"After the Tribulation" full movie with Lithuanian subtitles

Watch Video

October 5, 2015

Bet jei sargybinis matys artėjantį kardą, bet nepūs trimito ir neįspės tautos,

o kardas užmuš ką nors, tai jis bus užmuštas už savo kaltę,

bet jo kraujo Aš pareikalausiu iš sargybinio rankų. - Ezekielio 33:6

Ankstyvas šio antradienio rytas, 2001 m. rugsėjo 11-oji.

- Alai, argi šiandien negražus rytas? - Tai nuostabus rudens rytas.

m. rugsėjo , pasaulis pasikeitė. „Laisva šalis“ dabar tapo

pavergtąja žeme. Kadaise buvusių šlovingųjų Jungtinių Valstijų žmonės išmainė savo laisvę į saugumą.

Bet ar visa tai įvyko tyčia?

„ m. gruodžio , data, kuri išliks kaip gėda.

Jungtinės Amerikos Valstijos buvo netikėtai ir sąmoningai užpultos.“

Kyla daug klausimų apie šios dienos įvykius - gėdingos dienos įvykius. Tačiau vieną dalyką

tikrai žinome: netikėtas išpuolis Perl Harbore išjudino įvykių eigą,

kurie galiausiai nuvedė mus prie vienos pasaulinės vyriausybės.

„Japonija pradėjo šį karą išdavyste. Mes užbaigsime jį pergale.“

Po Antrojo pasaulinio karo buvo sukurta Jungtinių Tautų organizacija, ir kelias link

vienos pasaulinės vyriausybės paspartėjo. Kiekvienas karas mus vis arčiau atveda prie Biblijos taip vadinamos

„pasaulio pabaigos.“ Visur yra įkurti kontrolės punktai; policinė valstybė

griežtina savo valdžią Jungtinių Valstijų žmonėms, ir tiems, kurie supranta

biblinę pranašystę, ir kas bus toliau nebus staigmena.

Karaliaus Jokūbo Biblijoje teigiama, kad tam tikru metu ateityje visi esantys planetoje

privalės paimti ženklą, norėdami pirkti ar parduoti. Kadangi mūsų dabartinė ekonominė sistema žlunga,

ir technologijos plečiasi, grynieji pinigai tampa praeitimi. Neturinčios grynųjų pinigų

visuomenės tikrovė netolima. Iš tikrųjų, tai jau įgyvendinama. Nepaisant daugelio religinių lyderių paneigimų,

blogi vyrai dirba visą parą, kad įvestų Naują Pasaulio Tvarką.

Mes galime pamatyti greitai besiartinančią pabaigą, ir pakylą, pastatytą Antikristo pasirodymui.

Mes galime išgirsti balsus tų, kurie ardo mūsų Jungtinių Amerikos Valstijų konstituciją

ir skatina šią globalinę vyriausybinę sistemą. „...nauja pasaulio tvarka...“

Ir kai visa tai yra neišvengiama, šis filmas yra svarbesnis nei bet kada.

Šėtonas dirba slapta, kad įkurtų vieną pasaulinę vyriausybę ir vieną pasaulinę religiją

Antikristo atėjimui. Jis taip pat apgavo šiuolaikinius evangelijos krikščionis

įtikindamas, kad jie bus pašalinti iš šios žemės prieš Didžiojo suspaudimo pradžią.

Ši doktrina, žinoma kaip „paėmimas prieš suspaudimą,“ moko, kad Kristus gali sugrįžti bet

kuriuo metu, ir, kad nebus jokių jo atvykimo ženklų. Dėl šios apgavystės,

dauguma Krikščionių yra visiškai nepasiruošę Biblijos įspėtiems įvykiams.

Nors Šventasis Raštas aiškiai teigia Mato , ir kitur, kad paėmimas įvyks

PO SUSPAUDIMO, garsūs pamokslininkai, Biblijos koledžai ir populiarūs filmai,

tokie kaip Paliktieji, įpratino mases tikėtis, kad paėmimas gali įvykti bet kuriuo metu.

O, kadangi daugelis krikščionių niekada patys neskaitė visos Biblijos, tik nedaugelis žino,

kad paėmimas prieš suspaudimą yra apgaulė, nesurasta Šventajame Rašte. Bei jei paėmimas prieš suspaudimą

Bet jei paėmimas prieš suspaudimą yra nerastas Šventajame Rašte, tada iš kur jis atsirado?

Po Suspaudimo

Mano vardas Stevenas Andersonas, ir aš esu Tikėjimo žodžio baptistų bažnyčios pastorius

iš Tempės, Arizonos, atlieku misiją šviesti žmones apie paėmimą prieš suspaudimą

todėl, kad tai yra neišmanymu pagrįstas požiūris; ir tik manau, kad,

jei žmonės pamatytų Šventąjį Raštą ir pamatytų faktus, jiems nebūtų sunku suvokti,

kad paėmimas neabejotinai įvyksta PO SUSPAUDIMO.

Mano vardas yra Rogeris Jimenezas. Esu Tiesos baptistų bažnyčios pastorius, kuri yra Sakramente, Kalifornijoje.

Užaugau krikščioniškoje šeimoje, ir buvau mokomas apie paėmimą prieš

suspaudimą visą savo gyvenimą, ir niekada neturėjau priežasties tuo abejoti. Pamokslininkai mums tai sakė, ir

aš tuo patikėjau, tačiau kai susidūriau su šia doktrina pradėjau

matyti, kokia nebiblinė ji iš tikrųjų buvo, ir tiesiog jaučiu, kad turime mokyti

Biblijos ir gauti iš jos tiesą.

Pastorius Andersonas: Paėmimo prieš suspaudimą doktrina yra gana nauja. Nėra jokio įrodymo, kad

ją kas nors mokė prieš metus.

Pastorius Jimenezas: Mes turime suprasti, kad -ieji yra gana vėlai istorijoje. Tūkstančius metų

po Kristaus mes išgyvenome reformaciją, susipažinome su visomis

teologijos rūšimis - nors ir pritariate, ar ne, tokiems žmonėms kaip Martynas Liuteris, ar

Jonas Kalvinas, ar kitiems, tiesa ta, kad tūkstančiai knygų, tūkstančiai dokumentų,

tūkstančiai esių, ir daug pamokslavimo buvo sukurti prieš metus;

Pastorius Andersonas: Ir aš sakau, kad čia nėra jokio įrodymo, jog kas nors iš bet kurios denominacijos,

bet kurios rūšies krikščionybės, mokė šią doktriną.

Pastorius Jimenezas: Žiūrėdami į istorijos svarbą, turite sau užduoti klausimą,

„Kokie yra paėmimo prieš suspaudimą pagrindai?“

Dr. Rolandas Rasmusenas: Vienas iš ankstyvųjų paėmimo prieš suspaudimą šalininkų buvo

Džonas Nelsonas Darbis. -aisiais, jis pradėjo mokyti doktriną, kurią pavadino

„Slaptas paėmimas.“ Po kurio laiko jis išleido savo Biblijos vertimą, iš kurio jis

išėmė ištisas eilutes, iškraipė svarbias Biblines doktrinas, ir perdirbo jas į pagrindines

ištraukas, susijusias su antruoju Jėzaus Kristaus atėjimu. Džonas Nelsonas Darbis, žinomas kaip „šiuolaikinio

dispensionalizmo tėvas“, skatino savo paėmimo prieš suspaudimą teoriją

devynioliktame amžiuje. Vėliau, paėmimas prieš suspaudimą įgijo platų pripažinimą tarp

baptistų, kai „Oxford University Press“ publikavo „Skofildo Bibliją su nuorodomis“, kurioje buvo

užrašai, reklamuojantys Darbio slapto paėmimo sąvoką. Šie užrašai privertė daug

krikščionių priimti šią doktriną, lyg Dievas pats ją būtų pasakęs.

Pastorius Andersonas: Velnias, labiau nei bet kas, panaudojo šią Skofildo Biblijos nuorodų sistemą,

kad propaguotų paėmimo prieš suspaudimą doktriną. Jūs norite žinoti

iš kur ji atsirado? Štai kaip ji pateko į bažnyčias. Štai čia ją gauna pastoriai.

Ji ne iš Biblijos. Ji tikrai neatkeliavo iš Jėzaus Kristaus burnos.

Tačiau, ji atkeliavo iš Skofildo burnos. Skofildo užrašai liudija apie paėmimą prieš suspaudimą

ir jie priverčia skaitytoją manyti, kad jis yra Šventajame Rašte, nors iš tikrųjų ten jo

visiškai nėra. Taigi, dėl to, kad Skofildo Bibilija buvo išsiųsta į daugelį seminarijų ir kolegijų,

ir tiek daug jaunų pamokslininkų vaikinų skaitė „Skofildo Bibliją su nuorodomis“, jie pradėjo

paėmimą prieš suspaudimą priimti kaip tiesą ir pradėjo ją skelbti.

Dr. Rolandas Rasmusenas: Pramanymai apie neišvengiamą paėmimą, taip pat pasiekė aštuntojo

dešimtmečio kartą per Dono Tompsono filmus.

„Staiga ir be įspėjimo, daugybė tūkstančių, galbūt milijonai žmonių, tiesiog dingo.

Kelių liudininkų pranešimai apie šiuos dingimus nebuvo aiškūs,

Tačiau vienas dalykas yra neabejotinai tikras. Milijonų, kurie vakar gyveno šioje žemėje, šį rytą nebėra.

Dr. Rolandas Rasmusenas: Tompsono trilerių trilogija atliko reikšmingą vaidmenį

supažindinant naują paauglių kartą su teorija. Nuo premjeros pradžios, daugiau nei milijonų matė „A Thief in the Night.“

-siais, Timas Dalehouse'as publikavo Timo Lahaye ir Jerry‘io Jenkinso apokaliptinį romaną, „Paliktieji.“

Pastorius Andersonas: Tai yra išgalvotas filmas, kuris vaizduoja kaip visi išnyksta, ir niekas

nežino kur jie yra. Automobiliai atsitrenkia vienas į kitą, lėktuvai krenta, nes

pilotas dingo, ir šis dramatiškas paėmimo prieš suspaudimą pristatymas tapo amerikiečių

kultūros dalimi, ir žmonės tai priima kaip tiesą, ir ak...

Tai yra kvailas filmas.

Dr. Rolandas Rasmusenas: Buvo parduota milijonai „Paliktųjų“ kopijų visame pasaulyje,

sukurtos knygų, taip pat ir trys filmų adaptacijos iki šios dienos. Tačiau „Paliktieji“ yra

grožinės literatūros kūrinys. Norėdami sužinoti tiesą apie paėmimą, mes turime pažvelgti į Biblijos puslapius.

Pastorius Andersonas: tesalonikiečiams skyriuje yra esminė paėmimo ištrauka.

O tesalonikiečiams skyriuje, mes randame turbūt labiausiai žinomą tekstą apie paėmimą.

Pastorius Andersonas: Kiekvienas sutiks, kad šioje ištraukoje kalbama apie paėmimą. Šioje

Biblijos vietoje yra akivaizdžiausias mokymas, kad Jėzus ateina debesyse, ir mes esame paimti

kartu su juo susitikti. Biblijoje, eilutėje rašoma:

( tesalonikiečiams :) „Aš nenoriu, kad jūs, broliai, liktumėte nežinioje dėl

užmigusiųjų ir nusimintumėte kaip kiti, kurie neturi vilties.“

( tesalonikiečiams :) „Jeigu tikime, kad Jėzus mirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos,

kurie užmigo su Jėzumi, atves kartu su Juo.“

Pastorius Andersonas: Taigi, jis nenori, kad jie būtų neišmanantys

apie Krikščionis, tikinčiuosius, kurie mirė, kurie miega Jėzuje, kurie

pasirinko būti su Viešpačiu. Jis sako, jog nenori, kad jūs, broliai, liktumėte nežinioje,

nes aš nenoriu kad jūs liūdėtumėte kaip tie, kurie neturi vilties. Aš noriu, kad žinotumėte,

jog dar pamatysite savo mylimą žmogų, kuris buvo išgelbėtas. Jūs pamatysite juos dar kartą, nes

Biblijoje sakoma, kai Jėzus Kristus grįš, jis atves juos

kartu su savimi. Mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia, ir taip toliau. Štai kodėl eilutėje sakoma

( tesalonikiečiams :) Todėl guoskite vieni kitus šiais žodžiais.

Pastorius Andersonas: Štai kodėl tai yra labai populiari ištrauka, kurią galite išgirsti per laidotuves.

Aš buvau daugybėje laidotuvių, kuriose žmonės ramina vienas kitą šiais žodžiais.

Taigi, kiekvienoje eilutėje jis teigia, kad mes ir vėl pamatysime žmones, kurie mirę.

( tesalonikiečiams :) Ir tai jums sakome Viešpaties žodžiu, jog mes,

gyvieji, išlikusieji iki Viešpaties atėjimo, nepralenksime [nebūsime teisiami] užmigusiųjų.

( tesalonikiečiams :) Nes pats Viešpats nužengs iš dangaus, nuskambėjus

paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, ir mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia

( tesalonikiečiams :) Paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais

būsime pagauti į debesis susitikti su Viešpačiu ore ir taip visuomet pasiliksime su Viešpačiu.

( tesalonikiečiams :) Todėl guoskite vieni kitus šiais žodžiais.

Pastorius Andersonas: Taigi, jei suprantate kontekstą, paguoda yra tame, kad pamatysite savo artimuosius

dar kartą. Jis sako, kad pamatysite juos dar kartą, nes jei tikite, kad Jėzus mirė

ir prisikėlė, net ir (tokiu pat būdu) tie, kurie užmigo su Jėzumi, bus atvesti Dievo.

Jie bus prikelti. Mirusieji Kristuje prisikels pirmiausiai. Jis sako,

kad ramintume vieni kitus šiais žodžiais. Čia nėra paminėtos jokios paguodos, jog jums

pavyks išvengti persekiojimo. Jūs nebūsite persekiojamas. Jums nereikės išgyventi

suspaudimo. Jums nereikės išgyventi skausmo. Jums nereikės kentėti. Ar

ši ištrauka iš vis pamini suspaudimą? Ar kas nors buvo paminėta apie suspaudimą?

Ne. Jis nesakė, guoskite vieni kitus ir jums nereikės išgyventi suspaudimo. Guoskite

vieni kitus, kad nebūtumėte persekiojami. Guoskite vieni kitus, kad būtų paėmimas prieš

suspaudimą. Ne tai jis sako!

Pastorius Jimenezas: Dabar, kai žiūrime į šią ištrauką, galime sužinoti keletą savybių

apie paėmimą, kurios padės mums identifikuoti jį kitose ištraukose. Norėčiau,

kad suprastumėte iš ko sudarytas paėmimas. Jei pažvelgsite į eilutę,

ten sakoma: „Nes pats Viešpats nužengs iš dangaus“. Taigi pirmas dalykas, kurį mes

turime suprasti apie paėmimą yra tai, kad Viešpats nusileidžia iš dangaus nuskambėjus

paliepimui ir arkangelo balsui, ir aš noriu, kad jūs atkreiptumėte dėmesį į tai: „ir

Dievo trimitui“. Tai yra antra savybė, kurią norėčiau jums parodyti kaip paėmimą.

Viešpats nužengs, nuskambės Dievo trimitas, ir tada Biblijoje sakoma: „ir mirusieji

Kristuje prisikels pirmiausia.“ „Paskui mes, gyvieji, išlikusieji“, atkreipkite dėmesį

į šituos žodžius: „kartu su jais būsime pagauti į debesis“. Taigi, kai įvyks paėmimas,

pagal tesalonikiečiams skyrių, paėmimo savybės yra:

. Nužengia Viešpats . Nuskambės Dievo trimitas . Pagauti į debesis

Pastorius Jimenezas: Mes būsime pagauti kartu, kad pasitiktume jį debesyse.

Pastorius Andersonas: Grįžkite atgal į Mato ir pamatysite tokius pat elementus Mato :-.

Pažvelkite į Mato :: „Tuoj pat po tų suspaudimo dienų“, ir aš kartais

tiesiog noriu žmonių paklausti: ƒ„Kokios dalies po žodžio PO jūs nesuprantate apie šią ištrauką?“

Bet joje sakoma:

(Mato :) Tuoj pat po tų suspaudimo dienų saulė užtems,

mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės kris iš dangaus, ir dangaus jėgos

bus sudrebintos.

(Mato :) Tada danguje pasirodys Žmogaus Sūnaus ženklas, ir visos

žemės giminės raudos ir pamatys Žmogaus Sūnų, [„Žmogaus

sūnus“ - taip save vadino Jėzus, kai jis buvo šioje žemėje] ateinantį

dangaus debesyse su galybe ir didžia šlove.

(Mato :) Jis pasiųs savo angelus su skardžiais trimitų garsais, ir jie

surinks Jo išrinktuosius iš keturių žemės pusių, nuo vieno dangaus pakraščio iki kito.

Pastorius Andersonas: Visi tie patys elementai! Jėzus ateina debesyse. Nuskambės Dievo trimitas.

Jis siunčia savo angelus, kad surinktų jo išrinktuosius.

Pastorius Jimenezas: Aš jums tai parodžiau dėl to, jog suprastumėte, kad

Mato :- eilutėse mes matome paėmimą, ir kai jas palyginame su tesalonikiečiams :-

eilutėmis, jos visiškai sutampa.

Pastorius Andersonas: Laikykite savo pirštą ten, ir eikite į Morkaus . Morkaus sako beveik

tą patį, ką ir Mato . Tai vadintumėme „lygiagrečia ištrauka“. Jūs

pamatysite tą patį pamokslavimą, tą patį mokymą šiose dviejuose ištraukose. Galite jas sudėti

greta. Jos teigia tuos pačius dalykus. Leiskite jums tai parodyti šioje ištraukoje. eilutėje

sakoma:

(Morkaus :) Tomis dienomis, po ano suspaudimo, saulė užtems,

mėnulis nebeduos šviesos,

(Morkaus :) dangaus žvaigždės kris ir dangaus jėgos bus sudrebintos.

(Morkaus :) Tada jie pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyse su didžia jėga ir šlove.

(Morkaus :) Jis pasiųs savo angelus, ir tie surinks Jo išrinktuosius iš

keturių žemės pusių, nuo žemės pakraščių iki dangaus tolybių.

Pastorius Andersonas: Dabar galėtume tik melstis ir eiti namo. Turėtume tik sugebėti

užversti Bibliją, ir pasakyti: „Štai ir viskas, žmonės. Tai PO SUSPAUDIMO“, ir tik

užverskite Biblijas ir eikite namo. Bet ne, neužversime Biblijų ir

neisime namo, nes jums įrodysiu ir parodysiu, kad čia kalbama apie

paėmimą, ir čia sakoma, kad tai yra PO SUSPAUDIMO.

