"Pärast Viletsusaega" ("After the Tribulation" - full movie in Estonian)

Watch Video

October 22, 2015

"Aga kui vahimees näeb mõõka tulemas ega puhu mitte pasunat ega hoiata mitte rahvast;

kui mõõk tuleb ja võtab ükskõik kelle rahva seast, siis võetakse ta tema enda süü tõttu;

aga selle inimese verd nõuan ma vahimehe käest." - Hesekiel 33:6

Täna on teisipäev, on 11. septembri varahommik 2001. aastal.

- Nii ilus hommik, eks ole, Al? - On suurepärane sügishommik.

2001. aasta 11. septembril maailm muutus. "Vabade maa" on nüüd muutunud

orjastatute maaks. Kord kuulsusrikaste Ühendriikide rahvas on vahetanud oma vabaduse turvalisuse vastu.

Kuid kas see kõik on toimunud ettekavatsetult?

"1941. aasta 7. detsember, kuupäev, mis jääb püsima häbiväärsena.

Ameerika Ühendriike rünnati ootamatult ja sihilikult."

Selle päeva -selle häbiväärse päeva- sündmuste kohta püsib endiselt palju küsimusi. Kuid üht

teame me kindlalt: üllatusrünnak Pearl Harbour'ile käivitas sündmuste jada,

mis viiks meid lõpuks ühe maailmavalitsuseni.

"Jaapan alustas seda sõda reetmisega. Meie peame sõja lõpetama võiduga."

II maailmasõja järel loodi Ühendatud Rahvaste Organisatsioon ning tee

ühe maailmavalitsuse suunas kiirenes. Iga sõda toob meid sammukese lähemale sellele, mida piibel nimetab

"maailmalõpuks". Kõikjale seatakse üles kontrollpunkte; politseiriik

tugevdab oma haaret Ameerika Ühendriikide rahva üle, ning neile, kes mõistavad

piibli ettekuulutusi, ei tule järgnev üllatusena.

Kuningas Jamesi piibel väidab, et ühel hetkel tulevikus on kõik planeedi elanikud

kohustatud müümise või ostmise tarbeks vastu võtma märgise. Meie praeguse majandussüsteemi kokkuvarisemisega

ja tehnoloogia laienemisega vajub sularaha minevikku. Sularahata ühiskond

ei ole enam kaugel. Tegelikult seda juba rakendatakse. Hoolimata sellest, et paljud

usuliidrid seda eitavad, töötavad kurjad inimesed ööpäevaringselt selle heaks, et sisse viia uut maailmakorda.

Me näeme lõpu kiiret lähenemist ning seda, kuidas antikristuse ilmumise jaoks lava üles seatakse.

Me kuuleme nende hääli, kes õõnestavad USA põhiseadust

ja seda üleilmse valitsuse süsteemi edendavad. "...uus maailmakord..."

Ning kuna see kõik on juba ligidal, on see film siin olulisem kui kunagi varem.

Saatan töötab kulisside taga, et antikristuse tulekuks valmistudes üles seada uus maailmavalitsus ja uus maailmareligioon.

Ta on ka eksitanud tänapäeva tõsiusklikke kristlasi

uskuma, et nemad kaovad siit maamunalt enne kui Suur Viletsus (suurte katsumuste aeg) aset leiab.

See õpetus, teatud kui "viletsuse-eelne pühade ülesvõtmine" õpetab, et Kristus võib iga hetk tagasi pöörduda,

ning et tema tulekust ei ole näha mingeid märke. Selle pettekujutelma tulemusena

ei ole enamik kristlasi üldse valmistunud selleks, mille saabumise eest piibel meid hoiatanud on.

Kuigi pühakiri teatab selgelt nii Matteuse -s kui ka mujal, et pühade ülesvõtmine leiab aset

PÄRAST VILETSUSAEGA, siis suured jutlustajad, piiblikoolid ja populaarsed filmid

nagu Left Behind on massidele õpetanud, et pühade ülesvõtmine võib toimuda igal hetkel.

Ning kuna enamik kristlasi ei ole kunagi ise tervet piiblit läbi lugenud, on vähesed teadlikud,

et viletsuse-eelne pühade ülesvõtmine on pettus, mida piiblis ei leidu.

Aga kui viletsuse-eelset pühade ülesvõtmist ei leidu piiblis, siis kust see pärineb?

Pärast Viletsusaega

Minu nimi on Steven Anderson ja ma olen kirikuõpetaja Uskliku Sõna Baptistide kirikus

Tempes, Arizonas ning ma olen tegemas misjonitööd, et harida inimesi viletsuse-eelse pühade ülesvõtmise suhtes,

kuna see on seisukoht, mis põhineb teadmatusel ning mina usun, et kui

inimesid näeksid pühakirju, ei oleks neil raske jõuda selleni,

et pühade ülesvõtmine tuleb kindlasti PÄRAST VILETSUSAEGA.

Minu nimi on Roger Jimenez. Ma olen kirikuõpetaja Tõese Baptismi kirikus Sacramentos Kalifornias.

Ma kasvasin üles kristlikus kodus ning mulle õpetati viletsuse-eelset pühade ülesvõtmist

kogu mu elu ja mul ei olnud kunagi põhjust seda kahtluse alla seada. Jutlustajad rääkisid meile seda ja

mina lihtsalt võtsin seda nii nagu see oli, aga kui see õpetus mulle teatavaks sai, hakkasin ma

nägema kuivõrd vähe see piiblile vastas, ning mina arvan, et me peame õpetama

piiblit ja leidma sealt üles tõe.

Kirikuõpetaja Anderson: Viletsuse-eelse pühade ülesvõtmise õpetus on üsna uus. Ei ole mingeid andmeid

kellestki, kes oleks seda õpetanud enne . aastat.

Kirikuõpetaja Jimenez: Me peame aru saama, et ndad on ajaloos üsna hiline aeg. Tuhandeid

aastaid on möödunud Kristuse ajast, me oleme läbinud reformatsiooni, me oleme üle elanud igasuguseid

teolooge - te võite kas nõustuda või mitte nõustuda selliste meestega nagu Martin Luther või

John Calvin või kes iganes, tõsiasi on, et enne . aastat on trükitud tuhandeid raamatuid, kirjutatud tuhandeid uurimusi, tuhandeid

esseesid ja tehtud väga palju usukuulutustööd.

Kirikuõpetaja Anderson: Ja ma ütlen, et ei ole mingeid tõendeid kellestki, ühestki usulahust,

ühtki tüüpi kristlusest, mis seda õpetust kuulutanud oleks.

Kirikuõpetaja Jimenez: Kui vaadata ajalugu, siis peab endalt küsima:

"Milline päritolu on viletsuse-eelsel pühade ülesvõtmisel?"

Dr. Roland Rasmussen: Üks varaseid viletsuse-eelse pühade ülesvõtmise õpetuse pooldajaid oli mees nimega

John Nelson Darby. ndatel hakkas ta õpetama doktriini, mida ta ise nimetas

"Salajaseks pühade ülesvõtmiseks" Hiljem andis ta välja oma piiblitõlke, milles ta

oli välja jätnud terved salmid, rikkunud olulisi piibli õpetusi ning ümber teinud võtmetähendusega

lõigud, mis puudutasid Jeesus Kristuse teist tulemist. John Nelson Darby, tuntud kui

"kaasaegse dispensiatsionalismi isa" propageeris oma teooriat viletsuse-eelsest pühade ülesvõtmisest

üheksateistkümnenda sajandi jooksul. Hiljem sai viletsuse-eelne pühade ülesvõtmine laialdase heakskiidu

baptistide hulgas, seda siis kui Oxford University Press avaldas kommenteeritud piibliväljaande Scofield Reference Bible, mis sisaldas

tähtsusetuid kommentaare, mis propageerisid Darby salajase pühade ülesvõtmise ideed. Need kommentaarid on pannud paljusid

kristlasi antud õpetust omaks võtma justkui Jumal ise oleks seda öelnud.

Kirikuõpetaja Anderson: Saatan on seda Scofieldi kommenteeritud piibliväljaannet rohkem kui midagi muud tööriistana kasutanud,

et seda õpetust viletsuse-eelsest pühade ülesvõtmisest propageerida. Tahate teada,

kust see tuleb? Siit see kirikutesse levis. Siit võtavad selle kirikuõpetajad.

See ei tule piiblist. Kohe kindlasti ei tulnud see Jeesus Kristuse suust!

See tuli aga Scofieldi suust. Scofieldi kommentaarid osutavad viletsuse-eelsele pühade ülesvõtmisele,

ning nad panevad lugeja uskuma, et see on piiblis olemas, kuigi seda seal tegelikult üldse ei ole.

Nii et kuna Scofieldi piibel saadeti nii paljudele vaimulikele seminaridele ja kolledþitele,

ning kuna nii paljud noored palvevennad lugesid Scofieldi kommenteeritud piibliväljaannet, võtsid nad

viletsuse-eelset pühade ülesvõtmist lihtsalt fakti pähe ja hakkasid seda kuulutama.

Dr. Roland Rasmussen: Ilukirjanduslikud fiktsioonid eelseisvast pühade ülesvõtmisest jõudsid

Don Thompsoni filmide kaudu ka seitsmekümnendate põlvkonnani.

"Äkitselt, ilma hoiatuseta, tuhanded, võib-olla ka miljonid inimesed lihtsalt kadusid.

Vähesed tunnistajate kirjeldused nende kadumiste kohta on jäänud ebaselgeks,

kuid üks on kindel. Miljonid inimesed, kes elasid sel maakeral eile õhtul, ei ole täna hommikul siin."

Dr. Roland Rasmussen: Thompsoni põnevusfilmide triloogia mängis olulist rolli

järgmise põlvkonna teismeliste mõjutamisel. Alates esilinastusest on rohkem kui miljonit inimest näinud filmi "A Thief in the Night" ("Varas öös").

. aastal avaldas Tim Dalehouse Tim LaHaye ja Jerry Jenkinsi apokalüptilise romaani "Left Behind" ("Mahajäetud").

Kirikuõpetaja Anderson: See on ilukirjanduslik sari, mis kujutab inimesi kadumas ja keegi

ei tea, kus nad on. Autod sõidavad üksteisele otsa; lennukid kukuvad alla, kuna

piloot on kadunud, ning see dramaatiline esitus viletsuse-eelsest pühade ülesvõtmisest on muutunud

osaks Ameerika kultuurist ja inimesed lihtsalt võtavad seda tõe pähe ja...

See on rumal film.

"Left Behind" läheb edasi, et müüa ülemaailmselt miljonit eksemplari,

mis on pikitud -raamatulisse seeriasse, samuti on tänaseni sellest kolm filmi. Kuid "Left Behind" on

ilukirjanduslik teos. Et teada saada tõde pühade ülesvõtmise kohta, peame me vaatama piibli enda lehekülgedele.

Kirikuõpetaja Anderson: . peatükk Pauluse esimesest kirjast tessalooniklastele on pühade ülesvõtmise suhtes võtmetähendusega lõik.

Ja Pauluse esimesest kirjast tessalooniklastele, . peatükist leiame me ilmselt kõige kuulsama teksti, mis pühade ülesvõtmisega seotud on.

Kirikuõpetaja Anderson: Igaüks nõustuks, et see lõik räägib pühade ülesvõtmisest. See

on piibli kõige selgem õpetus Jeesuse tulemisest pilvedes ja meie kokkukogumisest

temaga kohtumise jaoks. Piibli . salmist võib lugeda:

"Meie ei taha aga, vennad, et teil jääks teadmata nende järg,

kes on läinud magama, et teie ei oleks kurvad otsekui need teised, kellel ei ole lootust" (Ts :).

"Sest kui me usume, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud, siis usume ka,

et Jumal äratab Jeesuse kaudu koos Temaga ka magamaläinud üles" (Ts :).

Kirikuõpetaja Anderson: Niisiis, mida ta siin ütleb, on see, et ta ei taha, et nad oleksid teadmatuses

kristlaste suhtes, usklike suhtes, kes on surnud, kes magavad Jeesuses, nende suhtes, kes on

juba läinud, et olla koos Jumalaga. Ta ütleb: ma ei taha, et te oleksite teadmatuses nendest vendadest,

sest ma ei taha, et te leinaksite nagu need, kellel ei ole lootust. Ma tahan, et te teaksite, et

te näete oma lähedast, kes oli päästetud inimene, uuesti. Te näete neid

ükskord jälle, sest piibel ütleb, et kui Jeesus Kristus tagasi tuleb, toob ta nemad

endaga kaasa. Kristuses surnud tõusevad üles esimestena ja nii edasi. Sellepärast ütles ta . salmis

Sedaviisi siis julgustage üksteist nende sõnadega (Ts :).

Kirikuõpetaja Anderson: Sellepärast on see väga populaarne lõik, mida matustel kuulda võib.

Ma olen olnud paljudel matustel, kus inimesed üksteist nende sõnadega lohutavad.

Niisiis, igas salmis eraldi mainib ta tõsiasja, et me näeme jälle neid inimesi, kes on surnud.

Jah, seda me ütleme teile Issanda sõnana, et meie, kes me

üle jääme elama Issanda tulekuni, ei jõua ette magamaläinutest (Ts :).

Sest Issand ise laskub sõjahüüu,

peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses (Ts :).

Pärast kistakse meid, kes me oleme ülejäänud, ühtmoodi, koos

nendega pilvedes Issandale vastu üles õhku, ja nõnda me saame alati olla koos Issandaga (Ts :).

Sedaviisi siis julgustage üksteist nende sõnadega (Ts :).

Kirikuõpetaja Anderson: Niisiis, kui te mõistate konteksti, siis lohutus seisneb selles, et te näete oma lähedasi

jälle. Ta ütleb, et te näete neid jälle, sest kui te usute, et Jeesus suri ning

uuesti üles tõusis, siis samal viisil toob Jumal ka need, kes magavad Jeesuses, endaga kaasa.

Nad ärkavad surnust üles. Need, kes on surnud Kristuses, tõusevad üles kõigepealt. Ta ütleb:

Julgustage üksteist nende sõnadega. Siin ei ole mainitud mingisugust lohutust selle suhtes, et te

pääsete tagakiusamisest. Teid ei hakata taga kiusama. Te ei lähe läbi

viletsusaja. Te ei lähe läbi vaevadest. Te ei kannata. Kas

see lõik üldse mainib viletsusaega? Oli seal mainitud midagi viletsuse kohta?

Ei. Ta ei öelnud, et julgustage üksteist, sest te ei lähe läbi viletsuse. Julgustage

üksteist, kuna teid ei hakata taga kiusama. Olge üksteisele toeks, kuna tuleb viletsuse-eelne

pühade ülesvõtmine. Seda ta ei ütle!

Kirikuõpetaja Jimenez: kui me nüüd vaatame seda lõiku, siis võime seal näha mõningaid pühade ülesvõtmist iseloomustavaid jooni,

mis aitavad meil pühade ülesvõtmist ka teistes lõikudes kindlaks teha. Ma tahaksin,

et te mõistaksite, milles pühade ülesvõtmine seisneb. Kui te vaatate . salmi,

siis see ütleb "Sest Issand ise laskub (sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel) taevast alla" Niisiis, esimene asi, millest

me peame pühade ülesvõtmise puhul aru saama, on see, et Jumal tuleb taevast alla sõjahüüu

ja peaingli hääle, ning, pange seda tähele, "ja

Jumala pasuna saatel". See on teine iseloomulik omadus, mida ma tahan, et te pühade ülesvõtmise puhul näeksite.

Issand laskub alla Jumala pasuna saatel, ning siis ütleb piibel, et "esmalt

tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses, pärast kistakse meid, kes me oleme ülejäänud.." -Pange tähele

neid sõnu: "...ühtmoodi koos nendega pilvedes (Issandale vastu) üles õhku" Niisiis kui pühade ülesvõtmine toimub,

siis vastavalt neljandale peatükile Pauluse esimeses kirjas tessalooniklastele on pühade ülesvõtmise iseloomulikud omadused järgnevad:

. Issand laskub alla . Kõlab pasun . Kistakse pilvedes üles õhku

Kirikuõpetaja Jimenez: meid kistakse koos üles, et kohtuda temaga pilvedes.

Kirikuõpetaja Anderson: Kui lähete tagasi Matteuse evangeeliumi . salmi juurde, siis näete täpselt samu elemente Matteuse :--s

Vaadake Matteuse :, "Aga kohe pärast nonde päevade viletsust" ning mõnikord

tahaksin ma inimestelt küsida: "Mis osa sellest PÄRAST-ist te ei mõista?"

Aga see ütleb:

Aga kohe pärast nonde päevade viletsust pimeneb päike

ja kuu ei anna oma kuma ja tähed kukuvad maha taevast

ja taeva vägesid kõigutatakse (Matteuse :).

Ja siis saab nähtavaks Inimese Poja tunnustäht taevas ja siis

halavad kõik maa suguharud ja nad näevad Inimese Poega ["Inimese Poeg",

nii kutsus Jeesus ennast siis kui ta siin maa peal oli] tulevat

taeva pilvede peal väe ja suure kirkusega (Matteuse :).

Ja Ta läkitab oma inglid suure pasunahäälega ja need

koguvad kokku tema valitud neljast tuulest, taeva ühest äärest teise ääreni (Matteuse :).

Kirikuõpetaja Anderson: Kõik elemendid on samad! Jeesus tuleb pilvede peal. Kõlab pasun.

Ta saadab inglid oma valituid kokku koguma.

Kirikuõpetaja Jimenez: Ma näitasin teile seda, kuna tahtsin, et te mõistaksite, et

Matteuse evangeeliumi :--s näeme me pühade ülesvõtmist ja kui võrdleme seda .-. värsiga Pauluse . kirjast tessalooniklastele,

siis need sobivad suurepäraselt kokku.

Kirikuõpetaja Anderson: Jätke see meelde ning minge Markuse evangeeliumi . peatüki juurde. Markuse räägib üldiselt täpselt sellestsamast,

millest räägib Matteuse . See on miski, mida me nimetaks "paralleel-lõiguks". Te

leiate sama jutluse, sama õpetuse mõlemast lõigust. Te võite need

kõrvuti panna. Need ütlevad samu asju. Las ma näitan seda teile selles lõigus. . salmis

öeldakse

Kuid noil päevil pärast seda viletsusaega pimeneb päike ja

kuu ei anna oma kuma (Markuse :)

ning tähed on taevast kukkumas ja vägesid taevas kõigutatakse (Markuse :).

