AIDS: Boží soud

Video

25. prosince 2014

Věděli jste, že AIDS bylo původně znám pod pojmem GRID: syndrom nedostatečné imunity spojený s homosexuály? Tento název se brzy pod politikým tlakem přejmenoval na "AIDS", neboli Syndrom získané imunitní nedostatečnosti. Zůstává však pravdou, že epidemie AIDS byla původně důsledkem ohavností spáchaných homosexuály, aneb, jak je nazývá Bible (kralická) "sodomáři”. Mediální prostředky přesvědčily většinu Američanů, že homosexualita je neškodným alternativním životním stylem. Nic však nemůže být vzdálené pravdě víc a tento film to prokáže.

-Vědci z Národního ústavu pro dohled nad chorobami v Atlantě právě dnes zveřejnili výsledky studie, která ukazuje, jak životní styl některých homosexuálů spustil epidemii ojedinělé formy rakoviny.

Robert Bazell z Atlanty:

-Bobby Campbell ze San Francisca a Billy Walker z New Yorku trpí záhadnou, nově objevenou chorobou, která postihuje zejména homosexuální muže. Výzkumíci ví o 413 lidech, kteří byli postiženi touto kondicí v minulém roce. Třetina z nich nákaze podlehla a ani jeden z nich nebyl vyléčen. Vyšetřování se zaměřilo na zvyky a chování homosexuálů po jakékoli stopě.

-San Francisco eviduje více případů AIDS na obyvatele, než kterékoli město. Počet nových obětí, téměř většina z nich jsou homosexuální muži…

-Celá polovina z 80,000 homosexuálů v San Franciscu již v sobě nosí protilátky proti AIDS.

-Studie ukazují, že asi polovina gayů v San Franciscu je nakažených virem AIDS, zvaným HIV.

-V posledních dvou letech se objevila zcela nová choroba, která se rychle šíří mezi homosexuály.

-Já mám za to, že se jedná o homosexuální rakovinu.

-Objevilo se to v New Yorkské gay komunitě minulý rok, posléze pak v gay komunitách v San Franciscu a v Los Angeles.

-Zatímco gayové posilovali pozici u soudů a v zákonodárství, nová nemoc snižovala jejich řady: AIDS, dosud nevyléčitelná a dosud velmi rozšiřující se nemoc mezi homosexuály. Tento měsíc celkový počet američanů podlehlých AIDS dosáhne počtu američanů padlých ve Vietnamu.

-Sešli jsme se abychom poděkovali Bohu za život Phila Howarda, a za vše co pro vás všechny znamenal.

-Gayová komunita San Francisca, svého času centrem svobody pro homosexuály, se stala komunitou mladých mužů, kteří tráví spoustu svého času otázkou smrti a umíráním.

-Pane Bože, bud’ nám milostiv.

-Mnoho lidí přirovnává zkušenost s epidemií AIDS k válce. Jen v tomto městě AIDS již zabila více než 5000 lidí. To je třikrát vyšší počet lidí ze San Francisca, než těch co padli ve všech válkách v tomto století dohromady.

-To se citíte velmi bezmocně. Nezbývá vůbec nic co můžete dělat.

-Bob Ross vydává noviny pro gaye pod názvem the Bay Area Reporter, neboli “Zpravodaj ze zátoky”. Každým týdnem tiskne úmrtní oznámení o minimálně tuctu lidí, kteří zemřeli na AIDS.

-AIDS je Božím soudem, a to je název dnešního večerního kázání, “AIDS: Boží soud”

Možná si říkáte, “tak, já si nemyslím, že by Bůh poslal takový soud.” Dobrá, tak se podívejte do 5. knihy Mojžíšovy, do 28. kapitoly. Ve skutečnosti Bůh opakovaně říká skrze celou Bibli, že nemoc a mor je soudem, který posílá. Bible používá slovo “mor”. My běžně používáme pojem “nemoc”. Je to ale to stejné. Jde o bakterie; jde o nemoc; jde o něco co je nakažené. Podívejte se do 5. Mojžíšovy, 28. kapitoly, verš 15, a dovolte mi vysvětlit, o čem 28. kapitola 5. Mojžíšovy je. Je to seznam prokletí, která postihnou ty, kdo neposlechnou Pána Boha.

“I stane se, jestliže neuposlechneš Hospodina, svého Boha, abys zachovával a plnil všechny jeho příkazy a ustanovení, která ti dnes přikazuji, že na tebe přijdou všechny tyto kletby a dostihnou tě.” – 5. Mojžíšova 28:15

“Hospodin tě bude stíhat morem, dokud tě nevyhubí ze země, do které jdeš, abys ji obsadil. Hospodin tě bude bít úbytěmi, horečkou, zápalem, horkostí, mečem, obilnou rzí a snětí; budou tě pronásledovat, dokud nevyhyneš.” -5. Mojžíšova 28:21-22

“Hospodin tě bude bít egyptskými vředy a nádory, hnisavými ranami a svrabem, ze kterých se nebudeš moci uzdravit.” -5. Mojžíšova 28:27

-AIDS není Boží pomstou vůči homosexuální komunitě.

-Neříkejte mi, že Bůh nepošle nemoc. Neříkejte mi, že Bůh nepošle mor jako trest. Neříkejte mi, že to, že naše země je dnes plná sexuálně přenosných nemocí není Božím soudem, protože je! A řeknete si, “To s tím vůbec nesouvisí.” Nesmysl! Víte dobře jako já, že oddaní, heterosexuální, normální věřící lidé nedostávají tyto nemoci. Prostě je nemají. Pokud je nezískají krevní trasnfúzí od jednoho z těchto šílenců, tak je nedostanou. Dostanete je, když budete promiskuitní. Dostanete je, když povedete hříšný život a kdo je k vám upřímný tak vám to potvrdí. A ted’ pojd’me do 1. kapitoly Římanům. Tam je to jasné.

“Proto je Bůh vydal do potupných vášní. Jejich ženy vyměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou a ve své touze se rozpálili jeden k druhému, muži s muži páchají hanebnost a sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouzení.” –Římanům 1:26-27

Tady mám ted’ mojí Bibli. Je to vlastnictvím, kterého se opravdu vážím. Je to Nový Zákon mé babičky. V první kapitole Římanům si moje drahá stará babička, hned pod pasáží kde se píše, … sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouzení.”, napsala slovo "AIDS". To si na to řekla babička. Řekla- dostávají zaslouženou odplatu, neboli to co jim náleží, aneb soud a trest který si zaslouží, sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu neboli co si zaslouží, neboli soud či trest který si zaslouží, sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu vhodnou za za svoje poblouzení – ona si tam napsala "AIDS".