Pastorius Andersonas: Daugelis žmonių kritikuos šį skyrių ir sakys: „Jūs negalite įrodyti savo

doktrinos iš Mato , nes joje kalbama tik su žydais.“ Jie

tiesiog nurašys šią ištrauką ir sakys: „Oi, tai tik žydams.“ Ir kažkur kažkoks mokslininkas

nusprendė, kad Mato knyga yra žydams, Morkaus knyga - romėnams,

Luko knyga - graikams, ir Jono knyga - pasauliui. Ak,

ačiū, Dievui, kad buvome įtraukti bent į vieną iš keturių evangelijų! Bet kas pasiūlo

šiuos niekus? Gal Mato knyga yra skirta žydams. Gal Luko knyga skirta

graikams. Gal Pauliaus laiškas efeziečiams buvo skirtas efeziečiams. Ką manote?

Gal Pauliaus laiškas hebrajams buvo skirtas hebrajams. Gal Pauliaus laiškas

tesalonikiečiams buvo skirtas tesalonikiečiams, bet kiekvienas pažadas

knygoje yra mano! Kiekvienas skyrius, kiekvienas posmas, kiekviena eilutė! Knyga Titui nebuvo skirta

tik Titui! Tai buvo trumpalaikė knyga! Ji skirta skaityti kiekvienam pastoriui. Ji skirta skaityti

kiekvienam tikinčiajam. Tai yra Naujasis Testamentas!

Pastorius Andersonas: Bet štai ką jie pasakys: „Ne, pastoriau Andersonai, jūs nesuprantate.

Šis visas pamokslas buvo skelbtas apie žydus, už žydus, žydams. Jėzus Kristus

pamokslavo žydams Alyvų kalne (įmantrus teologinis vardas, duotas šiai

ištraukai). „Pastoriau Andersonai, jis kalbėjosi su žydais! Argi nesuprantate! Kai jis pasakė

Morkaus :: „Po suspaudimo, ir tada, eilutėje jis kalbėjo apie Jėzų ateinantį

debesyse, ir išrinktųjų surinkimą eilutėje, iš tolimiausių žemės pusių,

iki dangaus tolybių“, - čia kalbama tik su žydais.“ Gerai, pažvelkite į

paskutinę Morkaus eilutę: „Ką sakau jums, sakau tai tik žydams.“ Neleiskite

jokiam pamokslininkui jums sakyti, kad tai yra skirta visiems tikintiesiems. Tai skirta tik žydams.

Ar tikrai tai yra sakoma Morkaus :? Ne! Joje sakoma:

(Morkaus :) Ką sakau jums, sakau ir visiems: budėkite!

Pastorius Andersonas: Tai yra paskutinis šio skyriaus žodis.

(Morkaus :) Ką sakau jums, sakau ir visiems: budėkite!

Pastorius Andersonas: Ir vis tiek žmonės atsisuks ir sakys: „Šiame skyriuje

kalbama ne su visais. Čia kalbama tik su žydais.“ Kone jis žinojo, kad žmonės

taip sakys, todėl jis tai pasako pabaigoje. Aš nekalbu tik su jumis. Aš kalbu

su visais kai sakau: budėkite. Tai skirta visiems. Sakyti, kad šiame skyriuje kalbama tik su

žydais yra juokinga, kai jis tiesiai pasako:

(Morkaus :) Ką sakau jums, sakau ir visiems: budėkite!

Pastorius Jimenezas: Žmonės dažnai pažiūri į Mato :-, ir sako: „Nors

tai ir atrodo kaip paėmimas, nors ir skamba kaip paėmimas, tai

nėra paėmimas“, - ir čia yra priežastis, dėl ko jie sakys, kad tai nėra paėmimas.

Jei pažvelgsite į eilutę, joje sakoma: „Jis pasiųs savo angelus su

skardžiais trimitų garsais, ir jie surinks Jo išrinktuosius,“ - ir žmonės pažvelgę į šį

žodį sako: „Matote, žodis „išrinktieji“ nereiškia, kad tai krikščionys.“ Jie sakys:

„Išrinktieji“ yra Izraelis. Dėl to, Mato nėra apie paėmimą. Jis nėra skirtas

krikščionims. Visas šis skyrius yra skirtas žydams, nes jis kalba apie išrinktuosius.“

Problema yra tame, kad mes visada turime leisti Biblijai būti savo pačios žodynu.

Pastorius Andersonas: Aš turiu sąrašą, kuriame yra visi pavartoti žodžiai „išrinktieji“. Mes neperžiūrėsime

jo, nes neturime laiko, bet galėčiau peržiūrėti visus

pavartotus „išrinktieji“ žodžius, ir galėčiau parodyti, kad kiekvieną kartą yra kalbama apie žmones, kurie yra išgelbėti.

Pastorius Jimenezas: Priežastis dėl ko žmonės mano, kad žodis „išrinktieji“ yra apie „žydus“, ar

apie „Izraelį“ yra dėl to, kad užuot studijavę Bibliją, ir užuot skaitę Bibliją,

jie skaitė komentarus, ir jie skaitė knygas, parašytas vyrų,

kurie jiems pasakė, ką „išrinktųjų“ apibrėžimas reiškia. „Skofildo Biblijoje su nuorodomis“

yra Mato pastaba, sakanti kad žodis „išrinktieji“ siejasi su „Izraeliu“. Tačiau,

Biblija pati apibrėžia, ir Biblija pateikia mums atsakymą į visus doktrinos klausimus,

ir žodis „išrinktieji“, jei jį nagrinėsite Biblijoje, tikrai nėra žydai.

Pastorius Andersonas: Tiesiog pateiksiu jums ryškiausią momentą, tesalonikiečiams : sakoma:

( tesalonikiečiams :) žinodami, Dievo numylėtieji broliai, jūsų išrinkimą.

Pastorius Andersonas: ...kalbama su tesalonikiečiais, kurie tikrai nėra žydai. Mes matėme tai Romiečiams

(Romiečiams :) Kas kaltins Dievo išrinktuosius? Juk Dievas išteisina!

Pastorius Andersonas: Iš Biblijoje paminėtų terminų „išrinktieji“, aš suradau

kurie siejasi su visais tikinčiaisiais: du iš jų siejasi su tikinčiaisiais, kurie nėra žydai,

vienas iš jų siejasi su tikinčiaisiais, kurie yra žydai, du iš jų siejasi su Jėzumi Kristumi,

ir vienas iš jų siejasi su Jokūbu, Dievo išrinktu asmeniu. Aš jums pateiksiu vieną

eilutę, kurioje aiškiai įrodoma, kad išrinktieji nereiškia „Izraelio“. Nes žmonės sakys:

„Išrinktieji? Tai Izraelis. Tai žydai.“

(Romiečiams :) Tai ką gi? Izraelis nepasiekė to, ko ieškojo. Pasiekė tiktai išrinktoji

dalis. Kiti buvo apakinti.

Pastorius Andersonas: Taigi, Biblijoje sakoma: Izraelis nepasiekė; tai padarė išrinktieji. Na, jei Izraelis

buvo išrinktieji, tada tai neturi jokios prasmės.

Pastorius Jimenezas: Jei leisite pačiai Biblijai save paaiškinti, joje labai aiškiai parašyta,

jog „išrinktieji“ nėra žydai, jog „išrinktieji“ nėra Izraelio tauta,

išrinktieji yra tikintieji. Jie gali būti iš Mažosios Azijos, jie gali būti iš Graikijos, jie gali

būti barbarai, jie gali būti bet kas. Jei jūs apsivilkote Kristumi, jei jūs apsirengėte nauju

žmogumi, jūs esate laikomas išrinktuoju. Taigi, kai mes grįžtame atgal į Mato , ir jis sako:

„Jis pasiųs savo angelus su skardžiais trimitų garsais, ir jie surinks

Jo išrinktuosius“, tai puikiai sutinka su ištrauka, dėl to, kad tai yra tikinčiųjų paėmimas.

Pastorius Andersonas: Tai neturi nieko bendro su tuo, ar jie yra žydai ar ne, tamsiaodžiai

ar šviesiaodžiai. Išrinktieji yra tie, kurie yra išsaugoti. Jis ketina surinkti juos debesyse

kartu su savimi. Argi tai nėra visiškai nuoseklu su tuo, ką jis pasakė tesalonikiečiams

skyriuje? Kai jis pasakė, kad nuskambės trimitas ir visi tikintieji bus

pagauti į debesis susitikti su Kristumi. Kiek vėliau tame pačiame skyriuje jis sako: „Tačiau

tos dienos ir valandos niekas nežino...“, taigi niekas nežino dienos ar valandos kada tai įvyks.

Aš jums negaliu pasakyti: „Tai įvyks tokią ar tokią šių metų spalio dieną.“ Be to, vėliau, jis sako:

(Mato :) Tada du bus kartu lauke, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas.

(Mato :) Dvi mals girnomis, ir viena bus paimta,

o kita palikta.

(Mato :) Todėl budėkite, nes nežinote, kurią valandą ateis jūsų Viešpats.

Pastorius Andersonas: Taigi, Dievas mums sako, jog mes nežinome kada tai įvyks. Tai yra kažkas,

ko reikia laukti. Mes nežinome dienos ar valandos, bet jis mums praneša, kad tai bus PO

SUSPAUDIMO, nes jis sako, kad PO SUSPAUDIMO saulė ir mėnulis aptems,

paskui Jėzus Kristus ateis debesyse. Tada suskamba trimitas. Tada

tikintieji yra pagauti į debesis. Dėl to, kad mes nežinome dienos ar valandos, nereiškia,

kad tai yra kažkas, kas įvyks bet kuriuo metu. Daugelis žmonių pažvelgs

į „tačiau tos dienos ir valandos niekas nežino“, ir sakys: „tai gali įvykti bet kuriuo metu“.

Jis tiesiog užbaigė sakydamas, kad tai yra PO SUSPAUDIMO. Tai iš tikrųjų surandama

Mato, Morkaus ir Luko knygose. Mato knyga aprėpia tai skyriuje, Morkaus - skyriuje,

Luko - ir skyriuose, ir tada, visai tai yra aprėpta Apreiškime Jonui.

Visi keturi tai aprėpia. Iš pradžių įvyksta SUSPAUDIMAS, tada saulė ir mėnulis aptemsta,

tada Jėzus Kristus ateina debesyse.

Pastorius Andersonas: Priežastis dėl ko žmonės mano, kad paėmimas įvyksta prieš suspaudimą

yra todėl, jog jie sumaišo suspaudimą su Dievo rūstybe. Vienas iš būdų, kuriais galima įrodyti, kad Dievo rūstybė

ir suspaudimas yra du skirtingi dalykai yra tai, kad Mato : sakoma:

„Tuoj pat po tų suspaudimo dienų saulė užtems, mėnulis

nebeduos šviesos.“ Taigi, Biblijoje, Mato yra labai aiškiai pasakyta, kad saulė ir

mėnulis užtems PO SUSPAUDIMO. Tada jei pažvelgsite į Apreiškimai Jonui , kur jūs skaitote

apie saulės ir mėnulio aptemimo laiką (kada šeštasis antspaudas yra atplėštas), jis sako: „saulė

pasidarė juoda kaip ašutinis maišas, mėnulis tapo lyg kraujas“

...būtent tai, ką jis pasakė Mato ...

(Apreiškimas Jonui :) o dangaus žvaigždės ėmė kristi žemėn, tarytum stipraus vėjo purtomas

figmedis mestų dar neprinokusius vaisius.

(Apreiškimas Jonui :) Dangus nutolo tarsi suvyniojamas knygos rietimas, ir

kiekvienas kalnas ir sala buvo išjudinti iš savo vietų.

(Apreiškimas Jonui :) Ir tada žemės karaliai, didžiūnai, karo vadai, turtuoliai,

galiūnai, visi vergai ir visi laisvieji pasislėpė

urvuose ir tarp kalnų uolų.

(Apreiškimas Jonui :) Jie šaukė kalnams ir uoloms: „Griūkite ant mūsų ir paslėpkite mus

nuo Sėdinčiojo soste veido ir nuo Avinėlio rūstybės,

(Apreiškimas Jonui :) nes atėjo didi Jo rūstybės diena, ir kas gali išstovėti?!“

Pastorius Andersonas: Taigi, atsižvelgiant į tai, kada Dievo rūstybė bus išlieta? Kai

saulė ir mėnulis aptemsta, tada jie sako: „nes atėjo didi Jo rūstybės diena“.

ATĖJO yra panaudotas esamajame laike, o tai reiškia, kad jis tiesiog įvyko. Taigi, jei Mato sakoma, kad saulė ir

mėnulis užtemsta PO SUSPAUDIMO, ir jei Dievo rūstybė neprasideda tol, kol

saulė ir mėnulis neužtemsta, kaip jie gali būti vienodi? Taigi, rūstybė neprasideda tol,

kol saulė ir mėnulis nėra užtemdyti. Paprastai, kai bandome paprašyti žmonių, kad

jie parodytų paėmimą prieš suspaudimą Šventajame Rašte, jie negali parodyti jokios eilutės. Aš mesiu iššūkį kiekvienam,

kuris man parodys vieną eilutę, kurioje iš tikrųjų žodis „suspaudimas“ būtų pavartotas kaip jų

paėmimo prieš suspaudimą pozicijos patvirtinimas. Jie negali to padaryti. Jie jums parodys eilutes, kuriose pavartotas

žodis „rūstybė“. Jie suras eilutes, kurios parodys, jog mes, kaip krikščionys nesame Dievo

rūstybėje, ir jie parodys eilutes, kurios sakys, kad mes nesame paskirti rūstybei, ir

kad mes esame išgelbėti nuo rūstybės. Ir jie sakys: „Matote, štai čia Biblijoje sakoma, kad mums

nereikės išgyventi suspaudimo. Bet palaukite, suspaudimas ir rūstybė yra du skirtingi

dalykai! Nėra nė vienos eilutės, kurią paėmimo prieš suspaudimą tikintysis galėtų jums parodyti, kurioje žodis „suspaudimas“

būtų vartojamas kaip jų doktrinos įrodymas. Jie jums parodys kurią nors eilutę apie Dievo rūstybę. Ką gi,

Dievo rūstybė ir suspaudimas yra du visiškai skirtingi dalykai. Daugelis krikščionių yra mokomi

savo bažnyčiose ir skaitomų knygų, kad šie du dalykai yra vienodi.

Ir kai tu bandai jiems pasakyti: „Ei! Mes būsime čia dėl suspaudimo! Paėmimas

neįvyks iki SUSPAUDIMO PABAIGOS. Štai ką jie bandys jums pasakyti: „Ne, Dievas

neišlies savo rūstybės ant savo žmonių. Mes nesame paskirti rūstybei. Mes būsime

išgelbėti nuo jo rūstybės.“ Bet palaukite, ar Dievo rūstybė yra tas pats kas suspaudimas?

Ne. Jei mes tik padėtume žmonėms suprasti ką žodis „suspaudimas“ reiškia, jie

suprastų, kad paėmimas įvyksta PO SUSPAUDIMO. Tiesiog žmonės

nesupranta žodžio „suspaudimas“, nes jie turi šią idėją galvoje, jog

suspaudimas yra septynių metų periodas, kuomet Dievas lieja savo rūstybę, ir svaido ugnį

ir sierą, paverčia vandenį krauju, ir kankina žmones skorpionais ir visomis šiomis

skirtingomis negandomis. Ne tai yra suspaudimas. Biblija moko ne to.

Pastorius Andersonas: Tie, kurie tiki šiuo, taip vadinamu paėmimu prieš suspaudimą, arba paėmimu,

kuris įvyksta prieš suspaudimą, ir kuris gali įvykti bet kuriuo metu. Išskaidykime šį

paėmimo prieš suspaudimą terminą. Jį sudaro trys elementai. Ką reiškia „prieš“? „Anksčiau“. Ką reiškia

„suspaudimas“? „Suspaudimą“. Ir lieka „paėmimas“. Žodžio „paėmimas“ nėra

Biblijoje. Paėmimo sąvoka yra Biblijoje, nes mes matome Jėzų

ateinantį debesyse, žmonės yra pagauti būti kartu su juo ore ir taip toliau. Taigi, paėmimo sąvoka

yra Biblijoje, tačiau žodis paėmimas nėra pavartotas. Ar žodis „suspaudimas“ yra

Biblijoje? Jeigu surasite kiekvieną eilutę, kurioje pavartotas žodis „suspaudimas“, jį surasite

kartus Naujajame Testamente. Tad jeigu Naujajame Testamente „suspaudimas“ pavartotas kartus,

ir visi skleidžia šią paėmimo prieš suspaudimą doktriną, argi bent viena iš

eilučių, ar ištraukų ar skyrių, neturėtų mokyti mūsų apie paėmimą vykstantį

prieš suspaudimą? Nė vienoje iš šių eilučių nėra nieko paminėta apie paėmimą,

esantį prieš suspaudimą, ar ką nors panašaus, taigi, žmonės, tikintys paėmimu prieš suspaudimą, turi

remtis interpretacijomis, ir kai jie turi tai paaiškinti, tai visada yra

labai sudėtinga. Aš kai ką pastebėjau apie Bibliją: Dievas nori, kad mes suprastumėme

Bibliją. Jis nebando mūsų pergudrauti ir klaidinti, ir nebando visko apsunkinti.

Jis nori, kad mes žinotumėme tiesą. Jis mus myli. Aš pastebėjau, kai daugybę kartų

Biblijoje iškyla koks klausimas, jis mums tai apibrėžia, ir padeda mums tai suprasti.

Ir kai mes pamatysime tai antrą kartą, mes žinosime apie ką jis kalba.

Biblijoje sakoma Mato :

Tačiau jis be šaknų – nepastovus žmogus. Kilus kokiam sunkumui

ar persekiojimui dėl žodžio, jis tuoj pat pasipiktina.