Ja siis nähakse Inimese Poega tulevat pilve sees suure väe ja kirkusega (Markuse :).

Ja siis ta läkitab inglid ja kogub kokku oma valitud

neljast tuulest, maa äärest taeva ääreni. (Markuse :)

Siinkohal me võiksime lihtsalt palvetada ja koju minna. Me peaksime olema võimelised

to close our Bible, and say, "There you have it, folks. It is AFTER THE TRIBULATION," and sulgema oma piibli ja ütlema: "Näete nüüd, rahvas. See on PÄRAST VILETSUSAEGA" ning

lihtsalt sulgema oma piibli ja koju minema. Aga oh ei, me ei kavatse oma piibleid sulgeda ja

koju minna, kuna ma kavatsen teile tõestada ja teile näidata, et see räägib

pühade ülesvõtmisest ja et see ütleb, et see tuleb PÄRAST VILETSUSAEGA.

Kirikuõpetaja Anderson: Paljud inimesed asuvad selle peatüki kallale ja ütlevad: "Te ei saa oma

õpetust selle kohta rajada Matteuse -le, sest Matteuse kõneleb vaid juutidega. Nad tahavad

seda lõiku maha kanda ja öelda: "Oh, see on ainult juutide jaoks." Ning keegi õpetlane

kusagil otsustas, et Matteuse evangeelium on juutide jaoks, Markuse evangeelium on

roomlaste jaoks, Luuka evangeelium on kreeklaste jaoks ja Johannese evangeelium on kogu maailma jaoks. Oo,

aitäh sulle, Jumal, et meid vähemalt ühes neljast evangeeliumist hõlmatakse! Kuid kes

on sellise asja välja mõelnud? Võib-olla on Matteuse evangeelium suunatud juutidele. Võib-olla on Luuka evangeelium suunatud

kreeklastele. Võib-olla oli Pauluse kiri efeslastele suunatud efeslastele. Kas te arvate nii?

Võib-olla oli Pauluse kiri heebrealastele suunatud heebrealastele. Võib-olla oli

Pauluse kiri tessalooniklastele suunatud tessalooniklastele, aga iga lubadus

selles raamatus on minu! Iga peatükk, iga salm, iga rida! Pauluse kiri Tiitusele ei olnud ainult

See oli lühiajaline raamat! See on igale kirikuõpetajale lugemiseks. See on igale

usklikule lugemiseks. See on uus testament!

Kirikuõpetaja Anderson: Siinkohal aga ütlevad nad: "Ei, kirikuõpetaja Anderson, sa ei saa asjale pihta.

Kogu see jutlus oli juutidest, juutidele, juutide jaoks. Jeesus Kristus

kuulutas seda juutidele Õlimäe jutluses.

Kirikuõpetaja Anderson, ta rääkis juutidega! Kas sa ei sellest aru! Kui ta ütles

Markuse :-s: "Pärast seda viletsusaega" ja seejärel rääkis ta . salmis Jeesuse tulemisest pilvedes

ning . salmis valitute kokkukogumisest kõikidest maa äärtest

kõikide taeva äärteni, siis rääkis ta ainult juutidega." Hästi, vaatame

Markuse viimast salmi: Ja see, mida ma teile ütlen, on mõeldud ainult juutidele. Ärge laske

ühelgi jutlustajal üritada endale öelda, et see on mõeldud kõigile usklikele. See on ainult juutidele.

Kas Markus :-s öeldakse nii? Ei! Seal öeldakse:

Aga mida ma ütlen teile, ütlen kõigile: valvake" (Markuse :).

Kirikuõpetaja Anderson: See on peatüki viimane sõna.

Aga mida ma ütlen teile, ütlen kõigile: valvake(Markuse :).

Kirikuõpetaja Anderson: Aga inimesed ikkagi pöörduvad ja ütlevad: "See peatükk ei ole

mõeldud kõigile. See on mõeldud ainult juutidele." See oleks peaaegu nagu ta oleks teadnud, et inimesed

seda ütlema hakkavad, niisiis ütleb ta seda alles lõpus. Ma ei räägi ainult teiega. Ma räägin

kõigiga kui ma ütlen "valvake". See on mõeldud kõigile. On naeruväärne öelda, et see peatükk on mõeldud ainult

juutidele, kui ta ütleb otsesõnu:

Aga mida ma ütlen teile, ütlen kõigile: valvake (Markuse :).

Kirikuõpetaja Jimenez: Inimesed vaatavad tihti Matteuse :--te ja ütlevad: "Hea küll,

isegi kui see näeb välja nagu pühade ülesvõtmine ja isegi kui see kõlab nagu pühade ülesvõtmine,

see pole pühade ülesvõtmine." Ja siin on põhjus, miks nad ütlevad, et see ei ole pühade ülesvõtmine.

Kui te vaatate . salmi, siis see ütleb: "Ja ta läkitab oma inglid suure pasunahäälega

ja need koguvad kokku tema valitud" ning inimesed vaatavad seda

sõna ja ütlevad: "Näete, sõna "valitud" ei ole kristlased." Nad ütlevad:

"'Valitud' tähendab Iisraeli. Sellepärast ei ole Matteuse taevassemineku kohta. See ei ole mõeldud

kristlastele. Kogu see peatükk on mõeldud juutidele, sest ta räägib seal valitutest."

Probleem on siin selline: me peame alati laskma piiblil olla iseenda sõnaraamatuks.

Kirikuõpetaja Anderson: Mul on siin nimekiri igast korrast, kus on kasutatud sõna "valitud". Me ei

hakka seda praegu läbi vaatama, sest meil ei ole aega, kuid ma võiksin läbi vaadata iga korra kui sõna "valitud"

kasutatakse ning ma võiksin teile näidata, et iga kord räägib see inimestest, kes on päästetud.

Kirikuõpetaja Jimenez: Põhjus, miks inimesed arvavad, et sõna "valitud" räägib "juutidest" või

"Iisraelist", on selles, et piibli uurimise asemel ja piibli lugemise asemel

on nad lugenud kommentaare ja nad on lugenud raamatuid, mis on kirjutatud inimeste poolt, ja

need inimesed on neile ette öelnud sõna "valitud" definitsiooni. Scofieldi kommenteeritud piibliväljaandes

on Matteuse juures märkus, mis ütleb, et sõna "valitud" viitab "Iisraelile".

Piibel defineerib ennast ise ja piibel annab vastuse kõigile küsimustele meie õpetuse kohta

ning sõna "valitud", kui uurida seda piiblis, ei tähenda ainult juute.

Kirikuõpetaja Anderson: Et kiiresti olulisimat esile tõsta: Pauluse kirjas tessalooniklastele, :, on öeldud:

Me teame, Jumalale armsad vennad, et teie olete valitud (Ts :).

Kirikuõpetaja Anderson: ...rääkides tessalooniklastega, kes olid kindlasti mittejuudid. Me nägime seda Pauluse kirjas roomlastele:

Kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on see, kes õigeks teeb (Rm :).

Kirikuõpetaja Anderson: Ma leidsin, et korrast kui piiblis on mainitud sõna "valitud", viitavad neist

üldiselt kõigile usklikele, kaks viitavad usklikele, kes on justnimelt mittejuudid,

üks viitab usklikele, kes on juudid, kaks viitavad Jeesusele Kristusele endale

ja üks neist viitab Jaakobile kui inimesele, kes on Jumala valitu. Ma ütlen teile

ühe salmi, mis näitab selgelt, et valitud ei tähenda "Iisraeli", sest inimesed ütlevad:

"Valitud? See tähendab Iisraeli. See tähendab juute."

"Kuidas siis nüüd? Mida Iisrael taotleb, seda ta ei ole saavutanud, valitud

on selle küll saavutanud, aga muud on paadunud (Pauluse kiri roomlastele :).

Kirikuõpetaja Anderson: Niisiis, piibel ütleb, et Iisrael ei ole, aga valitud on. Hästi, kui Iisrael

oleks valitud, ei oleks see üldsegi loogiline.

Kirikuõpetaja Jimenez: Kui lasta piiblil ise ennast defineerida, on läbi kogu pühakirja väga selge,

et "valitud" ei ole mitte juudid, et "valitud" ei ole mitte Iisraeli rahvas,

valitud on usklikud. Nad võivad olla pärit Väike-Aasiast; nad võivad olla kreeklased, nad võivad olla

barbarid; nad võivad olla mida tahes. Kui te olete omaks võtnud Kristuse, kui te olete omaks võtnud uue

inimese, loetakse teid valituks. Niisiis kui me läheme tagasi Matteuse juurde ja seal öeldakse: "Ja

Ta läkitab oma inglid suure pasunahäälega ja need koguvad kokku

tema valitud", siis see sobib suurepäraselt kokku selle lõiguga, seoses tõsiasjaga, et see on 'pühade ülesvõtmine' usklikele.

Kirikuõpetaja Anderson: See ei ole üldse seotud sellega, kas nad on juudid või mittejuudid, mustad

või valged. Valitud on need, kes on päästetud. Ta kogub nad kokku endaga pilvedesse.

Kas see pole mitte täielikult kooskõlas sellega, mida ütleb peatükk

Pauluse esimeses kirjas tessalooniklastele? Seal öeldi ju, et kõlab pasun ja et kõik usklikud

kistakse üles Kristuse juurde. Natuke hiljem öeldakse samas peatükis: "Toda

päeva või tundi ei tea aga keegi", niisiis keegi ei tea, mis päeval või kellaajal see juhtub.

Ma ei saa teile öelda: "See juhtub selle aasta xx oktoobril." Samuti ütleb ta hiljem:

Siis on kaks põllul: üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha (Matteuse :);

kaks naisterahvast on veskil jahvatamas: üks võetakse vastu ja

teine jäetakse maha (Matteuse :).

Valvake siis, sest te ei tea, mil päeval teie Issand tuleb (Matteuse :).

Kirikuõpetaja Anderson: Niisiis ütleb Jumal meile, et me ei tea, millal see tuleb. See on miski,

mida tuleb valvata. Me ei tea päeva ega kellaaega, kuid ta ütleb meile, et see on PÄRAST

VILETSUSAEGA, sest ta ütles, et PÄRAST SUURT VILETSUST (ahistust) päike ja kuu pimenevad

ja siis tuleb Jeesus Kristus pilvedes. See on siis kui kõlab pasunahääl. See on siis kui

usklikud kokku aetakse. Nii et lihtsalt sellepärast, et me ei tea päeva ega kellaaega,

ei tähenda see veel, et see on miski, mis võiks nüüd iga hetk juhtuda. Paljud inimesed vaatavad

sõnu "toda päeva või tundi ei tea aga keegi" ja ütlevad: "See võib iga hetk juhtuda."

No hästi, ta just ütles ju, et see toimub PÄRAST VILETSUSAEGA. See on reaalselt olemas

Matteuse, Markuse ja Luuka evangeeliumis. Matteus käsitleb seda . peatükis, Markus käsitleb seda . peatükis,

Luuka käsitleb seda . ja . peatükis ja siis veel käsitleb seda Johannes Ilmutusraamatus.

Kõigi nelja poolt on seda käsitletud. Kõigepealt tuleb viletsusaeg, siis pimenevad päike ja kuu,

seejärel tuleb Jeesus pilvedest pühade ülesvõtmisega?

Pastor Anderson: The reason that people think that the rapture is before the tribulation Kirikuõpetaja Anderson: Põhjus, miks inimesed arvavad, et taevasseminek on enne viletsust,

on selles, et nad ajavad viletsusaja segi Jumala vihaga. Üks võimalus tõestada, et Jumala viha

ning viletsus (ahistus) on kaks täiesti erinevat asja, on vaadata Matteuse :, kus öeldakse:

"Aga kohe PEALE NONDE PÄEVADE AHISTUST pimeneb päike ja kuu

ei anna oma kuma". Niisiis ütleb piibel Matteuse -s väga selgelt, et päike ja

PÄRAST VILETSUSAEGA. Nii, kui siis minna Ilmutusraamatu . peatüki juurde, kust võib lugeda

sellest kui päike ja kuu pimenevad (kui kuues pitser lahti tehakse), see ütleb: "...ning

päike läks mustaks nagu karvakott ja kuu läks kogunisti nagu vereks"

...täpselt see, mida öeldakse Matteuse -s...

(Revelation :) Ning taevatähed kukkusid maa peale, otsekui viigipuu viskab

suure tuule raputatuna maha oma suvemarjad (Ilm. :).

ning taevas taganes otsekui kokkukeeratud rullraamat, ning

kõik mäed ja saared nihutati ära oma asemelt (Ilm. :).

Ja ilmamaa kuningad ja suurnikud ja tuhatnikud ja

rikkad ja võimsad ja kõik orjad ja vabad peitusid

koopaisse ja mägede kaljudesse (Ilm. :).

Ja nad ütlevad mägedele ja kaljudele: "Langege meie peale ja peitke meid

troonil istuja palge eest ning Talle viha eest" (Ilm. :).

Sest tema suur vihapäev on tulnud, ning kes suudab jääda seisma? (Ilm. :)

Kirikuõpetaja Anderson: Millal siis selle kohaselt Jumal oma viha välja valama hakkab??? Nad ütlevad, et siis kui

päike ja kuu on pimenenud, on see aeg kui "tema suur vihapäev on tulnud".

Oleviku ajavormis: ON tulnud, tähendab, et see just parajasti tuli. Niisiis kui Matteuse ütleb, et päike ja

kuu on pimenenud PÄRAST VILETSUSAEGA ja kui Jumala viha ei alga enne kui

päike ja kuu on pimenenud, siis kuidas saavad need kaks olla samad? Nii et viha ei alga

enne kui päike ja kuu on pimenenud. Enamasti ei oska inimesed näidata ühtegi salmi piiblist,

kui paluda neil näidata mõnda kohta sealt, mis räägiks viletsuse-eelsest pühade ülesvõtmisest. Ma esitan kõigile väljakutse

näidata mulle üht salmi, mis tõepoolest kasutaks sõna "viletsus" ("ahistus") viisil, mis kinnitaks nende

viletsuse-eelse pühade ülesvõtmise seisukohta. Nad ei ole võimelised seda tegema. Nad peavad näitama salme, mis kasutavad

sõna "viha". Nad leiavad salme, mis näitavad, et meie kui kristlased ei ole Jumala

viha all, ja nad näitavad salme, mis ütlevad, et meile ei ole määratud viha osaks saama,

et me oleme päästetud viha eest. Ja nad ütlevad: "Näete, sealsamas, piibel ütleb, et me

ei lähe läbi viletsuse." Kuid üks hetk: viletsus ja viha on kaks eri

asja! Keegi viletsuse-eelse pühade ülesvõtmise uskujatest ei saa teile näidata ühtegi salmi, mis kasutaks sõna "viletsus" ("ahistus")

viisil, mis kinnitaks nende õpetust. Nad juhivad teid mõne Jumala viha kohta käiva salmi juurde.

Aga Jumala viha ja viletsus on kaks täiesti erinevat asja. Enamikele kristlastele õpetatakse

nende kirikutes ja raamatutes, mida nad loevad, et need kaks on samad.

Ja kui püüda neile öelda: "Hei! Me oleme viletsusajal siin!

Pühade ülesvõtmine ei tule enne kui alles PÄRAST VILETSUSAEGA." Ja siis nad üritavad teile vastu väita: "Ei, Jumal

ei valaks viha oma inimeste peale. Meie ei ole määratud vihast osa saama. Meid

säästetakse tema vihast." Aga üks hetk: Kas Jumala viha on sama, mis viletsusaeg?

Ei. Nii et kui me vaid suudaksime panna inimesed mõistma, mida sõna "viletsus" tähendab, siis nad

saaksid aru, et pühade ülesvõtmine tuleb PÄRAST VILETSUSAEGA. Lihtsalt inimesed ei

mõista sõna "viletsus" tähendust, kuna nende peas on juurdunud ettekujutus, et

viletsusaeg on seitsmeaastane periood, mil Jumal valab välja oma viha ning valab tuld

ja väävlit, muudab vee vereks ja piinab inimesi skorpionide ning kõigi nende

erinevate nuhtlustega. See ei ole suur viletsus. Piibel nii ei õpeta.

Kirikuõpetaja Anderson: Neile, kes usuvad seda niinimetatud "viletsuse-eelset pühade ülesvõtmist" ehk pühade ülesvõtmist,

mis tuleb enne viletsusaega ja mis võib iga hetk juhtuda: võtame selle

väljendi "viletsuse-eelne pühade ülesvõtmine" osadeks. See koosneb kolmest osast. Mida tähendab "-eelne"? "Enne". Mida

tähendab "viletsus"? Viletsusaega, ahistust. Ja siis "pühade ülesvõtmine". Väljendit "pühade ülesvõtmine" ei ole

piiblis kirjas. Idee pühade ülesvõtmisest on piiblis, kuna me näeme Jeesust

pilvedes tulemas, inimesed kogutakse kokku, et nad saaksid olla temaga koos õhus jne. Nii et idee

pühade ülesvõtmisest on seal olemas, kuid väljendit "pühade ülesvõtmine" ei kasutata. Kas väljend "pühade ülesvõtmine" on

piiblis olemas? Kui vaadata iga salmi, mis kasutab sõna "viletsus" (või "ahistus"), siis uues testamendis kasutatakse seda

korda. Nii et kui uus testament kasutab sõna "viletsus" (või "ahistus") korda

inimesed käivad ringi? õpetusega, mida nimetatakse "viletsuse-eelne pühade ülesvõtmine", siis kas ei peaks üks

neist salmist või lõigust või peatükist õpetama meile midagi pühade ülesvõtmisest, mis juhtub

enne viletsusaega? Ükski neist salmidest ei räägi midagi sellest, et pühade ülesvõtmine

toimuks enne viletsusaega ega midagi selletaolistki nii et viletsuse-eelse pühade ülesvõtmise pooldajad peavad

paljuski tuginema tõlgendusele ja nad peavad seda teile seletama ja see seletus on alati

väga keeruline. Ma olen piibli juures midagi tähele pannud: Jumal tahab, et me mõistaksime

piiblit. Ta ei proovi meiega vigurdada ega meid segadusse ajada ega asju keeruliseks teha.