Toto je z Ústavu pro dohled nad chorobami. Ti říkají: poměr AIDS a poměr HIV je padesát krát vyšší mezi homosexuály. Slyšeli jste to? Padesátkrát vyšší. Možná si řeknete, “No tak to je zlváštní. To by mě zajímalo, jak to, že takový běžný, přirozený, zdravý a úžasný životní styl může vést k padesátkrát vyššímu výskytu této smrtelné choroby.”

Tak dovolte mi tedy vám vysvětlit čím to je, že dostali padesátkrát více AIDS, protože je to přímo zde v tomto článku. Je to vědecký článek vydaný dvěma vědci, Bellem a Weinbergem, a ti formou dotazníků zkoumali tisíce a tisíce homosexuálů, jejich životní styl a dospěli k tomuto: Zjistili, že 28% homoušů, které zaevidovali - 28% z nich již mělo více než tisíc partnerů. Tak podívejte se, z takového čísla se člověku motá hlava, nemyslíte? Přes tisíc? Chápete to? Vždyt’ rok má jen 365 dní. Vážně, zastavte se a zamyslete se, tisíc různých lidí. 28%. To je téměř třetina. Zaokrouhleme to dolů. Řekněme čtvrtina. To znamená, že pokud znáte čtyři homouše, tak jeden z nich již překonal tisícý mezník, vyjdeme-li z tohoto průzkumu.

Podívejte se, myslíte, že jsem si to vymyslel? Tak jděte a sami si to prostudujte. Všechno jsou to fakta. A pak jsou tu další studie, které ukazují to stejné. Chci říci, že toto bylo zkoumáno v různých částech země, v různých časových obdobích – jeden výzkum byl proveden v 70-tých letech, jiný v 90-tých letech, a více než čtvrtina, více než jeden ze čtyř již měl přes tisíc partnerů – přes tisíc! Z toho čísla se člověku motá hlava. 28%. Jenže ono to jde ještě dál. 43% - přes 500. A to už je bizardní. Chápete to? To je prostě mimo graf. Takže znáte-li dva z nich, tak jeden z nich dosáhl 500-té hranice.

“Jak je to jenom možné, kazateli Andersone?” No, je to tím, co 79% homoušů říká a sice, že více než polovina jejich partnerů jsou zcela neznámí lidé. 79% z nich řeklo, že více než polovina jejich partnerů jsou úplně neznámí lidé. Tak chápete ted’ proč mají 50x vyšší pravděpodobnost nákazy AIDS? Nejenom to, ale také pouhých 17% z nich udalo, že mají méně partnerů než padesát. A podívejte se, to mají před sebou ještě celý život. Pouhých 17% řeklo: “Do ted’ jsem měl méně než padesát.” Pouze 17%. A tento průzkum navíc ukázal, že být monogamním, neboli věrným jednomu partnerovi, mezi nimi neexistuje.

-Homosexualita je hřích.

-Byl to kalifornský republikán William Dannemeyer, který nedávno prohlásil na půdě sněmovny, “Božím plánem pro člověka byl Adam a Eva, nikoli Adam a Štefan.” Dannemeyer vede skupinu konzervativních republikánů, kteří se snaží udělat AIDS politickým tématem. Scházejí se a plánují strategii jak přinést kontroverzní legislativu spojenou s AIDS na půdu sněmovny representantů.

-V určitý okamžik bude veřejnost požadovat jednání a po pravdě řečeno, zásah za účelem ochrany veřejného zdraví.

-…koupelové domy jsou často navštěvovány homosexuálními muži. Sněmovna již odhlasovala drtivou většinou, aby se uzavřely pokud federální úřady věří, že napomáhají šíření AIDS. V New Yorku probíhá republikánská kampaň, za uzavření veškerých zařízení, která veskrze slouží pouze homosexuálním mužům.

-…Gayovské koupelové domy, jež jsou označovány jako podporující vysoký sexuání risk, město uzavřelo před rokem, ale většina již skončila díky nedostatku zákazníků.

-Koupele byly vyhláškou uzavřeny poté co městská inspekce zjistila, že se zde dějí sexuální praktiky které dle jejího soudu podporují šíření AIDS.

-Kongresman Dannemeyer obviňuje demokraty, že nejsou dostatečně rázní ohledně AIDS, protože, jak říká, strana se obává ztráty homosexuálních voličů.

-Otevřeli svojí stranu mužské homosexuálné komunitě v Americe a ti členové kongresu či státní legislativy nebo místní vlády, kteří nejednají v jejich zájmu, za to zaplatí politickou cenu.

-Mám za to, že jde o další případ řinčení teploušů.

-Minulý týden Darrel Yates Rist předpověděl, že Mine Shaft se uzavře. Začal docházet do gayovského soukromého klubu před deseti lety. Avšak v sobotu večer tam šel Rist jako novinář – na poslední zastávku na cestě po koupelových domech.

-Žádný s těchto klubů si nepřeje, aby jejich klienti zemřeli a nikdo z gayů v tomto městě si nepřeje umřít tak jako si nepřejí smrt svých přátel a milenců.

–Ale sousedé Mine Shaftu, uzenáři, Ristovi nevěří. Říkají, že věří tomu co vidí.

-Oddávají se sexu na ulici na autech a všude. Toto jsou muži, dospělí lidé. Chápete? Tohle není normální.

-My už jsme viděli všechno za tu dobu co tu jsme. Snaží se nás namlouvat. Vyjdou ven opilí.

-Někdy ráno vidíte jehly tady na podlaze a my tady musíme kolem toho pracovat. Rozumíte? Tohle je masný podnik podléhající státní kontrole.

-Pracovníci s masem říkají, že se to děje již příliš dlouho. Starosta Koch souhlasí ve spojitosti s krizí AIDS.

-Toto je otázkou, která pro tyto lidi znamená spoustu peněz. Prodávají smrt. Jsou to místa, kde se smrt distribuje. My nechceme, aby to šlo takto dál. Jim je to jak se zdá však úplně fuk, protože to jde dál a jim to vynáší peníze.