Pastorius Andersonas: Kaip jūs suprantate „suspaudimo“ apibrėžimą? Persekiojimas. Jis sako

„sunkumui ar persekiojimui“, kuris iškyla dėl žodžio. Negi šie žmonės išgyvena

suspaudimą dėl to, kad jie yra blogi? Ne, jie išgyvena suspaudimą, nes jie

laikosi Dievo žodžio. Ir dėl to, kad jie stovi už Dievo žodžio,

dėl to, kad jie priėmė Dievo žodį su visu džiaugsmu, ir jie išgyvens persekiojimą

ir suspaudimą. Jei mes būsime tvirti ir tikri tuo, kuo mes tikime, mes iškęsime persekiojimą ir

suspaudimą. Kai Biblijoje pirmą kartą pamatote pavartotą žodį „suspaudimas“,

jis yra susietas su „persekiojimu“. Tai yra pirmas kartas kai žodis „suspaudimas“ yra pavartotas

Naujajame Testamente, ir jei jūs seksite kada kiekvieną kartą Naujajame Testamente yra pavartotas

žodis „suspaudimas“, tai % laiko, kalbama apie tikinčiuosius, kurie išgyvena

suspaudimą - išgelbėti žmonės išgyvena suspaudimą. Kitus du kartus jis yra pavartotas kai

nėra kalbama apie išgelbėtus žmones, tai neturi nieko bendro su pasaulio pabaigos pranašyste. Ten tik

kalbama apie žmones, kurie apskritai išgyvena suspaudimą. Krikščionys per visą istoriją

išgyveno suspaudimą, ir mūsų karta nebus kitokia. Galbūt tai

įvyks mūsų gyvavimo laikotarpiu, o gal ir ne, bet jei tai įvyks šiuo metu, mes

iškęsime tai, kaip tikintieji. Mes būsime nužudyti dėl Kristaus, arba, tikėkimės,

išgyvensime šį laikotarpį ir pasiruošime paėmimui.

Penktasis žodžio „suspaudimas“ paminėjimas yra randamas Naujajame Testamente Jono :.

Pastorius Andersonas: Jis kalba tikintiesiems. Jis kalba savo mokiniams. Jis sako:

(Jono :) Aš jums tai kalbėjau, kad manyje turėtumėte ramybę. Pasaulyje

jūs turėsite priespaudą, bet būkite drąsūs: Aš nugalėjau pasaulį!

Pastorius Andersonas: Ar jis sakė, kad jūs išvengsite suspaudimo? Ar jis sakė, kad jums

nereikės išgyventi suspaudimo. Ar jis sakė: „Aš niekada neleisiu savo žmonėms išgyventi suspaudimo!

Aš juos per daug myliu!“ Ne! Ką pirmasis „suspaudimo“ paminėjimas reiškia Mato ?

Jei žmonės nebūtų tvirti ir tikri, ir persekiojimas ar suspaudimas įvyktų

dėl šio žodžio, jie būtų įžeisti. Pažvelkite ką Jėzus pasakė šiame skyriuje: jis

perspėja mus apie suspaudimą eilutėje:

(Jono :) Aš jums tai pasakiau, kad nepasipiktintumėte.

Pastorius Andersonas: Jis sako, kad jei jis jums to nepraneš, jei jis jūsų neperspės

apie ateinančius persekiojimus ir suspaudimus, ir išbandymus, kuriuos ištversite savo

gyvenime; kai jie užklups, jūs nebūsite tam pasiruošę. Jūs būsite pasipiktinę. Jūs sakysite: „Kodėl

jūs sakote šį pamokslą, pastoriau Andersonai?“ Aš sakau šį pamokslą, kad jūs

nebūtumėte pasipiktinę. Jūs sakysite: „Palaukite, šis pamokslas žeidžia!“ Ne, šis pamokslas skirtas

nustoti būti pasipiktinusiems, nes Jėzus pasakė, kad jei jūs žinote, kad tai įvyks, jūs

nebūsite pasipiktinę. Pažvelkite į eilutę:

(Jono :) Aš jums visa tai kalbėjau, kad tai valandai atėjus, atsimintumėte,

jog buvau jus įspėjęs. Aš jums to nesakiau

iš pradžių, nes buvau su jumis.

Pastorius Andersonas: Taigi, čia jis sako: kai šie įvykiai įvyks jūs atsiminsite, kad

aš jums tai sakiau, ir aš jums šįvakar kartoju tą patį, ką Jėzus pasakė. Kai šie įvykiai

prasidės - tai gali neįvykti mūsų gyvavimo laikotarpiu, tai gali įvykti po metų, galbūt tai bus

po kelių metų, mes nežinome kada bus pabaiga - bet kai tai įvyks,

jūs prisiminsite, kad aš jums sakiau. Dar svarbiau yra tai, kad

aš neišsigalvojau šių dalykų, jūs prisiminsite, kad Jėzus jums tai sakė.

Pastorius Jimenezas: Toliau žodį „suspaudimas“ randame Apaštalų darbai ::

(Apaštalų darbai :) Ten jie stiprino mokinių sielas, ragino juos pasilikti tikėjime

ir sakė: „Per daugelį išmėginimų mes turime įeiti į Dievo karalystę“.

Pastorius Jimenezas: Įdomu tai, kad šiame pareiškime sakoma: „Per daugelį

išmėginimų mes turime įeiti į Dievo karalystę“ - tai labai tikslus pranešimas Biblijoje, nes kai

mes įžengsime į Dievo karalystę, tai įvyks suspaudimo metu,

ir ne tai, kad mes įžengsime į Dievo karalystę prieš suspaudimą.

Pastorius Andersonas: Ar jis pasakė: „Gyvas žmogau, puiku, kad mes būsime žuvę iki suspaudimo!“

Ne, jis pasakė: „Verčiau jau turėjote patvirtinti juos. Verčiau jau turėjote tvirtinti juos kai kuriems įvykiams.

Verčiau jau turėjote sutvirtinti juos, nes jie geriau žinotų, kad per didelį suspaudimą jie

įžengs į Dievo karalystę.“ Ar paėmimas prieš suspaudimą paminėtas #?

Nemaniau.

Pastorius Jimenezas: korintiečiams : Biblijoje sakoma:

( korintiečiams :) Aš labai pasitikiu jumis ir labai jumis

didžiuojuosi. Esu kupinas paguodos ir džiaugsmo visuose mūsų sunkumuose.

Pastorius Andersonas: Jis nesakė: „Esu kupinas džiaugsmo, nes aš neišgyvenu sunkumų.

Aš taip džiaugiuosi, nes mes būsime paimti į dangų prieš suspaudimą.“ Ne tai jis pasakė!

Jis pasakė: „Esu kupinas džiaugsmo visuose mūsų sunkumuose.“ Kur šiame Šventajame Rašte yra

paėmimas prieš suspaudimą. Jo čia nėra.

Pastorius Jimenezas: Mane tiesiog stebina, kai pažiūrite į žodį „suspaudimas“ visame

Šventajame Rašte, randate daugybę užuominų apie tikinčiuosius, kurie išgyvena

suspaudimą. Jis sako: „...visuose mūsų sunkumuose.“ Tai nėra kažkas, ko tikintieji neturi

išgyventi. Tai yra kažkas, ką tikintieji išgyveno per visą savo gyvenimą.

Visos tikinčiųjų kartos išgyveno suspaudimą.

Pastorius Andersonas: Žmonės, atminkite, jog Dievas nenori mūsų supainioti. Jis nebando

mūsų suklaidinti. Žmogus jus suklaidino! Pamokslininkai jus suklaidino!

Laidos ir filmai jus suklaidino (Paliktieji, ir taip toliau).

Dievas jūsų suklaidina.

Pastorius Jimenezas: Jei leisime Biblijai būti mūsų žodynu, ir leisime Biblijai

apibrėžti žodžius, mes atrasime, kad žodis „suspaudimas“ nėra Dievo rūstybė.

Tai yra persekiojimas, tai yra skausmas, tai yra nelaimė.

Pastorius Andersonas: Jūs manote, kad kas nors galėtų jums parodyti bent vieną iš šių paminėtų eilučių.

Parodykite bent vieną eilutę, kurioje būtų sakoma, kad mes būsime žuvę iki suspaudimo, ar, kad

mes būsime pagauti prieš suspaudimą, ar, kad paėmimas įvyks prieš suspaudimą.

Taip pat, aš jums galiu parodyti kur Biblijoje aiškiai pasakyta, kad iš karto po suspaudimo

Jėzus ateis debesyse, suskambės trimitas, ir išrinktieji bus pagauti į

debesis kartu su juo. Tai taip paprasta. Tie, kurie tiki paėmimu prieš suspaudimą,

tiesiog turi pasitikėti žmonėmis, jų įmantriomis interpretacijomis ir logika, ir,

„Na, kadangi mes nežinome dienos ar valandos, tai reiškia, jog tai galėtų įvykti bet kuriuo metu,

ir jei tai galėtų įvykti bet kuriuo metu, tada tai turi būti prieš suspaudimą.“ Arba jie

turės sudėtingą grafiką, kuris tai jums paaiškins. Bet jei jūs tiesiog paimsite Bibliją ir

priimsite ją tokią, kokia ji yra - skaitykite Naujajame Testamente pradedant nuo Mato - kai jūs pasieksite Mato

, ten labai aiškiai parašyta: PO SUSPAUDIMO Jėzus ateis debesyse.

Pastorius Andersonas: Dr. Kentas Hovindas yra labai garsus evangelistas, kuris metus tikėjo ir skelbė

paėmimą prieš suspaudimą. Na, dabar jis yra kalėjime, ir nuo to laiko

kai jis čia yra, jis skaitė savo Bibliją, ir suprato, kad paėmimo prieš suspaudimą Šventajame

Rašte nėra, ir aš noriu jam paskambinti ir sužinoti kas jį privertė

pasikeisti. Kas jį privertė suprasti, kad tai įvyksta PO SUSPAUDIMO?

Dr. Kentas Hovindas: Aš esu Kentas Hovindas. metų buvau vidurinės mokyklos gamtos mokslų mokytojas,

o po to tapau evangelistu, metų mokiau apie sutvėrimą ir evoliuciją. Ir aš

buvau labai susirūpinęs savo požiūriu į pasaulio pabaigą ir kaip jis suderintas su Šventuoju

Raštu, ir, maždaug prieš tris metus įsitikinau, kad tai ko aš mokiausi visą savo gyvenimą

buvo netiesa. Aš turėjau pasikeisti, daugelio mano fundamentalių brolių nusivylimui,

iš paėmimo prieš suspaudimą į prieš rūstybę padėtį. Biblijoje sakoma, kad šaipūnai paskutinėmis dienomis

bus noriai nežinantys apie sutvėrimą, potvynį ir ateinantį teismą. Ką gi, aš praleidau

metų mokydamas apie sutvėrimą ir potvynį visame pasaulyje, tačiau aš vengiau

ateinančio teismo dalies, nes jos nesupratau. Mato eilutėje yra

Jėzaus pamokslas, kuris mums pateikia kaip mokiniai jo labai aiškiai paklausė: koks

tavo atėjimo ženklas? Ir kada tai įvyks? Ta pati istorija yra paminėta Morkaus

ir Luko , taigi aš nukopijavau tris Biblijos ištraukų puslapius ir

sudėjau juos šalia vienas kito - visi trys lygiagretūs pranešimai. Ir kai atpažinote visas

detales, tai tiesiog tapo vis labiau aišku,

kad paėmimo prieš suspaudimą idėja nebuvo teisinga.

Pastorius Andersonas: Kaip jūs galvojate, kodėl tiek daug žmonių tiki paėmimu prieš suspaudimą?

Kodėl ši doktrina tokia populiari?

Dr. Kentas Hovindas: Nes ji atsako į keblų klausimą. Krikščionys negalėtų atsakyti į

klausimus apie dinozaurus. Kur jie tiko? Taigi jie sukūrė „tarpo teoriją“ ir

ja patikėjo. Aš manau, kad paėmimo prieš suspaudimą idėja papuola į kategoriją, kur žmonės

turi dūzgiančias ausis. Štai ką jie nori girdėti.

Pastorius Andersonas: Teisingai.

Dr. Kentas Hovindas: Jie nori girdėti: „ Ei, man nereikės iškęsti sunkumų.“ Na, Jėzus

pasakė, kad yra suspaudimo atėjimo laikas, toks kokio nebuvo nuo pasaulio pradžios. Ar jūs

manote, kad Ispanijos inkvizicija buvo blogai? Ar, kad nacių holokaustas su žydais

buvo blogai? Ar romėnų persekiojimas krikščionių?

Tai bus blogiau, nei visi paminėti sudėjus!

Pastorius Andersonas: Oho! Tai neįtikėtina.

Dr. Kentas Hovindas: Taigi, pasaulis prasideda nuo Kaino, kuris nužudo Abelį - blogi vyrukai žudo gerus vyrukus.

Pastorius Andersonas: Teisingai.

Dr. Kentas Hovindas: Taip buvo per visą istoriją. Ir Jėzus pasakė mums, kad, kai

jie jus nužudo ar kai jie jus persekioja, džiaukitės,

nes jūsų atpildas yra didis dangaus karalystėje.

Pastorius Andersonas: Jeigu mes tikrai priimame biblinį „suspaudimo“ apibrėžimą (ne

tai kas buvo jo reikšmėje iškraipyta) - jei mes iš tikrųjų priimame biblinį „suspaudimo“

apibrėžimą, argi nepasakytumėte, kad išgyvenate suspaudimą šiuo metu?

Dr. Kentas Hovindas: Taip. „Suspaudimas“ yra tai, ką pasaulis mums daro, ir tai jau

įvyko prieš tūkstančius metų. Jėzus pasakė: „Pasaulyje jūs turėsite priespaudą, bet

būkite drąsūs: Aš nugalėjau pasaulį!“ Krikščionys turėtų tikėtis priespaudos, ir

jei kantriai ją išgyvensime, mes gausime didį atpildą.

Pastorius Andersonas: Kadangi ši pamoka yra apie „religinį ekstremizmą“, su ja gali sutikti

kai kurių žmonių nuomonių kategorija, mananti, kad iš tiesų įvyks pasaulio

pabaiga - kad ten bus tiesioginis, fiziškas antrasis Jėzaus atėjimas. Štai kodėl

aš jums keliais žodžiais norėjau paaiškinti - tiesiog noriu duoti trumpą įvykių

chronologiją, kurie pasak Biblijos įvyks, ir kaip tai nutiks.

Pastorius Andersonas: Aš manau, kad norint suprasti Apreiškimą Jonui reikėtų suprasti

kaip jį analizuoti. Dievas dovanojo šią Apreiškimo Jonui knygą, kad ji būtų tiesiog - apreiškimas - apreikštų

mums šiuos dalykus, neslėptų jų. Tai nėra kamufliažinė knyga. Tai yra Apreiškimų

Jonui knyga, ir Dievas nori kad mes ją lengvai suprastume. Štai dėl ko jis mums ją dovanojo

lengvai suprantamu formatu. Kai pradedate skaityti pirmąjį skyrių,

esate apytikriai Kristaus gyvavimo laikotarpiu, nes Jonas yra Patmos saloje, ir jis

yra persekiojamas dėl evangelijos skleidimo, taigi mes kalbame apie mažiau nei šimtmetį

po Kristaus atėjimo į šią žemę. Tada jis atgauna regėjimą ir Viešpats

Jėzus Kristus jam pasirodo. Tada - skyriuose Jėzus Kristus perduoda žiną

septynioms Azijos bažnyčioms, ir akivaizdu, kad tai yra bažnyčios, kurios buvo pirmajame

amžiuje po Kristaus gimimo, tuo metu. Toliau - skyriuose danguje matome viziją, kuri

aprašo ten vykstančius įvykius. Tada skyriuje patenkame į suspaudimo

įvykius. skyriuje danguje pasirodo gausi minia - akivaizdus

paėmimas - visos tautos ir visos gentys čia yra pristatytos. Tada - skyriuose

Dievas lieja savo rūstybę ant šios žemės. Toliau įterptinis skyrius,

kuriame kalbama apie keletą įvykių prieš septintąjį trimitavimą. Tada, skyriuje girdime

septintą trimitavimą. Viską apibendrinant: jei pažvelgsite į Apreiškimo Jonui

knygą, pirmieji skyrių vyksta chronologine seka, kas yra visiškai logiška. Pradedama nuo

Kristaus laikų - tame amžiuje, kai gyveno Kristus. Tada atsiranda ateities

įvykiai: suspaudimas, toliau paėmimas toliau Dievo rūstybės liejimas. Paskui kai

skyriuje suskamba septintasis trimitas, atsiranda baigiamasis veiksmas, ir jis pasako: „Šio pasaulio karalystės

tapo mūsų Viešpaties ir Jo Kristaus karalystėmis, ir Jis valdys

per amžių amžius!“ Bet įdomu tai, kad pasiekus skyriaus pabaigą,

matote baigiamąjį veiksmą. Ir tada pasiekiate skyrių, kuriame yra

didžiulis Apreiškimo Jonui knygos pokytis,

tik pažvelkite į skyriaus eilutę, kurią ką tik peržiūrėjome. Joje sakoma:

(Apreiškimas Jonui :) Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi

saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas.

Ji buvo nėščia ir šaukė, kentėdama sąrėmius bei gimdymo skausmus.

(Apreiškimas Jonui :) Pasirodė ir kitas ženklas danguje: štai milžiniškas ugniaspalvis slibinas

su septyniomis galvomis, su dešimčia ragų ir su septyniomis diademomis ant galvų.

(Apreiškimas Jonui :) Jo uodega nušlavė trečdalį dangaus žvaigždžių ir nužėrė

jas žemėn. Slibinas stojo priešais moterį, kad, jai pagimdžius,

prarytų jos kūdikį.

Pastorius Andersonas: Dabar atidžiai pažiūrėkite į eilutę:

(Apreiškimas Jonui :) Ji pagimdė Sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas

geležine lazda. Ir jos kūdikis buvo paimtas pas Dievą, prie Jo sosto.

Pastorius Andersonas: Akivaizdu, kad šis kūdikis yra Jėzus Kristus, nes Senajame Testamente

ir Naujajame Testamente, Biblija pasakoja apie Jėzų Kristų viešpataujantį šioje žemėje su geležine

lazda, ir tai siejasi su tūkstantmečio viešpatavimu, kuris įvyks ateityje. Taigi,

geriausias būdas, kaip aš jums galiu padėti suprasti Apreiškimo jonui knygą yra perskiriant skyrių

pusiau. - viena pusė, ir - yra kita pusė. Tada,

jei sudėsite šalia abi puses, jūs pamatysite tuos pačius įvykius skirtingais aspektais:

Pastorius Andersonas: Kodėl Dievas tai padarytų? Kodėl Dievas šioje knygoje tą pačią istoriją pasakotų

du kartus? Kodėl jis keturis kartus mums pasakojo Evangelijos istoriją: Mato,

Morkaus, Luko ir Jono? Kodėl jis mums skyrė ir Samuelio, ir ir Karalių knygas, ir

tuo pačiu jis skyrė ir Kronikų knygas, jog pateiktų mums kitą požiūrį, kitą perspektyvą, ir mes

galėtume daug išmokti palygindami Karalių knygas su Kronikų knygomis,

ar palygindami Mato su Morkaus, ar Morkaus su Luko, ar Luko su Jono; ir visos šios knygos mums

suteikia skirtingas perspektyvas. Ką gi, tuo pačiu būdu suprantame Apreiškimo jonui knygą.