Ta tahab, et me teaksime tõde. Ta armastab meid. Ma olen tähele pannud, et paljudel kordadel

kui piibel midagi esimest korda mainib, siis ta defineerib selle meie jaoks ja aitab meil seda mõista.

Nii et kui me seda teist korda näeme, teame me, millest jutt käib.

Piibel ütleb Matteuse :-s:

Aga tal enesel pole juurt, vaid ta on ainult heitlik - kui

sõna pärast tõuseb viletsus või tagakiusamine, laseb ta end kohe häirida.

Kirikuõpetaja Anderson: Mida te näete "viletsuse" definitsioonina? Tagakiusamist. Ta ütleb

"viletsus või tagakiusamine", mis tekib sõna pärast. Niisiis, kas need inimesed lähevad läbi

viletsuse, kuna nad on nii halvad? Ei, nad lähevad läbi viletsuse, sest nad

jäävad Jumala sõna juurde kindlaks. Ja kuna nad on otsustanud Jumala sõna juurde kindlaks jääda,

kuna nad on Jumala sõna suure rõõmuga vastu võtnud, lähevad nad läbi tagakiusamise

või viletsuse. Kui me oleme veendunud ja põhjendatud selles, mida me usume, siis tagakiusamise või viletsuse

tulles me peame vastu. Esimene kord kui te kohtate piiblis sõna "viletsus",

on see seal koos "tagakiusamisega". See on esimene kord kui uues testamendis sõna "viletsus" kasutatakse

ning kui vaadata iga korda kui uues testamendis

sõna "viletsus" (või "ahistus") kasutatud on, siis % kordadest räägib see usklikest, kes lähevad läbi

viletsuse - päästetud inimesed, kes lähevad läbi viletsuse. Ülejäänud kahel korral kui seda kasutatakse,

ei räägi see päästetud inimestest, ei puuduta üldse lõpuaegade ettekuulutust. Seal räägitakse vaid

läbi viletsuse minevatest inimestest üldiselt. Läbi ajaloo on kristlased

läinud läbi viletsuse ja meie põlvkonnale ei saa see olema teistmoodi. Võib-olla juhtub see

meie eluajal, võib-olla mitte, aga kui see meie eluajal juhtub,

läheme me sellest läbi usklikena. Meid kas tapetakse Kristuse nimel või, loodetavasti,

teeme me selle ajajärgu läbi ja jõuame pühade ülesvõtmiseni.

Viies kord kui uues testamendis "viletsust" ("ahistust") mainitakse, leidub Johannese :-s.

Kirikuõpetaja Anderson: Ta räägib usklikega. Ta räägib oma jüngritega. Ta ütleb:

Seda ma olen rääkinud teile, et teil oleks rahu minus.

Maailmas ahistatakse teid, aga olge vaprad, mina olen maailma ära võitnud (Johannese :)

Kirikuõpetaja Anderson: Kas ta ütles, et te väldite viletsust? Kas ta ütles, et te

ei lähe läbi viletsuse?? Kas ta ütles: "Ma ei laseks oma inimestel kunagi viletsusest läbi minna!

Ma armastan neid liiga palju!" Ei! Mida ütles Matteuse , kus esmalt mainiti "viletsust"?

Seda, et kui inimesed ei ole veendunud ja põhjendatud ning sõna pärast tõuseb viletsus ja tagakiusamine,

siis nad haavuvad. Vaadake, mida ütles Jeesus selles peatükis,

milles meid viletsuse eest hoiatatakse, . salm:

Seda ma olen rääkinud teile, et te ei laseks ennast häirida (Johannese :).

Kirikuõpetaja Anderson: Ta ütleb, et kui ta ei hoiataks teid

saabuvatest tagakiusamistest ja viletsusest ja katsumustest, mida te peate oma elus läbi tegema,

siis need tabaksid teid tulles ootamatult. Te haavuksite. Te ütlete: "Miks

te seda jutlust meile peate, kirikuõpetaja Anderson?" Aga sellepärast, et te

ei haavuks. Te ütlete: "Üks hetk, see jutlus on haavav!" Ei, see on jutlus, mis

ei lase teil haavuda, sest Jeesus ütles, et kui te teate, et see kõik on tulemas, siis

te ei haavu. Vaadake . salmi:

Kuid mina olen seda rääkinud teile, et et kui see tund tuleb, siis tuleks teile meelde,

et mina olen seda teile öelnud. Seda ma ei ole öelnud teile

kohe alguses, sest ma olin koos teiega (Johannese :).

Kirikuõpetaja Anderson: Niisiis ta ütleb seal, et kui need asjad juhtuvad, siis tuleb teile meelde, et

mina teile nii ütlesin ja ma ütlen teile täna õhtul sama, mida ütles Jeesus. Kui see kõik

juhtuma hakkab - see ei pruugi juhtuda meie eluajal, see võib juhtuda aasta pärast, võib-olla

juhtub see paari aasta pärast; me ei tea, millal lõpp tuleb - aga kui see juhtub,

siis teil on meeles, et ma ütlesin teile. Mis veelgi olulisem,

kuna ma ei mõelnud neid asju ise välja, on teil meeles, et Jeesus teile seda ütles.

Kirikuõpetaja Jimenez: Järgmine kord leidub sõna "viletsus" Apostlite tegude :-s ja see ütleb:

ning kinnitasid jüngrite hingi, julgustades neid jääma usu sisse ja seletades,

et meil paratamatult on palju viletsusi Jumala riiki minemisel (Ap. :).

Kirikuõpetaja Jimenez: On huvitav, et see väide "et meil paratamatult on palju viletsusi

Jumala riiki minemisel" on väga konkreetne väide piiblis, mis ütleb et

kui me Jumala riiki läheme, siis seda läbi viletsuse,

mitte ei lähe Jumala riiki enne viletsust.

Kirikuõpetaja Anderson: Kas ta ütles "Inimesed, kes te elate, on suurepärane, et me oleme enne viletsusaega läinud!"

Ei, ta ütles: "Parem kui sa neile ütled. Parem kui sa kinnitad neile mõningaid asju.

Parem kui sa annad neile jõudu, sest neil oleks parem teada, et neil on vaja minna

läbi suurte viletsuste? et Jumala riiki jõuda." Kas . korral mainitakse mingisugust viletsuse-eelset pühade ülesvõtmist?

I didn't think so. Ma nii ei arvanudki.

Kirikuõpetaja Jimenez: Pauluse teises kirjas korintlastele, :-s ütleb piibel:

Mul on rohkelt julgust teie ees, mul on teie üle palju kiitlemist,

ma olen täis lohutust, mul on ülikülluses rõõmu igas meie ahistuses (Kr :).

Kirikuõpetaja Anderson: Ta ei öelnud: "Mul on ülikülluses rõõmu, sest ma ei lähe läbi viletsuse.

Ma olen nii rõõmus, et me saame taevasse minna enne viletsusaega!" Ta ei öelnud seda.

Ta ütles: "mul on ülikülluses rõõmu igas meie ahistuses" Kus on selles pühakirjas viletsuse-eelne pühade ülesvõtmine?

Seda pole.

Kirikuõpetaja Jimenez: Mind hämmastab see, et kui vaadata sõna "viletsus" (või "ahistus") esinemist

piiblis, siis leiab arvukalt viiteid usklikele, mis ütlevad, et nad lähevad läbi

viletsuse (ahistuse). Ta ütleb: "igas meie ahistuses". See ei ole miski, mida usklikud ei pea

läbi tegema. See on miski, mida usklikud on pidanud terve oma elu jooksul läbi tegema.

Põlvkondade vältel on usklikud pidanud läbima suuri viletsusi.

Kirikuõpetaja Anderson: Pidage seda meeles, inimesed, Jumal ei püüa meid segadusse ajada. Ta ei püüa

meiega jampsida?? Inimene on teiega jampsinud! Jutlustajad on teiega jampsinud!

Telesaated ja filmid on teiega jampsinud ("Left Behind" jne).

Jumal ei jampsi teiega.

Kirikuõpetaja Jimenez: Kui me laseme piiblil iseenda sõnaraamatuks olla ja me laseme piiblil

endale sõnu defineerida, siis me leiame, et "viletsus" ("ahistus") ei tähenda Jumala viha.

See on tagakiusamine, see on piin, see on vaev.

Kirikuõpetaja Anderson: Võiks arvata, et keegi saab näidata üht salmi nendest korrast.

Näidake mulle üht salmi, mis ütleb, et me lahkume enne viletsusaega või et meid

kogutakse kokku enne viletsusaega või et taevasseminek toimub enne viletsusaega.

Ometi võin ma teile näidata, kus piibel otsesõnu ütleb, et kohe pärast viletsust

tuleb Jeeesus pilvedes, kõlab pasunahüüd ja valitud kogutakse

koos temaga pilvedesse kokku. Nii lihtne see ongi. Need, kes usuvad viletsuse-eelsesse

pühade ülesvõtmisesse, peavad lihtsalt toetuma viimistletud tõlgenduste ja loogikaga inimestele ja sellele, et

"Hästi, kuna me ei tea päeva ega kellaaega, siis tähendab et see võib igal ajal juhtuda,

ja kui see võib juhtuda igal ajal, siis peab see olema enne viletsust." Või siis on neil

keeruline tabel selleks, et seda teile seletada. Aga kui te vaid võtate kätte piibli ja

võtate seda puhta kullana - lugege Uut Testamenti alates Matteuse evangeeliumi . peatükist - kui te jõuate Matteuse

. peatükini, siis seal on päevselgelt kirjas: PÄRAST VILETSUST (ahistust) tuleb Jeesus pilvede peal.

Kirikuõpetaja Anderson: Dr. Kent Hovind on väga tuntud evangelist, kes uskus ja kuulutas

viletsuse-eelset pühade ülesvõtmist aasta jooksul. Noh, nüüd on ta vangis ja alates sellest ajast kui ta

vangis on olnud, on ta lugenud oma piiblit ja ta mõistab, et viletsuse-eelset pühade ülesvõtmist

piiblis ei leidu, ning mina tahan talle helistada, et rohkem teada saada sellest, mis pani teda

sellist suunamuutust tegema. Mis pani teda mõistma, et see on PÄRAST VILETSUSAEGA?

Dr Kent Hovind: Minu nimi on Kent Hovind. Ma olin aastat keskkooli loodusteaduste õpetaja

ning siis sain aastaks evangelistiks ja õpetasin loomise ja evolutsiooni kohta. Ning ma

olen olnud väga mures oma arvamuse suhtes lõpuaegade kohta ja selle suhtes, kuidas see piibliga sobitub

ja ma veendusin nii umbes kolm aastat tagasi, et see, mida mulle on terve mu elu õpetatud,

ei ole tõsi. Ma pidin oma paljude fundamentaalsete vendade suureks kohkumuseks muutma oma vaateid

viletsuse-järgse ja viha-eelse seisukoha heaks. Piibel ütleb, et viimsetel päevadel on pilkajad

tahtlikult ignorantsed loomise, üleujutuse ja saabuva kohtumõistmise suhtes. Noh, ma kulutasin

aastat, õpetades loomise ja üleujutuse kohta kõikjal üle maailma, kuid ma teatud määral

vältisin saabuva kohtumõistmise osa, kuna ma ise ei saanud sellest aru. Matteuse

-s, Jeesuse jutluses küsisid Jeesuse jüngrid temalt väga selgelt: mis on

märgiks sinu tulemise kohta? Ja millal see juhtub? Sama lugu jutustatakse uuesti Markuse

-s ja Luukase -s, niisiis tegin ma kõigist kolmest lõigust koopiad ja

panin need kõrvuti - kõik kolm paralleelset seletust. Ja kui ma olin välja noppinud

kõik üksikasjad, siis sai järjest enam selgeks,

et idee viletsuse-eelsest pühade ülesvõtmisest lihtsalt ei olnud tõene.

Kirikuõpetaja Anderson: Miks teie arvates nii paljud inimesed viletsuse-eelsesse pühade ülesvõtmisesse usuvad?

Miks see õpetus nii populaarne on?

Dr. Kent Hovind: Sellepärast, et see vastab ebamugavale küsimusele. Kristlased ei suuda vastata

küsimustele dinosauruste kohta. Kuhu nemad sobitusid? Niisiis mõtlesid nad välja "lünga teooria" ja

langesid selle lõksu. Minu arvates sobitub ettekujutus viletsuse-eelsest pühade ülesvõtmisest sellesse kategooriasse, kus inimestel on

"sügelevad kõrvad", kus nad soovivad kuulda vaid meelepärast. See on see, mida nad kuulda tahavad.

Kirikuõpetaja Anderson: Tõsi.

Dr. Kent Hovind: Nad tahavad kuulda: "Hei, mina ei pea kannatusi taluma." Jeesus

ütles, et tuleb viletsuste aeg, millist ei ole nähtud maailma algusest peale. Mida ma tahan öelda:

kas teie arvates oli Hispaania inkvisitsioon halb? Või et natside juudivastane holokaust oli

Või kristlaste tagakiusamine Rooma riigis?

See saab olema hullem kui kõik need kokku!

Kirikuõpetaja Anderson: Vau. See on hämmastav.

Dr. Kent Hovind: Tähendab, maailm algab sellega kui Kain tapab Aabeli - pahad kutidtapavad häid.

Kirikuõpetaja Anderson: Tõsi.

Dr. Kent Hovind: Kogu ajaloo jooksul on see alati niimoodi olnud. Ja Jeesus ütles meile, et kui

nad su tapavad või kui nad sind taga kiusavad, siis rõõmusta,

sest taevariigis on sinu tasud suured.

Kirikuõpetaja Anderson: Kui me võtame päriselt ette piibli seletuse sellele, mida "viletsus" tähendab (mitte

selle ärarikutud tähenduse) - kui me võtame tegeliku piibli definitsiooni

"viletsusele", siis kas te ei ütleks, et te lähete praegu läbi viletsuse?

Dr. Kent Hovind: Jah, kindlasti. "Viletsus" on see, mida maailm meile teeb ning see on

toimunud juba tuhandeid aastaid. Jeesus ütles: "Maailmas ahistatakse teid, aga

olge vaprad, mina olen maailma ära võitnud." Kristlased peaksid viletsuseks valmis olema, ja

meid ootavad suured vaevatasud kui me viletsusest kannatlikult läbi läheme.

Kirikuõpetaja Anderson: Niisiis, kuna see tund on "religioosse ekstremismi" kohta, siis see võib

sobituda kategooriasse mõningate inimeste peades - mõelda, et sellele maailmale tuleb otseses mõttes lõpp -

et saab olema Jeesus Kristuse otsene, kehaline teine tulemine. Seepärast

ma tahtsingi teile kokkuvõtlikult selgitada - tahan lihtsalt teile lühidalt selle kohta ajalise järgnevuse anda,

mis piibli kohaselt juhtuma hakkab ja kuidas see kõik aset leiab.

Kirikuõpetaja Anderson: Minu arvates on Ilmutusraamatu mõistmiseks kõige tähtsam aru saada sellest, kuidas

see kõik kokku kukub. Jumal andis meile Ilmutusraamatu, et see oleks just selleks - ilmutuseks - et

meile need asjad nähtavaks teha, mitte neid varjata. See ei ole Varjamiste raamat. See on

Ilmutusraamat ja Jumal tahab, et see oleks kergesti mõistetav. Seepärast andis ta selle meile

kergesti mõistetavas vormis. Kui alustada lugemist esimesest peatükist,

siis jõuate Kristuse aega või sinnakanti, sest Johannes on Patmose saarel ning Johannest on

taga kiusatud evangeelimi kuulutamise eest, niisiis räägime me ajast vähem kui üks sajand

pärast Kristuse siia maailma tulemist. Siis saab ta (Johannes) nägemuse, kus ta näeb Issand

Jeesus Kristust, kes talle ilmub. .-. peaükis annab Jeesus Kristus sõnumi

seitsmele Aasia kirikule ning loomulikult on tegemist nende kirikutega, mis esimesel sajandil pKr

eksisteerisid. Siis, .-. peatükis näeme me nägemust taevast, kus

kirjeldatakse taevas toimuvaid sündmusi. Seejärel . peatükis

sattume me viletsusaja sündmustesse. . peatükis ilmub taevasse suur hulk rahvast - ilmselgelt on tegu

pühade ülesvõtmisega - kõik rahvad ja kõik hõimud on seal esindatud. Siis, .-. peatükis

valab Jumal oma viha maa peale välja. . peatükk on lisa-peatükk,

mis räägib mõningatest asjadest enne seitsmenda pasuna kõlamist. . peatükis

kõlab . pasun. Kõik see on selleks, et öelda: kui vaatate Ilmutusraamatut,

siis esimesed peatükki järgivad kronoloogilist järjestust, mis on väga loogiline. Alustatakse umbes

Kristuse ajast või vähemalt Kristusega samast sajandist. Siis sattute

tuleviku sündmustesse: viletsusaeg, siis pühade ülesvõtmine, seejärel Jumal, kes oma viha välja valab. Seejärel, kui

seitsmes pasun . peatükis kõlab, tuleb lõpetus, kus ta ütleb: "Selle maailma kuningriigid

on saanud meie Issanda ja Tema Kristuse kuningriikideks ning Tema hakkab valitsema

igavesest ajast igavesti." Aga huvitav on see, et kui jõuda . peatüki lõppu,

siis tuleb lõpetus. No ja kui jõuda . peatükini, siis seal toimub

Ilmutusraamatus suur muutus,

sest vaadake . peatüki . salmi, mida me just käsitlesime. See ütleb:

Ja suur tähis sai nähtavaks taevas: naine, riietatud

päikesesse, ning kuu tema jalge all, ning pärg kaheteistkümnest tähest tema peas (Ilm. :).

Ja ta on käima peal ning kisendab tuhudes ja piinleb sünnitusvaludes (Ilm. :).

Ja taevas sai nähtavaks teine tähis, ning ennäe: suur tulipunane lohemadu,

kel on seitse pead ja kümme sarve ning ta peadel seitse peapaela (Ilm. :).

Ja ta saba lohistab ära kolmandiku taevatähti ning viskab

need maa peale. Ja lohe seisatab naise ees, kes on sünnitamas,

et niipea kui ta on sünnitanud, süüa ära ta last (Ilm. :).

Kirikuõpetaja Anderson: Pange nüüd hästi tähele . salmi:

Ja naine tõi ilmale poeglapse, kes peab

raudsauaga valitsema kõiki rahvaid. Ja ta laps haarati Jumala ja Ta trooni juurde (Ilm. :).