-To co dělají je nenormální v tom smyslu, že většina z těchto lidí nejsou v pořádku; nejsou lidskými bytostmi; mají emoční problémy.

-Namítnete snad, “Ne, ne, kazateli Andersone. Nechápete to. Já jsem viděl v televizi, že se chtějí brát. Chtějí se vzít a být si věrní.” Nikoliv. Monogamie mezi nimi neexistuje. Tady je vědecký podklad. Tady jsou data: 85% normálních žen ve Spojených Státech udává, že jsou věrné jejich manželům. Ano, je to smutné, že je to tak málo, alo co nadělat. Tak už to je. Vdané přímé ženy - 85% říká, že jsou věrné. A pak 75% normáních mužů říká, že jsou věrní svým manželkám, čímž je myšleno, že naspáchali cizoložství. Pokud jde však o homouše – a to jsou pouze ti, kteří tvrdí, že jsou věrní - 4%. Takže 96% přímo na rovinu řekne, “nevěrný, úplný cizoložník”. Takže, je jich pouze 4%. A ne 40%, čtyři. Jedna, dvě, tři, čtyři procenta, kteří i jen tvrdí, že jsou věrní.

Ukážou vám ale tohle v televizi? “Ach, nechme je být at’ se vezmou, když se mají rádi. Bla, bla, bla.” Ne. Jediným důvodem, proč se chtějí vzít, je aby nás naučili si myslet, že je to normální.

-Díky svému nechutnýmu životnímu stylu, sodomáři rozšířili svou nemoc AIDS po celé populaci. Lidé často poukazují na to, že sodomáři nejsou jediní, kteří získávají AIDS. Jsou to také mnozí přímí lidé. A to je tím, že sodomáři, kteří jsou bisexuální, šíří nemoc mezi těmi, kteří jsou promiskuitní v běžné populaci. Sodomáři také rozšířili svoji chorobu mezi uživateli drog díky sdílení injekčních jehel. Navíc, jsou i takoví sodomáři, kteří věděli, že jsou nakažení a přesto záměrně darovali krev za účelem nakažení normání veřejnosti.

-Gayové dávají svou krev s vědomím, že je nakažlivá pro ostatní a to já pokládám za nezodpovědné a nemorální.

-Je to nemoc, která byla poprvé objevená v gayovské komunitě a která je ted’ rozšířená i mimo jejich kruhy. Je to choroba, kterou odborníci nyní označili za národní epidemii.

-My ted’ čelíme epidemii, která původně začala mezi gayi. Nyní ji však vidíme šířit mezi heterosexuály – jak mezi muži, či ženami.

-Doposud AIDS zasahoval pouze homosexuální muže, nitrožilní drogově závislé, imigranty z Haiti a lidi s hemofilním onemocněním, ale nyní jsou zde protichůdná vědecká svědectví, prokazující, že AIDS se může šířit krvní transfúzí, heterosxeuálními vztahy …

Skupiny bojující za práva gayů útočí na federální směrnice, které požadují, aby krevní banky Červeného kříže požadovaly, aby homosexuální muži nedarovali krev. Představitelé gay lobby říkají, že takové dotazy, zvlástě v případnech pojízdných stanic, mohou být porušením soukromí. Federální úřady však na opatření trvají, dokud se epidemie nedostane pod kontrolu.

-Cokoliv to je co působí onemocnění AIDS, ničí to krevní buňky nazývané bílé krvinky, které brání krvácení. Oběti jsou často náchylné různým onemocněním. Drogově závislí dostávají AIDS přes nakažené jehly, děti z krve vlastní matky v děloze. Jiní dostali AIDS při krevní transfůzi a jiných krevních látek. Avšak více než 70% obětí jsou homosexuální muži, kteří se nemocí nakazili při sexuálním styku.

-Já mám čtyři přátele, kteří zemřeli. Další dva přátelé umírají. Naslouchám jim. Jsou to úžasní lidé. Úžasní lidé.

-Bible, Boží slovo mluví na toto téma naprosto jasně, a já budu na toto téma mluvit také naprosto jasně a lidé se urazí, protože jsou vycvičení Holywoodem, a sdělovacími prostředky, hudbou a programy v televizi, že homosexualita je normálním životním stylem a že jsou normálními lidmi. Tomu však Bible nikde neučí. A já vám dnes ukážu jistý vzorec v Bibli. Když Bible mluví na toto téma, vždycky se opakuje ten stejný starý příběh. Víte, v Genesis 19. kapitole se mluví o městě, které bylo plné těchto homoušů, plné těchto sodomářů a tito muži, místo aby byli spokojeni s tím, že jsou prostě homo nebo aby se vzájemně provdali, či cokoliv jiného co mají na mysli, tak co chtějí dělat? Chtějí mít dva muže, kteří zrovna přišli do tohoto města, dva nevinní hosté, kteří právě dorazili do města, a říkají, “My chceme tady ty dva chlapy.” Mají tam celé město. Říkají však, “Vydejte nám ty dva chlapíky, chceme si jich užít.”

“Ale než ulehli, obklíčili dům obyvatelé města, sodomští muži od mladíků až po starce, všechen lid ze všech stran. „Kde jsou ti muži, co k tobě přišli na noc?“ volali na Lota. „Vyveď je k nám, ať si jich užijeme!“

Lot k nim tedy vyšel do vchodu, zavřel za sebou dveře a řekl: „Bratři moji, nedělejte prosím nic zlého! Hle, mám dvě dcery, které ještě nepoznaly muže; vyvedu je k vám. Udělejte s nimi, co se vám zlíbí, jen nic nedělejte těm mužům – vešli přece pod ochranu mé střechy.“ Oni však zvolali: „Uhni stranou! Tenhle přistěhovalec nám tu bude dělat soudce? Naložíme s tebou hůř než s nimi!“ Tehdy se na Lota prudce vrhli a chystali se vylomit dveře.

A vy mi řeknete, “Ach, vžyt’ oni jen chtějí mít mezi sebou hezký vztah.” Dobrá. Pokud mezi sebou chtějí mít hezký vztah, tak proč, když jim Lot řekne ne, oni odpoví, “Naložíme s tebou hůř než s nimi”? Připadá vám to jako že mu chtějí udělat něco dobrého nebo něco špatného?