Kai suprasite šią chronologiją, ji padės jums suprasti Apreiškimo jonui knygą.

Kai kurie žmonės mano, kad Apreiškimo jonui knyga nesudėliota chronologine tvarka, tačiau terminas

„po to“ ar terminas „po šių įvykių“ pasikartoja kartų šioje knygoje.

Dievas mums pateikia įvykių seką, kai daug kartų matome žodžius

„po to“ ar „po šių įvykių“.

Pastorius Jimenezas: Tai yra absurdiškas būdas interpretuoti Bibliją ar ją skaityti,

kad paneigtumėme faktą, jog Biblijoje sakoma „po to“; o žmonės sako: „Tai neparašyta chronologine

tvarka. Tai neturi jokios prasmės.“ Štai kaip visoje Biblijoje reikia skaityti Šventąjį Raštą.

Juokingas pavyzdys: Jono : sakoma:

(Jono :) O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą,

kad pasirodytų, jog jo darbai atlikti Dieve.

Pastorius Jimenezas: Tada eilutėje sakoma: „Paskui Jėzus su savo mokiniais atėjo

į Judėjos kraštą“, ir būtų absurdiška čia stovėti ir sakyti: „Ne,

eilutėje veiksmas vyko anksčiau nei eilutėje“, kai eilutėje yra sakoma „po šių įvykių“.

Mes pažiūrėtumėme į tai ir sakytume: „Aišku, būtent taip ji parašyta, ir būtent tai ji

reiškia. Tada pasiekiame Apreiškimo jonui knygą, ir kaip aš sakiau, kartų perskaitote „paskui“

ar „po šių įvykių“; ir vis tiek žmonės sako: „Ne, tai neparašyta chronologine tvarka.

Tai neturi jokios prasmės.“ Tai tiesiog kvailas būdas skaityti Bibliją.

Pastorius Andersonas: Taigi, jei suprantate, kad tai vyksta chronologine tvarka, bet tai ir vėl prasideda

skyriuje, kai kas jums padės tai suprasti. Aš noriu peržiūrėti keletą skyrių ir

parodyti jums pasaulio pabaigos įvykių seką. Tai gali atsitikti po

metų. Mes visi galime būti žuvę, tačiau, manau, ir tai labai tikėtina, kad tai įvyks netolimoje

ateityje. Iš tikrųjų, aš būčiau sukrėstas, jei šie įvykiai neįvyktų bent jau mano gyvavimo

laikotarpiu, jei nugyvensiu tiek, kiek turėčiau. Man yra metai, ir greičiu, kokiu šiuo metu

vyksta įvykiai, būsiu nustebęs, jei tai neįvyks per ateinančius metų.

Kai šiandien pradėsiu nagrinėti žinią, manau, kad po truputį suprasite kodėl aš tai

sakau. Štai kas sukelia pirmąjį suspaudimą. Biblijoje sakoma, kad velnias

arba šėtonas, bus išvarytas iš dangaus. Dabar jūs sakysite: „Palaukite, pastoriau Andersonai,

argi tai jau neįvyko?“ Tačiau atsakymas yra ne. Žmonės mano, kad velnias dabar yra

pragare, bet realybėje, velnias niekada nebuvo pragare, nes Biblijoje aiškiai

pasakyta, kad velnias yra šioje žemėje, slankioja aplinkui kaip riaumojantis liūtas,

tykodamas kurį nors praryti. Velnias ir visi jo demonai yra aprašyti Biblijoje, kaip esantys šioje žemėje.

Jis vis vaikštinėja tarp žemės ir dangaus, ir jis kalbasi su Dievu. Jei skaitysite

Jobo knygą, ten pasirodo velnias ir stovi Dievo akivaizdoje, ir kalbasi su Dievu danguje

apie savo tarną Jobą. Taigi, dabar velnias vaikštinėja po visą žemę. Ką gi, Biblijoje sakoma

kad vieną dieną velnias bus išmestas iš dangaus:

(Apreiškimas Jonui :) Ir kilo danguje kova. Mykolas ir jo angelai kovojo

su slibinu. Ir kovėsi slibinas ir jo angelai,

(Apreiškimas Jonui :) bet jie nenugalėjo, ir nebeliko daugiau jiems vietos danguje.

(Apreiškimas Jonui :) Taip buvo išmestas didysis slibinas, senoji gyvatė, vadinamas Velniu

ir Šėtonu, kuris suvedžioja visą pasaulį. Jis buvo išmestas žemėn,

ir kartu su juo buvo išmesti jo angelai.

(Apreiškimas Jonui :) Aš girdėjau danguje galingą balsą, sakantį: „Dabar atėjo mūsų Dievo išgelbėjimas, galybė, karalystė ir

Jo Kristaus valdžia, nes išmestas mūsų brolių kaltintojas, skundęs

juos mūsų Dievui dieną ir naktį.

(Apreiškimas Jonui :) Ir jie nugalėjo jį Avinėlio krauju ir savo liudijimo žodžiu.

Jie nebrangino savo gyvybės, net iki mirties.

(Apreiškimas Jonui :) Todėl džiūgaukite, dangūs ir jų gyventojai! Bet vargas gyvenantiems

žemėje ir jūrai, nes pas jus numestas velnias, kupinas didelio įniršio,

žinodamas mažai beturįs laiko.

Pastorius Andersonas: Taigi, ką mes čia matome? Danguje vyksta karas, ir Biblija moko,

kad velnias šią kovą pralaimi. Jis pralaimi šį karą, ir dėl to, kad pralaimi šią

kovą, jis ir jo angelai, kurie kaip parašyta sudaro trečdalį angelų, yra

išmesti į žemę. Iš esmės, tai šėtonas yra išmestas iš dangaus, ir jis žino,

kad jis neturi daug laiko, ir jis persekios tikinčiuosius, ir persekios

šventuosius, ir bandys juos sunaikinti. Pažvelkite į skyrių. Čia prasideda karas.

Apreiškimas Jonui : eilutėje, jis ketina kariauti. Kaip jis tai padarys? Kaip velnias ketina

kariauti su tikinčiaisiais?

Pastorius Andersonas: Kitas įvykis, kurį pranašiškai pamatysime bus

suspaudimas. Suspaudimo laikotarpiu šioje žemėje įvyks daugybė įvykių,

kurie bus pražūtingi. Bus badmečių. Bus marų.

Bus karų - daugybė karų. Daugelis žmonių mirs

iš bado ir nuo ligų. Įvyks daugybė baisių dalykų. Per visą

šį karą ir kataklizmą, kuris vyks suspaudimo metu (ne antgamtinis

kataklizmas, ne Dievas svaidantis ugnį ir sierą, bet greičiau stichinės nelaimės, karas, badas,

kuriuos sukėlė žmonės) atsiras žmogus, kuris iškils ir taps viso pasaulio diktatoriumi,

kuris yra žinomas „Antikristo“ vardu. Tai ne pasaka. Tai tikrai

įvyks, ir tiesą sakant, jau galime pamatyti ženklus, kad tai nutiks. Biblijoje

sakoma, kad vieną dieną atsiras viena pasaulinė vyriausybė. Šiuo metu mes turime

daug skirtingų vyriausybių. Mes turime Jungtines Valstijas, mes turime Rusiją, mes turime Kiniją - jos

visos yra atskiros, suverenios valstybės (jūs tikriausiai girdėjo terminą „suverenios“) - visos

jos yra atskiros valstybės. Pasak Biblijos, vieną dieną šios valstybės

susijungs ir sudarys vieną pasaulinę vyriausybę. Ir kai jos sudarys vieną pasaulinę

vyriausybę, jos perduos visą galią vienam asmeniui, kuris bus vyriausybės galva,

ir tas asmuo yra žinomas kaip „Antikristas“. Ar kas buvo girdėjęs apie antikristą?

Visi jau yra girdėję šį terminą. „Antikristas“ yra biblinis terminas. Jūs dažnai girdite,

kad Biblijoje kalbama apie „žvėrį“, arba „žvėrį iš jūros“, arba „žvėrį su septyniomis galvomis

ir dešimt ragų“, arba „nuodėmės žmogus“, arba „pražūties žmogus“, tačiau Biblijoje taip pat yra

terminas „antikristas“. Man patinka vartoti terminą „antikristas“: šį terminą žmonės supranta,

ir tai yra biblinis terminas. Aš norėčiau jums parodyti kur Biblijoje yra paminėtas terminas

„antikristas“, nes Biblijoje pasakyta, kad vieną dieną ateis asmuo, kuris yra vadinamas

antikristumi. Prieš grįžtant Jėzui Kristui atgal čia, bus spąstai - netikras Jėzus.

Ar suprantate ką noriu pasakyti? Antikristas yra žmogus, kuris pareiškia, kad ateis antruoju

Kristaus atėjimu, bet jis yra apsimetėlis. Bet kadangi dabar krikščionys tikisi,

kad Jėzus grįš bet kuriuo metu, tai yra idealu, nes spėkite kas tikrai pasirodys -

antikristas. Kodėl Biblijoje tai yra vadinama „antikristu“? Nes čia ateis žmogus, kuris vadinamas „antikristu“

(vienaskaita), kuris sakys, kad jis yra Jėzus Kristus. Kai šis antikristas pasirodys suspaudimo metu

ir sakys: „Aš esu Jėzus Kristus“, jie jį priims kaip savo Mesiją. Daugelis žmonių

mokys: „Kai Jėzus Kristus ateis debesyse, žydai pagaliau supras, kad

jis buvo jų mesijas ir jie jį priims.“ Ne, jie priims antikristą!

Tai sakoma Biblijoje. Jėzus pasakė:

(Jono :) Aš atėjau savo Tėvo vardu, o jūs manęs nepriimate. Jei kitas ateitų

savo vardu, tą jūs priimtumėte.

Pastorius Andersonas: Aš manau, kad šėtono planas dėl paėmimo prieš suspaudimą yra įtikinti visus,

jog: „Jėzus Kristus gali ateiti bet kuriuo metu.“ „Mes laukiame

Jėzaus Kristaus bet kuriuo metu! Jis gali ateiti šiandien! Jis ateina šiandien!“, bet asmuo,

kuris iš tiesų ateina yra antikristas. Ir antikristas, kai jis ateis, bus

vienos pasaulinės vyriausybės ir vienos pasaulinės religijos galva, ir tvirtins esąs mesijas.

Jono , eilutėje sakoma:

( Jono :) Vaikeliai, tai paskutinė valanda. Kaip esate girdėję,

kad ateis antikristas, tai jau dabar pasirodė daug antikristų. Iš to sprendžiame, jog tai paskutinė valanda.

Pastorius Andersonas: Ar pirmasis paminėjimas vartojamas vienaskaitoje ar daugiskaitoje? Taigi, jie girdėjo, kad antikristas

(vienaskaita) ateis. Taigi, čia yra vienas ateinantis antikristas, ar ne? Bet negi ir dabar nėra

daugybės antikristų? Štai kas sakoma šioje eilutėje. Kas yra šie antikristai?

( Jono :) Kas yra melagis, jeigu ne tas, kuris neigia, kad Jėzus yra Pateptasis? Tas yra antikristas,

kuris neigia Tėvą ir Sūnų.

Pastorius Andersonas: Norint patikėti, kad Jėzus nėra Kristus, turite patikėti,

kad Kristus yra, bet jis nėra Jėzus. Žodis „Kristus“ reiškia „Mesiją“.

Biblijoje sakoma, Jono :: „Radome Mesiją! (išvertus tai reiškia

„Kristų“).“ Taigi, Biblija apibrėžia žodį „Kristus“ kaip „Mesiją“. Juos galima keisti tarpusavyje.

Tad leiskite jūsų paklausti: ar žinote bent vieną religiją, kuri sakytų, kad mesijas

ateina, tačiau tai ne Jėzus - Jėzus juo nebuvo. Žydų religija moko,

kad mesijas yra, gerai, tačiau jis nebuvo Jėzus. Jie vis dar laukia

mesijo. Jie sako, kad Jėzus nebuvo mesijas, ir jie vis dar laukia

mesijo. Biblijoje sakoma, kad jie priims antikristą kaip savo mesiją. Evangelinė

krikščionybė, kuri mano, kad Jėzus gali ateiti bet kuriuo metu, ir tie, kurie nėra

išgelbėti, tie, kurie netiki tiesa, daugelis iš jų bus apgauti, ir manys: „Tai

yra antrasis Jėzaus Kristaus atėjimas!“ Musulmonai šiandien laukia didžiojo pranašo

ir didžiojo mesijo atėjimo, kuris iš tiesų yra didesnis nei Mahometo. Prezidentas M. Ahmadinejadas,

Irano prezidentas - ar kas nors apie jį girdėjote? Prezidentas Ahmadinejadas prieš porą metų

kalbėjo Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje,

ir tuo metu, jis pateikė trumpą santrauką apie Islamą.

Mahmoudas Ahmadinejadas: „Pranašų pranešimo esmė yra viena ir ta pati. Kiekvienas pranešėjas

pritarė ankstesniam pranešėjui, ir perdavė džiugias žinias apie būsimą pranašą,

kuris pateikė išsamesnę religijos versiją, kuri rėmėsi tų laikų žmogaus

kompetencija. Ši tendencija tęsėsi iki paskutinio Dievo pasiuntinio, kuris pristatė

visą apimančios religijos tobulumą. Nimrodas priešinosi Hazratui Abraomui. Faraonas priešinosi Hazratui Mozei,

ir jie gobšiai priešinosi Hazratui Jėzui Kristui ir Hazratui Mahometui,

lai taika būna tarp visų pranašų.

Pastorius Andersonas: Ir jis pasakė, jog Islamo religija tiki, kad Abraomas buvo didis pranašas, Mozė buvo

didis pranašas, ir tada buvo Jėzus, ir tada buvo Mahometas - ir musulmonė

linksi galva, reiškia aš viską teisingai sakau! Ir iš esmės, ką Ahmadinejadas pasakė buvo

tai, kad kiekvienas iš šių vyrų įnešė daugiau tiesos nei tas, kuris buvo prieš jį anksčiau, nes žmogus

buvo tam pasiruošęs. Jie įnešė daugiau šviesos, ir daugiau detalių, ir daugiau tiesos. Jis sakė,

kad ateityje ateis dar vienas pranašas, kuris bus geresnis nei Mahometas ir

dar labiau viską apšvies. Taigi, Islamas laukia ateinančio mesijo.

Jie laukia Imamo Mahdi.

Mahmoudas Ahmadinejadas: O Dieve, paspartink Imamo Mahdi atvykimą, ir suteik jam gerą sveikatą

ir pergalę, ir padaryk mus jo pasekėjais, ir tuos, kurie patvirtina jo teisėtumą.

Pastorius Andersonas: Budistai laukia penktojo Budos pasirodymo. Tie, kurie yra

Tibete ir vadovaujasi Dalai Lama: jie tiki, kad Dalai Lama nuolat persikūnija

į kitą asmenį - į Dalai Lamos dvasią. Jie tikės, kad antikristas

yra naujasis Dalai Lamos įsikūnijimas. Musulmonai manys, kad jis - Imamas Mahdi.

Krikščionys manys, kad jis - antrasis Kristaus atėjimas. Žydai manys, kad jis -

mesijas. Visos šios pagrindinės religijos susitelks aplink jį, ir žmonės sakys:

„Argi ne puiku, kokie vieningi mes visi pagaliau esame! Mes nepaisome visų mūsų skirtumų, nes šis

žmogus yra nuostabus!“ ir jie garbins šį žmogų. Šis apsimetėlis, antikristas,

ateis. Pasaulinė vyriausybė skirs jam valdžią ir suteiks jam visą galią,

ir taip pat jis bus paskelbtas Dievu. Jie paskelbs jį antruoju Kristaus

atėjimu. Iš esmės, jis bus nužudytas. Biblijoje sakoma, kad jis gaus mirtiną galvos

sužeidimą, jo žaizda bus išgydyta, ir jis sugrįš į gyvenimą. Tada, jis bus

paskelbtas kaip antrasis Jėzaus Kristaus atėjimas. Jis bus paskelbtas

kaip Dievo kūnas, ir visos pasaulio tautos, visi pasaulio žmonės jį

garbins. Iš esmės, visos religijos priims jį kaip savo mesiją, tačiau

Biblijoje sakoma, kad tie, kurie yra išsaugoti nebus jo apgauti. Likęs pasaulis

garbins jį ir tikės juo, nes jis ketina atlikti stebuklus, kaip Biblija sako,

ir jis ketina atlikti visus šiuos ženklus bei stebuklus, ir jis ketina įvesti

pasaulinę vyriausybę. Kartais bandote įspėti žmones apie vieną pasaulinę vyriausybę.

Jūs bandote įspėti juos apie kai kurias tendencijas, kurias mes matome vykstant visuomenėje

be grynųjų. Yra tiek daug krikščionių, kurie - kai su jais kalbi apie vieną pasaulinę

vyriausybę, ar kai kalbi apie grynųjų neturinčią visuomenę ir visus šiuos pastatytus skirtingus

kontrolės postus, ir policinę valstybę, - jie tave vadina „sąmokslo teoretiku“.

Aš esu tikras, kad per visus šiuos metus buvote pavadintas sąmokslo teoretiku.

Dr. Kentas Hovindas: Taip, daugybę kartų.

Pastorius Andersonas: Bet argi gali būti krikščionių, tikinčių Biblija ir neigiančių, kad

vieną dieną bus viena pasaulinė vyriausybė?

Dr. Kentas Hovindas: Nemanau, kad galėtumėte skaityti Bibliją ir nematyti, kad

šėtonas visada planavo valdyti pasaulį, kaip „Pinkis ir Makaulė“; ir jis nori vienos

pasaulinės vyriausybės. Jis nori būti Dievu.

Pastorius Andersonas: Kai šis žmogus valdys visą pasaulį, jis įsakys, kad visi

gautų „žvėries ženklą“. Ar kas buvote girdėję apie žvėries ženklą?

Biblijoje sakoma, kad žvėries ženklas bus jūsų dešinėje rankoje arba

kaktoje, ir kad niekas negalės pirkti arba parduoti neturint šio ženklo. Taigi,

žmonės galėjo perskaityti tai prieš porą šimtų metų ir sakyti: „Kaip tai galima padaryti?“ Kaip

galite priversti žmones nepirkti ar neparduoti neturint šio ženklo? Argi tiesiog negalite

išsitraukti grynųjų?“ Pagalvokite kokia dabar yra technologija. Šie pinigai, kuriuos laikau rankoje, yra

Federalinio rezervo banknotas, popiergalis. Jis yra bevertis. Jis neturi jokios esminės vertės.