Kirikuõpetaja Anderson: Niisiis on see laps ilmselgelt Jeesus Kristus, kuna nii vanas

kui ka uues testamendis räägib piibel, kuidas Jeesus Kristus valitseb seda maailma raudsauaga

ning see viitab tema tuhandeaastasele valitsusajale, mis tulevikus saabub. Nii et õieti

saan ma kõige paremini aidata teil Ilmutusraamatut mõista kui ma ütlen teile, et te selle

. peatüki juures pooleks teeksite. - on esimene pool ning - on teine pool. Ning kui

te need pooled kõrvuti panete, näete te samu sündmusi kahe erineva nurga alt:

Kirikuõpetaja Anderson: Miks Jumal seda teeks? Miks jutustaks Jumal sama lugu Ilmutusraamatus kaks korda?

Hea küll, miks ta jutustas meile evangeeliumi lugu neli korda, Matteuse,

Markuse, Luuka ja Johannese evangeeliumis? Miks andis ta meile Esimese ja Teise Saamueli raamatu ning Esimese ja Teise Kuningate raamatu, aga

siis andis ta meile ka Esimese ja Teise Ajaraamatu, et anda meile teine vaatenurk, teistsugune lähenemine ning

me võime Kuningate raamatu ja Ajaraamatu võrdlemisest

või Matteuse ja Markuse või Luuka ja Johannese evangeeliumi võrdlemisest palju õppida ning need annavad meile

erinevad vaatenurgad. No ja samamoodi mõistame me ka Ilmutusraamatut.

Kui te sellest kronoloogiast aru saate, aitab see teil mõista Ilmutusraamatut.

Niisiis, mõned inimesed arvavad, et Ilmutusraamat ei ole üldse kronoloogilises järjestuses, kuid väljend

"pärast seda" või termin "pärast neid asju" esineb Ilmutusraamatus korda.

Kui me ikka ja jälle näeme "pärast seda" ning "pärast neid asju",

siis annab Jumal meile ette sündmuste järjekorra.

Kirikuõpetaja Jimenez: Naeruväärne on püüda piiblit tõlgendada või piiblit lugeda

viisil, mis eitab tõsiasja, et piibel ütleb "pärast seda" ning inimesed väidavad: "See pole kronoloogilises

järjestuses. See pole loogiline." Läbi kogu piibli seda nii lugeda..

Naljakas näide: Johannese :-s öeldakse:

Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde,

et ta teod saaksid avalikuks, sest need on tehtud Jumalas (Johannese :).

Kirikuõpetaja Jimenez: Seejärel ütleb . salm: "Pärast seda läks Jeesus oma jüngritega

Juudamaale;" ning oleks naeruväärne kui ma seisaksin siin ja ütleksin: "Ei,

. salm toimus tegelikult enne . salmi" kui . salm ütleb "pärast seda".

Me vaataksime seda ja ütleksime: aga muidugi, nii on see kirja pandud ja seda see ka

tähendab. Siis jõuame me Ilmutusraamatuni ja seal, nagu ma ütlesin, võib korda lugeda "pärast

neid asju" või "pärast seda", aga ikkagi ütlevad inimesed: "Ei see ei ole kronoloogilises järjestuses.

See ei ole loogiline." See on lihtsalt rumal viis piibli lugemiseks.

Kirikuõpetaja Anderson: Nii, kui te saate aru, et see on kronoloogilises järjestuses, aga algab

. peatükis uuesti, siis see aitab teil mõista. Ma tahan praegu läbi võtta ainult paar peatükki,

et näidata teile sündmuste järjekorda lõpuaegadel. See võib juhtuda aasta pärast.

Võib-olla oleme me kõik läinud, kuid minu arvates on väga tõenäoline, et see juhtub

lähitulevikus. Ausalt öeldes oleksin ma ðokeeritud, kui need asjad ei juhtuks vähemalt minu

eluaja jooksul, kui ma elan keskmise elueani. Ma olen aastat vana, ning selle kiiruse puhul,

millega asjad praegu arenevad, oleksin ma üllatunud kui see ei juhtu järgmise aasta jooksul.

Kui ma jõuan tänase õhtu sõnumini, siis ma arvan, et te natuke mõistate, miks

ma nii ütlen. Siin on see, millega viletsusaeg esmalt algab. Piibel ütleb, et Kurat

või Saatan aetakse taevast välja. Nüüd te ütlete: "Üks hetk, kirikuõpetaja Anderson,

kas see pole juba juhtunud?" Kuid vastus on ei. Inimesed arvavad, et Kurat on praegu põrgus,

aga tegelikult ei ole Kurat kunagi põrgus olnudki, sest piibel ütleb

väga selgelt, et Kurat on siin maa peal, käies ringi kui möirgav lõvi ning otsides, keda

nahka panna. Piibli kohaselt viibivad Kurat ja kõik tema deemonid siin maa peal.

Kurat käib edasi-tagasi maa ja taeva vahet ja ta räägib Jumalaga. Kui te loete

Hiiobi raamatut, siis Kurat tuleb ja seisab Jumala ette ja vestleb Jumalaga taevas

tema teenrist Hiiobist. Nii et Kurat käib praegu edasi-tagasi. Hästi, piibel räägib,

kuidas ühel päeval Kurat taevast alla heidetakse:

Ja taevas tõusis sõda: Miikael ja tema inglid hakkasid sõdima

lohemaoga, ning lohemadu sõdis ja tema inglid (Ilm. :),

ning lohemadu ei saanud võimust, ja enam ei leidunud neile aset taevas (Ilm. :).

Ja suur lohemadu visati välja, see muistne madu, keda hüütakse Kuradiks

ja Saatanaks, kes eksitab kogu ilmamaad - ta visati maa peale

ja tema inglid visati ühes temaga (Ilm. :).

Ja ma kuulsin suurt häält taevast hüüdvat: Just nüüd on käes pääste ja

vägi ning meie Jumala kuningriik ning Tema Kristuse meelevald, sest on visatud välja

meie vendade süüdistaja, kes süüdistas neid Jumala ees päeval ja ööl (Ilm. :).

Ja nemad on ta ära võitnud Talle vere läbi ning oma tunnistusesõna

läbi, ega ole oma elu armastanud surmani (Ilm. :).

Seepärast rõõmutsege, taevad, ning teie, kes neis viibite! Häda

maale ja merele, sest kurat on tulnud maha teie juurde, ta on suures raevus,

teades, et tal on aega üürikeseks (Ilm. :).

Kirikuõpetaja Anderson: Niisiis, mida me siin näeme? Taevas on sõda ning piibel ütleb,

et Kurat kaotab selle lahingu. Ta kaotab selle sõja taevas, ja seepärast, et ta lahingu kaotab,

visatakse tema ja tema inglid, keda on, nagu siin näha, üks kolmandik inglitest,

taevast alla maa peale. Sisuliselt tähendab see, et Saatan visatakse taevast alla ning ta teab, et

tal on ainult natuke aega, ja ta läheb ja hakkab usklikke ja

pühakuid taga kiusama ning püüab neid hävitada. Vaadake . peatükki. Siin sõda algab.

Ilmutusraamatu :-s hakkab ta sõda pidama. Kuidas ta seda teeb? Kuidas kavatseb Kurat

sõdida usklikega?

Kirikuõpetaja Anderson: Järgmise asjana näeme me ettekuulutuses seda, mida nimetatakse

viletsusajaks. Viletsusaeg on ajavahemik, mil maa peal juhtub palju katastroofilisi asju.

Tulevad näljahädad. Tulevad epideemiad.

Hakatakse sõdima - sõdimist tuleb väga palju. Paljud inimesed nälgivad

surnuks ning surevad haigustesse. Nii, kõikidest nendest

sõdadest ja katastroofidest, mis viletsusaja jooksul juhtuvad (mitte üleloomulikud

katasroofid, mitte Jumal, kes laseb sadada tuld ja väävlit, vaid pigem inimeste poolt põhjustatud looduskatastroofid, sõda, nälg),

ilmub välja mees, kes saab kogu maailma diktaatoriks.

Teda teatakse kui "antikristust". See pole muinasjutt. See

hakkab juhtuma päriselt ning tegelikult võime me juba näha märke sellest, et see juhtuma hakkab.

Piibel ütleb meile, et ühel päeval tekib üks maailmavalitsus. Praegu on meil

palju erinevaid valitsusi. Meil on Ameerika Ühendriigid, Venemaa, Hiina -

kõik on eraldi, iseseisvad rahvad - kõik

need erinevad rahvused. Niisiis, piibel ütleb, et ühel päeval kõik need rahvad

ühinevad omavahel ning moodustavad ühe maailmavalitsuse. Ja kui nad on selle ühe maailmavalitsuse

moodustanud, annavad nad kogu võimu üle ühele inimesele, kes on selle valitsuse juhiks

ja seda inimest teatakse kui "antikristust". Kes on varem antikristusest kuulnud?

Kõik on seda väljendit varem kuulnud. "Antikristus" on väljend piiblist. Te kuulete piiblit sageli

rääkimas "metsalisest" "metsalisest, kes tuleb merest" või "seitsme pea ja kümne sarvega metsalisest"

või "ülekohtu inimesest" või "hukatuse pojast", kuid piibel kasutab ka

väljendit "antikristus". Mulle meeldib kasutada väljendit "antikristus": see on väljend, mida inimesed mõistavad

ning see on väljend piiblist. Ma tahaksin teile näidata, kus piibel seda väljendit

"antikristus" kasutab, sest piibel ütleb meile, et ühel päeval tuleb inimene, keda kutsutakse

antikristuseks. Enne kui Jeesus Kristus tagasi pöördub, tuleb peibutis, vale-Kristus.

Saate te aru, mida ma tahan öelda? Antikristus on mees, kes väidab end olevat Jeesuse teine tulemine,

aga ta on petis. Kuna aga praegu õpetatakse kristlastele, et

Jeesuse tagasipöördumist võib iga hetk oodata, siis on see ideaalne, sest arvake ära, kes tegelikult välja ilmub -

antikristus. Miks piibel kutsub seda "antikristuseks"? Sest tuleb mees, keda kutsutakse "antikristuseks"

(ainsuses), kes ütleb, et ta on Jeesus Kristus. Kui antikristus viletsusajal välja ilmub

ja ütleb: "Mina olen Jeesus Kristus", siis nad võtatavad ta vastu kui oma lunastaja. Paljud inimesed

ütlevad siis: "Oh, kui Jeesus Kristus pilvedes tuleb, siis mõistavad juudid viimaks, et

tema oli nende lunastaja ja nad võtavad ta vastu." Ei, nad võtavad vastu antikristuse!

Seda ütleb piibel. Jeesus ütles:

Mina olen tulnud oma Isa nimel, ja ometi ei võta te mind vastu. Kui mõni teine tuleb

iseenese nimel, siis tolle te võtate vastu (Ilm. :).

Kirikuõpetaja Anderson: Minu arvates on Saatana plaan viletsuse-eelse pühade ülesvõtmisega see, et tekitada kõigis

selline suhtumine, et "Jeesus Kristus on iga hetk tulemas." "Me ootame

iga hetk Jeesuse saabumist! Ta võib täna tulla! Ta tuleb täna!" kuid tegelikult

on see, kes tuleb, antikristus. Ning antikristus, kui ta tuleb, saab olema

ühe maailmavalitsuse ja ühe maailmareligiooni juhiks ning seal väidab ta end olevat messia.

Johannese esimeses kirjas, :-s, öeldakse:

Lapsed, on viimne tund! Ja nagu te olete kuulnud, et antikristus

tuleb, nii ongi nüüd tulnud palju antikristusi. Sellest me saame aru, et on viimne tund (Jh :).

Kirikuõpetaja Anderson: Kas esimese mainingu puhul on tegemist ainsuse või mitmusega? Niisiis on nad kuulnud, et antikristus

(ainsuses) kindlasti tuleb, Nii, tulemas on ju üks antikristus, kas pole nii? Kuid kas ei ole isegi praegu palju

antikristusi? Nii see salm ütleb. Kes need antikristused on?

Kes on valetaja? Eks ju see, kes salgab, et Jeesus on Kristus! Antikristus on see,

kes salgab Isa ja Poega (Jh :).

Kirikuõpetaja Anderson: Selleks, et uskuda, et Jeesus ei ole Kristus, peate te uskuma,

et on olemas Kristus ja Jeesus selleks ei ole. Sõna "Kristus" tähendab "messiat".

Piibel ütleb Johannese :-s: "Me oleme leidnud Messia!" - see on tõlkes

'Kristuse'." Niisiis defineerib piibel "Kristust" kui "Messiat". Need kaks on võrdväärsed.

Nii et las ma küsin teilt seda: kas te suudate mõelda mõne religiooni peale, mis ütleb, et

messias küll tuleb, aga see pole Jeesus - temaks ei olnud Jeesus. Juudi religioon õpetab,

et messias küll on, aga see polnud Jeesus. Nad ootavad endiselt

messiat. Nad ütlevad, et Jeesus ei olnud messias ning nad ootavad ikka veel

messiat. Piibel ütleb, et nad võtavad antikristuse oma messiana vastu. Evangeelne

kristlus, mis usub, et Jeesus võib iga hetk tagasi pöörduda. Need, kes ei

ole päästetud, need, kes ei usu tõde, paljusid neist eksitatakse ning nad mõtlevad: "See

on Jeesuse Kristuse teine tulemine!" Praegused moslemid ootavad suure prohveti

ja suure messia tulemist, kes oleks võimsam kui Muhamed. President Ahmadinejad,

Iraani president - kes temast varem kuulnud on? - President Ahmadinejad rääkis

aasta või kaks tagasi Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni Peassambleel

ja kui ta seda tegi, andis ta lühikese ülevaate islamist.

Mahmoud Ahmadinejad: Prohvetite sõnumi olemus on üks ja sama. Iga sõnumitooja

on heaks kiitnud sõnumitooja enne teda ning andnud häid teateid järgmisena tuleva prohveti kohta,

kes on vastavalt tolle aja inimeste võimetele esitanud religioonist täielikuma versiooni.

See suundumus jätkus kuni Jumala viimase sõnumitoojani, kes esitas täiuslikkuseni viidud

kõikehõlmava religiooni. Nimrod tõrjuti Aabrahami poolt. Vaarao tõrjuti Moosese poolt

ning ahned tõrjuti hazrat Jeesuse Kristuse ja hazrat Muhamedi poolt,

rahu olgu kõigi meie prohvetitega

Kirikuõpetaja Anderson: Ja ta ütles, et islam usub, et Aabraham oli suur prohvet, Mooses oli

suur prohvet ning siis oli Jeesus ja siis oli Muhamed - ning moslem

noogutab pead, nii et järelikult saan ma sellest õigesti aru! Ja sisuliselt ütles Ahmadinejad

seda, et kõik need mehed tõid igaüks rohkem tõde kui eelnev, sellevõrra, kuidas inimene selleks valmis oli.

Nad tõid rohkem valgustatust, rohkem täpsust ja rohkem tõde. Ta ütles, et

tulevikus saabub uus prohvet, kes on veel võimsam kui Muhamed ning

viib valgustatuse järgmisele tasandile. Nii et islam ootab uut messiaanlikku kuju

Nad ootavad imaam Mahdi.

Mahmoud Ahmadinejad: Oo Jumal, kiirenda imaam al Mahdi saabumist ning anna talle head tervist

ja võite ja tee meid tema jüngriteks ja neiks, kes tunnistavad tema õiguslikkust.

Kirikuõpetaja Anderson: Budistid ootavad viienda Buddha tulemist. Need, kes on

dalai-laamat järgivas Tiibetis, nemad usuvad, et dalai-laama sünnib uuesti

järgmisesse inimesse - dalai-laama hing siis. Nemad hakkavad uskuma, et antikristus

on dalai-laama uus kehastus. Moslemid näevad teda kui imaam Mahdi.

Kristlased näevad teda kui Jeesuse teist tulemist. Juudid näevad teda kui

messiat. Kõik suuremad religioonid koonduvad tema ümber ning inimesed ütlevad:

"Kas pole tore, et me kõik lõpuks ühiselt tegutseme! Me jätame oma erinevused kõrvale; ning see mees

on suurepärane!" ja nad kummardavad seda meest. See petis, see antikristus

tuleb. Maailmavalitsus paneb ta valitsema ning annab talle kogu võimu

ja nad kuulutavad ta ka jumalaks. Nad väidavad, et ta on Kristuse teine tulemine.

Ta praktiliselt tapetakse. Piibel ütleb, et ta saab surmava haava

pähe, tema surmav haav ravitakse terveks ning ta tuleb tagasi elule. Seejärel

kuulutatakse ta Jeesus Kristuse teiseks tulemiseks. Ta kuulutatakse

lihaseks jumalaks ning kõik maailma rahvad, kõik maailma inimesed

hakkavad teda kummardama. Sisuliselt aktsepteerib iga religioon teda messiana, aga

piibel ütleb, et need, kes on päästetud, ei lase ennast temast petta. Ülejäänud maailm

kummardab teda ja usub temasse, sest, nagu piibel ütleb, ta saadab korda imesid

ning ta näitab kõiki neid tunnusmärke ja imesid ning ta viib sisse selle

maailmavalitsuse. Mõnikord püüate te inimesi ühe maailmavalitsuse eest hoiatada.

Püüate neid hoiatada mõningate suundumuste eest, mida me sularahata ühiskonna poole suundumise puhul märkame.

On nii palju kristlasi, kes - kui te räägite neile ühest maailmavalitsusest

või räägite neile sularahata ühiskonnast ning kõikidest nendest erinevatest kontrollpunktidest,

mida üles seatakse, ja politseiriigist - ja nad kutsuvad teid "vandenõuteoreetikuteks".

Ma olen kindel, et teid on aastate jooksul vandenõuteoreetikuks kutsutud.

Dr Kent Hovind: Jah, korduvalt.

Kirikuõpetaja Anderson: Kuid kas saab tõesti olla piiblit uskuv kristlane ning eitada seda, et

ühel päeval eksisteerib üks maailmavalitsus?

Dr. Kent Hovind: Ma ei usu, et saaks lugeda piiblit ilma, et näeks tõsiasja, et

Saatana plaaniks on alati olnud maailma valitseda nagu multifilmis "Pinky and the Brain", ning ta tahab

üht maailmavalitsust. Ta tahab olla Jumal.

