verovati u ono što je uradio.Morate svim srcem verovati u ono što je Isus uradio

na krstu,kada je umro za vas, bio sahranjen i ponovo ustao. To je vaša karta za

raj. Ako verujete u: “Oh, ići ću u raj zato što sam tako dobar

Hrišćanin i radim sve te divne stvari,” On će vam reći: “Idite od mene.”

I primetite šta je rekao: “Idite od mene, NIKAD vas nisam znao.” Ne “Nekad sam vas

znao.” Zato što jednom kada vas On zna, kao što sam već rekao, to je večno. To je beskonačno.

Jednom kada vas zna, spaseni ste zauvek. Ali on će reći: “Idite od mene,

nikad vas nisam znao.” Ako odete u pakao, to je zato što vas On nikada nije znao.Jednom kada vas zna,

ON vas zna. To je isto kao što će moja deca uvek biti moja deca. Kada se

ponovo rodite,kada ste Njegovo dete, zauvek ćete biti Njegovo dete. Možete biti crna

ovca u porodici. Možete biti neko koga Bog strogo vaspitava na ovoj zemlji.

Možete zabrljati svoj život ovde, ali ovo ne možete zabrljati. Spaseni ste.

To je gotova stvar. Dakle,to je najvažnije što sam želeo da vam predstavim u vezi

kraja sveta. I imamo svega nekoliko minuta

za pitanja o spasenju ili kraju sveta.

Dragi Isuse, znam da sam grešnik.Znam da zaslužujem da odem u Pakao,

Ali verujem da si umro na krstu za mene i vaskrsnuo.

Molim Te, spasi me sada i daj večni život. Verujem samo Tebi, Isuse. Amin.

 

 

 

mouseover