Kai pamatysite vis labiau besiformuojančią grynųjų

neturinčią visuomenę, tada ištrūksime iš grynųjų pinigų naudojimo...

Vyras televizijoje: Ateis laikas, kai fiziniai pinigai tiesiog nustos egzistuoti.

Žinių vedėjas: Ar popieriniai pinigai yra reliktas iš praėjusios eros?

Vyras iš televizijos: % sandorių Amerikoje, o gal ir daugiau šiuo metu, neturi nieko bendro su fiziniais pinigais

ar monetomis.

Žinių vedėja: Ar kada nors susimąstėte, kad vieną dieną grynieji pinigai tiesiog nustos egzistuoti?

Tai yra realybė, kurią mes turėtumėme priimti. Banknotai ir monetos tapo nepatogumu.

Pareigūnas iš Afrikos: Teoriškai, mes turime pakeisti šią ekonomiką iš grynaisiais pinigais

pagrįstos į neturinčią grynųjų ekonomiką. Tai įtraukia bankus. Tai įtraukia telekomunikacijų kompanijas.

Tai įtraukia bankomatų ir prekybos vietų tiekėjus. Tai įtraukia kultūrinius pokyčius.

Žinių vedėjas: Ką šiomis dienomis vadinate pinigais? Ar tai banknotų ir monetų sauja?

Ar kortelės juos pakeičia? Ir kai kurios pinigų formos išnyksta, kaip čekiai,

Dr. Kentas Hovindas: Tarkime, kiekvienoje jūsų miesto parduotuvėje sakoma: „Ei, mes daugiau nepriimame grynųjų pinigų“,

ir tarkime jie sako: „Mes nepriimsime čekių ar kreditinių kortelių, nes

įvyksta per daug apgaulių - labai daug pavogtų kreditinių kortelių ir per daug apgaulingų čekių.

Pripažinkime. Popieriniai pinigai yra nieko verti.

Tai tik popiergalis. Jais gali būti ir „Monopolio" pinigai. Jie ne auksas. Jie ne

sidabras. Jie neturi esminės vertės. Taigi, pirmiausiai, jie mus įpratino naudoti šiuos

nieko vertus popiergalius. Šiandien aš galiu iškeisti tą popiergalį į prekes ir paslaugas,

tačiau jei kas nors rytoj pasakytų: „Šie pinigai yra nieko verti“, tada jie

būtų nieko verti. Ar prisimenate Amerikos Valstijų Konfederaciją? Ar prisimenate konfederatų

pinigus? Žmonės slėpė konfederatų pinigus čiužiniuose. Tik pamanykite, jie buvo nieko

verti. Jie taip pat jums galėtų tai padaryti ir sakyti: „Na, jūsų popieriniai pinigai nieko

verti.“ Dabar visa tai yra jūsų sąskaitoje. Viskas yra susieta su jūsų „Facebook“ ir „Youtube“

kanalu, ir jūsų „Gmail“, ir tai yra puiku, nes čia neįvyksta tapatybės vagystės. Jums nereikia

jaudintis, kad paliksite piniginę namie. Jums nereikia jaudintis, jei pavogė

kreditinę kortelę. Tam visiškai nereikia grynųjų pinigų.“ Mes galėtume kontroliuoti narkotikus, nes

nebus įmanoma atlikti grynųjų pinigų sandorių. Taip užkirstumėme kelią nusikaltimams.

Žinių vedėja: Tai mokslinės fantastikos technologija, kuri bus įdiegta kontrolės punktuose, ir viskas

dėl greičio ir patogumo. Galėsite nusipirkti bet ką, nuo duonos iki alaus, jei parduotuvei

atskleisite savo tapatybę.

ACLU atstovas: Tai labai mane gąsdina.

Žinių vedėja: Ir ką darote, kai nuskenuojate visus savo pirkinius? Smiliumi paliečiate

vaizdo skaitytuvą, ir jau po sekundžių būsite sumokėjęs, ir viskas piršto galiuko

prisilietimu. Tai vadinama biometrija: automatinis atpažinimo būdas, kuris

remiasi jūsų unikaliomis biologinėmis savybėmis.

ACLU atstovas: Nebūkite parduoti vien dėl patogumo.

Buvęs QT darbuotojas: Žinote, šiandien tai pirštų antspaudas, rytoj - mikroschema.

Galbūt tai praneša apie žvėries ženklą.

Žinių vedėja: Šis žmogus metė vadovaujamą darbą „Quik Trip“, kai savitarnos parduotuvės tinklas

jam pasakė, kad jis turi perbraukti savo pirštą ateinant ir išeinant iš darbo.

Buvęs QT darbuotojas: Nors šiandien ir pasirenkame laisvai, kas žino kaip bus rytoj.

Žinių vedėja: Ekspertai teigia, kad biometrija greitai paplis

visuose ekonomikos ir kasdienio gyvenimo aspektuose.

Moteris televizijoje: Įstatau ten pirštą, tada atsiranda mano vardas, tada atsiranda visa mano informaciją

Žinių vedėja: Ir tai taip greita?

Moteris televizijoje: Tai labai greita.

Ar patinka? Labai patinka.

Žinių vedėja: Jau visame pasaulyje žmonės naudoja biometriją. JAV vyriausybė, oro linijų bendrovės,

degalinės - netgi Volto Disnėjaus pasaulis naudoja technologiją, kuri gali perskaityti svečių kraujagysles,

dėl to nebereikia nešiojamų dienos leidimų.

Pastorius Andersonas: Ši viena pasaulinė vyriausybė turės labai daug galios ir galės

diktuoti, kad nė vienas žmogus šioje žemėje negalėtų pirkti ar parduoti, jei neturės

žvėries ženklo. Įdomu tai, kad Karaliaus Džeimso Biblijoje labai aiškiai pasakyta,

jog žvėries ženklas - ženklas, kuris būtinas norint pirkti ar parduoti - bus

randamas jų dešinėje RANKOJE arba jų KAKTOJE. Tai galėtų būti tam tikra implantuojama

mikroschema, kurią nuskaičius būtų galima pirkti ar parduoti. Vieną

dieną nutiks taip, kad jie sakys: „Šie popieriniai pinigai - tas šimtas dolerių

jūsų kišenėje - beverčiai. Jūs turite nuskaityti, kad galėtumėte mokėti. Viskas dabar valdoma elektra. Jūs einate į

parduotuvę, nuskenuojate prekes, ir tada tik *pypteli*. Jei neturite

rankos, tai ne problema, įstatysime tai į jūsų galvą, nes galvas turi visi! Jūs tik

*pypteli* pasižymėsite prie kasos. Visi pinigai bus tik elektroniniame formate, ir

tai jau vyksta šia linkme. Mobilieji telefonai jau turi skaitytuvus. Taigi, tarkime,

vyksta prekių ir paslaugų mainai tarp dviejų žmonių. Gerai, bus , $.

Prieikite ir duokite savo dešinę ranką, kad galėčiau ją nuskaityti savo išmaniuoju telefonu. *pypteli*

Gerai, dabar tiesiog paėmiau pinigus iš jo sąskaitos. O, jūs ką tik pamokėte mano sūnų skambinti pianinu. Leiskite

man sumokėti. *pypteli*. Dabar pagalvokite apie tai: išmanusis telefonas gali nuskaityti jūsų žvėries

ženklą, o be jo jūs negalite pirkti ar parduoti.

Žinių vedėja: Medicinos naujienos šį vakarą, ryžio grūdelio dydžio mikroschema gali išgelbėti jūsų gyvybę.

Žinių vedėjas: Dabar yra . Be sąmonės esate nuvežtas į ligoninę, be asmens tapatybės dokumento ar medicininės

istorijos, bet dėka mikroschemos, kuri yra po jūsų oda, visa informacija yra ten. Mokslinė fantastika prieš dvidešimt

metų, tačiau biometrinė tikrovė šiandien.

Profesorius: Manau, kad tai įmanoma - visiškai mus išlaisvinti nuo piniginių ir raktų, naudojant

biometrinę technologiją, jei to po dešimties metų nori žmonės.

Žinių vedėjas: Apsaugoti mūsų privatumą drąsiame naujame pasaulyje yra iššūkis.

Žinių vedėjas: Dabar, nauja mikroschemos technologija leidžia skubiosios pagalbos skyriaus darbuotojams

sužinoti apie jūsų medicininę istoriją tik kompiuterio klavišo paspaudimu.

Harvardo gydytojas: Taigi, daugelis skubiosios pagalbos skyriaus gydytojų turi veikti nežinodami. Mes turime priimti medicininius

sprendimus, nežinodami, kokius vaistus geriate ar kokią alergiją turite.

Žinių vedėjas: Harvardo gydytojas sako, kad ši radijo dažnių identifikavimo mikroschema gali išspręsti

šią problemą. Jis implantavo į savo dešinės rankos žastą. Skaitytuvas nuskaito identifikacinį

numerį. Šie skaičių yra įrašyti į saugią svetainę, kurioje laikoma jo medicininė

istorija. EMT darbuotojas sako, kad ši mikroschema gali padėti skubiosios pagalbos darbuotojams.

EMT darbuotojas: Svarbu yra tai, kad jei kada priimsite kokią nors traumą gavusį pacientą,

ir jie negalės pateikti savo informacijos ir (arba) savo medicininės istorijos.

Žinių vedėjas: Harvardo gydytojas sako, jog nauda yra akivaizdi.

Harvardo gydytojas: Aš esu alpinistas, ir manau, kad jei nukrisčiau nuo uolos, ir

rastumėte mane be sąmonės, manęs nuskaitymas ir tapatybės nustatymas būtų daug svarbiau nei

rūpestis dėl privatumo.

Žinių vedėjas: Mikroschema yra įdėta į nedūžtantį stiklą ir yra ryžio grūdelio

dydžio. Procedūrai taikoma anestezija ir yra gana neskausminga.

Harvardo gydytojas: Tai lyg adatos įdėjimas po jūsų oda.

Žinių vedėjas: Bet šiuo atveju, jis sako, kad įsidėti tai po oda yra naudinga

Žinių vedėjas: Viskas prasideda taip: štai katė, kuri po penkerių metų grįžo

namo. Po to kažkas pasakė: „Jei tai tinka mano katei, aš namuose turiu

mamą ir tėtį, ir tėtis kartais pasiklysta, galbūt galėtumėme įdėti mikroschemą

su jo medicininiais įrašais, tuo atveju jei kas nors jam nutiktų. Skamba neblogai.“ Ir tada kažkas

pasakė: „Jei tai tinka mano katei, tinka mano močiutei ir seneliui,

ar tai tiktų mano kūdikiui?“ Daugiau jokių „Amber“ įspėjimų. Daugiau niekada nereikės nerimauti apie

vaiko pagrobimą. Ir tada sakysime: „Žinote ką? Galbūt MUMS reikėtų juos turėti.

Ir šioje mikroschemoje bus viskas. Kreditinės kortelės, vairuotojo pažymėjimas. Pagalvokite apie

tai. Metro kortelės. Daugiau jokių piniginių. Tik pagalvokite, nebesinešiosite jokių raktų. Taigi,

aš noriu visų namuose paklausti: Ar tai gera mintis?

Nes ta linkme mes einame.

Žinių vedėja: Čia per daug mokslinės fantastikos, tik tiek galiu pasakyti.

Žinių vedėjas: Tai jau vyksta! Tai jau vyksta.

Žinių vedėja: Žinau, kad tai vyksta ir su gyvūnais, ir ribotai, bet su žmonėmis...

Žinių vedėjas: Ir su vaikais...

Žinių vedėja: Su vaikais... Nejaugi...

Stevenas Andersonas: Praeityje žmonės galėjo stebėtis: „Kaip tai gali būti įgyvendinama?

Kaip sustabdysite žmones nuo pirkimo ir pardavimo, jei jie neturi ženklo?“ Bet šiandien matome

besivystančią technologiją, kuri lengvai bet kam neleistų pirkti ar parduoti,

neturint šio ženklo. Spėkite dar ką? Daugelis žmonių turi maisto tik septynioms

dienoms ar dešimčiai dienų savo namuose, taigi jei negalite pirkti ar parduoti,

gyvensite skausmo pasaulyje. Ir iš esmės Biblija sako, kad taip pat

bus įstatymas, kuris skelbs, kad jei negarbinsite antikristo, būsite nužudytas. Šis žmogus

yra didis, jis daro daug puikių dalykų, jis suartina žmones. Tik viena

gudrybė: sutarti arba būti nužudytam. Ir kai girdite apie tai, kai matote

tai, tikriausiai sakote: „Ką gi, tokiu atveju manau, kad mes visi mirsime kaip tikintieji,

kurie tiki Kristumi. Manau, kad mums visiems bus nukirstos galvos. Ir

Biblijoje sakoma, kad mums bus nukirstos galvos. Mums visiems bus nukirstos galvos. Bet štai

kas. Jei tai tęsis toliau, jūs teisūs, visi tikintieji bus nužudyti. Nes

pagalvokite apie tai, pažvelkite į technologiją, pažvelkite į stebėjimo kameras,

kurios yra visur, į palydovus. Policija dabar naudoja dronus su kameromis, kad galėtų

skraidyti aplinkui ir šnipinėti. Ar matėte juos? Stebėjimo dronus. Dabar jie gatvės kampuose montuoja

mikrofonus, kad galėtų klausytis ką jūs šnekate. Ir tai panašu į

distopinį romaną „“. Šia linkme eina ir mūsų šalis, į visiškai

stebimą visuomenę. Jūs tiesiog paprastai patekdavote į lėktuvą. Dabar, esate

užpulti TSA patikros. Dabar turite praeiti žmogaus kūną peršviečiantį skaitytuvą. Dabar turite

būti nuskaityti. Turite būti apžiūrėti. Visada turite turėti asmens tapatybės dokumentą,

ir policija nuolat: „Kur jūsų asmens tapatybės dokumentas? Kur jūsų dokumentai? Jūsų dokumentai

netvarkingi!“ Ir štai kokioje šalyje mes dabar gyvename. Ir tai

tęsis iki to momento, kada taps labai sunku ištrūkti iš šios įkalintos

planetos. Bet leiskite man pasakyti: Mes nebūsime visi nužudyti. Daugelis bus nužudyti, nesupraskite manęs

klaidingai. Daugeliui krikščionių bus nukirstos galvos ir jie bus nužudyti dėl Kristaus. Bet aš kai ką

pasakysiu: Mes nebūsime visi nužudyti, nes tai bus pertraukta. Ir Biblijoje sakoma:

(Mato :) Ir jeigu tos dienos nebūtų sutrumpintos, neišsigelbėtų nė vienas kūnas.

Bet dėl išrinktųjų tos dienos bus sutrumpintos.

Pastorius Andersonas: Ir Biblijoje sakoma, kad tuo metu, Jėzus Kristus sugrįš.

Atsimenate, mes anksčiau šnekėjome apie antrąjį Kristaus atėjimą. Jis sugrįš. Tiesiog,

kai jie mano, kad jie jau nugalėjo krikščionybę, jie gavo jų visuotinę vyriausybę, jie gavo

vieną pasaulinę vyriausybę, o jų vadas šėtonas, Jėzus Kristus ateis debesyse

ir tada įvyks paėmimas, ir tada jis pradės lieti savo rūstybę

ant šios žemės. Ir apie tai galite perskaityti Apreiškime Jonui. Jis ketina paversti

vandenį krauju. Jis ketina deginti medžius ir žolę. Jis ketina atsiųsti

skėrius iš pragaro, kurie su savo uodegomis gels kaip skorpionai.

Jei dar neskaitėte Apreiškimo Jonui knygos, aš tai primygtinai rekomenduoju padaryti. Tik neskaitykite

MŽNV biblijos. Skaitykite Karaliaus Džeimso versiją, gerai? Jei jau turėsite laiko ją skaityti,

kodėl neskaičius tikrojo varianto. Nepriimkite jokios kopijos. Pažvelkite į skyriaus eilutę:

(Apreiškimas Jonui :) Aš stovėjau ant jūros kranto. Ir išvydau iš jūros išnyrant žvėrį,

turintį septynias galvas ir dešimt ragų, o ant jo ragų buvo dešimt diademų ir ant jo

galvų piktžodžiavimo vardas.

(Apreiškimas Jonui :) Žvėris [antikristas], kurį mačiau, buvo panašus į leopardą; jo

kojos tarytum lokio kojos, o jo snukis – lyg liūto snukis. Slibinas [šėtonas]

davė jam savo jėgą, savo sostą ir didelę valdžią.

Pastorius Andersonas: Taigi, apie šį aprašomą žvėrį Biblijoje sakoma, jog slibinas yra tas, kuris

davė jam savo jėgą, ir davė jam savo sostą, ir davė jam savo valdžią. Pažvelkite į eilutę:

(Apreiškimas Jonui :) Ir aš mačiau vieną iš jo galvų mirtinai sužeistą, tačiau jos mirštamoji

žaizda užgijo. Ir visa žemė stebėdamasi nusekė paskui žvėrį. Žmonės garbino slibiną,

kuris atidavė valdžią žvėriui. Jie garbino žvėrį, sakydami: „Kas galėtų

lygintis su žvėrimi, ir kas galėtų su juo kovoti! Jam buvo duotas snukis

kalbėti išdidžiai ir piktžodžiauti, ir duota valdžia taip daryti per keturiasdešimt du mėnesius.

Pastorius Andersonas: Argi keturiasdešimt du mėnesiai nieko neprimena apie laiką, ir laikus, ir pusę

laiko, ir tūkstantį du šimtus šešiasdešimt dienų? Pažiūrėkite kaip visi šie dalykai siejasi? Jis sako eilutėje:

(Apreiškimas Jonui :) Ir jis atvėrė nasrus piktžodžiauti Dievui, piktžodžiauti Jo

vardui, Jo buveinei ir dangaus gyventojams.

Pastorius Andersonas: Pažiūrėkite į tai. Septinta eilutė. Štai atsakymas:

(Apreiškimas Jonui :) Jam buvo duota kovoti su šventaisiais ir juos nugalėti.

Jam buvo suteikta valdžia visoms gentims, kalboms ir tautoms.