Kirikuõpetaja Anderson: Kui see mees valitseb tervet maailma, käsib ta kõigil

vastu võtta selle, mida kutsutakse "metsalise märgiks". Kes on kunagi kuulnud metsalise märgist?

Piibel ütleb, et metsalise märk on miski, mis asetseb paremas käes või

otsaesises ja et keegi ei saa ilma selle märgita osta või müüa.

Inimesed võisid lugeda seda sada aastat tagasi ja öelda: "Kuidas saab seda teha? Kuidas

tehakse nii, et inimesed ei ole ilma selle märgita võimelised ostma ega müüma? Kas me ei saa lihtsalt

sularaha välja otsida?" Mõelge, milline on tehnoloogia. See raha, mida ma oma käes hoian, see

Ameerika Ühendriikide rahatäht, on paberitükk. See on väärtusetu. Sel ei ole mingisugust tõelist väärtust.

Kui te näete sularahata ühiskonda üha enam arenemas,

liigume me üha enam eemale sularaha kasutamisest.

Mees televiisoris: Tuleb aeg kui füüsiline raha lihtsalt lakkab eksisteerimast.

Uudisteankur: Kas siis paberraha on jäänus möödunud ajastust?

Mees televiisoris: Ameerikas ei ole % või suuremal osal tehingutest midagi pistmist füüsiliste

pieces of paper or coins. paberitükkide või müntidega.

Uudistereporter: Kas te olete kunagi mõelnud, et kas sularaha kunagi lihtsalt lakkab eksisteerimast?

See on reaalsus, mida me peaksime mõnede arvates aktsepteerima. Paberrahad ja mündid on muutunud ebamugavaks.

Aafrika ametnik: Põhimõtteks on, et me peame muutma selle majanduse sularaha-põhisest

majandusest sularahata majanduseks. See hõlmab panku. See hõlmab telekommunikatsioonifirmasid.

See hõlmab sularahaautomaatide ja müügipunktide tarnijaid. See hõlmab kultuurilist muutust.

Uudisteankur: Mida te tänapäeval rahaks nimetate? Kas see on peotäis münte ja rahatähti

või on kaardid üle võtmas? Ja kas mingid rahavormid, nagu tðekid, on oma elu lõpetamas?

Dr. Kent Hovind: Oletame, et iga pood teie linnas ütleks: "Hei, me ei võta enam sularaha vastu,"

ning oletame, et nad ütlevad "Me ei võta vastu isegi tðekke ega krediitkaarte, sest nendega

on liiga palju pettusi - liiga palju varastatud krediitkaarte ja liiga palju maksujõuetuid tðekke. Ainult elektroonilised tehingud.

Vaatame tõele näkku. Paberraha ei ole tegelikult midagi väärt.

See on paberitükk. See võib sama hästi olla Monopoli raha. See pole kuld. See pole

hõbe. Sel pole mingisugust tõelist väärtust. Nii et esiteks, nad on meid harjutanud kasutama paberitükke,

mis on väärtusetud. Täna võin ma selle paberitüki vahetada kaupade ja teenuste vastu,

aga kui keegi homme ütleks: "See raha pole midagi väärt", siis see ei olekski

midagi väärt. Mäletate Ameerika Riikide Konföderatsiooni Mäletate konföderatsiooni

raha? Inimesed kogusid konföderatsiooni raha madratsi sisse. Ja arvake mis, see ei olnud

midagi väärt. No ja nad võivad seda ka teile teha ja öelda: "Nii, teie paberraha

pole midagi väärt. Nüüd on see kõik ainult teie arvel. See on kõik seotud teie Facebooki ja Youtube'i

kanaliga ning teie gmailiga ja see on suurepärane, sest ei ole mingit identiteedivargust. Te ei pea

muretsema kui jätsite oma rahakoti koju. Te ei pea muretsema sellepärast, et teie

krediitkaart võidakse varastada. See kõik on täiesti sularahatu." Me saame kontrollida narkootikume, sest

sularahatehinguid ei ole enam kuidagi võimalik teha. See on kuritegevuse ennetamiseks.

Uudistereporter: See on ulmeline tehnoloogia, mis on kassajärjekorda sisenemas, kõik

kiiruse ja mugavuse nimel. Te saate osta kõike leivast kuni õlleni kui te nõustute

andma poele oma täieliku identiteedi.

Mees Ameerika Kodanikuvabaduste Liidust: See hirmutab mind kohutavalt.

Uudistereporter: Kui te olete oma ostud skaneerinud, siis mis edasi? Te puudutate oma nimetissõrmega

ning umbes sekundi jooksul olete te maksnud, kõik vaid sõrmeotsa puudutusega.

Seda nimetatakse biomeetriaks: teie ainulaadsetel bioloogilistel omadustel põhinev viis

teid ära tunda.

Mees Ameerika Kodanikuvabaduste Liidust: Ärge laske mugavuse pärast end sellega ära osta.

Endine QT töötaja: Teate, praegu sõrmejälg, tulevikus mikrokiip.

Võib-olla see juhatab sisse metsalise märgi.

Uudistereporter: See mees tuli oma juhtivalt töökohalt Quik Tripi firmas ära kui see tarbekaupu müüv poekett

talle ütles, et töölesaabumise ja sealt lahkumise registreerimiseks peab ta oma sõrme üle ekraani libistama.

Endine QT töötaja: Ja kuigi praegu võib see olla vabatahtlik, siis kes teab, mis tulevikus saab.

Uudistereporter: Eksperdid ütlevad, et biomeetria muutub igakülgselt läbivaks

meie majanduses ja igapäevaelus.

Naine televiisoris: Panen oma sõrme sinna ja mu nimi ilmub ja ta saab kõik mu andmed.

Uudistereporter: Ja kas see käib tõesti nii kiiresti?

Naine televiisoris: See käib väga kiiresti.

Kas teile meeldib see? Meeldib.

Uudistereporter: Inimesed üle kogu maailma juba kasutavad biomeetriat. USA valitsus, lennufirmad,

bensiinijaamad - isegi Walt Disney World kasutab tehnoloogiat, mis suudab külastajate veresooni lugeda,

selle asemel, et peaks päevapileteid kaasas kandma.

Kirikuõpetaja Anderson: See üks maailmavalitsus saab nii palju võimu, et on võimeline

dikteerima, et ükski inimene maakeral ei saa ilma metsalise märgita osta ega müüa.

Huvitav on, et Kuningas Jamesi piibel ütleb väga selgelt, et

metsalise märk - märk, mida ostmise ja müümise jaoks nõutakse -

hakkab asuma parema käe SEES või otsaesise SEES. See võib olla mingisugune siirdatav

kiip, mille puhul on ostmiseks või müümiseks vaja ainult see kiip skaneerida.

Ühel päeval juhtub see, et nad ütlevad: "See paberraha - see sada dollarit

teie taskus - see on väärtusetu. Maksmiseks peate skaneerima. See kõik on nüüd elektrooniline. Te lähete

toidupoodi, te kogute kokku oma kaubad ning seejärel ainult *piiks*. Kui teil ei ole

kätt, siis ei ole see mingisuguseks probleemiks, me võime kiibi teile pea sisse panna, set kõigil on ju pea! Te peate ainult

kassas *piiks* tegema. Kogu raha on ainult elektroonilises vormis ning

see juba liigub selles suunas. Mobiiltelefonides hakkab olema skänner. Nisiis, oletame,

et kahe inimese vahel toimub kaupade ja teenuste vahetus. Hästi, see teeb ..

Laske käia ja andke mulle lihtsalt oma parem käsi, et ma saaksin selle oma nutitelefoniga skaneerida. *piiks*

Hästi, nüüd ma praegu võtsin tema arvelt raha. Oh, te just andsite mu pojale klaveritundi. Las

ma maksan teile. *piiks* Mõelge nüüd selle peale: nutitelefoni saab kasutada metsalise märgi skaneerimiseks

ning ilma märgita ei saa osta ega müüa.

Uudistereporter: Täna õhtul meditsiiniuudistes: riisitera suurune kiip võib päästa teie elu.

Uudistereporter: Aasta on . Teid viiakse kiiruga haiglasse ilma mingite isikut tõendavate dokumentideta või teie haigusloota,

aga tänu mikrokiibile teie naha all on see kõik teiega. Ulme kakskümmend

aastat tagasi, kuid biomeetriline reaalsus tänapäeval.

Professor: Ma arvan, et on võimalik meid täielikult meie rahakottidest ja võtmetest vabastada, kasutades

biomeetrilist tehnoloogiat, kui kümne aasta pärast inimesed seda tahavad.

Uudisteankur: Väljakutseks on meie privaatsuse kaitsmine heas uues ilmas.

Uudisteankur: Uus mikrokiibitehnoloogia teeb nüüd traumapunkti töötajatele võimalikuks

arvutiklahvi vajutusega teie haiguslugu teada saada.

Harvardi arst: Nii paljud kiirabiarstid peavad pimesi opereerima. Me peame tegema meditsiinilisi

otsuseid, teadmata, mis ravimeid te võtate või mis allergiad teil on.

Uudisteankur: Harvardi arst ütleb, et see raadiosagedustuvastusega kiip võib selle probleemi lahendada.

Ta ise lasi selle oma paremasse õlavarde implanteerida. Skänner tuvastab isikukoodi.

Need numbrit sisestatakse seejärel turvalisele veebilehele, kuhu on salvestatud tema haiguslugu.

Kiirabitöötaja ütleb, et kiip võiks aidata erakorralise meditsiini valdkonnas töötavaid inimesi.

Kiirabitöötaja: Üks oluline asi on see, et kui millalgi tuleb ükskõik mis tüüpi traumaga patsient ja

nad tulevad sisse ja nad ei ole võimelised teile andma informatsiooni enda kohta ja/või oma haigusloo kohta.

Uudisteankur: Harvardi arst ütleb, et kasud on ilmselged.

Harvardi arst: Ma olen kaljuronija ning ma usun, et kui ma kaljult alla kukun ja

mind leitakse teadvuseta, siis heaolu, mis seisneb selles, et mind on võimalik skaneerida ja aru saada, kes ma olen, kaalub üles

minu mure privaatsuse pärast.

Uudisteankur: Kiip on kapseldatud purunematusse klaasi ning on umbes riisitera suurune.

Operatsiooni tehakse tuimestuse all ja see on suhteliselt valutu.

Harvardi arst: See on nagu paneks kudumisvarda naha alla.

Uudisteankur: Kuid sellisel juhul, ütleb ta, on mingi asja endale naha alla panemine hea.

Meessoost uudisteankur: See algab nii: siin on see kass ning viis aastat hiljem me avastasime, et

ta on tagasi. Siis ütleb keegi: "Teate, kui see on küllalt hea kassile, siis mul on kodus

ema ja isa ning isa läheb mõnikord uitama ja äkki me võiks talle

panna mikrokiibi tema meditsiiniliste andmetega, juhuks kui midagi peaks kunagi juhtuma. Kõlab hästi. Ja siis ütleb keegi:

Hästi, kui see on küllalt hea mu kassi jaoks ja küllalt hea mu vanaema-vanaisa jaoks,

siis kuidas mu lapsega oleks? Ei mingeid häireteateid kadunud lastest. Ei pea kunagi lapseröövi-hirmu pärast muretsema.

Ja siis ütleme me: Hästi, teate mida? Võib-olla ME peaks endale need panema.

Ja selle kiibi peal on meil kõik. Krediitkaardid, juhiload. Mõtle selle peale:

metroopiletid. Ei mingeid rahakotte enam. Mõtle, ei pea enam võtmeid kaasas kandma. Nii et

ma tahan, et kõik inimesed kodudes küsiksid endalt: Kas see on hea mõte?

Sest et selle poole me liigume.

Naissoost uudisteankur: Minu jaoks on see liiga ulmeline, ma ütlen sulle seda.

Meessoost uudisteankur: See on kohal! See on kohal!

Naissoost uudisteankur: Ma tean, et see on kohal, lemmikloomadega ja piiratud määral, aga inimestele..

Meessoost uudisteankur: Ja laste jaoks.

Naissoost uudisteankur: Ja laste jaoks. Ma tahan öelda... no kuulge...

Steven Anderson: Minevikus võisid inimesed imestada - kuidas sellist asja ellu rakendada?

Kuidas saab takistada inimestel ilma märgita osta või müüa? Aga

praegu me näeme arenemas tehnoloogiat, mis teeks väga lihtsaks selle, et keegi ei oleks võimeline ilma selle märgita ostma

ega müüma. Ja arvake mida? Enamikul inimestest on kodus toitu ainult seitsmeks päevaks

või kümneks päevaks, nii et kui te ei saa osta ega müüa,

olete te suures hädas. Ja sisuliselt ütleb piibel, et tehakse ka

seadus, mis ütleb, et kui te antikristust ei kummarda, siis teid tapetakse. See mees on

suurepärane, ta teeb palju suurepäraseid asju, ta ühendab inimesi. Ainult üks

konks: kas astute pardale või teid saadetakse surma. Ja kui te sellest kuulete, kui te selle peale vaatate,

siis ütlete te ilmselt: Hea küll, ma arvan, et me kõik sureme, kes me oleme

usklikud, kes me usume Kristusesse. Küllap meil kõigil võetakse pea maha. Ja

piibel räägib sellest, kuidas meil pead maha võetakse. Meil kõigil võetakse pea maha. Aga asi on selline.

Kui sellel kõigel lastaks jätkuda, siis oleks teil õigus, kõik usklikud tapetaks. Sest

mõelge, vaadake tehnoloogiat, vaatake valvekaameraid, mida

igale poole üles seatakse, vaaddake satelliite. Praegusel ajal kasutab politsei kaameratega varustatud droone, mis lendavad ringi

ja luuravad teie järele. Kas te olete neid näinud? Valvedroonid. Praegusel ajal paigaldavad nad tänavanurkadele mikrofone,

et nad saaksid pealt kuulata, mida te räägite. Ja see on nagu

düstoopiline romaan "". Selles suunas liigub meie riik, totaalse jälgimisühiskonna suunas.

Vanasti sai lihtsalt minna lennuki peale. Nüüd peab

TSA (USA transpordijulgeoleku amet) sind kiusama. Nüüd pead sa minema läbi kehaskännerite, mis näitavad sind alasti. Nüüd on vaja sind

skaneerida. Sind on vaja läbi otsida. Sul peavad kogu aeg isikut tõendavad dokumendid kaasas olema

ning politsei küsib kogu aeg: Kus on teie isikut tõendav dokument? Kus on teie dokumendid? Teie dokumendid

pole korras! Ja sellises riigis elame me praegu. Ja nii see

kuni hetkeni, mil sellelt vanglaplaneedilt on väga raske põgeneda.

Kuid las ma ütlen üht: Meid kõiki ei tapeta. Ärge saage minust valesti aru, paljud tapetakse.

Paljudel kristlastel võetakse Kristuse nimel pea maha. Kuid ma ütlen

seda: meid kõiki ei tapeta, sest et see katkestatakse. Ning piibel ütleb:

Ja kui nende päevade arvu ei oleks kahandatud, siis ei pääseks ükski olend,

aga valitute pärast neid päevi kahandatakse (Matteuse :).

Kirikuõpetaja Anderson: Ja piibel ütleb, et keset kõike seda pöördub Jeesus Kristus tagasi.

Mäletate, me rääkisime enne Jeesuse Kristuse teisest tulemisest. Ta pöördub tagasi. Just siis

kui nad arvavad, et on kristlusest võitu saanud, neil on nende maailmavalitsus, neil

on nende üks maailmavalitsus, mida juhib Saatan, just siis tuleb Jeesus Kristus pilvedes

ning siis toimub pühade ülesvõtmine ning siis hakkab Ta oma viha

maale välja valama. Ja selle kohta võib lugeda Ilmutusraamatust. Ta muudab

vee vereks. Ta põletab puid ja rohtu. Ta saadab

põrgust ritsikaid, kes nõelavad inimesi skorpionitaoliste sabadega.

Kui te ei ole Ilmutusraamatut lugenud, siis ma tungivalt soovitan seda teha. Ja ärge lugege

NIV (uues rahvusvahelises versioonis) piiblit. Lugege kuningas Jamesi piiblivarianti, eks ole? Kui te juba võtate selle lugemiseks aega,

siis miks mitte lugeda ehtset asja? Ärge aktsepteerige jäljendusi. Vaadake . peatüki . salmi:

Ja ma seisin mereliivale ja ma nägin merest üles tulevat metsalist,

kel oli seitse pead ja kümme sarve ning ta sarvede peal kümme peapaela ning ta

peade peal Jumala teotamise nimed. (Ilm. :)

Ja metsaline [antikristus], keda ma nägin, oli pantri sarnane ning ta

jalad olid otsekui karul ning ta suu oli kui lõvi suu, ja lohemadu [Saatan]

andis temale oma väe ja oma trooni ja suure võimu (Ilm. :).

Kirikuõpetaja Anderson: Nii et see metsaline, keda kirjeldatakse, piibli kohaselt andis lohemadu

talle tema väe ja andis talle tema trooni ning andis talle tema võimu. Vaadake . salmi:

Ja ma nägin ühte tema peadest olevat nagu surmavalt haavatud; ja tema surmahaav

paranes. Ja kogu ilmamaa imetles jälgides metsalist. Ning nad kummardasid lohemadu,

et ta metsalisele oli andnud selle võimu ning nad kummardasid metsalist ja ütlesid: "Kes on metsalise sarnane?

Kes võib temaga sõdida? Ja talle anti suu

rääkida suuri asju ja teotada Jumalat ning talle anti meelevald tegutseda nelikümmend ja kaks kuud (Ilm. :-).

Kirikuõpetaja Anderson: Kas nüüd nelikümmend ja kaks kuud tundub tuttav seoses väljenditega 'üks aeg ja kaks aega ja pool

aega' ning 'tuhat kakssada kuuskümmend päeva'? Näete, kuidas need asjad kõik omavahel seotud on? . salmis ütleb ta:

Ja ta avas oma suu Jumala teotamiseks, et teotada Tema

nime ja Ta telki ja neid, kes taevas elavad (Ilm. :)

Vaadake seda. Seitsmes salm. Siin on võti:

Ja talle anti pidada sõda pühakutega ja neid võita;

ja talle anti meelevald iga hõimu ja keele ja rahva üle (Ilm. :).