Toto je vlastně velice významná událost. Toto není jenom nějaký zapadlý příběh z Bible. Je to něčím k čemu se Bible vrací pořád a pořád dokola. Skrze celý Starý Zákon a skrze celý Nový Zákon se termín “Sodoma” nebo “Sodomář” objevuje celkem 54 krát (angl. překlad Bible KJV). Podívejte se třeba do Soudců 19:22. Tam nacházíme podobný příběh. Je tu člověk, který cestuje se svou družkou, neboli celoživotním partnerem a služkou zároveň. A tento člověk dorazí do jistého města. Je to podobný příběh, ale v tomto případě se muž snaží sehnat místo na přenocování. Nemůže však najít jediné místo. Tu se objeví starý muž, který se vrací z pole a ten mu říká, “Pojd’, nechám tě přespat u mě doma, neměli byste totiž zůstat tady na ulici.” Velice podobný příběh. A ted’ se podívejte na Soudců 19:22.

“A jak si tak hověli, náhle dům obstoupili místní ničemové. Začali tlouct do dveří a křičet na starého hospodáře: „Vyveď toho mužského, co přišel k tobě domů, ať si ho užijeme!“ Hospodář k nim vyšel ven se slovy: „To ne, bratři! Nedělejte prosím nic zlého! Ten muž je přece mým hostem! Neprovádějte takovou hanebnost. Je tu má dcera, ještě panna, a také jeho družka. Hned je vyvedu! Zneuctěte je, udělejte s nimi, co se vám zlíbí. Jen ale neprovádějte žádnou hanebnost tomu muži!“ Nemínili ho však poslouchat. Levita nakonec vzal svou družku a vystrčil ji k nim ven. Znásilňovali ji a týrali celou noc až do rána. Pustili ji, až když začalo svítat. Nad ránem se žena vrátila. Až do rozednění zůstala ležet u dveří domu, kde byl její pán. Její pán ráno vstal, otevřel dveře domu, aby vyrazil na cestu, a hle – jeho družka leží u dveří domu s rukama na prahu. „Vstávej,“ řekl jí, „jdeme.“ Žádná odpověď. Naložil ji tedy na osla, sebral se a šel domů.” - Soudců 19:22-28

Je mrtvá. A vy možná řeknete, “Tak, toto není moc hezký příběh. Toto není moc příjěmné kázání.” Ne. Není to příjemné téma! Ale toto, příteli, je realita co dnes večer vidíte. Ono totiž to, co vidíte v televizi je lež. To co slyšíte v hudbě je lež. Co co vidíte ve filmu z Hollywoodu je lež. Toto je pravda. A když přijdete do kostela, měli byste očekávat, že uslyšíte pravdu na každé téma a dnes večer si poslechnete pravdu o sodomářích.

-Kampaň proti této vyhlášce byla krutá. Gayové jsou označováni jako nebezpečná a násilná skupina, která narušuje zdraví dětí a šíří ve společnosti AIDS.

-To zní celkem nevinně, že ano? Spousta mladých lidí stopuje. Zní to jako dobrý způsob jak se dostat z místa na místo. Avšak někdy jsou s tím spojená nebezpečí, která nejsou na první pohled zřejmá. Vezměte se třeba případ Jimmyho Barnse. Jimmy hrál baseball celé odpoledne a nechtělo se mu jít pěšky celou cestu domů a tak se rozhodl že si stopne auto. Udělal to tak mnohokrát předtím a tak mu nepřišlo podezřelé, když s ním řidič začal přátelský rozhovor. Naopak se mu jevil jako opravdu milý člověk. Ptal se Jimmyho jestli chodí hrát baseball do parku často. Jimmy mu řek’, že trénují třikrát týdně a že hrají zápasy proti jinému týmu v pátek odpoledne. Tento cizí člověk se ukázal také dobrý v naslouchání a zdálo se, že to trvalo jen pár minut než přijeli před Jimmův dům. Když pak Jimmy vystoupil, řidič ho přátelsky objal. Pak mu řekl, že se zase uvidí, protože se vždycky domů vrací kolem parku. A taky že jo, na příští den, hned jak Jimmy dokončil trénink, ten člověk tam na něj čekal. Zastavili ve drive thru a tento neznámý ho pohostil Coca Colou. Během rozhovoru mu pověděl řadu pochybných vtipů, ale Jimmy podobné slyšel už od jiných a nakonec, cítil se tak i dospělejší, protože si dokázal získat důvěru staršího člověka.

Následující sobotu si vyšli spolu na ryby. To už si ale tykali. Ralph říkal, že používat křestní jméno je přátelštější. Jimmy si tak neužil už pěkně dlouho. Potom během oběda mu Ralph ukázal pár pornografických obrázků. Jimmy věděl, že by se dívat neměl, ale nakonec co, zajímalo ho to. Co Jimmy nevěděl, bylo to, že Ralph byl chorý. Jeho choroba nebyla viditelná jako neštovice, nebyla to však porucha méně nebezpečná a nakažlivá. Je to porucha mysli. Víte, Ralph byl homosexuál, člověkem, který vyžaduje intimní vztah s osobou stejného pohlaví. Ale ted’ už si Jimmy Raplha oblíbil a tak pokračovali ve společných výletech dál. Ralph byl štědrý a vzal Jimmyho na mnohá zajímavá místa a udělal pro něj mnoho pěkného. Koupil mu dárky a dokonce mu dal peníze. Ale, za to všechno se očekávalo něco zpátky. Víte, Jimmy nerozpoznal o co Ralphovi šlo dostatečně včas. Když Ralph poprvé pozval Jimmyho, aby šli spolu sami na ryby, tehdy měl Jimmy o tom říct svým rodičům nebo učiteli. Nakonec to Jimmy svým rodičům pověděl a oni to nahlásili úřadům pro mladistvé. Ralpha zatkli a Jimmyho propustili na podmínku pod dohled svých rodičů.