Pastorius Andersonas: Argi nematėme skyriuje eilutėje, jog slibino tikslas buvo

priversti kariauti tuos, kurie tiki Kristumi ir laikosi Dievo įsakymų? Čia jis

sako, kad tai jam buvo duota, jog kariautų su šventaisiais, ir atkreipkite dėmesį, kad

juos įveiktų. Kas laimės šį karą tarp šventųjų ir velnio šioje žemėje? Tai

velnias. Jis pasakė, kad kariaus su šventaisiais ir juos nugalės. Pasak

Apreiškimo Jonui , antikristo tikslas yra kariauti su šventaisiais. Taigi, jis nenori,

kad krikščionys priimtų žvėries ženklą ir taip išvengtų persekiojimo. Jis nori, kad visi krikščionys

mirtų. Jūs sakote: „Tai slegia“. Na, tiesiog perskaitykite knygą iki galo ir

pamatysite kas pabaigoje laimi. Tai tik laikina nesėkmė skyriuje. Tačiau,

eilutėje sakoma:

(Apreiškimas Jonui :-) Jam buvo duota kovoti su šventaisiais ir juos nugalėti.

Jam buvo suteikta valdžia visoms gentims, kalboms ir tautoms. Ir jį garbins

visi tie žemės gyventojai, kurių vardai neįrašyti nuo pasaulio sutvėrimo

nužudytojo Avinėlio gyvenimo knygoje.

Pastorius Andersonas: Taigi, šis žmogus, pavadintas žvėrimi, šis žmogus, kuris turi visų

tautų, visų genčių, visų kalbų galią, nori kariauti su šventaisiais, ir Biblijoje

sakoma, kad visi žemėje garbins jį. Palaukite minutėlę. Ne, joje taip nesakoma. Joje sakoma,

kad jį garbins visi tie žemės gyventojai, kurių vardai neįrašyti pasaulio sutvėrimo

nužudytojo Avinėlio gyvenimo knygoje. Taigi, leiskite jūsų paklausti. Argi tie, kurių

vardai YRA įrašyti gyvenimo knygoje, ar jie jį garbina? Ne. Biblijoje sakoma, kad jis bus

toks patikimas ir toks meilus, ir jei tik galėtų, apgautų išrinktuosius. Tačiau Dievas

neleis šiam vyrukui apgauti tų, kurie yra apsaugoti. Taigi, kiekvienas, kuris yra

tikrai apsaugotas, netgi tie, kurie buvo įtraukti į paėmimo prieš suspaudimą doktriną, kai jie

pamatys, kad tai vyksta, ar, viltingai, kai pamatys šį dokumentinį filmą, jie supras:

„Palaukite minutėlę.“ Tai vyksta. Štai antikristas. Aš nesuprantu. Aš neturėčiau garbinti

šio vyruko. Tai tikrai nėra Kristus. Taigi, bet kas, kas jo negarbins bus nužudytas.

Ir bet kas, kas jo negarbins negalės pirkti ar parduoti. Jūs negalėsite tiesiog nueiti į

„Walgreens“ ir gauti žvėries ženklą. Tai nebus kažkas, ką galėsite

rasti pašte. „Gerai, ar galiu gauti savo mikroschemą, kad galėčiau pirkti ar parduoti?“ Ne,

Biblijoje aiškiai parašyta. Jūs turite garbinti antikristą, kad gautumėte šią mikroschemą. Net jau prieš daug

dešimtmečių buvo melo detektoriai. Dabar jie kuria smegenų skaitytuvo tipo technologijas.

Aš tikiu, kad tikriausiai norėdami gauti žvėries ženklą, turėsite

garbinti antikristą ir prisiekti jam ištikimybę,

ir jis žinos ar sakote tiesą.

Žinių vedėjas: Mokslinė fantastika jau čia. Rytojus jau vyksta šiandien.

Pastorius Andersonas: Ir ne tik, bet jeigu apie tai susimastote, susisiekimas dabar yra

labai kontroliuojamas. Kontrolės punktai yra įrengti greitkeliuose kai norite važiuoti ir jei bandote

patekti į lėktuvą, TSA patikra jus privers praeiti kūną peršviečiantį skaitytuvą, ir

atrodo, kad valdymo tinklelis yra padarytas taip, kad negalėtumėte

visuomenėje funkcionuoti, jei šiam žvėriui nenusilenksite, negarbinsite jo

ir negausite ženklo.

Kentas Hovindas: Visiškai teisingai. Ir būsime apjuodinti. Jėzus labai aiškiai sakė, kad

jo mokiniai bus nekenčiami jo vardu. Bet kuris, kuris nebendradarbiaus su

šia kuriama nuostabia naująja pasaulio tvarka, bus palaikytas priešu.

Pavyzdžiui, kalbant apie mokyklą, kai ketinate vesti savo darželinuką į mokyklą,

jie sako, kad negalėsite ten eiti, jei jis nebus paskiepytas. Galbūt, jaučiate

antipatiją skiepams ir sakote: „Ei, aš manau, kad tai sukelia autizmą. Jie gali būti

daugelio dalykų priežastimi. Nežinau, bet aš nenoriu rizikuoti. Ir

nematau vakcinai jokio Biblinio atitikmens, kai į savo kūną suleidžiant kažkokių nuodų,

jūs būtumėte labiau paskiepytas.“

Pastorius Andersonas: Teisybė, teisybė.

Kentas Hovindas: Iš tikrųjų, mokykla skelbia, kad negalite į ją eiti, jei nesate paskiepytas,

taigi, dabar galite pasirinkti. Ar laikotės savo įsitikinimų, ar nusileidžiate ir paskiepijate

savo vaiką, nes taip patogiau? Taip pat bus ir su žvėries ženklu. Tas pats

buvo ir prieš aštuoniasdešimt metų su socialinio draudimo numeriais. Žmonės jautė antipatiją

šių numerių turėjimui. „O, aš tiesiog pavadinimas.“ Ir tada jie pamažu prisitaikė prie jo,

jį visi dabar turi, ir apie tai daugiau negalvoja. Ar tai pirmas, antras, ar trečias žingsnis

link galutinio vienos pasaulinės karalystės sukūrimo tikslo?

Pastorius Andersonas: Šėtonas buvo išvarytas iš dangaus. Jis žino, kad turi nedaug laiko. Jis eina kariauti

prieš tikinčiuosius ir šventuosius. Ir ką jis daro? Jis tai padaro, paskirdamas

valdžią žmogui, argi ne taip? Slibinas suteikė jam savo galią. Jis suteikia žmogui

viso pasaulio, visų genčių ir visų kalbų valdžią. Ir šis žmogus užbaigs velnio

karą prieš šventuosius. Biblijoje sakoma eilutėje:

(Apreiškimas Jonui :-) Ir aš pamačiau kitą žvėrį, ateinantį iš žemės. Jis turėjo

du ragus, panašius į Avinėlio, ir kalbėjo kaip slibinas. Jis naudojasi visa pirmojo

žvėries valdžia jo akivaizdoje ir verčia žemę bei jos gyventojus garbinti pirmąjį

žvėrį, kurio mirštama žaizda užgijo.

Pastorius Andersonas: Štai čia šis žmogus reikalauja garbinimo. eilutėje sakoma:

(Apreiškimas Jonui :-) Jis daro didžius ženklus, [stebuklus] netgi, žmonėms matant, nuleidžia

ugnį iš dangaus į žemę. Jis suvedžioja žemės gyventojus

tais ženklais, kuriuos jam buvo duota daryti žvėries akyse, sakydamas

žemės gyventojams padaryti žvėries atvaizdą, kuris gavo

žaizdą nuo kalavijo ir išgijo.

(Apreiškimas Jonui :) Jam buvo duota suteikti žvėries atvaizdui dvasią,

kad žvėries atvaizdas imtų kalbėti, ir padaryti taip, kad visi, kurie atsisakys garbinti

žvėries atvaizdą, būtų nužudyti.

Pastorius Andersonas: Ir jūs sakysite: „Ir koks gi yra šio žvėries, kuriam duotas gyvenimas,

atvaizdas? Kadangi vis labiau prie to artėjame, manau, jog technologiją galime suprasti

šiek tiek daugiau, todėl tikrai nežinau koks tai bus

atvaizdas. Tačiau, tai toks žvėries atvaizdas, kuris gali šnekėti ir nužudyti daugelį tų,

kurie jo negarbins. Tai man primena Danieliaus,

skyrių. Atsimenate Nebukadnecarą, kuris buvo tų laikų civilizuoto pasaulio karalius? Ar prisimenate

kaip jis sukūrė didelę statulą, ir jie turėjo garbinti ją? Ir kas nutiktų

jei jie jos negarbintų? Jie buvo nužudyti, tiesa? Argi tai nepanašu į tai,

ką čia matome? Taip atrodo antikristas. Pažvelkite į eilutę. Štai atsakymas:

(Apreiškimas Jonui :-) Jis vertė visus, mažus ir didelius, turtuolius ir vargšus, laisvuosius

ir vergus, pasidaryti ženklą ant dešinės rankos arba ant kaktos, kad nė vienas

negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo ar žvėries vardo, ar jo

vardo skaičiaus. Čia slypi išmintis! Kas turi išmanymą, te apskaičiuoja žvėries skaičių,

nes tai žmogaus skaičius; jo skaičius yra šeši šimtai šešiasdešimt šeši [].

Pastorius Andersonas: Tai yra vienas iš įrankių, kuriuos šėtonas naudoja tikinčiųjų persekiojimui.

Žvėries ženklas yra įrankis, kurį jis naudoja, kariaudamas su šventaisiais, nes

jei negalite pirkti ar parduoti, tampa pakankamai sunku funkcionuoti šiame

pasaulyje, argi ne taip? Ar bet kuriame iš pasaulių. Taigi, jis ne tik sukuria įstatymą, kuris skelbia, jog

negarbinantys antikristo bus nužudyti. Būtent tai yra persekiojimas.

Tai kariavimas su šventaisiais. Jis taip pat neleidžia šventiesiems pirkti

ar parduoti, nes jie neturi žvėries ženklo, ir šis žvėries ženklas bus

duodamas tik tiems, kurie jį garbins. Ir tie, kurie yra išsaugoti, tie,

kurie yra šventieji - negarbins žvėries. Tai aiškiai pasakyta Biblijoje, Mato

ir kitur. Taigi, jie negalės pirkti ar parduoti, ir jiems bus

įvykdytas mirties nuosprendis. Dabar įsivaizduokite save pasaulyje - ir aš nesakiau

valstybėje, nesakiau šalyje, aš sakiau PASAULYJE - kuriame negalite pirkti

ar parduoti, ir, kuriame duotas įsakymas jus nužudyti. Ar galite įsivaizduoti

kaip būtų sunku tokiame pasaulyje išgyventi? Ir ne tik tai, o kaip dėl

visų stebėjimo kamerų, kurios veikia? O kaip dėl valstybinius numerius skaitančių kamerų?

O kaip dėl kūną peršviečiančių skaitytuvų? O kaip dėl kontrolės punktuose rodomo asmens tapatybės dokumento? Rodyti

asmens tapatybės dokumentą prieš įlipant į traukinį? Rodyti asmens tapatybės dokumentą prieš įlipant į lėktuvą? Ir žinote ką?

Netrukus jums reikės parodyti kai ką kitą. „Gerai, pažiūrėkime į jūsų dešinę

ranką. Gerai, galite eiti. Geros dienos.“ Tai visiškai nepramanyta. Galbūt,

kai žmonės skaitė tai prieš porą šimtų metų jie nematė to taip, kaip tai matome

šiandien. Kai į tai pažiūrime, argi čia nėra nė kiek teisybės?

Štai dėl ko manau, kad tai įvyks greitai. Krikščionys šiandien tam visiškai nėra

pasiruošę. Jie visiškai nėra tam nepasiruošę. Žinote ką jums reikia daryti? Jūs privalote

save tam paruošti dvasiškai ir būti pasirengusiems, ir nesakyti: „Kas vyksta?“ Turite

būti pasiruošę. Privalote būti pasiruošę. Štai dėl ko Dievas mus perspėja, ir perspėja,

ir perspėja, ir perspėja. Štai dėl ko Paulius perspėjo savo dienų žmones. Akivaizdu, kad jie

negyveno didžiojo suspaudimo laikais, tačiau jie išgyveno savo suspaudimus,

kaip juos išgyvena ir visi tikintieji. Jis sakė: „Mes perspėjame jus. Dar būdami tarp jūsų,

iš anksto sakėme, kad turėsime kentėti priespaudą, ir, kaip žinote,

taip ir įvyko.“ Todėl, mes turime būti perspėti ir turime suprasti, kad tai įvyks, kad

galėtume tai įveikti.

Rolandas Rasmusenas: Šiandien krikščionys nėra įspėti apie įvykius, kuriuos jie išgyvens

per suspaudimą. Tuo tarpu, pastoriai visoje Amerikoje moko savo žmones, kad

paėmimas įvyks prieš vykdomą antikristo karą su šventaisiais, ir kad

paėmimas bus pirmasis įvykis iš Dievo pranašiško plano. Ši doktrina,

žinoma kaip neišvengiamumo, moko, jog Kristus gali bet kuriuo metu grįžti debesyse ir, kad nebus

jokio jo atėjimo ženklo. Tačiau, Biblija moko, kad Kristaus atėjimas nėra

neišvengiamas ir, kad prieš tai turi įvykti kiti įvykiai.

Pastorius Andersonas: Tikriausiai girdėjote apie šią doktriną, kuri skelbia, jog Jėzus gali ateiti šiandien.

Kas apie tai girdėjo anksčiau? Tai vadinama neišvengiamu Kristaus sugrįžimu. Jie tiki, kad

Jėzus gali ateiti bet kuriuo metu. Kai žmonės sako, kad Jėzus ateis bet kuriuo metu,

aš jų daugybę kartų klausiu: „Kur Biblijoje apie tai parašyta?“ Ir jie neišvengiamai man

atsako: „Biblijoje sakoma, kad jo atėjimo dienos ir valandos

niekas nežino.“ Ir daugybę kartų jie tiesiog negali parodyti, aš turiu jiems padėti

tai surasti. Ir jis sako: „Na, aš neturiu jos priešais save. Aš nežinau tikslaus

skyriaus. Bet aš žinau, kad Jėzus sakė, jog tos dienos ir valandos niekas nežino.“

„Leisk man tau padėti. Jis tai pasakė Mato :.“ Aš tau perskaitysiu ką Biblija

sako, todėl, kad aš noriu tau parodyti kaip nebibliška tai yra, nes tai yra konformistinė krikščionybė.

Jei dabar nueitumėte į krikščionišką knygyną, rastumėte visokių knygų

ir vaizdo įrašų, ir ar kas girdėjo apie filmą „Paliktieji“? Visiškas prasimanymas.

Nieko bendro su Biblija. Visiškai nebibliška. Ir Biblijoje sakoma, Mato ::

(Mato :) Tačiau tos dienos ir valandos niekas nežino,

nė dangaus angelai, o vien tik mano Tėvas.

Pastorius Andersonas: Ir žmonės perskaitę šią eilutę sakys: „Matote, štai čia? Niekas

nežinos tos dienos ir valandos. O tai reiškia, kad tai galėtų įvykti bet kuriuo metu.“ Bet pažiūrėkite,

jis pasakė: „Tačiau tos dienos ir valandos niekas nežino.“ Taigi, klausimas toks:

„Kurią dieną?“ Tai diena, apie kurią jis ką tik baigė kalbėti. Esmė yra ta.

eilutėje sakoma, kad ta diena bus po suspaudimo. eilutėje jis sakė:

Iškart po suspaudimo.

Pastorius Andersonas: Jis apibūdina įvykius, kurie įvyks. Tada jis sako:

(Mato :) Tačiau tos dienos ir valandos niekas nežino, nė dangaus angelai, o vien tik

Pastorius Andersonas: Taigi, mes nežinome dienos ar valandos, bet žinome vieną dalyką,

kad tai bus po suspaudimo. Žmonės, kurie tiki paėmimu prieš suspaudimą atliks šias

protines mankštas, kai bandysite jiems parodyti: „Matote, čia sakoma PO

SUSPAUDIMO.“ Ir tada jie sakys: „Čia nekalbama apie paėmimą. Tai nėra

paėmimas. Jūs sakote: „Ir kaip jūs žinote?“ „Na, todėl, kad tai po

suspaudimo. Ir, aišku, mes žinome, kad paėmimas įvyks prieš suspaudimą.“

Bet tada klausite jų: „Kur Biblijoje sakoma, kad paėmimas įvyks

bet kuriuo metu?“ „Na, štai čia sakoma, kad tos dienos ir valandos niekas nežino.“

„Jūs ką tik pasakėte, kad tai nėra apie paėmimą.“ Taigi, kai sakoma, kad tai yra po suspaudimo,

Mato nėra apie paėmimą. Bet kai sakoma, kad tos dienos ir valandos niekas

nežino, staiga Mato ir vėl yra apie paėmimą. Ir kai sakoma, kad du bus

kartu lauke, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas, na, ir vėl tai yra apie paėmimą. „Tiesiog

nutilkite ir darykite kaip liepta. Tiesiog nutilkite ir tikėkite paėmimu prieš suspaudimą, nes

aš taip sakiau.“ Jūs sakote: „Pateikite abi puses. Būkite sąžiningas. Pateikite abi puses.“ „Gerai, štai

kita pusė. Nutilkite ir tikėkite ką aš jums sakiau ir nustokite klausinėti.

Nutilkite ir tikėkite tuo, nes aš taip sakiau.“ Tai paėmimo prieš suspaudimą pusė. Tai tiesa. Jie

nieko neturi. Aš turiu Šventąjį Raštą, po to Šventąjį Raštą, po to Šventąjį Raštą, o jie visiškai nieko

neturi. Bent jau kitos melagingos doktrinos yra pagrįstos tam tikromis Biblijos eilutėmis, kurias

jie iškraipo, ir žmonės pasirinks Biblijos eilutę ir paims ją iš konteksto, ir

iškraipys. Paėmimas prieš suspaudimą neiškraipo netgi jokio Šventojo Rašto. Jie netgi

neturi Šventojo Rašto. Šventajame Rašte niekur nesakoma apie paėmimą

vykstantį anksčiau nei suspaudimas. Tai tik doktrina, kuri visiškai nėra pagrįsta

Šventuoju Raštu. Ji pagrįsta tradicija. Ji pagrįsta knyga ar grafiku, kuriuos kažkas skaito.

Ji nėra pagrįsta Biblija. Ji neatsirado iš Biblijos. Ji neturi savo

kilmės Biblijoje. Ir aš suprantu, kad kai aiškinu tai žmonėms, kurie būna bažnyčioje,

jie be jokių problemų šią doktriną supranta. Žmonės sakykloje, jie nepripažins

šios doktrinos, ir pasakysiu kodėl. Paėmimas prieš suspaudimą yra populiari doktrina.