Kirikuõpetaja Anderson: Kas me mitte ei näinud . peatüki . salmis, et lohe eesmärk oli

sõdida nendega, kes usuvad Kristusesse ja peavad Jumala käskudest kinni? Siin ta

ütleb, et talle oli antud pühakutega sõda pidada - vaadake seda - "ja neid

võita". Kes võidab selle pühakute ja kuradi vahelise sõja maa peal?

Kurat. Ta ütles, et ta alustab sõda pühakutega ja saab neist võitu. Vastavalt

Ilmutusraamatu -le on antikristuse ülesanne pühakutega sõda pidada. Nii et ta ei taha

et kristlased võtaksid tagakiusamise vältimiseks vastu metsalise märgi. Ta tahab, et kõik kristlased

oleksid surnud. Te ütlete: 'See on küll masendav.' Hästi, lugege anult raamatu lõpuni ja

te näete, kes lõpuks võidab. . peatükis on tegu vaid ajutise tagasilöögiga. Kuid

ta ütleb . salmis:

Ja talle anti pidada sõda pühakutega ja neid võita;

ja talle anti meelevald iga hõimu ja keele ja rahva üle. Ja teda hakkavad

kummardama kõik, kes maa peal elavad, kelle nime ei ole maailma rajamisest saadik kirjutatud

tapetud Talle eluraamatusse (Ilm. :-)

Kirikuõpetaja Anderson: Niisiis see mees, keda nimetatakse metsaliseks, mees, kellel on võim kõigi

rahvaste, kõigi hõimude, kõigi keelte üle, tema ülesanne on pidada sõda pühakutega ning piibel

ütleb, et kõik inimesed maa peal hakkavad teda kummardama. Üks hetk. Ei ütle. See ütleb,

et kõik inimesed maa peal, kelle nimed ei ole maailma rajamisest saadik kirjutatud tapetud Talle eluraamatusse,

hakkavad teda kummardama. Nii et las ma küsin teilt seda: kas need, kelle

nimed ON eluraamatus, kas nemad kummardavad teda? Ei. Hästi, piibel ütleb, et ta on nii

usutav ja ladus, et ta petaks valitud ära, kui see oleks võimalik. Aga Jumal

ei luba, et see mees kedagi valitutest ära petaks. Nii et kõik, kes on

tõeliselt päästetud, isegi need, kes on viletsuse-eelse pühade ülesvõtmisega ära petetud, kui nad

näevad seda juhtumas või loodetavasti siis kui nad näevad seda dokumentaali, nad mõistavad:

'Üks hetk. See toimub. See on antikristus. Ma ei suuda seda taluda. Ma ei peaks seda meest kummardama.

See ei ole päriselt Kristus.' Nii et kõik need, kes teda ei kummarda, tapetakse.

Ning kõik, kes teda ei kummarda, ei saa osta või müüa. Te ei saa lihtsalt minna

Walgreeni (USA suurim ravimimüügi kett) ja saada metsalise märki. See ei ole miski, mille tarvis te

lihtsalt postkontorisse ilmute. 'Hästi, kas ma saaksin oma kiibi, et ma võiksin osta või müüa?' Ei,

piibel on selgesõnaline. Te peate selle kiibi saamiseks kummardama antikristust. Veel mitu

kümnendit tagasi kasutati valedetektoreid. Praegu arendatakse aju skaneerimise tehnoloogiaid.

Ma usun, et ilmselt peab metsalise märgi saamiseks

kummardama antikristust ning vanduma antikristusele truudust

ja ta saab aru, kas te räägite tõtt.

Uudisteankur: Ulme on kohal. Tulevik on siin praegu.

Kirikuõpetaja Anderson: Mitte ainult seda, vaid kui te selle peale mõtlete, siis transport on tänapäeval

niivõrd kontrollitud. Kiirteedel on kontrollpunktid et kui te üritate autoga sõita ja kui te siis

üritate lennuki peale minna, siis transpordijulgeoleku amet paneb teid minema läbi kehaskänneri, mis näitab teid alasti,

nii et tundub nagu paigaldataks kontrollvõrgustikku selleks, et te ei oleks

võimelised ühiskonnas eksisteerima ilma et te kummardaks seda metsalist ja jumaldaks metsalist

ning võtaks vastu märgi.

Kent Hovind: Täpselt nii. Ning meid tembeldatakse pahadeks. Jeesus ütles väga selgelt, et

tema jüngreid hakatakse tema nime pärast vihkama. Kõiki, kes ei tee koostööd

selle imelise uue maailmakorraga, kavatsetakse vaadata kui vaenlasi.

Näiteks, kooli puhul, kui hakkate oma lasteaialast kooli panema

ja teile öeldakse, et ilma vaktsineerimata ei või kooli tulla. Hästi, aga kui teile on

vaktsineerimine vastumeelt ja te ütlete 'Hei, ma arvan, et see võib põhjustada autismi. See võib

põhjustada paljusid asju. Ma ei tea, aga ma ei taha riski võtta. Ning ma

ei näe ühtegi piiblikohast alternatiivi vaktsineerimisprotsessile, kus kehasse pannakse mingisugust mürki,et

et end nakatada suurema hulga mürgi vastu.

Kirikuõpetaja Anderson: Tõsi, tõsi.

Kent Hovind: Tõsiasi on, et kool ütleb, et te ei või tulla kui te ei ole vaktsineeritud,

nii et nüüd on teil valida. Kas te seisate oma veendumuste eest või te annate järele ja

lasete oma last vaktsineerida, kuna nii on mugavam? Metsalise märgiga saab olema sama.

Kaheksakümmend aastat tagasi oli isikukoodidega sama lugu. Inimestele oli vastumeelt

numbri omamine. 'Oh, ma olen nimi.' Ja siis on nad tasapisi jõudnud praegusesse aega, kus

kõigil on number ja nad isegi ei mõtle selle peale. Kas see on esimene, teine või kolmas samm

lõppeesmärgi, ühtse ülemaailmse kuningriigi loomise suunas?

Kirikuõpetaja Anderson: Saatan on taevast alla visatud. Ta teab, et tal on vähe aega. Ta läheb ja

hakkab pidama sõda usklike ning pühakutega. Ja kuidas ta seda teeb? Ta teeb seda seeläbi, et paneb

inimese valitsema, kas pole nii? Lohe andis talle tema võimu. Ta paneb inimese valitsema üle

terve maailma, iga hõimu ja iga keele üle. Ning see inimene viib läbi kuradi

sõda pühakute vastu. Piibel ütleb .salmis:

Ja ma nägin maast tulevat üles teist metsalist ning sel oli

kaks sarve otsekui tallel ja ta rääkis nagu lohemadu. Ja ta teeb kõik esimese

metsalise võimuga tema ees ning ta teeb, et ilmamaa ja need, kes seal peal elavad, kummardavad esimest

metsalist, kelle surmahaav oli paranenud (Ilm. :-).

Kirikuõpetaja Anderson: Nii et siin see inimene nõuab enda kummardamist. . värsis öeldakse:

Ja ta teeb suuri tunnustähti [imesid], nõnda et ta teeb ka tule taevast tulema

maha maa peale inimeste silme ees, ning ta eksitab neid, kes maa peal elavad,

tunnustähtedega, mis temale on antud teha metsalise ees, kästes

neid, kes elavad maa peal, teha kuju metsalisele, kel oli

mõõgahaav ja kes jäi elama (Ilm. :-)

Ja talle anti meelevald anda metsalise kujule vaim, et ka

metsalise kuju räägiks ja teeks, et tapetaks kestahes, kui nad ei võta kummardada

metsalise kuju (Ilm. :).

Kirikuõpetaja Anderson: Ja te ütlete 'Misasi see metsalise kuju küll on, millele

elu on antud?' Kuna me sellele üha lähemale jõuame, siis ma arvan, et me justkui mõistame

tehnoloogiat natuke rohkem. Nii et ma tegelikult täpselt ei tea, mis sorti kuju see on.

Kuid see metsalise kuju on sedasorti, mis suudab rääkida ning teha, et

need, kes metsalist ei kummarda, tapetakse. See meenutab mulle teatud määral Taanieli . peatükki.

peatükki. Mäletate Nebukadnetsarit, kes oli sel ajal kogu tsiviliseeritud maailma kuningas? Kas te mäletate,

kuidas ta tegi suure kuju ning nad pidid seda kuju kummardama? Ja mis juhtus,

kui nad kuju ei kummardanud? Nad tapeti, eks ole? Kas see pole sarnane sellele, mida

me siin näeme? See on pilt antikristusest. Vaadake . salmi. Selles on võti:

Ja ta teeb, et kõik - pisukesed ja suured, rikkad ja vaesed, vabad

and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads: And that no man ja orjad - võtavad märgi oma paremasse kätte või oma otsaesisesse. Ning et keegi muu

ei saa osta ega müüa kui vaid see, kel on märk, kas metsalise nimi või tema nime arv.

Siin on tarkus. Kellel on mõistust, see arvutagu välja metsalise arv,

sest see on inimese arv, ja tema arv on kuussada kuuskümmend kuus [] (Ilm. :-).

Kirikuõpetaja Anderson: See on üks neist tööriistadest, mida Saatan kasutab usklike tagakiusamiseks.

Metsalise märk on tööriist, mida ta kasutab pühakutega sõdimisel, sest

juhul kui te ei saa osta ega müüa, on tänapäeva maailmas üsna raske toimida,

kas pole? Või ükskõik millises maailmas. Mitte et ta teeks ainult seaduse, mis ütleb, et kui te ei

kummarda antikristust, siis teid tapetakse. See on tagakiusamine.

See on sõdimine pühakutega. Ta teeb ka pühakutele võimatuks ostmise

või müümise, kuna neil ei ole metsalise märki ning metsalise märk

antakse ainult neile, kes metsalist kummardavad. Ning need, kes on päästetud, need,

kes on pühakud, nemad ei hakka metsalist kummardama. Piibel ütleb seda selgelt Matteuse

-s ja mujal. Nii et nad ei ole võimelised ostma ega müüma ning

nende kohal lasub surmaotsus. Nüüd kujutlege ennast praegu maailma - ja ma ei

öelnud rahvusse, ma ei öelnud riiki - ma ütlesin MAAILMA, kus te ei saa osta

ega müüa ja kus teie kohta käib volitus, mis laseb teid surma saata. Suudate te kujutleda

kui raske oleks sellises maailmas ellu jääda? Ja peale selle, kuidas on

kõigi nende valvekaameratega, mida üles seatakse? Kuidas on numbrimärke lugevate kaameratega?

Kuidas on kehaskänneritega, mis näitavad teid alasti? Kuidas on sellega, et kontrollpunktides peab näitama isikut tõendavat dokumenti? Või et

rongi peale minemiseks peab isikut tõendavat dokumenti näitama? Või et lennuki peale minemiseks peab isikut tõendavat dokumenti näitama? Ja teate mida?

Üsna varsti peate te hakkama näitama midagi muud. Hästi, vaatame teie paremat

kätt. Hästi, võite minna. Head päeva. See ei ole üldse ülepingutatud. Võib-olla

kui inimesed lugesid seda mõnisada aastat tagasi, ei vaadanud nad asjale samal viisil

kui meie sellele vaatame. Kui meie seda vaatame, siis on sel juba rohkem liha luudel, kas pole?

Sellepärast ma arvangi, et see võib lähedal olla. Tänapäeva kristlased ei ole selleks üldse valmis.

Nad ei ole selleks üldse valmis. Kas teate, mida te peate tegema? Te peate ennast

vaimselt ette valmistama ning olema valmis, nii et teie reaktsiooniks ei oleks 'Mis toimub?' Te

peate valmis olema. Te peate olema valmistunud. Seepärast Jumal üha hoiatab ja hoiatab ja

hoiatab ja hoiatab meid. Seepärast hoiatas Paulus isegi enda kaasaegseid. Ilmselgelt ei

elanud nad suure viletsuse aegadel, kuid nad läksid läbi oma

viletsuste, nagu läheb iga usklik. Ta ütles 'Me hoiatasime teid. Tõesti, kui me olime

teie juures, ütlesime teile ette, et me peame viletsust kannatama, nagu see ka on sündinud

ja teile teada.' Ja nii me peame kuulama hoiatust ning mõistma, et see on tulemas, selleks et

sellega toime tulla.

Ronald Rasmussen: tänapäeva kristlased ei ole võtnud vastu hoiatust sündmuste kohta, mida

suure viletsuse ajad neile toovad. Selle asemel õpetavad kirikuõpetajad üle Ameerika oma rahvale, et

the rapture will take place before the antichrist carries out his war with the saints and that pühade ülesvõtmine toimub enne kui antikristus viib ellu oma sõja pühakutega ning et

pühade ülesvõtmine saab olema Jumala ettekuulutuste järjekorras kõige esimene sündmus. See õpetus,

tuntud kui 'koheselt saabuv', õpetab, et Kristus võib iga hetk pilvedes tagasi pöörduda ning et

tema tulemisest ei ole näha mingeid märke. Seevastu piibel õpetab, et Kristuse tulemine ei

ole koheselt saabuv ja et on teisi sündmusi, mis peavad toimuma enne seda.

Kirikuõpetaja Anderson: Te olete ilmselt kuulnud sellest õpetusest, mis ütleb, et Jeesus võib tulla täna.

Kes on sellest varem kuulnud? Seda nimetatakse Kristuse koheseks saabumiseks. Nad usuvad, et

Jeesus on iga hetk naasmas. Ma olem palju kordi inimestelt küsinud - kui nad mulle räägivad, et

Jeesus võib iga hetk tulla - kus see piiblis kirjas on? Ja mida nad

kindlasti mulle vastavad, on see: 'Piibel ütleb, et keegi ei tea tema tulemise päeva ega tundi.'

Ning tihti nad lihtsalt ei oskagi seda näidata ning neil tuleb aidata

seda leida. Ja ta ütles "Noh, mul ei ole seda praegu ees. Ma ei tea täpset

peatükki. Aga ma tean, et Jeesus ütles, et keegi ei tea päeva ega tundi." Mina ütlesin:

"Las ma aitan teid. Ta ütles seda Matteuse :-s. Las ma loen teile ette, mida piibel

ütleb, kuna ma tahan teile näidata kui mitte-piibellik see on, sest et see on peavoolu-kristlus."

Kui te läheksite praegu kristlikku raamatupoodi, oleks neil igasuguseid raamatuid

ja videoid ja - kes on kunagi kuulnud sellest filmist "Left Behind"? - Täielik muinasjutt.

Ei ole midagi pistmist piibliga. Täiesti mitte-piibellik. Ja piibel ütleb Matteuse :-s:

Toda päeva või tundi ei tea aga ükski inimene,

ei ka taeva inglid, muudkui Isa üksi (Matteuse :).

Kirikuõpetaja Anderson: Nii et inimesed võtavad selle salmi ja ütlevad:

Näete. Keegi ei tea päeva ega tundi. See tähendab, et see võib iga hetk juhtuda. Aga pange tähele -

ta ütles et toda päeva või tundi ei tea keegi. Nii et küsimus on selles:

mis päeva? See on see päev, mille kohta ta just rääkis. Nii on asi.

Enne, . salmis ütles ta, et see päev on pärast viletsusaega. . salmis ütles ta:

Kohe pärast nonde päevade viletsust

Kirikuõpetaja Anderson: Ta kirjeldab sündmusi, mis hakkavad juhtuma. Siis ütleb ta

Toda päeva või tundi ei tea aga ükski inimene, ei ka taeva inglid, muudkui Isa üksi (Matteuse :).

Kirikuõpetaja Anderson: Nii et me ei tea päeva ega tundi, kuid me teame seda, et

see on pärast viletsusaega. Inimesed, kes usuvad viletsuse-eelsesse pühade ülesvõtmisse, teevad sellist

vaimset gümnastikat, et kui üritada neile näidata: 'Näete, siinsamas öeldakse PÄRAST

VILETSUST' siis nad ütlevad: 'See ei käi pühade ülesvõtmise kohta. See

ei ole pühade ülesvõtmine.' Te ütlete 'Aga kuidas te seda teate?' 'Noh, sellepärast, et see on

pärast viletsusaega. Ja me muidugi teame, et pühade ülesvõtmine on enne viletsusaega.

Aga siis te küsite neilt 'Hästi, kus ütleb piibel, et pühade ülesvõtmine võib

iga hetk juhtuda?' 'Noh, siinsamas, see ütleb, et keegi ei tea päeva ega tundi.'

'Te just ütlesite, et see ei ole pühade ülesvõtmise kohta.' Nii et kui öeldakse, et see on pärast viletsusaega,

ei käi Matteuse pühade ülesvõtmise kohta. Aga kui öeldakse, et keegi ei tea päeva ega

tundi, on Matteuse äkki jälle pühade ülesvõtmise kohta. Ja kui see ütleb, et kaks on

põllul, üks võetakse ja teine jäetakse maha, noh, siis see on jälle pühade ülesvõtmise kohta. Lihtsalt

olge vait ja tehke seda, mida teile öeldakse. Olge vait ja uskuge viletsuse-eelsesse pühade ülesvõtmisesse, sest

mina ütlesin nii. Te ütlete 'Vaadake mõlemat külge. Olge õiglane. Vaadake mõlemat külge.' 'Hästi, siin

on asja teine külg. Olge vait ja uskuge, mida ma käskisin teil öelda ja ärge küsige enam küsimusi.

Olge vait ja uskuge seda, sest mina ütlesin nii.' See on viletsuse-eelse pühade ülesvõtmise pool. See on tõsi. Neil ei ole

midagi. Mul on pühakiri pühakirja järel ning neil ei ole

üldse mitte midagi. Teised valeõpetused vähemalt põhinevad mõnel piiblisalmil, mida

nad väänavad ning inimesed võtavad piiblisalmi ja võtavad selle kontekstist välja ja

väänavad seda. Viletsuse-eelse pühade ülesvõtmise õpetus isegi ei vääna pühakirja. Neil

isegi ei ole pühakirja. Ei ole ühtegi piibli raamatut, mis räägiks midagi sellest, et pühade ülesvõtmine toimuks

enne viletsusaega. See on lihtsalt õpetus, mis ei põhine kuidagimoodi piiblil.

See põhineb traditsioonil. See põhineb raamatul või tabelil, mida keegi luges.