Avšak ne všichni homosexuálové jsou pasivní. Někteří se uchylují k násilí jako v případě Mika Merrita. V zápalu hry si nikdo nevšiml muže, který seděl a přihlížel. A když pak zápas skončil a ostatní odešli, Mike se rozhodl, že ještě zástane a bude ještě trochu trénovat. Neznámá osoba se přidala. Byl přátelský a nakonec bylo lepší hrát s někým než sám. Ale po několika hodech si Mike uvědomil, že už překročil svůj čas a naznačil, že už je na čase aby šel. Cizí muž mu ale nabídl, že když ještě chvíli zůstane, že mu rád nabídne odvoz domů, hned jak dohrají. To se Mikovi líbilo. Jak příležitost si zahrát trochu víc I odvoz domů. Když dohráli, onen neznámý muž mu pak řekl, že jednou z něho bude skvělý hráč pokud bude dost trénovat. Společnost, chvála a přátelský postoj rozptýlili jakékoli pochyby Mike by jinak býval měl o svezení se s neznámým člověkem. Pravděpodobně ani netušil dokud nebylo příliš pozdě, že jel ve stínu smrti, ale někdy ten večer, Mike Merrit vymněnil svůj život za titulek na předních stránkách novin.

Veřejné záchodky mohou být často místem zájmu pro homosexuála. Člověk nikdy neví, kdy je homosexuál nablízku. Může se jevit jako normální člověk, a pak může být příliš pozdě než si uvědomíte, že je mentálně porušený. A tak držte se své skupiny a nechod’te sami s cizími lidmi.

-“Tak to byl Starý Zákon.” Dobrá, pojd’me ted’ tedy do Nového Zákona. Do druhé epištoly Petrovy, kapitoly druhé, téměř na samý konec Bible.

Tam se říká verši šestém, “Města Sodomu a Gomoru obrátil v popel, když je pro výstrahu budoucím bezbožníkům odsoudil ke zkáze,” protože tak se na to tehdy díval. To bylo ještě před tím, než se dále vyvinul v této věci. Je to tam tak napsáno? Píše se tam, že vzal města Sodomu a Gomoru a odsoudil je ke zkáze, obrátil je v popel, “pro výstrahu budoucím bezbožníkům”. Proto v Novém Zákoně na konci celé Bible říká, “Hej, chci ti něco říct. To bylo pro výstrahu budoucím bezbožníkům.” “ale spravedlivého Lota, ztrápeného nestydatým chováním těch zvrhlíků, vysvobodil.” Tam se neříká, “alternativním životním stylem zvrhlíků”. Říká, “ztrápeného nestydatým chováním těch zvrhlíků”. Pojd’me do Judy, jen několik stránek dále ve vaší Bibli. Juda verš sedmý. Jen pár stránek dále, předposlední kniha Bible. Juda verš sedmý:

“Právě tak to bylo se Sodomou a Gomorou a s okolními městy, která se podobně jako tito oddala smilstvu a propadla zvrhlosti. Nyní slouží jako varování před trestem věčného ohně.” –Juda 7

A opět, klade se zde důraz na skutečnost, že toto má být příkladem pro nás dnes, kde se můžeme podívat zpět na ten příklad a říct, “Toto je co si Bůh myslí o tomto hříchu.” A vy řeknete, “a jaký je to hřích? Co je na tom tak strašného?” On nám to říká hned tady, co je to za hřích. Vy řeknete, “Proč na ně pršel oheň a síru? Bylo to jen kvůli tomu násilnému způsobu, kterým si chtěli vynutit uspokojení jejich vášně? Bylo to jen to násilí kterého se chtěli dopustit?” Inu, Bible říká, že to bylo protože se oddali smilstvu a propadli zvrhlosti. A víte co, slovo “zvrhlík” má synonym: “buzerant” OK? Není to normální, aby se muž uspokojoval na jiném muži. To je zvrhlost. A tam se říká, že se oddali smilstvu a propadli zvrhlosti a že jsou nám dány jako varování před trestem věčného ohně. Otevřete si Římanům jedna. Římanům kapitola první. Je tady toho mnoho v Novém Zákoně, příteli. My se ani nedostaneme ke všem pasážím Nového Zákona, kvůli času. Mohli bychom vyhledat všech 54 výskytů slova “Sodoma” či “Sodomář” v Bibli, ale to by zabralo příliš mnoho času projít celé Písmo. A lidé si myslí, “Ach, Bible se tímto tématem sotva zabývá.” Nebo, “Ach, Bible o tomto vlastně ani nepojednává.” Podívejte se, slovo “Sodoma” je zmíněno 54 krát. Chci říci, máme tu mnoho oddílů z Písma. Genesis devátá kapitola se tímto tématem zabývá. A tady se slovo “Sodoma” nepoužívá. Neboli, toto je předmětem kterým se Bible zabývá vlastně docela dost. Podívejme se do první kapitoly Římanům a nechme Bibli, at’ nám sama vykládá, nebot’ Bible má mnoho co říct. Podívejme se na verš 18. Ten říká:

“Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svévolně potlačují pravdu. Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim to Bůh odhalil. Jeho neviditelné znaky – jeho věčnou moc a božství – lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu. Ačkoli Boha poznali, nectili ho jako Boha. Místo aby byli vděční, propadli ve svých myšlenkách marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Prohlašují se za moudré, ale jsou blázni. Slávu nesmrtelného Boha vyměnili za pouhé obrazy smrtelného člověka, ptáků, zvěře i plazů. Bůh je proto vydal nečistotě, po níž v srdci toužili, aby si navzájem prznili těla, když vyměnili Boží pravdu za lež a ctili stvoření a sloužili mu raději nežli Stvořiteli, který je požehnaný navěky. Amen. Bůh je proto vydal hanebným vášním. Jejich ženy vyměnily přirozené obcování za to, které je proti přírodě.” –Římanům 1:18-26

Vzpomínáte si, jak bylo slovo “hanebný” použito v Soudců 19, kdy ten starý muž říká, “Neprovádějte takovou hanebnost.”? Co znamená slovo “hanebný”? Pomožte mi někdo. Co to znamená “hanebný”? Nechutný. Jaké další … “Odporný”. Víte, “hanebný” znamená nechutný, oplzlý. Je toto slovem, které byste použili místo “hanebný”? To je to co slovo “HANEBNÝ” znamená. A Bible říká, že “proto je Bůh vydal hanebným vášním”. Proč? Protože ačkoli Boha poznali, nectili ho jako Boha. To, že odmítli Boha, tím odmítli skutečnost, že je Stvořitelem světa, odmítli všechny věci které jim dal a vše dobré co pro ně udělal. A pokračujme ve čtení. Říká se tam, “Bůh je vydal hanebným vášním”.