Jei norite būti populiarūs, jūs skelbsite paėmimą prieš suspaudimą. Jūs pradėsite

skelbti, kad paėmimas įvyks po suspaudimo, ir būsite atstumti,

būsite nubalsuoti prieš, būsite išmesti iš draugijos, nes

jie nenori keisti šios doktrinos. Kadangi ten yra žmonių, kurie

nori įtikinti, kad niekas negirdėtų tiesos apie šią doktriną. Tai tiesa. Ir

šiuo baimės ir gąsdinimo metodu, jie išlaiko šią doktriną tamsoje. Aš visą laiką

kalbuosi su pastoriais. Aš jiems pateikiu apie tai tiesą. Jie man pritaria. Bet jie

neis į savo sakyklas ir neskelbs šios doktrinos, nes jie bijo būti atstumti visų

savo draugų pastorių. Jie nesiruošia sakyti kalbų.

Jie nesiruošia pamokslauti šiose bažnyčiose, nes jūs turite tikėti paėmimu

prieš suspaudimą, kad būtumėte šiame klube. Ir jei netikite paėmimu prieš suspaudimą, nesate šiame klube. Daugybę

kartų jie nepriims to, nes jie nenori nusižeminti, dėl to, kad

visus tuos metus klaidingai pamokslavo. Jie nenori to pripažinti. Jie nenori

pripažinti, kad jų Biblijos koledžas mokė juos klaidingai. Jie nenori pripažinti, kad jie

padarė klaidą. Visi daro klaidų. Visi mes augame. Visi išmokstame naujų dalykų. Jei

kur nors suklystate, turite būti pataisyti. Biblijoje sakoma Galatams ::

(Galatams :) Ar aš ieškau žmonių palankumo, ar Dievo? Gal stengiuosi patikti

žmonėms? Jei dar norėčiau patikti žmonėms, nebūčiau Kristaus tarnas.

Pastorius Andersonas: Šie pamokslininkai turi apsispręsti ar daug svarbiau pataikauti žmonėms,

skelbiant kas populiaru, skelbiant paėmimą prieš suspaudimą, nes visi tai nori

girdėti, nes jiems patinka filmas ir jie turi vaizdo žaidimą, ir stalo

žaidimą, ir DVD, arba rinktis ką iš tikrųjų sako Biblija, ir atsistoti, ir skelbti, kad

paėmimas įvyks po suspaudimo. Tai tobulas žmonių pavyzdys, kai jie tiki

ne Dievu, o tuo, ką žmogus pasakė. Tai yra klasikinis pavyzdys, kai Biblija nėra paverčiama jūsų

paskutine valdžia, o pasikliaunama tik tradicija, pasitikėti tuo, ko buvai mokytas, pasitikėti

žmonių pasakojimais, eiti pasroviui, vietoj to, kad tikėtume ką sako Biblija.

Pastorius Jimenezas: Kažkada tikėjau paėmimu prieš suspaudimą. To buvau mokytas nuo pat

vaikystės, ir niekada neklausiate ko jus moko, tačiau kai susidūriau

su tiesa ir pradėjau suprasti Šventąjį Raštą, ir ką iš tiesų mokė Biblija, turėjau

asmeniškai apsispręsti ar tiesiog eisiu toliau, kad sugyvenčiau su visais, ar

eisiu pasroviui, ar tvirtai laikysiuosi to, kuo tikiu,

ir tvirtai laikysiuosi dėl to, kas žinau, yra tiesa. Aš buvau užpultas asmeniniame gyvenime ir

sutikau žmonių, kurie blogai apie mane kalbėjo dėl mano požiūrio į paėmimą prieš suspaudimą,

bet tikiuosi, kad jei klausotės, ar jei žiūrite, ar jei pradedate

matyti tiesą šiuo atžvilgiu, kad tiesiog nebetikėtume tuo,

ir apsispręstumėte, ir, galbūt, padėtumėte mums pakeisti šios nebiblinės doktrinos įvykių eigą,

kuri vadinasi paėmimas prieš suspaudimą.

Kentas Hovindas: Kita svarbi eilutė, kuri mane sudomino, buvo tesalonikiečiams :-

( tesalonikiečiams :-) Mes prašome jus, broliai, dėl mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus

atėjimo [taigi, jis kalba apie tai, kad ateina Viešpatis Jėzus Kristus], ir dėl

mūsų surinkimo pas Jį: [užuomina apie paėmimą], nesiduokite taip greitai nukreipiami

nuo sveiko proto ir įbauginami ar dvasia, ar žodžiu, ar neva mūsų parašytu laišku,

esą Kristaus diena [vėl kalbama apie paėmimą] jau atėjo.

Pastorius Jimenezas: Jis sako: „Pažvelkite, tai dar NEATĖJO. Tai nebus kitas įvykis, kuris

įvyks.“ Jis sako: „Tegul niekas jūsų neapgauna kuriuo nors būdu! (kalba

apie dieną, kada mes būsime surinkti) Pirmiau turi ateiti atkritimas

ir būti apreikštas nuodėmės žmogus, pražūties sūnus.“ Taigi, šioje Šventojo

Rašto vietoje patvirtinama, kad visų surinkimas su Viešpačiu Jėzumi Kristumi neįvyks,

kol nepasirodys atkritimas ir nebus apreikštas nuodėmės žmogus. Vienintelis

neišvengiamas dalykas yra antikristo pasirodymas.

Pastorius Andersonas: Taigi, Biblijoje aiškiai pasakoma, kad Kristaus diena nėra arti.

Jis sakė, kad jei kas nors bandys jums sakyti, kad Kristaus diena yra arti, reiškia tas žmogus

jums meluoja. Tas žmogus yra apgavikas. Jis minėjo, kad nebūtumėte apgauti žodžio, ar

žmogaus, ar netgi mūsų laiško, kuris, kaip tvirtinama yra nuo mūsų, o jame

sakoma, kad Kristaus diena yra arti. Tegul niekas jokiomis priemonėmis jūsų neapgauna. Ši diena neateis, jei

X, Y ir Z neįvyks anksčiau. Paėmimas tiesiog negali įvykti bet kuriuo metu. Suspaudimas

turi įvykti anksčiau. Antikristas turi gauti anksčiau valdžią. Saulė ir mėnulis

pavirs tamsa, prieš ateinant didingai ir baisiai Viešpaties dienai. Biblija

yra labai aiški. Ši diena neateis, jei pirmiau neateis atkritimas ir nebus

apreikštas nuodėmės žmogus. Bus atskleistas antikristas. Antikristas sėdės Dievo šventykloje

ir paskelbs save Dievu. Antikristas bus valdžioje iki tol, kol įvyks

paėmimas. Tai taip paprasta. Bet jei pažiūrėsite į Luko , tai jis iš tiesų chronologine tvarka vyksta

anksčiau nei Mato , nes Mato skyrius yra lygiagreti ištrauka su Luko . Taigi, Luko

skaitome apie pirmą įrašytą įvykį

kaip Jėzus mokė savo mokinius šios doktrinos. Biblijoje sakoma:

(Luko :) Kaip buvo Nojaus dienomis, taip bus ir

Žmogaus Sūnaus [Jėzaus Kristaus] dienomis.

Pastorius Andersonas: Daugelis žmonių perskaitys tai ir sakys, jog žmonės

bus tokie patys nedori, kokie jie buvo Nojaus dienomis. Taip pat, jis tai sako, lyg

tai būtų buvę Loto dienomis, todėl taip bus ir Žmogaus Sūnaus dienomis.

Ir žmonės sakys: „Taip, tai bus taip pat nuodėminga, kaip buvo Sodomoje ir Gomoroje.“

Ir jie pabrėš visus dalykus, kurie vyksta mūsų visuomenėje, kurie atspindėtų

kas vyko Sodomoje ir Gomoroje. Ir jie sakys, kad tai taip pat nuodėminga,

kaip buvo Sodomoje ir Gomoroje, arba, kad tai bus taip pat nuodėminga kaip buvo Nojaus

dienomis. Tačiau, iš tiesų, Jėzus to nelygina.

Pastorius Jimenezas: eilutėje sakoma:

(Luko :-) Taip pat buvo ir Loto dienomis. Jie valgė ir gėrė,

pirko ir pardavinėjo, sodino ir statė. O tą dieną, kada Lotas paliko

Sodomą, iš dangaus krito ugnis ir siera ir visus sunaikino.

Pastorius Jimenezas: Ši ištraukoje pamokoma, jog Lotas buvo išvarytas iš

Sodomos, ir tai yra paėmimo vaizdas. Jūs randate du angelus einančius į Sodomą, kuri

simbolizuoja pasaulį, ir jie išveda tikintįjį, anksčiau negu ant miesto yra išlieta

Dievo rūstybė. Apreiškimo Jonui knyga moko to paties. Apreiškimo Jonui knygoje Biblija

sako, kad Viešpats Jėzus Kristus siunčia savo angelus ir surenka tikinčiuosius, ir

išsiunčia juos iš šio pasaulio. Apreiškimo Jonui knygoje tiksliai pasakyta, kad po pusvalandžio

jis pradeda lieti savo rūstybę.

Pastorius Andersonas: Šis „Paliktieji“ modelis, kai visi dingsta, ir visi

sako: „Kur jie visi yra?“ Žmonės tikrai taip nesakys. Nes

Biblijoje sakoma, kad tą pačią dieną, kada būsime paimti, Dievas pradės

lieti savo užsidegimą. Dievas pradės mesti ugnį ir sierą ant šios žemės. Žmonės

supras, kad kažkas vyksta. Žmonės bėgs ieškoti priedangos.

Žmonės prašys, kad akmenys kristų ant jų, ir slėps juos, kad apsisaugotų

nuo ugnies, sieros ir rūstybės, kuri ketina įvykti. Tą pačią dieną, kai esame iš ten

išvesti, Dievas pradės lieti savo rūstybę. Todėl,

kai saulė ir mėnulis aptems, Biblijoje sakoma, kad didi jo rūstybės diena atėjo ir

ir kas gali išstovėti? Nes tą pačią dieną, po pusvalandžio, Dievas pradės

mesti ugnį ir sierą. Taigi, Apreiškimo Jonui knygoje, skyriuje, saulė ir mėnulis yra užtemdyti. skyriuje,

tikinčiųjų gausios minios pasirodo danguje. skyriuje, jis pradeda lieti

savo rūstybę, Visiškai tą patį Biblija moko Mato . Saulė ir mėnulis užtemsta, tada

paėmimas. Tai taip paprasta. Aš kalbu su žmonėmis, kurie tiki paėmimu prieš suspaudimą,

ir jie paprastai pasako vieną iš šių dviejų dalykų. Jie man pasakys, kad

paėmimas nėra paminėtas Apreiškimo Jonui knygoje, o tai pasakyti yra labai

keista, nes Apreiškimas Jonui labai aiškiai aprėpia pasaulio pabaigos

įvykius. Praleisti tokį svarbų įvykį, kaip Jėzaus Kristaus atėjimas debesyse ir visi

visokio amžiaus tikintieji pagauti kartu su juo debesyse... Tai toks

svarbus įvykis. Pasakyti, kad tai iš viso nepaminėta Apreiškimo Jonui knygoje,

kad tai iš viso neįvyksta Apreiškimo Jonui knygoje, tai neįtikėtina. Sakyti,

kad paėmimas iš viso nėra paminėtas Apreiškimo Jonui knygoje yra absurdiška, todėl

daugelis tikinčių paėmimu prieš suspaudimą žmonių bandė jo ieškoti ir ką nors rasti, kad galėtų tai

pritaikyti kaip paėmimą, kuris vyko prieš suspaudimą, ir štai ką aš vis girdžiu

ir girdžiu - Apreiškimas Jonui :. Apreiškime Jonui : sakoma:

(Apreiškimas Jonui :) Paskui aš pažiūrėjau, ir štai atvertos durys danguje, ir

pirmasis balsas, kurį girdėjau gaudžiant tarsi trimitą, kalbėjo:

„Užženk čionai, ir tau parodysiu, kas toliau turi įvykti.“

Pastorius Andersonas: Taigi, čia yra į trimitą panašus balsas. Šioje eilutėje nėra jokio trimito,

kuris kalba ir sako Jonui (vienaskaita, vienas asmuo): „Užženk čionai, ir tau

parodysiu, KAS toliau turi įvykti.“ Ir jie sakys: „Matote, štai čia yra

paėmimas.“ Vienas žmogus yra paimtas. Jie sakys - tai paėmimas. Absurdiška tai,

kad jie net neskaito eilutės. Nes, eilutėje sakoma:

(Apreiškimas Jonui :) Bematant mane ištiko Dvasios pagava.

Ir štai danguje buvo sostas, o soste – Sėdintysis.

Pastorius Andersonas: Paėmimas nėra žmogus, kurį paima į dangų. Paėmimas yra kūno

prisikėlimas. Mes fiziškai būsime pagauti į orą. Tai nėra tiesiog

kažkoks įvykis, kai mūsų sielos pakyla. Biblijoje yra aišku, kad paėmimas yra tikras,

mirusiųjų kūno prisikėlimas Kristuje, kuris prisikels pirmiausia. Mes, gyvieji,

išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti į debesis susitikti su juo. Taigi, šis dvasinis vieno žmogaus, Jono,

pagavimas, tikrai nėra paėmimas. O jei manote, kad tai yra

paėmimas, tada kalbate apie labai netikslią interpretaciją. Keista, kad žmonės, kurie tiki paėmimu prieš

suspaudimą ir su kuriais aš kalbu, tvirtina Bibliją interpretuojantys pažodžiui.

Ir kai prašote jų parodyti paėmimą Apreiškime Jonui, jie jums pateiks Apreiškimas Jonui

:. Kai vienas žmogus yra paimtas į dangų. Jie net neskaito eilutės, kurioje sakoma:

„Bematant mane ištiko Dvasios pagava. Ir štai danguje buvo sostas.“ Jis net

nepakyla fiziškai. Jo kūnas vis dar buvo Patmos saloje. Mirusieji Kristuje

prisikels pirmiausiai. Paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti į

debesis susitikti su Viešpačiu ore. Tai nėra tik kažkoks dvasinis įvykis. Tai yra

fizinis įvykis. Sakyti, kad tai yra paėmimas, yra gana perdėta. Tie, kurie

tiki paėmimu prieš suspaudimą sako, kad paėmimas yra Apreiškime Jonui :,

nes tai vienintelis įvykis, vykstantis prieš suspaudimą, kurį jie gali rasti

Apreiškimas Jonui knygoje. Ir tai tiesiog netinkama. Tikiu, kad jie turėjo kažką atrasti. Aš užaugau

šeimoje, kurioje mokė paėmimą prieš suspaudimą . Kai augau buvau mokomas, jog tai

niekada neminima Apreiškimas Jonui knygoje. Visada maniau, kad joje buvo kažkas

įtartino apie tai. Apie tokį svarbų ir didelį įvykį, kaip paėmimas... Turite knygą apie

pasaulio pabaigos pranašystę, Apreiškimas Jonui knygą, o jis tiesiog to nepamini? Tai neturi

jokios prasmės. Vaikystėje mane visada mokė, kad paėmimas įvyks bet kuriuo gyvenimo momentu,

bet kurioje vietoje, tiesiog staiga dingtume. Bet, tai bus daug daugiau

nei tai, nes Biblijoje sakoma: „Ir išvys Jį kiekviena akis.“ Mes pamatysime užtemdytus

saulę ir mėnulį. Luko sakoma, kad kai šie įvykiai prasidės, atsitieskite ir pakelkite

galvas, nes artėja jūsų atpirkimas. Įsivaizduokite kaip tuo metu

viskas atrodys, kai saulė užtems, mėnulis užtems, žvaigždės pradės kristi,

ir žiūrėsime aukštyn, žinodami kad tai jau vyksta. Tai jau čia. Mes tai padarėme.

Tai tarsi Holivudinis įėjimas. Kai žymūs

žmonės iš visur atvyksta. Juos visada supa šviesos, griaudėja pabūklai, ir

dūmai, ir visa kita. Jie nori nustebinti žmones. „Ei, pažvelk į mane.“ Jei

skaitote Apreiškimas Jonui skyrių ar Mato , Morkaus , ar Luko , ar bet kokią kitą ištrauką,

kurioje apibūdinimas saulės ir mėnulio užtemimas, kai į tai pažiūrite, tai išties įspūdinga. Saulė

ir mėnulis užtemsta, o tai atkreips visų šioje žemėje esančių žmonių dėmesį.

Taip pat sakoma, kad bus žemės drebėjimas, ir jei jūs aklas,

tai irgi atkreips jūsų dėmesį.

Pastorius Andersonas: Ir tada, kai bus visiškai tamsu, Jėzus Kristus ateis

debesyse, nušviesdamas visą dangų. Biblijoje sakoma, kad jis nušvies dangų, lyg žaibas,

kai nušvinta nuo vienos dangaus pusės iki kitos, ir mes pažiūrėsime į viršų ir matysime

Jėzų Kristų ateinantį debesyse. Mes bet kuriuo metu žinosime, kad būsime pagauti

kartu su juo. Tikiuosi, kad sulauksiu šios dienos. Nežinau ar tai įvyks

mūsų gyvavimo laikotarpiu. Tikiuosi tai įvyks mano gyvavimo laikotarpiu. Tikiuosi, kad iškęsiu

šį persekiojimą ir suspaudimą. Kaip būtų nuostabu būti gyvam

Jėzaus Kristaus atėjimo debesyse dieną.

Šis įvykis bus daug didesnis, nei mus vertė tikėti.

Kentas Hovindas: Idėja, kad bus slaptas antrasis atėjimas, kai žmonėms

vėliau teks sužinoti kas įvyko. Tai netiesa.

Jis ketina patraukti visų dėmesį šiuo Holivudiniu atidarymu.

Pastorius Andersonas: Jūs visiškai teisus. Apreiškimas Jonui skyriuje sakoma: „Štai Jis ateina

su debesimis, ir išvys Jį kiekviena akis.“ Atkreipkite dėmesį, kad „ateina“ pavartotas

esamajame laike. Tai yra kitas kartas, kada jis ateis. Jis ateis debesyse ir jį pamatys kiekviena

akis. Tai gana aišku. Neišgelbėti bus mirtinai išgąsdinti. Biblijoje

sakoma, kad kai jie pamatys jį ateinantį debesyse, jie liūdės, jie

raudos, jie bus mirtinai išgąsdinti. Tačiau mes, kurie

laukiame jo pasirodymo, būsime sujaudinti, būsime nustebinti, ir

bus nuostabu žinoti, kad tai jau vyksta.