See ei põhine piiblil. See ei tulnud piiblist. See ei

pärine piiblist. Mulle tundub, et iga kord kui ma seletan seda inimestele, kes on koguduse liikmed,

ei ole neil mingeid probleeme selle mõistmisega. Need on inimesed kantslis, kes

väldivad seda õpetust ja ma ütlen teile miks. Viletsuse-eelne pühade ülesvõtmine on populaarne õpetus.

Kui tahate populaarne olla, siis hakkate kuulutama viletsuse-eelse pühade ülesvõtmise õpetust. Kui te alustate

õpetamist sellest, et pühade ülesvõtmine tuleb pärast viletsusaega, siis pannakse teid põlu alla,

teid hääletatakse maha, teile ei anta stipendiume, sest

nad ei taha seda õpetust muuta. Sest on inimesed, kellel on

päevakorras kindlaks teha, et keegi selle õpetuse kohta tõtt ei kuuleks. See on tõsi. Ja

nad hoiavad seda õpetust varjatuna hirmu ja ähvardamise abil. Ma räägin

pidevalt kirikuõpetajatega. Ma näitan neile selle kohta tõde. Nad nõustuvad minuga. Kuid nad

lähe oma kantslisse ega kuuluta seda õpetust, sest nad kardavad, et kõik nende

kirikuõpetajatest sõbrad pöörduvad nende vastu. Nad ei kavatse ettekandeid pidada.

Nad ei saa nendes kirikutes seda õpetada, sest te peate olema

viletsuse-eelse pühade ülesvõtmise pooldaja, et klubisse kuuluda. Ja kui te seda ei poolda, siis te klubis ei ole. Tihti

ei nõustu nad sellega, kuna nad ei taha oma sõnu süüa, sest nad

on seda kõik need aastad valesti õpetanud. Nad ei taha seda tunnistada. Nad ei taha

tunnistada, et nende piiblikolledþ õpetas neid valesti. Nad ei taha tunnistada, et nad

tegid vea. Kõik teevad vigu. Me kõik areneme edasi. Me kõik õpime uusi asju. Kui te

milleski eksite, siis on vaja teid selles parandada. Piibel ütleb Pauluse kirjas galaatlastele, :-s:

Kas ma praegu keelitan inimesi või Jumalat? Kas ma püüan meeldida inimestele? Kui ma

veelgi tahaksin meeldida inimestele, siis ma ei oleks Kristuse sulane (Gl :).

Kirikuõpetaja Anderson: Need jutlustajad peavad otsustama, kas inimestele meeltmööda olemine on olulisem, kas

populaarsete õpetuste kuulutamine, viletsuse-eelse pühade ülesvõtmise õpetuse kuulutamine sellepärast, et kõik

seda kuulda tahavad, sest neile meeldib see film ning neil on videomäng ja lauamäng

ja DVD, kas see on olulisem või on olulisem järgida piiblit, seda, mida see tegelikult ütleb ning hakata kuulutama seda, et

pühade ülesvõtmine tuleb pärast viletsusaega. See on suurepärane näide sellest, kuidas inimesed võtavad kuulda

seda, mida teised inimesed ütlevad, mitte seda, mida Jumal ütleb. See on klassikaline näide sellest, kuidas piiblit ei võeta lõpliku

autoriteedina ning minnakse lihtsalt kaasa traditsiooniga, minnakse kaasa sellega, mida on õpetatud, minnakse kaasa sellega,

mida inimesed ütlevad, minnakse vooluga kaasa, selle asemel, et minna kaasa sellega, mida ütleb piibel.

Kirikuõpetaja Jimenez: Mina uskusin varem viletsuse-eelsesse pühade ülesvõtmisesse. Seda õpetati mulle

lapsest saadik ja siis te ei sea kunagi päriselt kahtluse alla seda, mida teile räägitakse, aga kui tõde mulle ilmus

ja ma hakkasin mõistma pühakirju ja seda, mida piibel tegelikult õpetas,

pidin ma isiklikult tegema valiku, kas ma lähen lihtsalt asjaga kaasa, et läbi saada, kas

ma kavatsesin lihtsalt vooluga kaasa minna või kavatsesin ma seista selle eest, mida ma usun

ja seista selle eest, mis minu teada oli tõde. Eraelus on mind rünnatud ning

inimesed on mu seisukoha tõttu viletsuse-eelsesse pühade ülesvõtmisesse minu kohta halba rääkinud,

aga ma tahaksin loota, et võib-olla kui te seda kuulate või seda vaatate või te hakkate

sellega seoses tõde nägema, et siis te astute usu eest välja ning te

seisate selle eest ning võib-olla aitate meid, et meil oleks võimalik muuta suhtumist sellesse mitte-piibellikku õpetusse,

mida viletsuse-eelne pühade ülesvõtmine on.

Kent Hovind: Järgmine võtmetähendusega salm, mis mind mõjutas, oli Pauluse . kiri tessalooniklastele :-

Me palume aga teid vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemise

[siin viitab ta asjaolule, et Issand Jeesus Kristus on tulemas] ja

meie tema juurde kogunemise pärast [viide pühade ülesvõtmisele], et teie ei laseks end nii kähku kõigutada ära

mõistusest ega heidutada, ei vaimu ega sõna ega kirja läbi, mis nagu pärineks meilt, otsekui

Kristuse päev [taas viide pühade ülesvõtmisele] oleks juba käes (Ts :-).

Kirikuõpetaja Jimenez: Ta ütleb: 'Vaadake, see pole veel kätte jõudmas. See pole sündmus, mis

juhtub järgmisena.' Ta ütleb "Ärgu ükski teid mingil kombel petku, sest see päev (rääkides

päevast, mil meid kokku kogutakse) ei tule mitte enne kui on tulnud ärataganemine

ja saanud avalikuks ülekohtu inimene, hukatuse poeg." Nii et siin see on,

tõestatud pühakirjas, et päev kui meid Jeesuse Kristuse juurde kokku kogutakse,

ei tule enne kui tuleb ärataganemine ning ülekohtu inimene on avalikuks tulnud. Ainuke asi,

mis on kohene, on see, et antikristus tuleb.

Kirikuõpetaja Anderson: Niisiis ütleb piibel otsesõnu, et Kristuse päev ei ole kohe kätte jõudmas.

Ta ütles, et kui keegi üritab teile öelda, et Kristuse päev on kohe tulemas, siis see inimene

valetab teile. See inimene on petis. Ta ütles, et ärge laske end petta sõna või

vaimu või isegi kirja läbi, mis nagu pärineks meilt, kiri, mis väidab end pärinevat meilt ja ütleb, et

Kristuse päev on kohe tulemas. Ärge laske ühelgi inimesel ühelgi viisil end petta. See päev ei tule enne kui

X, Y ja Z on juhtunud. Pühade ülesvõtmine lihtsalt ei saa juhtuda mis tahes hetkel. Viletsusaeg

peab tulema enne. Antikristus peab kõigepealt võimule tulema. Päike ja kuu

peavad pimenema, enne kui Issanda suur ja kohutav päev tuleb. Piibel

on väga selgesõnaline. See päev ei tule enne kui tuleb ärataganemine ning ülekohtu inimene

avalikuks saab. Antikristus saab avalikuks. Antikristus istub Jumala templis

ning väidab end olevat Jumala. Antikristus on võimul enne kui toimub pühade ülesvõtmine.

Nii lihtne see ongi. Aga kui te vaatate Luuka -t, siis kronoloogiliselt toimub see tegelikult

enne kui Matteuse , sest Matteuse on Luuka -ga paralleelne lõik. Nii et Luuka

-s loeme me esimesest kirjapandud juhtumist,

kus Jeesus oma jüngritele sellest õpetusest räägib. Piibel ütleb:

Ja nõnda nagu oli Noa päevil, nii on ka

Inimese Poja [Jeesuse Kristuse] päevil (Luuka :).

Kirikuõpetaja Anderson: Paljud inimesed võtavad selle ning ütlevad, et see tähendab, et inimesed

saavad olema täpselt sama kurjad kui nad olid Noa aegadel. Samuti ütleb ta, et nagu oli

Loti aegadel, nii saab olema ka inimese poja tulemise aegadel.

Ning inimesed ütlevad 'Jah, saab olema täpselt sama halb kui oli Soodomas ja Komorras.'

Ning nad osutavad kõigile meie ühiskonnas toimuvatele asjadele, mis peegeldaksid

seda, mis toimus Soodomas ja Komorras. Ning nad ütlevad, et saab olema täpselt sama halb kui

oli Soodomas ja Komorras või et saab olema täpselt sama halb kui oli Noa

aegadel. Kuid tegelikult sellist võrdlust Jeesus ei tee.

Kirikuõpetaja Jimenez: . salmis ütleb ta:

Nõndasamuti ka, nagu oli Loti päevil: nad sõid, jõid,

ostsid, müüsid, istutasid, ehitasid hooneid, aga sel päeval, mil Lott lahkus

Soodomast, sadas taevast tuld ja väävlit ning hävitas nad kõik (Luuka :-).

Kirikuõpetaja Jimenez: Mida me sellest lõigust õpime, on tõsiasi, et Loti Soodomast välja toomine

on pilt pühade ülesvõtmisest. Te näete, et kaks inglit lähevad Soodomasse, mis

sümboliseerib maailma ning toovad uskliku välja enne kui Jumala viha linna peale valatakse.

Ilmutusraamat õpetab sama asja. Piibel ütleb Ilmutusraamatus,

et Issand Jeesus Kristus saadab oma inglid ja kogub kokku usklikud ning toob

nad maailmast välja. Ilmutusraamat ütleb meile konkreetselt, et pool tundi läheb

mööda ning seejärel hakkab Tema välja valama oma viha.

Kirikuõpetaja Anderson: See "Left Behind" näide, kus kõik kaovad ja kõik

ütlevad 'Kus nad kõik on?' - see ei ole see, mida inimesed siis ütlevad. Sest

piibel ütleb, et samal päeval kui meid võetakse, hakkab Jumal

kohut mõistma. Jumal hakkab siia maa peale valama tuld ja väävlit. Inimesed

saavad aru, et midagi on lahti. Inimesed jooksevad varju.

Inimesed paluvad kaljudelt, et nood neile peale kukuks ning neid varjaks, selle

tule, väävli, viha eest, mis tulema hakkab. Samal päeval kui meid siit

välja viiakse, hakkab Jumal välja valama oma viha. Sellepärast,

kui päike ja kuu pimenevad, ütleb piibel, et tema suur vihapäev on tulnud ning

kes võib püsida? Sest samal päeval, pool tundi hiljem, laseb Jumal sadada

tuld ja väävlit. Nii et Ilmutusraamatu kuuendas peatükis pimenevad päike ja kuu. Seitsmendas peatükis

ilmub taevasse suur hulk usklikke. Kaheksandas peatükis hakkab ta valama välja

oma viha. See on täpselt see, mida piibel Matteuse -s õpetab. Päike ja kuu pimenevad, seejärel

pühade ülesvõtmine. Nii lihtne see ongi. Ma räägin inimestega, kes usuvad viletsuse-eelsesse pühade ülesvõtmisesse

ning nemad ütlevad mulle tavaliselt üht kahest asjast. Nad kas ütlevad mulle, et

pühade ülesvõtmist ei ole Ilmutusraamatus isegi mainitud, mis on üsna veider asi,

mida öelda, kuna Ilmutusraamat kajastab lõpuaja sündmusi niivõrd üksikasjalikult.

Jätta välja niivõrd märkimisväärne sündmus nagu Jeesuse Kristuse tulemine pilvedes ning kõigi

aegade kõigi usklike kokkukogumine tema juurde pilvedesse, see on

niivõrd suur sündmus. Öelda, et seda ei ole Ilmutusraamatus üldse mainitud,

et seda ei toimu Ilmutusraamatus üldse, on mõeldamatu. Aga kuna

on niivõrd naeruväärne öelda, et pühade ülesvõtmist Ilmutusraamatus üldse ei leidu,

on paljud viletsuse-eelse pühade ülesvõtmise pooldajad proovinud seda otsida ja leida midagi, mida nad

saaksid kasutada kui pühade ülesvõtmist, mis toimub enne viletsusaega ning siin on see, mida ma kuulen

ikka ja jälle - Ilmutusraamatu :. Ilmutusraamatu : ütleb:

Pärast seda ma nägin, ning ennäe: uks oli avatud taevas, ning

endine hääl, mida ma olin kuulnud enesega rääkivat kui pasunat, see ütles: "Tule

siia üles ja ma näitan sulle, mis peab sündima pärastpoole (Ilm. :).

Kirikuõpetaja Anderson: Nii et see on hääl nagu pasun. Selles salmis, mis

räägib Johannesega (ainsuses, üks isik) ja talle ütleb: "Tule siia üles ja ma

näitan SULLE, mis peab sündima pärastpoole." Ning nad ütlevad: 'Näete, see siin ongi pühade ülesvõtmine.'

Üks mees kistakse üles. Nad ütlevad, et see on pühade ülesvõtmine. Selle juures on naeruväärne,

et nad isegi ei loe . salmi. Sest et . salmis öeldakse:

Sedamaid ma olin vaimus. Ning ennäe, taevas seisis troon,

ning keegi istumas troonil (Ilm. :).

Kirikuõpetaja Anderson: Pühade ülesvõtmine ei ole see kui vaim läheb üles taevasse. Pühade ülesvõtmine on kehaline

ülestõusmine. Meid kistakse füüsiliselt õhku. See ei ole lihtsalt

mingi selline juhtum, mille puhul läheb üles meie vaim. Piibel ütleb selgelt, et pühade ülesvõtmine on otsene

kehaline Kristuses surnute ülestõusmine, nemad tõusevad kõigepealt. Meie, kes me elame

ja üle jääme, läheme kehaliselt koos temaga üles. Nii et see vaimne

ühe inimese, Johannese, ülestõstmine, ei ole kindlasti pühade ülesvõtmine. Ja kui te arvate, et see on

pühade ülesvõtmine, siis lähtute te väga laiast tõlgendusest. See on veider, sest inimesed,

kellega ma olen rääkinud ja kes usuvad viletsuse-eelsesse pühade ülesvõtmisesse, väidavad, et nad tõlgendavad piiblit sõna-sõnalt.

Aga ometi, kui paluda neil endale näidata pühade ülesvõtmist Ilmutusraamatus, näitavad nad teile Ilmutusraamatu

:-te. Üks mees, kse üles taevasse võetakse. Nad ei loe isegi . salmi, kus ta ütleb

"Sedamaid ma olin vaimus. Ning ennäe, taevas seisis troon" Ta ei

läinud isegi füüsiliselt üles. Tema keha oli endiselt Patmose saarel. Surnud Kristuses

tõusevad üles kõigepealt. Pärast kistakse meid, kes me oleme ülejäänud, koos

nendega üles pilvedesse. See ei ole lihtsalt mingisugune vaimne sündmus. See on

füüsiline sündmus. On üsna suur liialdus öelda, et see ongi pühade ülesvõtmine. Need, kes

usuvad viletsuse-eelsesse pühade ülesvõtmisesse, peavad ütlema, et Ilmutusraamatu : on pühade ülesvõtmine,

sest see on ainuke asi, mida üldse Ilmutusraamatust enne viletsusaega leida võib.

Ning see lihtsalt ei sobi. Ma arvan, et neil oli vaja midagi leida. Mina kasvasin

üles viletsuse-eelse pühade ülesvõtmise õpetusega. Kui ma kasvasin, õpetati mulle, et seda

ei mainita Ilmutusraamatus kordagi. Ma arvasin alati, et see on kuidagi kahtlane.

Nii oluline ja suur sündmus nagu pühade ülesvõtmine. Raamat, mis räägib

lõpuaegade ettekuulutustest, Ilmutusraamat, ning see lihtsalt ei maini seda? See pole

üldse loogiline. Lapsena õpetati mulle ikka, et pühade ülesvõtmine saab olema nii, et

lihtsalt elad oma elu ning äkitselt sa lihtsalt kaod. Kuid see on palju enam

kui seda, sest piibel ütleb, et iga silm näeb teda. Me näeme päikest

ja kuud pimenemas. Luuka -s öeldakse, et kui te näete, et need asjad hakkavad

sündima, ta ütles, et vaadake üles, sest teie lunastus läheneb. Kujutage ette, mismoodi saab

olema sel hetkel, kui päike pimeneb ja kuu pimeneb, tähed hakkavad kukkuma

ning me vaatame üles, teades, et see on see. See on käes. Me jõudsime siia.

See on natuke nagu sisenemine Hollywoodi filmis. Kui kuulsad

inimesed kuhugi sisenevad. Alati sähvivad tuled ja kõlavad kahurid ja

on suitsu ja kõike muud. Nad tahavad inimestele muljet avaldada. 'Hei, vaadake mind.' Kui

lugeda Ilmutusraamatu . või Matteuse ., Markuse . või Luuka . peatükki, ükskõik millist neist lõikudest, mis

kirjeldavad päikese ja kuu pimenemist, siis see on tõeliselt hämmastav kui seda vaadata. Päike

ja kuu pimenevad ja see tõmbab maa peal enam-vähem kõigi tähelepanu endale.

Kuid samuti öeldakse seal, et tuleb maavärin, nii et juhul kui te olete pime,

siis teie tähelepanu nõuab see ikkagi.

Kirikuõpetaja Anderson: Ning sellel täieliku pimeduse hetkel tuleb Jeesus Kristus

pilvedes, lüües särama terve taeva. Piibel ütleb, et ta lööb taeva särama nagu välgulöögiga

ühest taeva otsast teise, ning meie vaatame üles ja me näeme

Jeesus Kristust pilvedes tulemas. Sel hetkel me teame, et meid haaratakse

üles tema juurde. Ma loodan, et ma elan selle päevani. Ma ei tea, kas see

juhtub meie eluajal. Ma loodan, et see juhtub minu eluajal. Ma loodan, et ma pean

sellele tagakiusamisele ja viletsusele vastu. Kuivõrd võimas oleks olla elus sel

päeval kui Jeesus Kristus pilvedes tuleb.

See on niipalju võimsam kui meil uskuda on lastud.

Kent Hovind: Ettekujutus, et tuleb salajane teine tulemine, mille puhul inimesed

saavad hiljem teada, mis juhtus. See pole lihtsalt tõsi.

Ta nõuab selle suure Hollywoodi avanguga endale kõigi tähelepanu.