“Stejně tak muži opustili přirozené obcování se ženou a vzpláli touhou k sobě navzájem; muži páchají nestydatost s muži a za svou zvrácenost na sebe přivádějí nevyhnutelnou odplatu.” –Římanům 1:27

Slova která Bůh používá pro popsání toho co tito muži dělali s jinými muži jsou “hanebnost”, nebo také “nestydatost”, jinde se používá slovo “nepřirozené”, protože to není normální. Používá slova “proti přírodě”, slovo “nečistota”, a říká, že je vydal hanebným vášním, a dále pak říká:

“Když jim známost Boha nebyla dost dobrá, Bůh je vydal jejich zvrácené mysli, aby dělali, co není správné.” –Římanům 1:28

Tak a ted’ se vás na něco zeptám. Na základě verše 28, co bylo dřív, to že oni odmítli Boha anebo že Bůh odmítl je? Co bylo dřív? Není to celkem jasné? Jinými slovy říká “Nejprve je tu to co oni udělali. Odmítli vzít Boha na vědomí. Odmítli mu vzdát úctu. Odmítli věřit v Pána Ježíše Krista. Zredukovali Boha na pouhou modlu a připodobnili ho člověku. Připodobnili Boha zvířeti a dobytku. Poznání Boha jim nebylo dost dobré, aneb nenáviděli Boha tak moc, že ani o Bohu nechtějí uvažovat. Přejí si na Boha zcela zapomenout.” A Bůh praví, že to je to, co vedlo k jejich zvrácené mysli. A přesto si dnes mnoho lidí - 99% evangelikálů či baptistů vám řeknou, “Já si nemyslím, že se jich Bůh vzdal. Nevěřím tomu, že je vydal zvrácené mysli. Nevěřím, že se jich vzdal. Já myslím, že Bůh s tím neměl nic společného.” Copak neříkám pravdu? Chcete si udělat ten průzkum se mnou? Kdybychom dnes šli a zeptali se evangelikálních křest’anů a baptistů v okolí, “Myslíte si, že Bůh měl co do činění s tím, že se tito lidé stali zvrhlými či hanebnými? … “Ne!” “Kdepak!” Co ale říká Bible? Je to tak.

“Jsou prolezlí nepravostí, podlostí, chamtivostí a záští; jsou plní závisti, vraždychtivosti, svárlivosti, lsti a zlomyslnosti;” - Římanům 1:29

Copak nepokračujeme ve stejné úvaze? A cožpak “prolezlí” nepopisuje lidi, o kterých jsme zrovna mluvili? Jsou prolezlí těmito věcmi? Takže, on nám právě řekl, “když jim” – a kdo to jsou ti “jim či oni”? No tak ve verši 27 říká, že to jsou muži, kteří “vzpláli touhou jeden po druhém”. “Když jim známost Boha nebyla dost dobrá, Bůh je vydal jejich zvrácené mysli, aby dělali, co není správné.” Co se tady říká? No že tito muži, kteří vzpláli touhou jeden po druhém jsou plní nepravosti. A tak, je toto jediná oblast, kde trpí poruchou? Rozumíte, krom tohoto jsou to úžasní lidé, kdyby nebylo této jediné věci, že vzpláli touhou jeden po druhém. Je to to co tu Bible říká? Nikoliv. Píše se tu, že byli také prolezlí nepravostmi. A co se myslí tím “prolezlí”? Jo. Díky. Píše se tu, “Jsou prolezlí nepravostí, smilstvem” – to ani není třeba zmiňovat – “podlostí, chamtivostí a záští; jsou plní závisti” – a co je tam dál? – “vraždychtivosti”. Dále “svárlivosti, lsti a zlomyslnosti, štváči a pomlouvači” – a co následuje? – “odpůrci Boha”. A není to, jak je označuje Žalm 81? “Odpůrci Hospodina, zpupní, arogantní” – Jak že to říkají těm svým akcím? Ah, Phoenix Pride (pýcha, pozn překl.). Aha, Gayová pýcha. No jistě. Já si myslím, že právě o tom se tady mluví. “Pýcha”. Dále říká, “vychloubační, vynalézaví ve zlu, vzpurní k rodičům; nerozumní, nespolehliví, bezcitní a nemilosrdní.”

Tak a je toto v souladu s Genesis 19 a s příběhem Sodomy? Protože, co so to stalo v Sodomě? Dva cizinci vešli do města, nevinní lidé, jsou u večeře, sedli si aby se najedli spolu s Lotem, pak někdo zabuší na dveře a říkají, “Vyved’ nám ty muže, abysme si jich užili. Chceme si jich užít tělesně.” A ti jim odvětí, “Ach ne. Nemůžete mít tyto dva muže.” “Dobrá. Pak se váma naložíme hůř, než co jsme zamýšleli s nimi!” Žádné slitování. Žádné smlouvání. Žádné udobřování. Soudců 19 – to stejné. Muži města zabuší na dveře. “Vydej nám ty dva muže.” Chápete? A jim se nezavděčíte. A měli slitování nad tou ženou, kterou znásilnili? Oni ji opakovaně znásilnili po celou noc až dokud nebyla mrtvá. To je co nám Bible říká v Soudců 19. A víte co vám lidi nalžou a řeknou? Poví vám toto: “Ach, tihle homouši, ti prostě netouží po ženách.” Je to biblické? Každý homouš v Bibli byl na obě strany. Každý z nich od Genesis až po Zjevení. At’ už jde o příběh Hama v Genesis 9, nebo příběh Sodomy a Gomory, mluví se o tom, jak muži z toho a onoho města měli manželky a děti, a mládež. Když jdeme do Soudců 19, vidíme, že prostě šli po oné ženě také.” Vidíte, a to je důvod proč se v Leviticus 20:13 píše, “Kdokoli by obcoval s mužem jako se ženou …”. Tam se nepíše, že obcuje pouze a jen s mužem místo se ženou. Tam se říká, “Kdokoli by obcoval s mužem jako se ženou, oba spáchali ohavnost. Musejí zemřít – jejich krev ať padne na ně!”. Ted’ mi řeknete, “To znáte ten verš nazpamět’? To si to ani nemusíte vyhledat?” Víte, možná že byste si ho měli také zapamatovat, zvláště pokud se vám nezamlouvá toto kázání. Možná byste si to měli napsat na kartičku a dát si to do kapsy na celý týden – co myslíte? – co jsem já v minulosti udělal a vy byste to měli udělat dnes také pokud vám toto učení není dost jasné.