Pastorius Jimenezas: Asmeniškai noriu, kad šis filmas būtų sėkmingas. Norėčiau, kad Dievo pagalba,

šis filmas tiesai atmerktų žmonių akis. Manau, kad atsigręžti į Bibliją

yra labai svarbu. Prisimenu, paauglystėje, kai

augau, man net nepatiko skaityti Apreiškimas Jonui knygą, nes maniau, kad

negaliu jos suprasti, ar kai ką nors skaitydavau, vis klausdavau:

„Ar tikrai ten taip sakoma? Ar tai iš tikrųjų tai reiškia?“ Kai pagaliau sužinojau

tiesą apie paėmimą, Šventasis Raštas man tiesiog atsivėrė. Dabar man labai patinka

skaityti Apreiškimas Jonui knygą. Kai ją skaitau, tiesiog daug ką joje suprantu. Aš tik manau,

kad jei mes susisiektume su krikščionybės judėjimu, su fundamentalizmo judėjimu,

baptistų judėjimu, ir dėl šios problemos mes galėtume jiems atmerkti akis, tada

galbūt tai atneštų Dievo žodžio meilę ir dievo žodžio atgaivinimą, ir

atgaivintų dievo žodžio tyrinėjimą mūsų šalies sakykloms, ir tikrai galėtumėme

matyti didelį darbą, atliktą Dievui.

Pastorius Andersonas: Mes nekūrėme šio filmo, kad galėtumėme ginčytis dėl doktrinų smulkmenų, ar, kad

galėtumėme taisyti kieno nors besiskiriantį nuo mūsų Biblijos pranašystės požiūrį. Tai nėra

esmė. Šie įvykiai yra tikri, ir jie įvyks. Biblijoje sakoma, kad

TURĖSIME vieną pasaulinę vyriausybę. BUS viena pasaulinė religija. BUS viena

pasaulinė valiuta. Tai nėra tik sąmokslo teorija, kurią žmonės gali atmesti. Šie įvykiai

tikrai įvyks. Daugybė žmonių bus nužudyti. Kils

badas. Kils maras. Įvyks persekiojimas. Nieko

panašaus šiame pasaulyje anksčiau nėra buvę ir krikščionys tam visiškai

nėra pasiruošę. Nes jie tikėjo šia pasaka apie paėmimą prieš

suspaudimą. Aš tikiu paėmimu. Tai Biblinė doktrina. Tačiau paėmimas vyksta

PO suspaudimo.

Pastorius Jimenezas: Jūs sakote: „Pastoriau Jimenezai, kodėl tai yra svarbu?“ Štai, dėl ko tai yra svarbu.

Paėmimas prieš suspaudimą yra doktrina, kuriai, kaip tikiu, visiškai nesvarbu

ką mes darome. Kadangi, nesvarbu ką, ar mirsiu ramybėje, būdamas senas žmogus,

ar gyvensiu savo gyvenimą, imsiu atostogas, investuosiu savo tūkst.,

gyvensiu gerą gyvenimą, ir vieną dieną tiesiog pradingsiu, kol nieko blogo neįvyko.

Aš tikiu, kad šis, milijonams žmonių dėstomas mokymas, pavertė mus labai

tingiais ir patenkintais mūsų krikščionybėje. Mes turime skelbti evangeliją. Mums turi

pasisekti. Turime mokyti žmones ir sakyti jiems: „Pažvelkite, artėja persekiojimas.

Pasiimkite nedideles atostogas ir darykite viską, ką turite daryti, tačiau geriau

sustiprinkite savo vidinį žmogų. Tačiau geriau jau paimkite savo Bibliją. Geriau pradėkite mokytis

Biblijos. Geriau pradėkite eiti su Dievu ir jį pažinti. Geriau pradėkite skaityti

Bibliją, nes gali ateiti diena, kai jie ją iš jūsų paims.“ Šiandien galime

laisvai kartu susirinkti, atsiversti Bibliją, skelbti žodį, bet

gali ateiti diena kai šis susirinkimas taps nelegaliu, kai Biblija taps

nelegali, kai taps nelegalu daryti tai, ką mes dabar darome. Jei turėtumėme Dievo

širdį, pasiektumėme žmones su Jėzaus Kristaus evangelija.

Pastorius Andersonas: Viskas, kad pasakytume tai. Visus šiuos dalykus jums pasakiau,

kad nepasipiktintumėte. Kai persekiojimas įvyks, kai būsite prašomas priimti žvėries ženklą

savo dešinėje rankoje arba kaktoje, prisiminsite šį pamokslą. Galbūt tai neįvyks

mūsų gyvavimo laikotarpiu, o gal ir įvyks. Tačiau, jei tai įvyks, jūs prisiminsite šį pamokslą. Štai

kodėl Jėzus tai pasakė ir štai kodėl aš jums tai sakau. Jūs sakysite: ƒ„Ar taip norite mus įbauginti?“ Ne,

Biblijoje sakoma, kad pasaulyje turėsite priespaudą. Ar dėl to nusiminėte? Ne. Jis sakė,

kad pasaulyje turėsite priespaudą, bet būkite drąsūs. „Aš nugalėjau pasaulį.“

Pralinksmėkite. Nenusiminkite. Neišeikite pamokslo metu: „Žmogau, ar tu rimtai?

Galvos nukirtimai? Kalėjimas? Badas? Maras? Ar jūs rimtai?“ Ne, būkite drąsūs. Jis

nugalėjo pasaulį. Galbūt tai įvyks mūsų gyvavimo laikotarpiu, galbūt ir ne. Tačiau, bet

kuriuo atveju, jei Dievas bus su mumis, tai kas gali būti prieš mus? Garbinkime Jėzų Kristų. Nulenkime savo galvas

ir kalbėkime maldą. Tėve, mes tau labai dėkojame už aiškią tavo žodžių tiesą,

ir labai dėkojame už Šventosios Dvasios davimą mus vesti. Aš negalėjau

to suvokti savo jėgomis, nes šie žmonės meluodami mane

veikė, kaip ir Skofildas, tačiau ačiū Šventajai Dvasiai, kuri prieš daug metų tame

kambaryje tai įveikė ir įskiepijo šiuos du žodžius man į galvą. Šie du

žodžiai, kurie įstrigo mano galvoje, metų berniukui, buvo iš Mato : PO SUSPAUDIMO.

Meldžiuosi, kad šie žodžiai prasiskverbtų į visų žmonių, kurie šiandien čia yra,

širdis ir galvas. Mylime tave ir dėkojame tau, ir Jėzaus vardu meldžiamės, amen. Padainuokime

vieną trumpą dainą, prieš mums išeinant.

MUZIKA: „Mano sielai viskas gerai“

Pastorius Jimenezas: Tai yra mano mėgstamiausia daina, ir dabar padainuosime mano mėgstamiausią

posmą. Daugybę kartų, kai dainuojate dainas, tiesiog pradedate dainuoti. Tiesiog

nekreipiate dėmesio į žodžius ir ką jie reiškia. Pažvelkite į trečią šios dainos posmą.

Jame sakoma: „Mano nuodėme, ak, palaima, nuo šios šlovingos minties.“ Jūs sakote: „Na, kokia gali

būti palaima galvojant apie savo nuodėmę?“ Bet pažvelkite, kas joje sakoma. Joje sakoma: „Ji

prikalta prie kryžiaus ir aš nebegaliu daugiau. Garbinkime Viešpatį, garbinkime Viešpatį, O, mano siela.“

Dainuodami, tiesiog pagalvokite apie šiuos žodžius. Sušukite, ir mes pasiruošime šiam

pamokslui.

Mano nuodėme, ak, palaima, nuo šios šlovingos minties! Mano nuodėme, ne dalina, o visa,

prikalta prie kryžiaus ir aš nebegaliu daugiau, Garbinkime Viešpatį, garbinkime Viešpatį, O, mano siela!

Mano sielai viskas gerai, Viskas gerai, viskas gerai, mano sielai.

Ir Viešpatie, skubink tą dieną kai mano tikėjimas bus matomas,

Debesys bus nuridenti kaip ritinys; Trimitas aidės, ir Viešpats

nužengs, Tačiau, Mano sielai viskas gerai.

Mano sielai viskas gerai, Viskas gerai, viskas gerai, mano sielai.

Biblijoje labai aiškiai parašyta apie išgelbėjimą. Jis nėra pagrįstas jūsų gerumu. Daugelis žmonių

mano, kad jie yra gana geri ir jie paklius į dangų, nes jie yra gana geri.

Bet Biblijoje sakoma: „Nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės.“

Biblijoje sakoma: „Kaip parašyta: „Nėra teisaus, nėra nė vieno.“ Aš neteisus.

Jūs neteisūs. Ir jei tai būtų gerumas, kuris nuvestų mus į dangų,

tada nė vienas ten nepatektumėme.

. Pripažinkite, kad jūs nusidėjėlis.

Biblijoje sakoma, Apreiškimas Jonui ::

(Apreiškimas Jonui :) Bet bailiams, netikintiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams,

burtininkams, stabmeldžiams ir [paklausykite šito] - visiems melagiams skirta dalis

ežere, kuris dega ugnimi ir siera; tai yra antroji mirtis.

Aš melavau anksčiau. Visi melavo anksčiau. Mes visi nusidėjome, visi padarėme dalykų

baisesnių už melavimą. Pripažinkime tai. Mes visi nusipelnėme pragaro.

. Suvokite nuodėmės bausmę.

Tačiau Biblijoje sakoma:

(Romiečiams :) O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus,

kai tebebuvome nusidėjėliai.

Taigi, dėl to, kad Jėzus Kristus mus myli, jis atėjo į šią žemę. Biblijoje sakoma, kad jis buvo Dievas pasirodęs

kūne. Dievas iš esmės įgavo žmogaus pavidalą. Jis gyveno nenuodėmingą gyvenimą. Jis nepadarė

jokios nuodėmės. Žinoma, jie mušė Jį, ir spjaudė ant Jo, ir prikalė Jį prie kryžiaus. Biblijoje

sakoma, kad kai Jis buvo ant kryžiaus, Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant

medžio. Taigi, kiekvieną nuodėmę, kurią padarėte, bet kokią nuodėmę, kurią aš padariau, tai buvo

tarytum Jėzus jas padarė. Jis buvo nubaustas už mūsų nuodėmes. Žinoma, jie nuėmė Jo kūną, kai jis

mirė, ir palaidojo jį kape, ir Jo siela nukeliavo į pragarą trims dienoms ir

trims naktims (Apaštalų darbai :). Po trijų dienų, Jis prisikėlė iš numirusių. Jis parodė

mokiniams kiaurymes Savo rankose. Biblijoje labai aiškiai sakoma, kad Jėzus mirė dėl

visų. Joje sakoma, kad Jis mirė ne tik dėl mūsų nuodėmių, bet ir dėl viso pasaulio

nuodėmių. Tačiau turime kai ką padaryti, kad būtumėme išsaugoti. Šis klausimas yra Biblijoje,

Apaštalų darbai : Ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas? Jie sakė:

(Apaštalų darbai :-) Tikėk Viešpatį Jėzų Kristų ir būsi išgelbėtas tu ir tavo namai.“

Ir tai viskas. Jis nesakė: „Tapkite bažnyčios nariu ir būsite išgelbėtas. Būkite pakrikštytas

ir būsite išgelbėtas. Gyvenkite gerą gyvenimą ir būsite išgelbėtas. Apgailestaukite dėl visų savo nuodėmių

ir būsite išgelbėtas.“ Ne, jis sakė: Tikėkite.“

. Tikėkite, kad Jėzus mirė, buvo palaidotas, ir prisikėlė iš numirusių.

Netgi pati garsiausia Biblijos eilutė, kuri yra parašyta ant „OutBurger“

puodelio apačios, ji tokia garsi, kad ją visi girdėjo: Jono ::

(Jono :) Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas,

kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.

Amžinasis gyvenimas reiškia amžinąjį gyvenimą. Tai reiškia amžinybę. Jėzus pasakė:

(Jono :) Aš duodu joms amžinąjį gyvenimą; jos nepražus per amžius, ir niekas

jų neišplėš iš mano rankos.

Biblijoje sakoma Jono ::

(Jono :) Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas tiki mane, tas turi amžinąjį gyvenimą.

Taigi, jei tikite Jėzumi Kristumi, Biblijoje sakoma, kad turėsite amžinąjį gyvenimą. Jūs

gyvensite amžinai. Jūs negalite prarasti savo išsigelbėjimo. Jis nesibaigiantis. Jis amžinas.

Kai būsite išgelbėtas, kai tikėsite Juo, būsite išgelbėtas amžiams ir, kad ir kas bebūtų,

niekada negalite prarasti savo išsigelbėjimo. Ir jeigu eičiau ir padaryčiau siaubingą nuodėmę,

Dievas šioje žemėje mane nubaustų. Jeigu eičiau ir ką nors nužudyčiau šiandien, Dievas

užtikrins, kad būčiau nubaustas. Aš būčiau uždarytas į kalėjimą, ar dar blogiau, arba

gaučiau mirties bausmę, arba bet ką, kuo ši žemė gali mane nubausti. Dievas užtikrins,

kad būčiau nubaustas dar labiau. Tačiau, aš nekeliausiu į pragarą. Nėra nieko, ką galėčiau

padaryti, jog keliaučiau į pragarą, nes esu išgelbėtas. Ir jei keliaučiau į pragarą, reiškia Dievas melavo,

nes jis pažadėjo, kad visi, kurie Juo tikės, gaus amžinąjį gyvenimą. Jis sakė:

(Jono :) Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, nemirs per amžius.

Štai kodėl Biblijoje yra daug žmonių pavyzdžių, kurie padarė labai blogus

dalykus, ir vis tiek nukeliavo į dangų. Kaip? Nes jie buvo labai geri? Ne. Tai todėl, kad jie

tikėjo Viešpačiu Jėzumi Kristumi. Jų nuodėmės buvo atleistos. Kiti žmonės, kurie pasaulio akimis

nugyveno gerą gyvenimą, o galbūt jie tikrai nugyveno gerą gyvenimą, tačiau

jie netikėjo Kristumi, dėl to jie bus nubausti už nuodėmes ir keliaus į pragarą.

. Pasitikėkite Kristumi, kaip savo gelbėtoju.

Ir leiskite man užbaigti šią vieną mintį, tai vienas dalykas, kurį tikrai noriu paminėti

šiandien. Buvo vienas klausimas, kurį Jėzui uždavė jo mokiniai. Klausimas buvo

toks: Ar maža bus išgelbėtųjų? Tai geras klausimas, tiesa? Ar dauguma bus išgelbėti?

Ar tik maža bus išgelbėtųjų? Kas iš čia esančių mano, kad dauguma žmonių šiame pasaulyje keliaus

į dangų? Spėkite koks buvo atsakymas? Jis Mato sakė:

(Mato :-) Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus

kelias veda į pražūtį, ir daug yra juo įeinančių. O ankšti

vartai ir siauras kelias veda į gyvenimą, ir tik nedaugelis jį randa.

Tada jis pasakė:

(Mato :-) Ne kiekvienas, kuris man sako: „Viešpatie, Viešpatie!“, įeis į

dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano Tėvo, kuris yra danguje. Daugelis

man sakys tą dieną: „Viešpatie, Viešpatie, argi nepranašavome Tavo vardu, argi neišvarinėjome

demonų Tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų Tavo vardu?!“ Tada Aš jiems pareikšiu:

„Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, jūs piktadariai!“

Pirmiausiai, šio pasaulio dauguma net netvirtina, kad tiki Jėzumi. Laimei,

šios klasės dauguma tvirtina, kad tiki Jėzumi. Tačiau, šio pasaulio dauguma netvirtina,

kad tiki Jėzumi. Tačiau, Dievas įspėjo, kad netgi tarpe tų, kurie tvirtina tikintys

Jėzumi, netgi tarpe tų, kurie vadina jį Viešpačiu, daugelis jam sakys: „Mes

padarėme visus šiuos nuostabius darbus. Kodėl nesame išgelbėti.“ Jis sakys: „Šalin nuo

manęs, aš niekuomet jūsų nepažinojau.“ Tai dėl to, kad išsigelbėjimas nėra grindžiamas darbais. Ir jei

pasitikite, kad jūsų darbai jus išgelbės, jei manote, kad keliausite į dangų, nes

buvote pakrikštyti, ar jei manote: „Na, manau, kad turi gyventi gerą gyvenimą. Aš manau,

kad turite laikytis Dievo įsakymų, kad būtumėte išgelbėti. Aš manau, kad turite eiti į bažnyčią. Aš manau,

kad turite nusisukti nuo savo nuodėmių...“ Jei pasitikite savo darbais, Jėzus

jums vieną dieną pasakys: „Šalin nuo manęs, aš niekuomet jūsų nepažinojau.“ Jūs turite

visiškai pasitikėti jo darbais. Jūs turite tikėti Jėzaus darbais ant

kryžiaus, kai jis mirė dėl jūsų ir buvo palaidotas, ir prisikėlė iš numirusių. Tai jūsų bilietas į

dangų. Jei esate patiklus: „Ak, aš keliausiu į dangų, nes esu labai geras

krikščionis ir darau visus šiuos nuostabius darbus“, jis pasakys: „Šalin nuo manęs.“

Atkreipkite dėmesį ką jis pasakė: „Šalin nuo manęs, aš NIEKUOMET jūsų nepažinojau.“ O, ne: „Aš jus

pažinojau.“ Nes, kai jis jus pažįsta, kaip jau minėjau anksčiau, jis amžinas. Jis nesibaigiantis.

Kai jis jus pažįsta, jūs esate išgelbėtas amžiams. Tačiau, jis sakys: „Šalin nuo manęs,

aš niekuomet jūsų nepažinojau.“ Jei keliausite į pragarą, tai dėl to, kad jis jūsų nepažinojo. Kai jis jus pažįsta,

jis pažįsta jus. Tai tas pats, kas mano vaikai visada bus mano vaikais. Kai

gimsite iš naujo, kai būsite Jo vaikas, visada būsite Jo vaiku. Jūs galite būti juoda

avis šeimoje. Jūs galite būti kas nors, kas buvo labai Dievo drausmintas šioje žemėje.

Jūs galite sugriauti savo gyvenimą čia, bet negalite sugriauti jo ten. Jūs esate išgelbėtas.

Tai yra nuspręsta. Taigi, tai yra pagrindinis dalykas, kurį jums norėjau pateikti apie

pasaulio pabaigą. Ir mes turime tik keletą minučių

klausimams apie išsigelbėjimą arba pasaulio pabaigą.

Brangus Jėzau, žinau, kad esu nusidėjėlis. Žinau, kad nusipelniau keliauti į pragarą,

tačiau tikiu, kad mirei ant kryžiaus dėl manęs ir prisikėlei iš numirusių.

Prašau saugok dabar mane ir duok amžinąjį gyvenimą. Aš tik tavimi tikiu, Jėzau. Amen.

 

 

 

mouseover