Kirikuõpetaja Anderson: Teil on täpipealt õigus. Ilmutusraamatu . peatükis öeldakse: "Ennäe, ta

tuleb pilvedega ja kõik silmad saavad teda näha". Pange tähele, et "tuleb" on olevikus.

See on järgmine kord kui ta tuleb. Ta tuleb pilvedega ja kõik silmad saavad teda näha.

See on üsna selge. Päästmata inimesi hirmutab see surmani. Piibel

ütleb, et kui nad näevad teda pilvedes tulemas, siis nad halisevad, nad

nutavad, nad on surmahirmus. Kuid meie jaoks, kes me

ootame tema ilmumist, me oleme elevil, me oleme rõõmsad ja

saab olema suurepärane tunne teada, et see on käes,

Kirikuõpetaja Jimenez: Mina isiklikult tahan, et see film oleks edukas. Mulle meeldiks kui see film

suudaks avada inimeste silmad tõe suhtes Ma lihtsalt arvan, et on niivõrd

oluline, et me saaks piibli juurde tagasi pöörduda. Ma mäletan, et kui ma olin teismeline ja ma olin

suureks kasvamas, ei meeldinud mulle Ilmutusraamatut lugedagi, lihtsalt sellepärast, et ma arvasin, et

ma ei mõista seda või siis iga kord kui ma midagi lugesin, küsisin ma, kas

see päriselt ütleb nii? Kas see päriselt tähendab seda? Kui ma olin võimeline

mõistma tõtt pühade ülesvõtmise kohta, siis see avas minu jaoks pühakirjad. Nüüd mulle meeldib Ilmutusraamatut lugeda.

Kui ma seda vaatan, siis on see niivõrd loogiline. Ma lihtsalt arvan, et

kui me suudame jõuda kristliku liikumiseni, fundamentalistliku liikumiseni

babtistliku liikumiseni, ning me suudaksime nende silmad selle küsimuse suhtes avada, siis

see tooks ehk armastuse Jumala sõna vastu ja Jumala sõna uuestisünni ja

Jumala sõna uurimise uuestisünni tagasi meie maa kantslitesse ning me võiks tõesti

näha suurt tööd Jumala heaks ära tehtavat.

Kirikuõpetaja Anderson: Põhjus, miks me selle filmi tegime, ei ole selles, et juuksekarva lõhki ajada või lihtsalt

korrigeerida kedagi, kelle arusaam piibli ettekuulutustest on veidi erinev meie omast. Mõte ei ole selles.

Need sündmused on päris sündmused, mis hakkavad toimuma. Piibel ütleb meile, et

üks maailmavalitsus tuleb. Et üks maailmareligioon tuleb. Et üks

maailmaraha tuleb. See ei ole lihtsalt vandenõuteooria, mille inimesed saavad kõrvale lükata. Need sündmused

hakkavad tõepoolest juhtuma. Inimesi tapetakse massiliselt. Tuleb

nälg. tulevad epideemiad. Tuleb tagakiusamine. See

saab olema nagu ei miski muu, mida see maailm on iial läbi teinud ja kristlased ei ole

selleks üldse valmistunud. Sest et nad on uskunud seda viletsuse-eelse pühade ülesvõtmise muinasjuttu.

Ma usun pühade ülesvõtmisesse. See on piibli õpetus. Kuid pühade ülesvõtmine tuleb

PÄRAST viletsusaega.

Kirikuõpetaja Jimenez: Te ütlete: 'Kirikuõpetaja Jimenez, miks see oluline on?' Seepärast on see oluline:

Viletsuse-eelne pühade ülesvõtmine on õpetus, mille puhul minu arvates eriti ei loe,

mida me teeme. Sest olenemata sellest, kas ma suren rahus vana mehena

või lähen ma läbi elu, puhkusi võttes, investeerides oma pensionisambasse,

elades head elu, ning ühel päeval ma lihtsalt kaon, enne kui midagi halba juhtub.

See õpetus, mida on õpetatud miljonitele inimestele, on minu arvates teinud meid väga

laisaks ning väga rahulolevaks kristlusega. Me peame kuulutama kristlikku õpetust. Me peame asjaga tegelema hakkama.

Me peame inimesi harima ja ütlema neile: "Teate, tagakiusamine on tulemas.

Minge oma pisikesele puhkusele ning tehke kõike seda, mida teil on vaja teha, aga parem kui te

oma hinge tugevdate. Parem uurige oma piiblit. Parem hakake piiblit õppima.

Parem hakake liikuma koos Jumalaga ning Jumalat mõistma. Parem hakake

piiblit lugema, sest võib tulla päev kui nad selle piibli teilt ära võtavad. Praegusel ajal on meile

antud täielik vabadus koguneda, piibel lahti teha, kuulutada sõna, kuid

võib tulla päev kui selline kogunemine on ebaseaduslik, kui piibel on

ebaseaduslik, kui see, mida me praegu teeme, on ebaseaduslik. Kui meil oleks südant

Jumala jaoks, jõuaks me Jeesuse Kristuse õpetusega inimesteni.

Kirikuõpetaja Anderson: Kõik selleks, et seda öelda. Need asjad, mida ma olen teile õpetanud, on selleks, et te

ei haavuks. Kui tuleb tagakiusamine, kui teilt nõutakse oma paremasse kätte või otsaesisesse metsalise märgi

vastuvõtmist, meenutate te seda jutlust. Võib-olla ei juhtu see

meie eluajal, võib-olla juhtub. Aga kui see juhtub, meenutate te seda jutlust. Sellepärast

ütles seda Jeesus ning sellepärast ütlen seda mina. Te küsite: 'Kas see on meie hirmutamiseks?' Ei,

piibel ütleb, et maailmas ahistatakse teid. Kas te ärritute selle peale? Ei. Ta ütles,

et maailmas ahistatakse teid, aga olge vaprad, mina olen maailma ära võitnud.

Ärge nukrutsege. Ärge olge kurvad. Ärge minge jutluselt ära tundega 'Kas te räägite tõsiselt?

Peade mahavõtmine? Vangla? Nälg? Epideemiad? Kas te räägite tõsiselt?' Ei, olge rõõmsad. Ta on

maailma ära võitnud. Võib-olla juhtub see meie eluajal, võib-olla mitte. Aga igal

juhul, kui Jumal on meiega, kes saab meie vastu? Ülistage Jeesus Kristust. Langetame pead

ning palvetame. Isa, me täname sind nii väga sinu sõna selge tõe eest

ja me täname sind nii väga, et andsid meile Püha Vaimu, kes meid juhib. Ma ei oleks

ise sellest asjast aru saanud, kogu selle ajupesuga, mis ma sain neilt inimestelt

kes mulle valetavad ja Scofield ja kõik see, aga tänan sind Püha Vaimu eest, kes sellessamas ruumis, nii palju

aastaid tagasi, lõikas läbi kõige selle ning põletas need kaks sõna mu mällu. Need kaks sõna

põletati -aastase poisina mu mällu Matteuse -st: PÄRAST VILETSUSAEGA.

Ma palvetan, et need sõnad jõuaksid kõikide täna õhtul siin viibivate inimeste südametesse ja meeltesse.

Me armastame sind ja täname sind ja palvetame Jeesuse nimel, aamen. Laulame

ühe lühikese laulu, enne kui lahkume.

MUUSIKA: Minu hingega on hästi??

Kirikuõpetaja Jimenez: see on minu lemmiklaul ja me laulame praegu minu lemmiksalmi.

Tihti kui te laulate laule, te lihtsalt hakkate laulma. Te ei

mõtle tegelikult sõnade peale ja mida need ütlevad. Vaadake selle laulu kolmandat salmi.

See ütleb: "Mu patt, oh õnnistus sellest hiilgavast mõttest" Te ütlete 'Mis on

õnnistavat oma? patu peale mõtlemises?' Aga vaadake, mida see ütleb. See ütleb: "On

löödud ristile ja ma ei talu seda enam. Kiitke Issandat, kiitke Issandat. Oh, mu hing."?

Mõelge nende sõnade peale kui te seda laulate. Laulge seda ja seame end valmis

selleks jutluseks.

Mu patt, oh õnnistus sellest hiilgavast mõttest! Mu patt, mitte osaliselt aga tervikuna

on löödud ristile ja ma ei talu seda enam. Kiitke Issandat, kiitke Issandat. Oh, mu hing!

On hästi mu hingega, On hästi, on hästi mu hingega.

Ja Issand, kiirusta seda päeva kui mu usk peab tulema nähtavaks.

Pilved rullitud tagasi kui rullraamat; kõlab pasun ja Issand laskub

alla, Isegi siis on hästi mu hingega,

On hästi, mu hingega, On hästi, on hästi mu hingega.

Piibel on lunastuse puhul selgesõnaline? See ei põhine sellel kui hea te olete. Paljud inimesed

arvavad, et nad on üsna head ning nad saavad taevasse, sest nad on üsna head.

Aga piibel ütleb: "Sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala hiilgusest."

Piibel ütleb: "Nõnda nagu on kirjutatud, ei ole õiget, ei ühtainsatki." Mina ei ole õige.

Teie ei ole õiged. Ning kui see oleks meie headus, mis meid taevasse viiks,

siis ei läheks sinna meist keegi.

. Tunnista, et oled patune.

Piibel isegi ütleb Ilmutusraamatu :-s:

Aga argade ja uskmatute ja jäledate ja mõrtsukate ja hoorajate

ja nõidade ja ebajumalateenijate ja [kuulake seda] KÕIGI valetajate osa on

tule ja väävliga põlevas järves, see on teine surm (Ilm. .).

Mina olen varem valetanud. Kõik on varem valetanud. Me kõik oleme pattu teinud ning me oleme teinud

valetamisest hullemaid asju. Olgem ausad. Me kõik väärime põrgut.

. Mõista patu eest saadavat karistust.

Kuid piibel ütleb:

Ent Jumal osutab oma armastust meie vastu sellega, et Kristus on surnud meie eest,

kui me alles patused olime (Rm :).

Nii et Jeesus Kristus, kuna ta meid armastab, tuli siia maa peale. Piibel ütleb, et ta oli Jumala avaldumine

lihas. Sisuliselt võttis Jumal inimkuju. Ta elas patuta elu. Ta ei

The teinud ühtki pattu. Muidugi, nad said Temast võitu ja sülitasid Tema peale ning lõid Ta risti.

Piibel ütleb, et kui Ta seal ristil oli, siis Tema Ise kandis meie patud oma ihus üles ristipuu peale.

Nii et iga patt, mida te kunagi teinud olete, iga patt, mida mina kunagi teinud olen, see oleks justkui Jeesus

oleks need teinud. Teda karistati meie pattude eest. Muidugi, nad võtsid Tema keha kui ta

suri ja nad matsid selle hauda ning Tema hing läks kolmeks päevaks ja kolmeks ööks alla põrgusse

(Apostlite teod :). Kolm päeva hiljem tõusis Ta jälle surnust üles. Ta näitas

jüngritele auke oma kätes. Piibel on väga selge selles, et Jeesus suri kõigi eest.

See ütleb, et ta ei surnud mitte ainult meie pattude eest, vaid terve maailma pattude eest.

Kuid on midagi, mida me peame tegema, et päästetud saada. Piiblis on see küsimus

Apostlide tegude -s: Mida pean ma tegema, et päästetud saada? Nad ütlesid:

"Usu Issandasse Jeesusesse, siis pääsed sina ja su pere." (Ap :-)

Ja see on kõik. Ta ei öelnud "Ühine kirikuga ja sa saad päästetud. Lase end ristida

ja sa saad päästetud. Ela head elu ja sa saad päästetud. Kahetse kõiki oma patte

ja sa saad päästetud. Ei. Ta ütles: "Usu."

. Uskuge, et Jeesus suri, maeti maha ning tõusis uuesti üles teie eest.

Isegi piibli kõige kuulsam salm, mis on kirjutatud tassipõhjale

kiirtoidukohas Outburger, niivõrd tuntud salm, et kõik on seda kuulnud: Johannese ::

Sest Jumal on maailma nõnda armastanud, et ta on andnud oma ainusündinud poja, et ükski, kes

believeth in him shall not perish, but have everlasting life. temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu (Johannese :).

Igavene tähendab igavest. See tähendab, et igavesti. Jeesus ütles:

Ning ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning

keegi ei kisu neid minu käest (Johannese :).

Piibel ütleb Johannese :-s:

Tõesti, tõesti, ma ütlen teile: kes usub, sellel on igavene elu (Johannese :).

Nii et kui te usute Jeesusesse Kristusesse, siis, ütleb piibel, on teil igavene elu. Te

elate igavesti. Te ei saa kaotada oma lunastust. See on igavene. See kestab igavesti.

Kui te olete päästetud, kui te usute Teda, olete te igaveseks päästetud, ükskõik mis tuleb,

te ei saa oma lunastust kunagi kaotada. Isegi kui ma läheksin ja sooritaksin mõne kohutava patu, siis

Jumal karistab mind selle eest siin maa peal. Kui ma läheksin ja praegu kellegi tapaksin,

kannab Jumal hoolt selle eest, et ma saaksin karistatud. Ma läheksin vangi, või, palju hullem,

mind karistataks surmanuhtlusega, või millega iganes see maa mind karistab. Jumal kannab hoolt, et

mind isegi rohkem karistataks. Kuid ma ei lähe põrgusse. Ma ei

saa teha mitte midagi, millega ma põrgusse läheksin, sest ma olen päästetud. Ja kui ma läheksin põrgusse, siis Jumal oleks valetanud, sest Ta

lubas, et kes usub Temasse, elab igavesti. Ta ütles:

Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure kunagi (Johannese :).

Seepärast on piiblis palju näiteid inimestest, kes tegid palju tõeliselt halbu

asju, aga ometi jõudsid nad taevasse. Kuidas? Sest et nad olid nii head? Ei. See on sellepärast, et nad

uskusid Issandasse Jeesusesse Kristusesse. Nende patud antakse andeks. Teised inimesed, kes võisid maailma silmis elada

paremat elu, või ehk kui nad tõesti elasid paremat elu, aga

nad ei uskunud Kristusesse, nemad peavad minema põrgusse karistusena oma pattude eest.

. Usu ainult Kristust oma päästjana.

Ja laske ma lõpetan ühe mõttega, ühe asjaga, mida ma tahtsin täna kindlasti kõne alla võtta.

Küsimus, mida Jeesuselt küsis üks tema jüngritest. See küsimus

oli selline: Kas vaid vähesed saavad päästetud? See on hea küsimus, kas pole? Kas enamik inimesi päästetakse?

Või päästetakse vähesed? Kes siinolijatest arvab, et enamik inimesi siin maailmas lähevad

taevasse? Arvake, mis vastuseks oli? Ta ütles Matteuse -s:

Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on

tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse. Ja kitsas

on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja pisut on neid, kes selle leiavad (Matteuse :-).

Ja edasi ütleb ta seda:

Mitte igaüks, kes minule ütleb 'Issand, Issand', ei saa

taevariiki, vaid kes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas. Paljud

ütlevad mulle tol päeval: 'Issand, Issand, kas me ei ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel

kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid?' Ja siis ma tunnistan

neile: Ma ei ole teid kunagi tundnud, taganege minust, te ülekohtutegijad (Matteuse :-).

Esiteks ei väida suurem osa maailmast end isegi Jeesusesse uskuvat. Õnneks

väidab suurem osa siinsest klassiruumist end Jeesusesse uskuvat. Kuid suurem osa maailmast

ei väida end Jeesusesse uskuvat. Kuid Jumal hoiatas meid, et isegi nende hulgas, kes väidavad end

Jeesusesse uskuvat, isegi nende hulgas, kes nimetavad teda Issandaks, paljud ütlevad talle 'Me tegime

kõiki neid vägevaid tegusid. Miks meid ei päästeta?' Tema ütleb: 'Taganege

minust, ma ei ole teid kunagi tundnud.' Sest et lunastus ei tule läbi tegude. Ning kui te

usute oma tegusid end päästvat, kui te arvate, et te lähete taevasse, sest te

olete ristitud või kui te mõtlete 'Hästi, ma arvan, et peab elama head elu. Ma arvan, et

peab kinni pidama käskudest, et päästetud saada. Ma arvan, et peab kirikus käima. Ma arvan, et

peab pattudest ära pöörduma.' Kui te usute oma tegudesse, ütleb Jeesus

teile ühel päeval: 'Tagane minust, ma ei ole sind kunagi tundnud.' Te peate

kogu hingest uskuma sellesse, mida ta tegi. Te peate kogu hingest uskuma sellesse, mida Jeesus ristil tegi,

kui ta teie eest suri ja maha maeti ja uuesti üles tõusis. See on teie pilet

taevasse. Kui te usute 'Oh, ma lähen taevasse, sest ma olen nii hea

kristlane ning ma teen kõiki neid suurepäraseid asju', siis ta ütleb 'Tagane minust.'

Ja pange tähele, mida Ta ütles: 'Taganege minust, ma ei ole teid KUNAGI tundnud.' Mitte et 'Ma tavatsesin teid tunda.'

Sest et niipea kui Ta teid tunneb, nagu ma varem mainisin, on see igavesti. See on igavene.

Niipea kui ta teid tunneb, olete te igaveseks päästetud. Aga kui Ta ütleb 'Taganege minust,

ma ei ole teid kunagi tundnud.' - kui te lähete põrgusse, on see sellepärast, et Ta ei ole teid kunagi tundnud. Niipea Kui ta teid tunneb,

siis tunneb Ta teid. Just nagu mu lapsed jäävad alati mu lasteks. Kui te

uuesti sünnite, kui te olete Tema laps, siis jääte te alati Tema lapseks. Te võite olla perekonna must

lammas. Te võite olla keegi, keda siin maa peal Jumala poolt karmilt nuheldakse.

Te võite oma elu siin all untsu keerata, kuid seda ei saa te untsu keerata. Te olete päästetud.

See on tehtud tehing. Nii, see on põhiasi, mida ma tahtsin teile lõpuaegade kohta esitada.

Ning meil on veel mõni minut

lunastuse või lõpuaegade kohta käivate küsimuste jaoks.

Armas Jeesus, ma tean, et ma olen patune. Ma tean, et ma väärin põrgusse minemist,

aga ma usun, et sa surid ristil minu eest ja tõusid uuesti üles.

Palun päästa mind nüüd ja anna mulle igavene elu. Ma usun ainult sinusse, Jeesus. Aamen.

 

 

 

mouseover