“Přestože znají Boží rozsudek smrti nad pachateli těchto věcí, nejenže je sami dělají, ale ještě to ostatním schvalují.” - Římanům 1:32

-Homosexualita je dnes nezákonná v mnoha zemích světa. Homosexualita byla v minulosti ilegální ve Spojených Státech a zůstala nelegální v některých částech země až do roku 2003. Je však podivné, že křest’anům je dnes ve církvích kázáno, že by homosexualita měla být legalizována. Jiní pastoři uznávají, že by měla být mimo zákon, nejsou však tak jednoznační o tom jak by měla být trestána. Bible dává jediný trest za kriminální čin homosexuality: “Musejí zemřít – jejich krev ať padne na ně.”

-My víme, s jistotou, že AIDS se přenáší ve velké míře homosexuálním stykem. Ten nápad, že by se zákon, který homosexuální chování zakazuje, měl odstranit, mi nepřijde tak zcela namístě.

-Mnoho lidí i když třeba ne většina, považují za své právo mít možnost si svobodně vybrat koho budou milovat, s kým budou mít sex a nemyslí si, že by se do toho měl míchat stát.

-Tady nejde o stát, jde o společnost.

-Vy jste to ale uzákonili.

-Ano. Ale já jednám ve prospěch veřejnosti. Nejde jen o vládu. Jde o veřejnost a proto bych chtěl doporučit lidem v Evropě a na západě, že toto je jedna z oblastí, kterou by měli nechat na pokoji, protože pokud se s námi chtějí dostat do opravdového sporu, tak toto je jedna z věcí ve které neustoupíme.

-Co ale rovnoprávnost jedince, jak by mnozí v západních zemích namítli, neměli by mít právo si sami určit co chtějí, a že už tím, že jsou člověkem, tak mají určitá práva, a jedním z nich je svoboda se vyjádřit jak se jim zamane?

-S tím nemůžeme souhlasit, že by chovat se nepřirozeně mělo být lidské právo.

-Proč ne?

-Dříve jsem tp pokládal za vrozený problém.

-A co genetická souvislost s homosexualitou?

-Genetická porucha. To byla moje námitka. Ale tu ted’ vědci vyloučili a jakmile začnete tvrdit, že je to otázka svobodné vůle, tak pak jste tuto debatu prohrál i co se týče Ugandy.

-Vy myslíte, že podepsáním tohoto zákona vrátíte Ugandu zpět na stůl?

-Ale kdepak. To vůbec ne. V Ugandě je to tak, jak to tam bylo vžycky. Ugand’ani stejně jako naše společnost, pokud si dobře vzpomínám, nikdy nepodporovali homosexualitu.

-Co chcete říct těm na západě kteří bojují za lidská práva, presidentovi Obamovi, a lesbičkám, gayům, bisexuálům a transsexuálům?

-Respektujte africké komunity a jejich hodnoty. Nesouhlasíte-li, bud’te zticha. Starejme se o vlastní společnost a pak uvidíme. Pokud se mýlíme, samo se to ukáže. Stejně jako se my nemýcháme do vašich věcí.

-Řekl byste, že nemáte rád homosexuály?

-Samozřejmě. Jsou nechutní. Co to je za lidi? Jak můžete jít – Nikdy jsem nevěděl, co dělají. To jsem se dozvěděl až nedávno, že to co dělají je hrozné. Nechutné. Nechal bych to ale stranou, kdyby se ukázalo, že je to vrozené, něco abnormálního. To se však neprokázalo.

-Nejde tady o politikaření, spíš než o morálku a náboženství?

-Vůbec ne.

-Protože existuje řada kritiků, kteří říkají, že toto je o roce 2016; je to o volbách a většina lidí v této zemi vás v tomto podporuje. Podporují proti-gayovské zákony.

-Tak proč jsem to odmítl podepsat? Proč bych odmítl podepsat tento zákon, kdyby to tak bylo? Odmítl jsem to podepsat ze své vůle – a to jsem to podepsat chtěl – možná by to upravili abych to podepsal dokud jsem nebyl konfrontován vědeckými důkazy, což jsem po nich požadoval. “Ukažte mi, zda …”

-Získal jste hodně na popularitě, když jste podespal tento zákon, ještě víc než jste měl předtím. V této zemi je řada lidí, kteří by vám dali hlas jen proto co jste dnes udělal. Poslanci vyhrají křesla kvůli tomu co jste dnes udělal.

-To není mým cílem. Mě jde o pravdu, o fakta, a o to co je dobré pro naší zemi a naší společnost.

-Jděte do Leviticus 20:13, protože já jsem vlastně objevil řešení pro AIDS. Ano? Takže, toto je řešení otázky AIDS. Ano? A víte co, oni všichni říkají, “Pojd’me se zbavit AIDS do roku 2020”, nebo, “Zbavme se AIDS …”. Podívejte se, my se AIDS můžeme zbavit do vánoc. Víte. Dobrá, nezbavili bychom se ho úplně, ale přes 90% snížení AIDS do vánoc pokud bychom se řídili tímto. Tedy, toto říká Bible. Leviticus 20:13. “Kdokoli by obcoval s mužem jako se ženou, oba spáchali ohavnost. Musejí zemřít – jejich krev ať padne na ně!”. A to je příteli řešením otázky AIDS. Bylo to tu v Bibli po celou dobu. A oni utrácí miliardy dollarů na výzkum a testy. Je to řešitelné. Tady to je. Protože, kdybyste udsoudili homouše tak jak to Bůh doporučuje, AIDS by nebyl tak rozšířený.

-Dobrý večer. Ta nenávistná slova jsou z úst kazatele z Tempe, který říká, že Boží slovo káže, že zabití gayů je jediným způsobem jak se zbavit AIDS do vánoc. Pastor Steven Anderson souhlasil, že přijde dnes večer na exkluzivní rozhovor. Kazateli Andersone, díky, že jste přišel.

-Díky za pozvání.

-Musím být upřímný. Když jsem slyšel Vaše kázání, znělo to jako řinčení někoho, kdo je bud’ šiřitel nenávisti nebo náboženský fanatic and říkám si, který z těch dvou jste vy?

-Tak, já jsem náboženský horlivec and a mám rád Bibli. Mám rád Boží slovo. Věřím, že Boží zákon je dokonalý a Leviticus 20:13 jasně říká, “Kdokoli by obcoval s mužem jako se ženou, oba spáchali ohavnost. Musejí zemřít – jejich krev ať padne na ně!”. A jako křest’an věřím Bibli a odtud beru to čemu věřím.

-Copak desatero přikázání – není hned první přikázání “Nezabiješ”?

-Ne. První přikázání je “Nebudeš míti bohů jiných přede mnou.”. Ale samožejmě …

-Je “Nezabiješ” jedním z těch přikázání?

-Ano to je, ale co musíte porozumět je, že Bible přikazuje aby určití lidé byli popraveni, ne mnou, ne křest’any. To pochopitelně není moje zodpovědnost ani zodpovědnost jakéhokoliv jiného křest’ana aby šel a zabil koho chce, a já jsem nikdy nic takového nekázal, ale že je to odpovědnost státu trestat zločince a popravit ty, kdo se dopustili nejvyšších zločinů a dle Bible, homosexualita je jedním z nejhorších zločinů, a já jsem Bibli nenapsal.

-Někdo by namítl, že tak jako Taliban a bojovníci ISIS překroutili Islám a udělali ho násilným tak jak se to hodilo jejich pohledu na svět, tak že to stejné děláte vy, překrucejete křest’anství aby vyhovovalo vašemu pohledu na svět.

-No tak at’ si to divák přečte sám pro sebe. At’ si sundá Bibli z poličky a vyhledá si Leviticus 20:13 at’ to sám posoudí. Inteligentní lidé si poslechnou celé kázání “AIDS: Boží Soud” a vezmou si Bibli a přečtou si Leviticus 20:13.

-Nesnažím se Vám vložit slova do úst, ale řekl jste, že jestli Vás lidé pokládají za štváče anebo vaší církev za nenávistnou skupinu, tak at’?

-Určitě. Je mi jedno za co mě lidé pokládají. Nazvali Ježíše Belzebubem. Přibili ho na kříž. A Ježíš řekl, že ho nenáviděli protože svědčil, že jejich skutky byly zlé. A to je co dělám já. Proto mě nenávidí.

-Dobrá, kazateli Stevene Andersone, díky že jste přišel.

-Děkuji.

-A jestli se chcete podívat na celý rozhovor s pastorem Andersonem, můžete jít na 12news.azcentral.com

-Víme kdo jsou a nenechali jsme se oblbnout televizí a Hollywoodem. Bible říká, že jsou plni nepravosti a nečistoty a hnusu a hříchu a že mají být popraveni ukamenováním, atd, atd. A podívejte se. Já je nepůjdu kamenovat. Já nevěřím na braní zákona do vlastních rukou. Toto není násilné kázání o ubližování komukoli. Dovolte mi vám říci tohle. Toto mělo být zákonem země. Když Mojžíš byl ve vedení, tehdy to bylo zákonem země. A když bylo tato země založena, bylo to zákonem Ameriky. Víte co, prostudujte si dějepis a zjistíte, že v Americe bylo pro homouše trest smrti a to i v Massachusettské kolonii, víte, tehdy v počátku 17. století. A tehdy to bylo proti zákonu a až do roku 2003 proti tomu existovali určité zákony. Je to jen od roku 2003. Bible říká v první Královské 14:24,

“Přesto byli ohyzdní sodomáři v zemi té, činíce vedlé všech ohavností pohanských, kteréž byl vyplénil Hospodin před tváří synů Izraelských.” – První Královská 14:24

“Nebo ohyzdné sodomáře vyplénil z země, a odjal všecky modly, kterýchž nadělali otcové jeho.” – První Královská 15:12

“Ten ostatky ohyzdných sodomářů, kteříž ještě pozůstali za dnů Azy otce jeho, vyplénil z země.” – První Královská 22:46

“Domky také sodomářů hanebných zkazil, kteříž byli při domě Hospodinově, v nichž ženy tkaly kortýny k háji.” – Druhá Královská 23:7

Tak se podívejte. Tady nevidíme žádnou toleranci vůči sodomářům.

-Virem HIV se někdo nový nakazí každou minutu. Každou půlhodinu někdo podlehne AIDS. Zemřelo 212 lidí – Promiňte. Každý den je 212 nových případů plné nákazy AIDS.

-Je to tak, v nejbižší budoucnosti ve světě se bude počet nakažených AIDSem dramaticky zvyšovat.

-Když jste dostali AIDS, přemýšleli jste znovu o tom být gayem? Vedlo vás to k přehodnocení tohoto životního stylu. Litujete čehokoliv co jste udělal?

-Ne. Nemám vůbec čeho bych litoval. Necítím vinu ohledně čehokoliv co jsem udělal.

-Je to morálně odpudivé. Je to prostě fyzicky odpudivé. Je to odpoudivé po všech stránkách. A my si musíme získat biblický pohled dnes večer na toto téma a nenechat svět ve kterém žijeme aby nám řekl “Ach, my jen musíme být laskavější a všechno bude v pořádku.” Víte co? To je vtipný, protože to už všichni dělají a nefunguje to. Všechny církve které říkají, “Ach, otevřme naše dveře a milujme všechny.” Podívejte se. Teplouši do tohoto sboru mají zakázáno. A celý Boží lid necht’ odpoví:

[Sbor] Amen!

Teploušům zakázáno. “Je to vůbec legální?”

[Galatským 5:23] Proti takovým není žádný zákon.

Žádnému homoušovi nebude nikdy dovoleno do této církve, dokud tu budu pastorem. Nikdy!

-Je načase aby křest’ané přestali naslouchat mediím, politikům a mělkým kazatelům dnešní doby a aby se vrátili zpět k biblickému pohledu na sodomáře. Musíme se sami chránit a naše děti před těmito nebezpečnými predátory plných chorob. Náš národ se stal moderní Sodomou a Gomorou a je na nás na křest’anech, abychom se pevně drželi Slova života, uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, ve kterém záříme jako světla ve světě.

-Je to hnus! Je to ohavnost! Jsou zvrácení! A AIDS je dnes Božím soudem!

 

 

 

mouseover